VERİ KORUMANIN GELECEĞİ: RÜZGAR GİBİ GEÇTİ?
PROGRAM
I. GÜN
9 HAZİRAN 2014, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ
09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
10.30-12.00 SOSYAL MEDYADA VERİ KORUMASI: Veri Koruması Sosyalleşiyor
Oturum Başkanı: Roberto Lattanzi, İtalya Veri Koruma Otoritesi
Konuşmacılar:
Gönenç Gürkaynak, ELİG Ortak Avukatlık Ofisi Yönetici Ortak“Sosyal Medya
Platformlarında ‘Büyük Veri’nin Hukuksal Korunması”
Carlo Piltz, Kammergericht Berlin, “Sosyal Medya ve Avrupa Veri Koruma Hukuku”
Prodromos Tsiavos, London School of Economics
“Sosyal Medya ve Tekno-sosyal Sorumluluk: Unutulma Hakkının Uygulamasında TeknoHukuksal Çözümler”
Burak Özdağıstanlı, Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı
12.00-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-15.00 EĞİTİMDE VERİ KORUMA VE VERİ KORUMADA EĞİTİM
Oturum Başkanı:Yücel Saygın, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Konuşmacılar:
Kürşat Çağıltay, ODTÜ, Eğitim Fakültesi, “EU KidsOnline Çıkarımları: Türkiye’de
Çocuklar Çevirim-içi Ortamda Ne Durumda?”
Victoria Çetinkaya, İngiltere Veri Koruma Otoritesi, “Veri Koruma ve Eğitim: Birleşik
Krallık’tan Bir Bakış”
Joachim Kind, Safer Internet DE/klicksafe, “KlicksafeveEğitimdeVeriKoruma”
Yaprak Sarıışık, Eğitimde Reform Girişimi, "FATİH Projesi: Eğitimde Dönüşüm İçin Bir
Fırsar Olabilir mi?”
15.00-15.15 KAHVE ARASI
15.15-16.45 VERİ KORUMA YASA TASARISI: Kaybedilen Yıllar
Oturum Başkanı: Yüksel Hız, Adalet Bakanlığı, Yüksek Müşavir
Konuşmacılar:
Yunus Emre Sılay, Adalet Bakanlığı, “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı Taslağı”
Nilgün Başalp, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Veri Koruması Kanun Tasarısının AB Veri Koruma İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi”
Roberto Lattanzi, İtalya Veri Koruma Otoritesi
“Enformasyon Toplumunda Kişisel Verilerin Korunması”
Okan Çan, Deriş Ortak Avukatlık Ofisi, “Unutulma Hakkı”
16.45-17.30 Tartışma
II. GÜN
10 HAZİRAN 2014, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİSantralİstanbul
10.00-10.15 Açılış Konuşmaları
10.15-12.00E-VERİ KORUMA VE E-SAĞLIK
Oturum Başkanı: Leyla Keser Berber, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Konuşmacılar:
Ulvi Altınışık, Adalet Bakanlığı, “Türkiye’de Veri Koruma Mevzuatına Genel Bakış”
Gürkan Sert, Marmara Üniversitesi “Hastaya Ait Bilgilerin Gizliliği ve Tıp Etiği”
Hasan Ogan, Türk Tabibler Birliği, Veri Koruma Çalışma Grubu Koordinatörü, Kişisel
Sağlık Verileri ve Sağlıkta Dönüşüm Programı”
Hamide Tacir, Kadir Has Üniversitesi , “Hasta Sırrının Korunması ve Hekimin Sır Saklama
Yükümlülüğü”
12.00-13.30 TÜRKİYE’DE SAĞLIKLI VERİ KORUMASIHUKUKUNA DOĞRU
Oturum Başkanı: Oktay Uygun, Yeditepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
Elif Küzeci, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Sağlık Verilerinin Korunması Bir
İnsan Hakkıdır”
Cansu Atikcan, YükselKarkınKüçükAvukatlık Ortaklığı
Mustafa Güler, Türk Tabibler Birliği Hukuk Müşaviri, “Sağlık Verilerine Neler Oluyor?”
Yasin Beceni, BTS &Partners, “Data ProcessingforNon-citizens in HealthSector”
13.30-14.30 TARTIŞMA VE KAPANIŞ
Download

veri korumanın geleceği: rüzgar gibi geçti?