AİLELERİN İNTERNET
ALGILARI VE EĞİLİMLERİ
ARAŞTIRMASI
www.dataprofil.com.tr
ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

6-17 yaş arası İnternet kullanan çocuğu olan
10.992 ebeveyn,

12-17 yaş arası İnternet kullanan
2.816 çocuk
www.dataprofil.com.tr
İNTERNETE BAĞLANILAN YERLER
İnternet oturma odalarından özel odalara taşınıyor.
Soru:Çocuğunuz internete nereden bağlanıyor?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNETE BAĞLANILAN YERLER
Çocuklar bağımsız odaları tercih ediyor
Soru: İnternete nereden bağlanıyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNETTE GEÇİRİLEN ZAMAN
İnternet çocuklarımızı ve gençlerimizi kendisine bağlıyor.
96 dakika
80 dakika
90 dakika
110 dakika
126 dakika
Çocuğunuz günde ortalama kaç saat internet kullanıyor?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNETTE GEÇİRİLEN ZAMAN
İnternet, sigara gibi bir alışkanlığa dönüşebilir.
160 dakika
140 dakika
164 dakika
165 dakika
143 dakika
Günde ortalama kaç saat internet kullanıyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNETİN KULLANIM ALANLARI
Çocuklarımız İnternette sosyalleşiyor.
Sizce çocuğunuz interneti hangi amaçla kullanıyor?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNETİN KULLANIM ALANLARI
Çocuklarımız ergenlik sürecini İnternette geçiriyor.
İnterneti hangi amaçla kullanıyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNET İÇİN VAZGEÇİLEN AKTİVİTELER
Çocuklarımız sanal ortamla gerçek hayat arasında bocalıyor.
Sizce çocuğunuz internet kullandığında hangi aktivitelerden vazgeçiyor?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNET İÇİN VAZGEÇİLEN AKTİVİTELER
Televizyonun yerini İnternet alıyor.
İnternet kullandığınızda nelerden vazgeçiyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
EBEVEYNLERİN RİSK ALGISI
Çocuğum risk altında!
Risk altında %85,7
%81,3
%87,7
%89,0
%88,9
İnternet kullanırken çocuğunuzun ne derece risk altında olduğunu düşünüyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
EBEVEYNLERİN ENDİŞE DÜZEYİ
Çocuğum kötü niyetli kişilerle tanışıp arkadaş olabilir.
Endişelenenler
%75,9
%70,3
%78,2
%80,5
%79,4
Çocuğunuzun bilgisayar ya da cep telefonu aracılığıyla internet kullanırken karşılaştığı risklerle ilgili endişe düzeyinizi belirtiniz.
www.dataprofil.com.tr
ÇOCUĞUN RİSK ALGISI
Çocuklar İnternetteki tehlikelerin farkında değil!
İnternet kullanırken bazı tehlikelerle karşılaşabileceğinizi düşünüyor musunuz?
www.dataprofil.com.tr
ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARIYLA İÇERİK PAYLAŞIMI
Ebeveynler, çocuklarımızdan haberdarız diyorlar.
Soru:Çocuklarınız zararlı içerikle karşılaştığında size haber veriyor mu ya da sizden yardım istiyor mu?
www.dataprofil.com.tr
ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARIYLA İÇERİK PAYLAŞIMI
Çocuklar, ebeveynlerine haber vermiyorlar.
Zararlı bir içerikle karşılaştığınızda ailenize haber veriyor musunuz?
www.dataprofil.com.tr
EBEVEYNİN ÇOCUĞUNU İZLEMESİ
Anne-babalar çaresiz!
İnternet kullanan çocuğunuzu nasıl izliyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
EBEVEYNİN ÇOCUĞUNU İZLEMESİ
Ailem, beni takip ettiğini zannediyor.
Aileniz internet kullanırken sizi takip ediyor mu?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNET KULLANIMINDA UYGULANAN YASAKLAR
Yasaklar, uzun vadede çözüm sağlamıyor.
Çocuğunuzun İnternette hangi faaliyetlerini yasaklıyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNET KULLANIMINDA UYGULANAN YASAKLAR
Çocuklar büyüdükçe yasakları dinlemiyor.
Aileniz internette neleri yapmanızı yasaklıyor?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNET OYUN OYNAMAYI DEĞERLENDİRME
“Oyunlar İnternete bağımlılığı artırıyor
1,0
12,7
15-17 yaş
17,2
25,3
25,3
18,5
1,2
11,0
12-14 yaş
17,1
25,6
27,7
17,3
0,6
9-11 yaş
9,9
12,5
21,7
25,5
1,1
6-8 yaş
1,0
Genel toplam
8,2
8,0
9,9
45,1
29,8
55,3
Diğer
Psikolojisini ve yaşamını
değiştirmesinden korktuğum için
olumsuz buluyorum.
Ödevlerini ve görevlerini ihmale
neden olduğundan dolayı olumsuz
buluyorum.
Bilgisayara bağımlılık yaptığı için
olumsuz buluyorum.
17,8
12,4
Olumlu (%)
43,8
29,8
21,6
35,2
65,0
Çocuğumun vaktini zararlı şeyler
yerine eğlenerek geçirmesinden
dolayı olumlu buluyorum.
Çocuğumun gelişimine katkıda
bulunduğundan olumlu buluyorum.
28,8
26,4
55,2
Çocuğunuzun İnternette oyun oynamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
İNTERNET KULLANIMINDA BİLGİ KAYNAKLARI
Çocuklarımız İnterneti arkadaşlarından öğreniyor!
Çocuğunuzun internet kullanımı konusunda hangi bilgi kaynaklarından destek aldığını düşünüyorsunuz?
www.dataprofil.com.tr
AİLELERİN GÜVENLİ İNTERNET BİLİNCİ
Anne-babalar yardım istiyor!
İnternetin güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz?
www.dataprofil.com.tr
Teşekkürler…
www.dataprofil.com.tr
Download

Etkinlik ana oturumunda yapılan sunuma ulaşmak