Seçime 3 Kala Türkiye’de
Son Siyasi Durum
Seçime 3 Kala Türkiyede Son Siyasi Durum
1
Web: www.tusiar.com – Eposta: [email protected] – Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel +90 332 235 22 58
► 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI
SEÇİME 3 KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM
►1. 2. ARAŞTIRMANIN AMACI
30 Mart 2014 Yerel seçiminde Türkiye genelinde siyasi durumun tespiti ve partilerin alacakları oy
oranlarınının belirlenmesi, bu gün Milletvekilli genel seçimi olsa partilerin alacakları oy oranlarının belirlenerek
kamuoyu ile paylaşılması,
► 1.3. ARAŞTIRMANIN TARİHİ
Araştırmanın saha çalışması, 20-25 MART 2014 tarihlerinde yapılmıştır.
► 1.4. ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ
Demografik özellikler bakımından Türkiye genelini temsil edebilecek bir örneklem seçilmiş olup basit
tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 6608 kişi ile görüşülmüştür. Araştırma 30 büyükşehirde yapılmıştır.
► 1.5. ARAŞTIRMANIN FİNANSMANI
Araştırma TÜSİAR Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti öz kaynakları ile finanse edilmiştir.
► 1.6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada Türkiye Demografik yapısına göre iller seçilerek Telefonla görüşme ÇATI Anket tekniği
uygulanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir.
Seçime 3 Kala Türkiyede Son Siyasi Durum
2
Web: www.tusiar.com – Eposta: [email protected] – Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel +90 332 235 22 58
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İÇİN PARTİLERİN OY
DAĞILIMI
49,50
AK PARTİ
CHP
MHP
BDP
Diğer
26,65
14,50
6,5
AK PARTİ
CHP
Seçime 3 Kala Türkiyede Son Siyasi Durum
MHP
BDP
2,9
Diğer
3
Web: www.tusiar.com – Eposta: [email protected] – Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel +90 332 235 22 58
BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN PARTİLERİN OY DAĞILIMI
AK PARTİ
CHP
MHP
BDP
Diğer
48,09
28,18
14,03
6,3
AK PARTİ
CHP
Seçime 3 Kala Türkiyede Son Siyasi Durum
MHP
BDP
3,4
Diğer
4
Web: www.tusiar.com – Eposta: [email protected] – Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel +90 332 235 22 58
Değerlendirme Kurulu
Av. Hasan YEL
(Genel Koordinatör)
Dr. Bedrettin KESGİN
(Analiz Uzmanı)
Ümit Mete
(Halkla İlişkiler Uzmanı)
Mevlüt Badem
(Veri Giriş ve Analiz Uzmanı)
TÜSİAR ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
Türkiye’nin Strateji Araştırma Merkezi
Tel: +90 332 235 22 58
www.tusiar.com
Seçime 3 Kala Türkiyede Son Siyasi Durum
5
Web: www.tusiar.com – Eposta: [email protected] – Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi Hisar İş Hanı Kat : 8 No: 35 - Tel +90 332 235 22 58
Download

dosyayı indir - tüsiar araştırma danışmanlık