T.C.
~
~
__"'~:c'.~..,.~
, __ . _ .
r!J;,~'
~
öikURT
& YARAR
'i'~
""":"~"'.?""!!'l~h'"
.- ~-- -~TJ~JGİ
, '5
A1ft,IKATlIK ORTAKllGI
"'-" ',.;'
. ~-..:: .
.<-ll·
iHTARNAME
.,.
KEŞioECi
Vekili
: Cem Fadıl Bozkurt
: Av. Gültekin Özkurt
Muhatap
: Serdar Bapoğlu
"turksail.corn" Sorumlu Müdürü
f .•...
·
.,:"
.....
Konu
: 16.04.2015 Günlü Yayına Karşı Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanılması
Açıklama ve istem:
ı-Sayın Muhatap, internet sitenizde 16.04.2015 günü yayınlanan "TYF'den beklenen açıklama" başlıklı
yazınızda keşideci Cem Fadıl Bozkurt'un olduğu iddia edilen beyanlara yer verilmiştir.
2- Keşideci Cem Fadıl Bozkurt'un 13 Nisan, Pazartesi akşamı Vakko toplantı salonunda yapılan TAYK
toplantısı sırasında muhtelif yerlerde söyledikleri, bağlamından kopartılarak ve ifade amacından başka
anlamlar yüklenecek şekilde sitenizde yayınlanmıştır.
3- Aşağıda yer verilen düzeltme metnimizin Anayasa'nın 12, Basın Yasası'nın da 14. maddesi ve internet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarta Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun'un 9. Maddeleri gereğince en az bir hafta süre ile sitenizde yayımlanmasını arz ederim.
Sonuç ve istem: ihtarname ekinde yolladığımız cevap ve düzeltme metnimizin en az bir hafta süreye
'.internet sitenizde yayınlanmasıhı aksi takdirde yargı voluna başvuracağımız ihtaren beyan ederiz.
Eki: Cevap ve Düzeltme Metni
Türkiye Yelken Federasyonu'nun, 16 Nisan,2015 Tarihli Basın Açıklaması Hakkın
Turksail Web sitesinde (www.turksail.com)
16.04.2015 günü yayınlanan "TYF'den beklenen açıklama"
başlıklı yazınızda,13 Nisan, Pazartesi akşamı Vakko toplantı salonunda yapılan TAYK toplantısı sırasında
yaptığım konuşma ile ilgili gerçeğe aykırı bölümler bulunmaktadır.
13 Nisan, Pazartesi akşamı yaptığım kısa konuşmada:
1) Yapılan toplantının sonunda, TAYK üyelerinin yapılacak yarışıarı boykot etmesi ve katılanların da
teknelerine siyah bayrak asması gibi bir karar çıkınca, ben de "Burada hala naif şeyler konuşuyoruz, iki
senedir ortada nerede ise bir kan davası var ve kimsenin gerçek nedenleri konuşmadığını" belirttim.
2) Daha önce söz alan ve "Bir barış yemeği yeseniz de, sorunu tatlıya bağlasanız" diyen konuşmacıya
atfen de "Bu durumda siz bir araya. gelip su bile içemezsiniz" dedim. Burada, iki tarafın olaylara ve
uygulamalara tamamen farklı baktığını ve bence uzlaşmalarının mümkün olmadığını kastettim.
3) Yakınımda oturan bir kişinin "Sen nereden biliyorsun?" demesi üzerine, Gökova Yelken Klübü başkanı
Haluk Karamanoğlu'nun bir ortak tanıdığımız vasıtasıyla benimle temas kurduğunu ve TYF Başkanı
Sn.Serhat Belli ile nasıl bir yemekte bir araya geldiğimizi ve aynı konuları kendisinden de dinlediğimi
anlattım. Bu anlatım sırasında" Aracı kullanmak" benzeri sözler hiç geçmedi.
4) Bu yemek sırasında iki yıldır süren bu sorunun başlangıcını ve yeni ortaya çıkan gelişmelerin de
nedenlerini Serhat Belli beyden de dinlediğimi belirttim. Bu yemek sonrasında, öğrendiklerim ışığında,
her iki tarafın konulara 180° farklı baktığını ve bunun nedenlerinin
ir
man açıklıkla
konuşulmadığını söyledim"i~'//;"::"'c~~:,,;~.:~,
'-~
•
.1.
'~~:;t
..i\>-,
.ı
l'
t
ı
(J OZKURT & YARAR
AVUKATliK ORTAKllGI
5) Bu açıklığın ve karşılıklı görüşmenin sağlanamaması, kamuoyuna da gerçeklerin olduğu gibi, objektif
olarak açıklanmaması
nedeniyle, artık insanların konuyu bir "husumet"olarakalgıladığınıj
adlandırdığını anlattım.
"
.
.
"Siz gerçekleri konuşmazsanız, bu naif açıklamaları yaparsanız insanlar da bu husum'etin:'altında din"
farklılıklarından, yöneticinizin N,ur-u Ziya sokakta bir derneğe üye olmasına kadar her şeyi konuşurlar.
bunları da duyduk" dedim.
Bu konuşmalar, yelken camiası içerisinde pek çok yerde "sessizce" yapılmakta
toplulukta paylaşmamaktadır.
ama kimse cesaretle
Bu vesile ile bir kez daha, ifade etmek isterim ki, yelken camiası hepimizindir
sürtüşmelerle tüketmek yerine daha iyi işler başarmak için harcamaliyız.
ve enerjimizi
iç
Saygılarımla,
Cem F. Bozkurt
SAYIN NOTER .: Üç örnekten ibaret bu ihtarın bir örneğinin acele olarak karşı tarafa tebliğini.bir
örneğinin dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan diğer örneğinin tarafıma iadesini dilerim.
,r;'"
? .•
..,
.,'
-::,'
N
-;.;
....-.
••
•"'!
Mustafa Kemal Mahallesi 2139. Sokak Ekim Plaza No:2/9 Çankaya ANKARA
. www.ozkurtyarar.com
Tel: 0.312 219 75 35"'- 36 Faks: 0.312 219 75 37
Download

Metnin orijinali