KALKINMA BAKANI
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
ORGANİZASYON ŞEMASI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
KALKINMA BAKANLIĞINA
BAĞLI KURUMLAR
BAKAN YARDIMCISI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
KONYA OVASI PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
GÜNEYDOĞU ANADOLUPROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
KURULLAR SEKRETERYASI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DOĞU KARADENİZ PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
DOĞU ANADOLU PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
MÜSTEŞAR
İÇ DENETİM BİRİMİ
BAŞKANLIĞI
MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI
YILLIK PROGRAMLAR
VE KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİK MODELLER
VE STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI
İKTİSADİ SEKTÖRLER
VE KOORDİNASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL SEKTÖRLER
VE KOORDİNASYON
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI
YATIRIM
PROGRAMLAMA,
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGESEL GELİŞME
VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DlŞ EKONOMİK
İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KALKINMA
ARAŞTIRMALARI
MERKEZİ
BÜTÇE VE MAHALLİ
İDARELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EKONOMİK MODELLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM VE KÜLTÜR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YATIRIMLAR VE
PROJE ANALİZ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL VE
MEKANSAL
GELİŞME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULUSLARARASI
PROGRAM VE
PROJELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERSONEL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KONJONKTÜR
DEĞERLENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EKONOMİK VE
STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SANAYİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIK VE SOSYAL
GÜVENLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YEREL VE KIRSAL
KALKINMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KOORDİNASYON
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ VE
BELGE YÖNETİMİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ
PROGRAM İZLEME
DEĞERLENDİRME VE
KAMU İKTİSADİ
TEŞEBBÜSLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KÜRESEL EKONOMİK
GELİŞMELERİ İZLEME
DEĞERLENDİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞTIRMA
ENERJİ VE LOJİSTİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTİHDAM VE
ÇALIŞMA HAYATI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÖLGESEL REKABET
EDEBİLİRLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÖLGESEL VE ÇOK
TARAFLI İŞBİRLİĞİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM BİLGİ
SİSTEMLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR DAĞILIMI VE
SOSYAL İÇERME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE
POLİTİKA
GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME
VE GİRİŞİMCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İZLEME
DEĞERLENDİRME VE
ANALİZ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL GELİŞİM
VE EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK
FİNANSMANI
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALİ PİYASALAR VE
İSTANBUL FİNANS
MERKEZİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL VE
STRATEJİK YÖNETİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ TOPLUMU
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AB EKONOMİK VE
SOSYAL UYUM
Download

Organizasyon Şeması