TANISAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KURSU-2:
3-4 Mayıs 2014
DNA Dizi Analizi ve Uygulama Alanları
3 Mayıs 2014 Cumartesi
09:00-9:15
09:15-9:30
Kursun Tanıtımı
Meltem YALINAY ÇIRAK
Açılış Konuşması
09:30-10:15
DNA Dizi Analizi Yöntemlerinin Mikrobiyolojide Kullanım Alanları
Meltem YALINAY ÇIRAK
10:15-10:30
Ara
10:30-11:15
DNA Dizi Analizi Yöntemlerinin Gelişimi ve Sanger Reaksiyonu
Doruk ENGİN
11:15-12:00
Pirosekans Reaksiyonu ile DNA Dizileme
Canan KÜLAH
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-15:15
Ara-Öğle yemeği
Uygulama-1: DNA Dizi Analizi Yöntemiyle Bakteri İdentifikasyonu:
Nükleik Asit İzolasyonu
Canan KÜLAH
 Spin-kolon yöntemi DNA izolasyonu
 Elde edilen nükleik asitin saflığının kontrolü
Uygulama-1: DNA Dizi Analizi Yöntemiyle Bakteri İdentifikasyonu:
16S rDNA bölgesinin in-house PCR ile çoğaltılması
Burçe Yalçın
 16S rDNA bölgesinin özellikleri
 PCR reaksiyonun ana basamakları komponentleri ve optimizasyonu
Ara
15:15-16:00
Yeni Nesil DNA Dizileme Sistemleri
Barış OTLU
16:00-17:00
Uygulama-1: DNA Dizi Analizi Yöntemiyle Bakteri İdentifikasyonu:
16S rDNA Amplifikasyon Ürününün görüntülenmesi
Barış OTLU
 Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme
 Jelden DNA saflaştırılması
17:00-18:00
18:00-20:00
Moleküler Mikrobiyolojik Tanıda DNA Dizi Analizi Uygulamaları
Literatür Derlemesi
Burçe YALÇIN
Akşam Yemeği
TANISAL MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KURSU-2:
3-4 Mayıs 2014
DNA Dizi Analizi ve Uygulama Alanları
4 Mayıs 2014 Pazar
09:00-09:30
Uygulama-1: DNA Dizi Analizi Yöntemiyle Bakteri İdentifikasyonu:
Sanger Dizileme için “Cycle Sequencing”
Doruk ENGİN
 “Cycle Sequencing” rekasiyonunun değişkenleri ve optimizasyonu
 Rekasiyonun Hazırlanması

9:30-10:15
10:15-10:30
10:30-12:00
12:00-13:00
Dizi Analizi Sonuçlarının Biyoinformatik Analizi
Doruk ENGİN
Ara
Uygulama-1: DNA Dizi Analizi Yöntemiyle Bakteri İdentifikasyonu:
“Cycle Sequencing” sonrasında NaAc ile saflaştırma
Doruk ENGİN, Barış OTLU
 “Cycle Sequencing” sonrasında ürünlerin NaAc ile saflaştırılması
 DNA’ların liyofize hale getirilmesi
 ABİ Prism 310 Genetic Analyser cihazının tanıtımı
 Örneklerin cihaza yüklenmesi
Ara-Öğle yemeği
Uygulama-2: Pirosekans ile Mikobakteri Tiplendirilmesi
Canan KÜLAH
13:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:15
16:15-17:00
17:00-17:30
 Pirosekans reaksiyonun prensipleri
 Pirosekans reaksiyonu için hazırlık ve sistemin tanıtılması
 Pirosekanslama ile deney tasarımı
Ara
DNA Dizi Analizi Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar
Ceren KARAHAN
Uygulama: DNA Dizi Analizi Sonuçların Değerlendirilmesi
Meltem YALINAY ÇIRAK
Değerlendirme Toplantısı ve Sertifika Dağıtımı
Meltem YALINAY ÇIRAK
UYGULAMA EKİBİ
Meltem YALINAY ÇIRAK, Barış OTLU, Ceren KARAHAN
Doruk ENGİN, Canan KÜLAH, Burçe YALÇIN, Berrin ÖZTÜRK, Sinem SOLMAZ, Yasemin IŞIK KOÇ
Kurs Yeri
: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Beşevler/Ankara
Kurs Sorumlusu:Prof.Dr.Meltem YALINAY ÇIRAK
Kontenjan
:20 Kişi
İletişim
:0533 693 86 67 / [email protected]
Download

3-4 Mayıs 2014 DNA Dizi Analizi ve Uygulama Alanları