Toplantı No
: 08
Toplantı Tarihi: 24.02.2014
GÜNDEM
Görevlendirme;
1- Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Kemal
BAYSAL’ın 03-05 Mart 2014 tarihleri arasında Fransa’da 2007K120750 nolu DPT
projesi ile araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesi
uyarınca görevlendirilmesi hakkında.
Görevlendirme;
2- Doçentlik Bilim Sınavı’na yayın aşamasından başvuran ve başarılı olan doçent
adaylarının sözlü sınavlarında görev alacak Fakültemiz öğretim üyelerinin 2547 Sayılı
Kanunun 39.Maddesi uyarınca jüri üyesi olarak görevlendirilmeleri hakkında.
Uzman Kadrosunda Görev Süresi Uzatma;
3- Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzman kadrosunda görev
yapmakta olan Yard.Doç.Dr.Elvan KOYUN’un 06.07.2014 tarihinde sona erecek olan
görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33/e Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması
hakkında.
4- Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Uzman kadrosunda görev yapmakta
olan Uzm.Ayşe YILDIRIM’ın 30.06.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin
2547 Sayılı Kanunun 33/e Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması hakkında.
5- Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzman kadrosunda görev yapmakta olan
Uzm.Faize AKYOL’un 30.06.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547
Sayılı Kanunun 33/e Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması hakkında.
6- Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzman kadrosunda görev
yapmakta olan Uzm.Sultan Seda GÜNGÖR’ün 12.06.2014 tarihinde sona erecek olan
görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 33/e Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması
hakkında.
Araştırma Görevlisi Kadrosunda Yan Dal İhtisas Atama;
7- 2013 YDUS Ek Kontenjan Yerleştirme Sonuçlarına göre, Fakültemiz Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı “Yoğun Bakım” yan dal ihtisası yapmak üzere başvuran Uzm.Dr.Barış
YILMAZ’ın 2547 Sayılı Kanunun 50.maddesi uyarınca Fakültemiz Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile atanması hakkında.
8- 2013 YDUS Ek Kontenjen Yerleştirme Sonuçlarına göre, Fakültemiz İç Hastalıkları
Anabilim Dalı “Geriatri” yan dal ihtisası yapmak üzere başvuran Uzm.Dr.Abdulkadir
KARIŞMAZ’ın 2547 Sayılı Kanunun 50.maddesi uyarınca Fakültemiz İç Hastalıkları
Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna 1 (bir) yıl süre ile atanması hakkında.
Araştırma Görevlisi Kadrosunda Yan Dal İhtisas Görev Süresi Uzatma;
9- Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda
Çocuk Yoğun Bakım yan dal ihtisası yapmakta olan Uzm.Dr.Ömer ÖZDEN’in
13.03.2014 tarihinde sona erecek olan görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 50.maddesi
uyarınca 1 (bir) yıl süre ile uzatılması hakkında.
Görev Süresi;
10- Fakültemiz Muhtelif Anabilim Daları araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta
olan tıpta uzmanlık öğrencilerinin görev sürelerinin uzatılması hakkında.
İhtisas Uzatma;
11- Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda tıpta
uzmanlık öğrencisi olarak görev yapmakta olan Dr.Hakan KÖPRÜLÜ’nün tez
değerlendirmesinde başarısız olması sebebi ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. Maddesi uyarınca ihtisas süresinin 24.03.2014 tarihinden
itibaren 6 (altı) ay süre ile uzatılması hakkında.
Yatay Geçiş;
12- Yabancı uyruklu olup, Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda
ihtisas yapmakta olan Dr.Gazanfer MAMMADOV’un Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik yapan Yönetmeliğin 8. Maddesinin 8.
Fıkrası uyarınca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı’na yatay geçiş yapma isteği hakkında.
Öğrenciler Hakkında;
13- Fakültemiz Dönem IV öğrencilerinden İlkyaz AKARSU’nun 14.04.2014 – 14.07.2014
tarihleri arasında Öğrenci Değişim Programı kapsamında Universita degli Studi di Roma
"La Sapienza" Tıp Fakültesi’nde Dahiliye, Acil Tıp Cerrahisi ve Enfesiyon Hastalıkları
derslerini alması ve bu derslerin GİS – Kitleler- Enfeksiyon Bloğu yerine sayılması
hakkında.
14- Fakültemiz Dönem IV öğrencilerinden Rümeysa Büşra DOĞAN’ın 14.04.2014 –
14.07.2014 tarihleri arasında Öğrenci Değişim Programı kapsamında Universita degli
Studi di Roma "La Sapienza" Tıp Fakültesi’nde Dahiliye, Acil Tıp Cerrahisi ve
Enfesiyon Hastalıkları derslerini alması ve bu derslerin GİS - Kitleler - Enfeksiyon Bloğu
yerine sayılması hakkında.
Download

24.02.2014 fyk gundem