Atılım Faktoring A.Ş.
Borçlanma Aracı İhracı Tanıtım Sunumu
Önemli Not
Bu sunum, Atılım Faktoring A.Ş. («Atılım Faktoring» veya «Şirket») tarafından temin edilen finansal/operasyonel veriler ve kamuya açık diğer sınırlı
bilgiler eşliğinde hazırlanmış olup, olası borçlanma aracı ihracı işlemi öncesinde ilgili taraflara ön değerlendirme yapılabilmesi için bilgi sağlanması
amacıyla yapılmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve hesaplamalar yatırım/halka arz danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım/halka arz danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar ile müşteri arasında imzalanmış danışmanlık sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan hesaplama ve yorumlar, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Grubu (Halk Yatırım) çalışmalarına ve Şirket
tarafından paylaşılan sınırlı bilgi setinde belirtilen verilere dayanmaktadır. Şirketçe temin edilen bilgi seti ve bağımsız denetim raporlarında görülen
büyüklükler ayrıca, Halk Yatırım çalışanları tarafından denetlenmemiştir.
Finansal/operasyonel verilerdeki değişikliklere ve işlemin yapılacağı dönemde olabilecek ekonomik yapıya göre de sunum içeriğinin değişebileceği
unutulmamalıdır. Bu sunum çerçevesinde yayımlanan bilgi ve belgelerden hiçbiri, izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarına dağıtılamaz ve
yayınlanamaz.
İçindekiler
Sayfa #
Bölüm
1
İhraç Edilecek Borçlanma Aracı Hakkında Bilgiler
4
2
Sektör Hakkında Bilgiler
8
3
Atılım Faktoring
11
4
Finansal Bilgiler
15
Bölüm 1
İhraç Edilecek Borçlanma Aracı Hakkında Bilgiler
Bölüm 1 – İhraç Edilecek Borçlanma Aracı Hakkında Bilgiler (1/3)
Nitelikli yatırımcılara satılması planlanan 175 gün vadeli borçlanma aracına ait bilgiler
İhraca İlişkin Bilgiler
Zaman Planı
İhraççı
Atılım Faktoring A.Ş.
Talep Toplama
28 - 29 Mayıs 2014
Aracı Kurum
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dağıtımın Kesinleşmesi
29 Mayıs 2014
Nominal Değer
175 gün vadeli bono ve 546 gün vadeli tahvilin toplam
ihraç tutarı 25.000.000 TL (Fazla talep gelmesi
durumunda 35.000.000 TL'ye kadar artırabilir.)
İhraç, Para ve Kıymet Takasının
Gerçekleşmesi
30 Mayıs 2014
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi
30 Mayıs 2014
Kıymet Türü
İskontolu Bono
İtfa Tarihi
21 Kasım 2014
Ek Getiri
%3,10 (310 bps)
Birim Nominal
Değeri
1,-TL
Vade
175 gün
İtfa Planı
Bonosu iskontolu olup, ana para ve faiz ödemesi vade
sonunda gerçekleştirilecektir.
Kotasyon
BIST Borçlanma Araçları Piyasası KesinAlım Satım
Pazarı
Kayden
İzlendiği
Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Kredi Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
A – 3 (Stabil)
Minimum Talep
Miktarı
10.000,-TL
Referans DİBS
TRT191114T18
Fiyatlama
Referans DİBS’in bononun talep toplama tarihleri
olan 28 ve 29 Mayıs 2014 günlerinde; BİST
Borçlanma AraçlarıKesin Alım Satım Pazarı’nda
oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik
faizlerinin aritmetik ortalaması hesaplanarak,
«Gösterge Bileşik Faiz Oranı» bulunacaktır.
Örnek Faiz Hesaplaması
Gösterge Bileşik Faiz Oranı (*)
%9,02
Bono Bileşik Getirisi
%12,12
Bono Basit Getirisi
%11,76
Mevduat Eşleniği
%12,45
Birim Fiyat (TL)
0,94663
Hesaplamada gösterge olarak kullanılan kıymetin 23.05.2014 tarihli BIST Borçlanma Araçları
Piyasası KesinAlım Satım Pazarı’nda oluşan ortalama bileşik faizi dikkate alınmıştır. Hesaplamada
kullanılan oranın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
(*)
5

«Nitelikli Bireysel Yatırımcı» kategorisinden başvuran yatırımcılar
talep ettikleri tahvil bedelini talep anında ödeyeceklerdir.

«Nitelikli Tüzel Kişi» kategorisinden başvuran yatırımcılar almaya
hak kazandıkları tahvil karşılığı tutarları, vadenin başladığı iş günü
(30 Mayıs 2014) saat 12:00’ye kadar ödeyeceklerdir.
Bölüm 1 – İhraç Edilecek Borçlanma Aracı Hakkında Bilgiler (2/3)
Nitelikli yatırımcılara satılması planlanan 546 gün vadeli borçlanma aracına ait bilgiler
İhraca İlişkin Bilgiler
Zaman Planı
İhraççı
Atılım Faktoring A.Ş.
Talep Toplama
28 - 29 Mayıs 2014
Aracı Kurum
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dağıtımın Kesinleşmesi
29 Mayıs 2014
Nominal Değer
175 gün vadeli bono ve 546 gün vadeli tahvilin toplam
ihraç tutarı 25.000.000 TL (Fazla talep gelmesi
durumunda 35.000.000 TL'ye kadar artırabilir.)
İhraç, Para ve Kıymet Takasının
Gerçekleşmesi
30 Mayıs 2014
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Vade Başlangıç Tarihi
30 Mayıs 2014
Kıymet Türü
Üç Ayda Bir Kupon Ödemeli Değişken Faizli Tahvil
İtfa Tarihi
27 Kasım 2015
Ek Getiri
%4,00 (400 bps)
Birim Nominal
Değeri
1,-TL
Vade
546 gün
İtfa Planı
Tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli olup, ana para
ödemesi vade sonunda gerçekleştirilecektir.
Kotasyon
BIST Borçlanma Araçları Piyasası KesinAlım Satım
Pazarı
Örnek Faiz Hesaplaması
Gösterge Bileşik Faiz Oranı (*)
%8,78
Tahvil Bileşik Getirisi
%12,78
Tahvil Basit Getirisi
%12,21
Kupon Oranı
%3,05
Mevduat Eşleniği
%12,93
Birim Fiyat (TL)
1,00
Hesaplamada gösterge olarak kullanılan kıymetin 23.05.2014 tarihli BIST Borçlanma Araçları
Piyasası KesinAlım Satım Pazarı’nda oluşan ortalama bileşik faizi dikkate alınmıştır. Hesaplamada
kullanılan oranın piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
(*)
Kayden
İzlendiği
Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Kredi Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
BBB – (Stabil)

«Nitelikli Bireysel Yatırımcı» kategorisinden başvuran yatırımcılar
talep ettikleri tahvil bedelini talep anında ödeyeceklerdir.
Minimum Talep
Miktarı
10.000,-TL

Referans DİBS
TRT240216T10
«Nitelikli Tüzel Kişi» kategorisinden başvuran yatırımcılar almaya
hak kazandıkları tahvil karşılığı tutarları, vadenin başladığı iş günü
(30 Mayıs 2014) saat 12:00’ye kadar ödeyeceklerdir.
Fiyatlama
Referans DİBS’in tahvilin talep toplama tarihleri olan
28 ve 29 Mayıs 2014 günlerinde; BİST Borçlanma
AraçlarıKesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün
valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin
aritmetik ortalaması hesaplanarak, «Gösterge Bileşik
Faiz Oranı» bulunacaktır.
6
Bölüm 1 – İhraç Edilecek Borçlanma Aracı Hakkında Bilgiler (3/3)
Kredi Derecelendirme Raporu Özeti
7
Bölüm 2
Sektör Hakkında Bilgiler
Bölüm 2 – Sektör Hakkında Bilgiler (1/2)
Faktoring Sektörü Hakkında
1988 yılında, bankaların içinde küçük
ölçekli departmanlar olarak faaliyetlerine
başlayan faktoring sektörü, 2013 yıl sonu
itibariyle yaklaşık 93,8 milyar TL ciro ile
Türkiye’de finansal sektör açısından önemli
bir oyuncu haline gelmiştir.

1988 yılında faaliyetlerine başlayan sektör, 2013 yılı itibariyle 76’dan fazla
firma ile büyük bir pazar haline gelmiştir.

Sektörün toplam aktif büyüklüğü 2013 yılı sonu itibariyle 21,8 milyar TL
seviyesine ulaşmıştır.

1990 yılında 100 milyon ABD Doları olarak tahmin edilen sektör işlem hacmi,
2012 yılı sonu itibariyle %19 YBBO ile büyüyerek 44,3 milyar ABD Doları
seviyesine ulaşmıştır.

2013 yılı sonu itibariyle, faktoring alacakları toplam sektör aktiflerinin
%92,2’sini oluşturmaktadır.

Mevcut durumda banka iştiraki faktoring şirketleri sektörde %55’nin üzerinde
pazar payına sahiptir.

Faktoring şirketlerinin büyük çoğunluğu 90 – 120 günlük vadeler ile
çalışmakta olup, genel olarak 3 aydan kısa süreli vadeler için iskontolu işlem
yapılmaktadır.

2013 yıl sonu itibariyle sektörün aktiflerinde taşıdığı alacakların %57’si gibi
büyük bir bölümünün kabili rücu alacaklardan oluşması, faktoring
şirketlerinin tahsilat riskini düşük düzeyde tutmaktadır.

Türkiye’de üretimin büyük bir bölümünün KOBİ’ler üzerinden
gerçekleştiriliyor olması ve yaygın çek, senet kullanımının, kısa vadeli
finansman ihtiyacını, dolayısıyla faktoringe olan talebi önümüzdeki dönemde
de canlı tutması beklenmektedir.
9
Bölüm 2 – Sektör Hakkında Bilgiler (2/2)
Dünyada Faktoring Ciroları (Milyar US$)
2.611
1.868
2008
1.836
2009
2.811
Türkiye’de Faktoring Sektörü Ciroları (Mn US$)
51.800
2.952
2.190
24.541
2010
2011
2012
2008
2013
39.997
41.799
42.217
2011
2012
2013
29.000
2009
2010
Kaynak: IFC, Faktoring Derneği
Kaynak: IFC, Faktoring Derneği
Faktoring ve Bankacılık Sektörü Aktif Karlılığı
3,8%
3,2%
3,3%
Türkiye Faktoring Aktif Büyüklü (Min TL)
3,7%
21.830
18.179
15.622
14.463
2,6%
10.407
2,4%
1,8%
2008
2009
7.764
2,2%
2010
Banka
1,6%
1,7%
2011
Faktoring
2012
2008
2013
2009
2010
2011
2012
Türkiye Faktoring Aktif Büyüklü (Min TL)
Kaynak: BDDK, TBB
2013
Kaynak: Faktoring Derneği
Faktoring ve Bankacılık Sektörü Özkaynak Karlılığı
Aktif ve Pasiflerin Dağılımı (2013)
18,3%
17,1%
16,5%
15,2%
13,8%
14,1%
2008
92,2%
15,8%
15,4%
2009
2010
Banka
2011
Faktoring Alac.
13,0%
13,1%
2012
2013
4,5%
Takipteki Alac.
71,0%
3,2%
Diğer
7,1% 3,5%
18,4%
Faktoring
Kaynak: BDDK, TBB
Krediler
İhraç Ed. Menk. Kıym.
Diğer
Özkaynaklar
Kaynak: BDDK
10
Bölüm 3
Atılım Faktoring
Bölüm 3 – Atılım Faktoring (1/3)
Ortaklık Yapısı ve Genel Bilgiler
 12 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Şirket’in mevcut ortaklık
yapısı gerçek kişilerden oluşmaktadır.
Hisse Sahipleri
Doğan Danyal Dinler
Meir Dalva
Cem Dalva
İzzet Dalva
Diğer
Toplam
 1993 yılında kurulmuş olan Şirket, 2002 yılından bu yana mevcut
ortaklık yapısı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket’in mevcut
yöneticilerinin faktoring sektörü
genelinde geniş tecrübesi
bulunmaktadır.
Hisse Tutarları
(TL)
5,999,999.9
2,003,600.0
1,998,200.0
1,998,200.0
0.1
12,000,000.0
Hisse
Oranı
50.0%
16.7%
16.7%
16.7%
0.0%
100.0%
Komiteler ve İç Kontrol:
Başlıca Riskler & Risk Yönetimi Uygulamaları
 Şirketin risk yönetimi organizasyonu işbirimleri arasında karşılıklı iç
kontrol süreçleri üzerine kurulmuştur. Risklerin izlenmesi ve
önlenmesi için Atılım Faktoring çeşitli komitler oluşturmuştur.
 Şirketin fon kaynakları banka kredileri ve fon kullanımları faktoring
alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu yapı içinde şirket faaliyetlerini
sürdürürken kredi riskine, piyasa riskine (kur ve faiz riski) ve likidite
riskine maruz kalmaktadır.
 Bu komiteler,
•
Kredi Komitesi; Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur ve haftalık
olarak toplanır.
•
Operasyonel Risk Komitesi; Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı,
Pazarlama Direktörü, Müşteri İlişkileri Müdürü ve İç Kontrol
Görevlisi’nden oluşur ve haftalık olarak toplanır.
•
 Kredi riski işlem limitleri ve iç süreçler çerçevesinde müşterilerin
kredi değerliliklerinin sürekli gözden geçirilmesi ile yönetilmektedir.
İlave olarak firma sürekli izleme yaparak NPL rasyosunu düşük
tutmaya çalışmaktadır.
 Piyasa riskinin yönetiminde (faiz ve kur riski) firma, vade
uyuşmazlığından ve pozisyon taşımaktan kaçınmaktadır.
Fiyatlama Komitesi; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve
Bölüm Müdürlerinden oluşur ve haftalık olarak toplanır.
 Likidite riskinin yönetiminde, likidite riskinin ve fonlama ihtiyacının
karşılanamaması durumunu minimize etmek için nakit giriş çıkışlarını
banka kredileri ile desteklemektedir. Bu amaçla 29.04.2014 tarihi
itibarıyla Şirket’in bankalar nezindeki limiti yaklaşık 171 milyon TL
(2012 yılında bu limit 161 milyon TL’dir.) olup, 22 farklı banka ile
çalışmaktadır. Anılan dönem itibarıyla limit kullanım oranı ihraç
edilen borçlanma aracı hariç %51 (Borçlanma aracı dahil %71)
seviyesindedir.
İç Kontrol fonksiyonu tüm bölümleri kapsar ve İç Kontrol Görevlisinin
sorumluluğundadır. İç Kontrol Bölümü Yönetim Kuruluna düzenli olarak
raporlama yapar.
12
Bölüm 3 – Atılım Faktoring (2/3)
4.
Operasyonel Süreç
Pazarlama departmanı işlem durumlarını sistemdeki Sorgulamalar/ Teklif
Durum Sorgulama ekranından takip eder, onaylanan işlemlere teklif girişi
ekranından fiyat çalışması yaparak müşteriye bilgi verir.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu iskonto oranlarını günlük olarak revize
eder, herhangi bir değişiklik durumunda yeni oran Pazarlama, Müşteri
İlişkileri ve İç Kontrol departmanlarına duyurulur.
Kullanılacak iskonto oranı, tüm ilgili bölümlere bildirilen oran olup, geçerli
oranın altındaki tüm faiz oranları Pazarlama Direktörü’nün kontrolünden
geçtikten sonra Genel Müdür veya Krediler Genel Müdür Yardımcısı’nın
onayına tabidir.
Müşteri teklifi kabul ederse, yasal mevzuat çerçevesinde, ticari alacağı
temsil eden orijinal evrakları sunar ve faktoring sözleşmesini imzalar.
Gerekli evraklar Müşteri İlişkileri bölümüne iletilir.
1.
Pazarlama personeli, müşteri ve işleme konu ticari alacak hakkında bilgi
alır ve müşteri görüşme notları doğrultusunda, Hayat Döngüsü
programında Firma Ziyareti ekranına bilgilerin girişini yapmaktadır.
2.
İşleme ilişkin bilgiler müşterinin kredi ve istihbarat araştırılmasının
yapılması için Hayat Döngüsü Programında Teklif girişi ekranından
yapılır, İstihbarat bölümü müşteriyi, alıcıyı, işlemi ve evrakları
değerlendirir, sistem üzerinden aldığı bilgilerin girişlerini yapar, sistemin
otomatik olarak yaptığı müşteri ve keşideci analizlerini kontrol eder.
5.
Müşteri İlişkileri işlemi kontrol eder. Şayet evraklarda eksiklik yoksa ilgili
bölümlere gönderir.
6.
Müşteri İlişkileri personeli onaylarını tamamladıktan sonra evrakları
düzenlenip dosya halinde operasyon bölümüne verilir.
7.
Operasyon bölümünde işlemin ilgili muhasebe kayıtları girilir ve dosya İç
Kontrol bölümüne iletilir.
8.
İç kontrol mevzuat gereği kontrollerini yapar. Eğer işleme devam edilmesi
için gerekli şartlar oluşmuş ise onayını verir, mevzuata aykırılık var ise
reddeder, eksiklik var ise Müşteri İlişkilerine tamamlanması için geri
gönderir.
Müşteri İlişkileri Müdürü ve İç Kontrol Yönetmeninin nihai onayına
istinaden, ödeme yapılması için evraklar Finansman bölümüne iletilir.
Finansman bölümü İşleme ilişkin ilgili departmanların onaylarını kontrol
eder ve müşteriye ödemeyi yapar. Ödendi kaşesini basıp, ödeme
dekontunu ekleyerek dosyayı Operasyona geri gönderir.
İstihbarat aşamasında aşağıdaki durumlar söz konusu olabilir;
3.

İstihbarat bilgi için Pazarlama Departmanı’na geri döner.

İkinci onaydan istihbarata bilgi için geri döner.

İkinci onaydan bilgi için pazarlamaya döner.

Sonuç
9.
Operasyon ödeme muhasebe fişini Facto programında oluşturup işlem
dosyasını İç Kontrol bölümüne iletir.
10.
İç Kontrol bölümü günlük tüm işlem dosyalarını İç Denetim bölümüne
iletir.
İç Denetim bölümü operasyonel sürecin tüm adımlarını kontrol eder. Nihai
kontrolün ardından evraklar barkodlanarak arşivlenir.
Kredi İstihbarat bölümü işlemi onaylarsa, ikinci onay için işlem
Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ya da Genel Müdür’e onaya
gönderilir. İşlem kabul edilirse Kredi İstihbarat Departmanı Hayat
Döngüsü Programında işlemi onaylar.
13
Bölüm 3 – Atılım Faktoring (3/3)
Organizasyon Yapısı ve Yönetim Hakkında Bilgiler
Yönetim Kurulu
İç Kontrol
Cem Dalva;
Şirket Ortağı ve YK Üyesi
20 yıl sektör tecrübesi
İzzet Dalva;
Şirket Ortağı, YK üyesi ve GMY
20 yıl sektör tecrübesi
Genel Müdür
Krediler Genel
Müdür Yardımcısı
Pazarlama Genel
Müdür Yardımcısı
Krediler Direktörü
Pazarlama
Direktörü
Kredi
İstihbarat
Sorunlu Krediler
Murat Ömürbek;
GM
19 yıl sektör tecrübesi
Mali İşler Genel
Müdür Yardımcısı
Şubeler
Filiz Kavun;
GMY
19 yıl sektör tecrübesi
Finansman
Pazarlama I
İstoç Şube
Müdürü
Muhasebe
Pazarlama II
Ankara Şube
Müdürü
Müşteri
İlişkileri
Antalya Şube
Müdürü
Operasyon
İdari İşler
14
Bölüm 4
Finansal Bilgiler
Bölüm 4 – Finansal Bilgiler (1/3)
Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Yapısı
%13,6
132.342
 Faktoring
şirketleri işlevsel
yapıları gereğince finansal kurum olarak
yapılandırılmaktadır. Söz konusu bu yapılandırma neticesinde, özkaynak ve borçlanma
ile kaynak sağlayan faktoring şirketleri, alternatif yollar ile kaynak arayan ve elinde
değere dönüştürülebilecek varlıkları bulunan şirketlere kaynak sağlamaktadır.
116.527
29.099
96.460
79.525
%12,6
 Anılan yapı gereğince, yüksek finansal borç/özkaynak rasyosu ile çalışan sektör, BDDK
denetimine tabidir. BDDK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, faktoring
şirketlerinin özkaynaklarının 30 katına kadar borçlanma olanakları bulunmaktadır.
29.126
 2012 ve 2013 yılı finansal tabloları dahilinde, Şirket’in faktoring alacakları ile bu
alacakların finansmanında kullanılan finansal borçlar birbirine yakın sevilerde artış
göstermiştir. 2013 yılı içerisinde Şirket, finansal borç yapısını çeşitlendirmek amacıyla, 1
yıl vadeli iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen bu ihraç
neticesinde bankalardan sağlanan finansal kaynakların miktarında azalma söz
konusudur. Şirket daha önce çıkarmış olduğu borçlanma aracının itfasını 16 Mayıs 2014
tarihinde gerçekleştirmiştir.
Fakt. Alacakları Finansal Borçlar
28.132
Özkaynaklar
Fakt. Alacakları Finansal Borçlar
2012
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
Takipteki Alacaklar (Brüt) / (Takipteki Alacaklar (Brüt) +
Faktoring Alacakları
 Karşılıksız çıkan ve yasal yollar ile takibata başlanan alacaklar, «takipteki alacaklar»
statüsünde izlenmektedir. Şirket, BDDK’nın karşılıklar ile ilgili düzenlemeleri
çerçevesinde, takipteki alacaklarının tamamı için hemen karşılık ayırmamaktadır. Brüt
takipteki alacakların Şirket’in mevcut ortakları ile faaliyete geçtiği yıl olan 2002 yılında
bu güne kümülatif olarak birikmesi ile brüt alacaklar / toplam alacaklar rasyosu sektör
ortalamasının bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak yıllık bazda takibe düşen
alacak miktarının aynı yıl içerisinde gerçekleştirilen plasman miktarına oranının çok
düşük olduğu görülmektedir.
%11,2
%6,9
1,1%
500
1,2%
400
0,9%
0,6%
300
 Şirket, karlı yapısı sayesinde düzenli olarak kar dağıtımı gerçekleştirmektedir. (Şirket
ortakları Şirket’ten ücret adı altında herhangi bir menfaat sağlamamaktadır.) Kar
dağıtımları nedeniyle özkaynak tutarında belirgin değişiklikler görülmemektedir.
200
0,3%
461,7
437,8
100
0
128,2
118,8
103,4
112,2
138,9
132,3
63,3
MY09
MY11
Plasman Tutarı (Mn TL)
MY12
0,0%
MY13
Plasman / Brüt Takipteki Alacak (Sağ Eksen)
Özkaynak Hareket Tablosu
98,3
5.194
68,1
0,3%
0,1%
MY10
116,5
0,6%
450,6
370,1
Toplam Aktifler
%15,3 YBBO
Özkaynaklar
2013
28.638
Fakt. Alacakları
%15,9 YBBO
MY10
Aktif Toplamı
MY11
MY12
MY13
1.359
29.126
2.353
28.132
MY11 Yıl Sonu 2012 Yılı
2012 Yılı Kar MY12 Yıl Sonu 2013 Yılı
2013 Yılı Kar MY13 Yıl Sonu
Özkay.
Dönem Karı
Dağ.
Özkay.
Dönem Karı
Dağ.
Özkay.
Faktoring Alacakları
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
4.706
16
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
Bölüm 4 – Finansal Bilgiler (2/3)
Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Yapısı (Devam)
35.000
 Şirket, 2012 yılından itibaren nispeten daha küçük işletmelere sağladığı finansman
miktarını azaltarak daha çok orta ölçekli firmalara sağladığı finansman miktarını
artırmıştır. Üst segmentte yaşanan yoğun rekabet faiz marjlarında daralmaya yol
açabilmektedir. Ancak bu segmentte takipteki alacak miktarının daha az olduğu
gözlenmektedir. Bu kapsamda Şirket’in faktoring alacaklarından elde ettiği faiz gelirleri,
faktoring alacakları bir önceki yıla göre artmasına rağmen 2013 yılında %28,5 oranında
azalmıştır.
80%
60,2%
28.000
59,5%
56,1%
60%
21.000
40%
31.766 18.762
14.000
25.151 15.148
22.706
16,8%
7.000
 Faiz gelirlerindeki azalışa rağmen, brüt karlılıktaki artış takipteki alacakların daha
uygun maliyetlerle fonlanabildiğini göstermektedir. Şirket gelir faiz marjlarındaki
daralmaya, fonlama maliyetlerini düşürerek cevap verebilmektedir. Şirket’in fon
kaynakları genel olarak banka kredilerinden oluşmakta olup, 2013 yılında ihraç edilen
borçlanma aracı ile pasif yapısında çeşitlilik sağlanmıştır.
20%
14.048
15,5%
 Operasyon giderlerinin 2012 ve 2013 yıllarıı içerisinde belirgin farklılıklar göstermediği
gözlenmektedir. Operasyon giderlerindeki mevcut durum nedeniyle, Şirket’in 2013 yılı
net karının 2012 yılına göre daha düşük olduğu görülmektedir.
5,8%
0
MY11
MY12
Alınan Faizler
Brüt Kar
00%
MY13
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
Şirket Temel Rasyoları
31%
27%
26%
22%
21%
21%
20%
6%
MY09
7%
MY10
17%
18%
8%
5%
MY11
Özkaynak Karlılığı
4%
MY12
5%
6%
6%
7%
6%
1%
MY13
MY09
Aktif Karlılığı
MY10
Faiz Gel. / Fakt. Alacakları
MY11
MY12
MY13
Operasyon Gid. / Fakt. Alacakları
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
17
Bölüm 4 – Finansal Bilgiler (3/3)
Şirket Finansal Tabloları
Atılım Faktoring Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Bilançosu (Bin TL)
Faktoring Alacakları
Takipteki Alacaklar (Net)
Vergi Varlığı (Ertelenmiş ve Cari Dönem)
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Diğer Yükümlülükler
Özkaynaklar
MY11
MY12
MY13
MY14/3
112,216
1,811
2,543
2,241
118,810
77,699
0
12,473
28,638
116,527
5,013
4,669
1,953
128,162
96,460
0
2,577
29,126
132,342
495
3,737
2,310
138,885
79,525
29,099
2,130
28,132
151,824
512
2,897
1,767
157,000
98,559
29,692
1,751
26,998
MY11
MY12
MY13
MY14/3
25,151
1,060
26,210
-11,062
15,148
57.8%
-7,093
-1,901
896
-1
7,051
-1,429
5,622
21.4%
31,766
1,690
33,456
-14,693
18,762
56.1%
-7,610
-4,971
463
-115
6,528
-1,334
5,194
15.5%
22,706
899
23,605
-9,557
14,048
59.5%
-7,420
-5,142
2,151
-1,012
2,625
-1,265
1,360
5.8%
6,391
194
6,584
-3,123
3,462
52.6%
-1,910
-386
382
0
1,548
-329
1,220
18.5%
Atılım Faktoring Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Gelir Tablosu (Bin TL)
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Esas Faaliyet Gelirleri
Finansman Giderleri
Brüt Kar Zarar
Brüt Kar Marjı
Esas Faaliyet Giderleri
Takipteki Alacaklara Ait Karşılıklar
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşlığı
Net Kar
Net Kar Marjı
Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu
18
Başvurularınız, sorularınız, ek bilgi ve yardım istekleriniz için;
Burak Altınsaç
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. │ Direktör │ Pazarlama ve Kurumsal İletişim
[email protected]
Tel +90 212 314 81 49
Ali İhsan Çamcı
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. │ Direktör │ Hazine
[email protected]
Tel +90 212 314 81 90
Cengiz Gürbüz
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. │ Müdür│ Organize Piyasalar
[email protected]
Tel +90 212 314 81 30
Ömer Gülser
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. │ Müdür Yardımcısı│ Kurumsal Finansman ve Danışmanlık
[email protected]
Tel +90 212 314 82 86
Download

Atılım Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Tanıtım Sunumu