Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Servisní Informace
Datum vydání:
19.2.2013
Číslo Servisní Informace Mechanika:
4-2013
Určeno pro :
AMS, registrované subj.pro montáž st.měř.
Zpracoval:
Jan Hlavatý
[email protected]
Pouze pro interní použití!
Technické změny dokumentu
jsou vyhrazeny.
Na základě SI VDO č./datum:
Není – Mechanika
DTCO® GeoLoc
zapojení / postup montáže
Od 1. října 2012 musí být všechna vozidla podléhající nařízení (ES) č. 561/2006 vybavena tachografem
s vyhodnocením druhého nezávislého signálu pohybu (IMS – Independent Motion Signal) dle
specifikací Nařízení (ES) č. 1266/2009. V případech, kdy není možné zabezpečit IMS např. z CAN
sběrnice vozidla (zpráva WSI – rychlost přední nápravy), je nutné signál IMS dodat do DT z jiného
zdroje (například u domontáží DT do vozidle kategorie M1/N1). Z tohoto důvodu VDO (Continental
Automotive) dodává zařízení DTCO GeoLoc, které generuje IMS pro DT. GeoLoc vyhodnocuje data
z družic systému GPS a ve formě datových zpráv je předává do DT po sběrnici CAN.
Níže uvedené informace slouží jako návod k montáži DTCO Geoloc na vozidla kategorie M1/N1 (nebo
tam, kde není možné IMS zajistit jiným způsobem).
1. Obsah balení DTCO Geoloc (A2C59514979)
Kit (obj.č. A2C59514979) obsahuje:
A2C59514839 DTCO GeoLoc
A2C59514981 Lepící fólie na čelní sklo
Upozornění: DTCO Geoloc je osazen terminátorem sběrnice 120 OHM. Proto dávejte pozor jestli
sběrnice již terminátor neobsahuje. Zpráva vysílaná z Geoloc na CAN sběrnici je kompatibilní se
standardy dle J1939. Nastavení CAN komunikace Geoloc je 29 bit ISO-CAN / 250 kbaud. Toto
nastavení nelze změnit!
Kompletní sada pro montáž na vozidla M1/N1 (tachograf, Geoloc, M1/N1 adaptér) obsahuje
tachograf 1381-0050209001, který je z výroby nastaven na 29bit/250 kbaud.
Pozor: pokud je DTCO připojen ve vozidle na sběrnici CAN1, není dovoleno připojit Geoloc na
tuto sběrnici (například z důvodu použití speciální sběrnice u vozidel jako je MB Sprinter, VW
Crafter,…). Z tohoto důvodu musíte vždy Geoloc připojit na sběrnici CAN2 v DTCO (červený konektor
C).
Upozornění: v případě, že použijete k montáži Váš DTCO, zkontrolujte jestli je osazena sběrnice
CAN2. Ne všechny OEM tachografy VDO tuto sběrnici obsahují (zkontrolujte například pomocí CTCII).
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Je také možné použít při připojení Geoloc na CAN2 paralelní připojení zařízení k bezdrátovému
stažení dat (DLD Short nebo Wide Range) na stejnou sběrnici. V tomto případě dbejte na to, aby u
zřízení DLD byl odpojen terminátor sběrnice CAN 120 ohm.
Místo (CAN1 nebo CAN2) připojení Geoloc můžete konfigurovat s CTCII (musí obsahovat licenci
DTCO.2.0) – například připojení IMS - CAN2 – Geoloc.
2. Y-kabel k připojení Geoloc (A2C59514980) NOVÉ !
Je k dispozici nový Y-kabel (předešlá verze slouží k připojení E-TACHO k DTCO) k jednoduššímu
připojení Geoloc k DTCO.
3. Základní instrukce k montáži Geoloc
Namontujte Geoloc takovým způsobem, aby plocha s GPS anténou (viz. obrázek) byla co ve svislé
nebo lépe nakloněné poloze směrem k obloze (boční nebo čelní sklo). DPS anténa se nachází pod
typovým štítkem na Geoloc, proto pokud to bude možné, namontujte Geoloc typovým štítkem
směrem k obloze.
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
4. Vozidla se specifickou sběrnicí CAN1 (není dle J1939)
U těchto vozidel není povolena montáž Geoloc na sběrnici CAN1 – musíte vždy u těchto vozidel
použít CAN2 !!
Typ tachografu
1381-0111009001
1381-0010209001
1381-1050209001
1381-0111109002
1381-0111109003
1381-2010009002
1381-0010009002
1381.1052309003
1381.2052309003
1381.1070209001
1381-1012309003
1381-2012309003
1381-0210209002
1381-2210309002
1381-4210309002
1381-0120009002
OEM výrobce
Fiat
Fendt
Isuzu
Iveco
Iveco
Mercedes
Mercedes
Renault
Renault
Solaris
VOLVO
VOLVO
VDO
VDO
VDO
VW
Popis
Ducato
Vario series
NQR, NPR
Daily 2012
Daily 2006
ACTROS IV
Sprinter NCV3
Magnum, Kerax, Premium, Midlum
Magnum, Kerax, Premium, Midlum
Bus & Coach
FL/FL
FL/FL
UNIVERSAL w/o resistor
UNIVERSAL w/o resistor
UNIVERSAL w/o resistor
Crafter LT3
V níže uvedené tabulce jsou typy tachografů, ke kterým nelze zařízení Geoloc připojit
(musíte použít UNI DTCO nebo jiný vhodný)
Typ tachografu
1381-0070109002
1381-1070109005
1381-0070309004
1381-0070309003
1381-0250309003
1381-0071000009
1381-0010009003
1381-0010009004
1381-0101009001
OEM výrobce
Mitsubishi
Mitsubishi
Ford
Ford
Ford
Iveco
Mercedes
Mercedes
Nissan
1381-0101009002
1381-1101009001
1381-0111409004
1381.0111409005
Nissan
Nissan
Renault
Renault
1381-0121009002
1381-0120009003
1381-0121009003
VW
VW
VW
www.ams.mechanikadc.cz
Popis
Truck / Canter, Lift
Canter
Transit V347/8
Transit V347/8
Transit V362/3
Daily S2000
Sprinter NCV3
Vito / VS20
Atleon TK (3.5t-5.6t) / F91B, MY11
(ZD engine 12V)
Cabstar TL (2.8-4.5t), MY11 & MY13
Atleon from 2006
X62, X82
X83 - Trafic (Renault), Vivaro (Opel),
Primaster (Nissan)
Transporter T5 GP, Amarok
Crafter LT3
Transporter / LT3 (Crafter)
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Instalace na M1/N1 – doporučené připojení na CAN1
instalační sada M1/N1 s tachografem 1381-0050209001 tento tachograf podporuje ISO CAN1
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
5. Instalace na CAN1 pomocí Y-kabelu A2C59514980
Pokud použijete Y-kabel:
DTCO je připojen pře Y-kabel, Geoloc je připojen na CAN1
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Konektor A, zapojení Y-kabelu (strana k DTCO)
Konektor A, zapojení Y-kabelu (strana k Geoloc)
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
6. DTCO Goloc – standardní dodávka (nezapojený konektor, holé vodiče)
Popis zapojení pinu pro připojení na A konektor (bílí)
(stejné zapojení jako při připojení E-tacho k Y-kabelu)
Barva vodiče
Červená (red)
Žlutá (yellow)
Oranžová (orange)
Černá (black)
Hnědá (brown)
Všechny ostatní vodiče
Popis
napájení plus (9-36V)
klíček
CAN1 High
kostra (ground)
CAN2 Low
neobsazeno
DTCO Pin
A1
A3
A4
A5
A8
--
Zapojení bílého konektoru na Y-kabelu (strana k Geoloc)
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Zapojení Geoloc na CAN1 (pokud je to možné)
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Stávající zapojení Y-kabelu lze také upravit pro připojení na C konektor (CAN2) tachografu
Vyjměte dráty z A4 (bílí/zelený) a A8 (bílí)
Přepojte z A4 na C5 (červený konektor) a A8 na C7 (červený konektor)
Pozor: nezapomeňte zapojit propojku z C7 a C8 (viz. obrázek)
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Výsledné zapojení – Geoloc připojen na CAN2 – nutno konfigurovat pomocí CTCII
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Schéma zapojení připojení Geoloc na CAN2
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY
Souhrnné informace o připojení Geoloc na CAN1 nbo CAN2
www.ams.mechanikadc.cz
[email protected]
Download

Servisní Informace DTCO GeoLoc zapojení / postup montáže