M A T E M A T İ K
B Ö L Ü M Ü
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS SORUMLULAR
OPTİK KOD
DERS KODU
MAT 502
DERSİN ADI
1
( BİRİNCİ ÖĞR. )
SORUMLUSU
SOYUT MATEMATİK
T U L K
PROF. DR. H.İLHAN TUTALAR
3003
MAT 504 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
2002
MAT 506 DOĞRUSAL CEBİR II
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
4004
1525
1522
1523
1524
MAT 508
FİZ 112
MAT 152
MAT 162
MAT 172
PROF. DR. ÖZLEM GÜNEY
Doç. Dr. ZAFER KÖYLÜ
PROF. DR. H.İLHAN TUTALAR
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
PROF. DR. ÖZLEM GÜNEY
4205
2203
4004
3204
4205
1508
1519
1521
İNG 502 İNGİLİZCE I
TAR 502 ATATÜRK İLKE VE İNKİLÂP TARİHİ I
TUR 502 TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYONU I
OKT. TUBA GEZER
OKT. M. SERKAN ŞAHİN
OKT. MUSTAFA UĞURLUARSLAN
2002
2002
2002
2526
2519
2520
2521
2522
2523
MAT 204
MAT 254
MAT 264
MAT 274
MAT 284
MAT 294
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
OLASILIK VE İSTATİSTİK II
TOPOLOJİYE GİRİŞ
ANALİTİK GEOMETRİ II
İLERİ ANALİZ II
DİFERANSİYEL DENKLEMLER II
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
DOÇ. DR. PAKİZE TAYLAN
PROF. DR. H.İLHAN TUTALAR
PROF. DR. SEZAİ OĞRAŞ
DOÇ. DR. SEVTAP SÜMER EKER
PROF. DR. ABDULKADİR ERTAŞ
2002
3204
3003
2203
3204
3204
3528
3525
3526
3522
3527
3523
MAT 308
MAT 336
MAT 356
MAT 366
MAT 376
MAT 386
İNTERNET VE HTLM PROGRAMLAMA
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II
SAYILAR KURAMINA GİRİŞ
KARMAŞIK FONKSİYONLAR KURAMI II
GERÇEL ANALİZ II
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
DOÇ. DR. PAKİZE TAYLAN
DOÇ. DR. NECAT POLAT
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
DOÇ. DR. SEVTAP SÜMER EKER
PROF. DR. ÖZLEM GÜNEY
1202
3003
3003
4004
3204
3003
4522
4523
4524
4525
4530
MAT 402
MAT 404
MAT 458
MAT 478
MAT 488
SAYISAL ANALİZ II
FEN VE SOSYAL BİLİMLER İÇİN UYGULAMALI ANALİZ II
FONKSİYONEL ANALİZ II
UYGULAMALI MATEMATİK II
C-PROGRAMLAMA DİLİ
DOÇ. DR. NECAT POLAT
PROF. DR. SEZAİ OĞRAŞ
DOÇ. DR. BİLAL ÇEKİÇ
PROF. DR. ABDULKADİR ERTAŞ
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
3003
2002
3003
2203
2002
ANALİZ II
TEMEL FİZİK II 2
SOYUT MATEMATİK 3
DOĞRUSAL CEBİR II 4
ANALİZ II 5
Ortak Zorunlu Dersler’ in sorumluları ilgili bölümler tarafından belirlenerek bildirilmektedir.
DESTEK DERSLER
OPTİK KOD
1020
DERS KODU
MAT 102
DERSİN ADI
GENEL MATEMATİK II
SORUMLUSU
(Kimya )
T U L K
ÖĞR. GÖR. HACER YILDIRIR
5005
Toplam
5 saat
GÖREVLENDİRMELER SERVİS DERSLERİ)
OPTİK KOD
1515
1532
2528
2518
1502
1502
2502
DERS KODU
İKT 104
BİY 158
FİZ 228
KİM 258
ECZ 108
BMMZ 102
İMS 102
EEMB 108
İMZ 204
MDZ 102
MDZ 202
MMZ 204
MDZ ***
DERSİN ADI
İKTİSADİ MATEMATİK II
BİLGİSAYARA GİRİŞ II
BİLGİSAYARA GİRİŞ II
BİLGİSAYARA GİRİŞ II
BİLGİSAYARA II
MATEMATİK II
MATEMATİK II
MATEMATİK II
MATEMATİK IV
MATEMATİK II
MATEMATİK IV
MATEMATİK IV
MATEMATİK II
MATEMATİK II
MATEMATİK II
MATEMATİK II
MATEMATİK II
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
(Biyoloji)
(Fizik)
(Kimya)
(Eczacılık Fakültesi)
(Makine Mühendisliği)
(İnşaat Mühendisliği)
(Elektrik Elektronik Mühendisliği)
(İnşaat Mühendisliği)
(Maden Mühendisliği)
(Maden Mühendisliği)
(Makine Mühendisliği)
(Maden Mühendisliği)
(Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü)
(Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)
(Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü)
(Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)
SORUMLUSU
T U L K
PROF. DR. SEZAİ OĞRAŞ
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
PROF. DR. ÖZLEM GÜNEY
DOÇ. DR. BİLAL ÇEKİÇ
PROF. DR. SEZAİ OĞRAŞ
PROF. DR. SEZAİ OĞRAŞ
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
ÖĞR. GÖR. HACER YILDIRIR
ÖĞR. GÖR. HACER YILDIRIR
ÖĞR. GÖR. HACER YILDIRIR
ÖĞR. GÖR. HACER YILDIRIR
Toplam
ING 102, TAR 102 ve TUR 102 dersleri ING 502, TAR 502 ve TUR 502 dersleri ile eşdeğerdir.
5** kodlu dersler yeni dersler olup optik kod kullanılmamaktadır.
2
Bu dersten başarısız olan veya yatay geçişle gelen öğrenciler BİYOLOJİ Bölümü öğrencileri ile FİZ 122 dersine ve sınavlarına katılacaklardır.
Dersin devamını almış ancak başarısız olmuş öğrenciler sadece sınavlarına katılacaklardır.
3
Bu dersten devamsız başarısız olan veya yatay geçişle gelen öğrenciler eşdeğeri MAT 502 dersine ve sınavlarına katılacaklardır.
4
Bu dersten devamsız başarısız olan veya yatay geçişle gelen öğrenciler eşdeğeri MAT 506 dersine ve sınavlarına katılacaklardır.
5
Bu dersten devamsız başarısız olan veya yatay geçişle gelen öğrenciler eşdeğeri MAT 508 dersine ve sınavlarına katılacaklardır.
1
3003
0201
0201
0201
0201
4004
4004
4004
2203
4004
2002
2203
2002
2002
2002
2002
2002
45 saat
M A T E M A T İ K
B Ö L Ü M Ü
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS SORUMLULARI
OPTİK KOD
DERS KODU
DERSİN ADI
( İKİNCİ ÖĞR. )
SORUMLUSU
T U L K
Devamsız başarısız olan veya yatay geçişle gelen öğrenciler önerilen derslere ve sınavlarına katılacaklardır
10 VE ÜZERİ ÖĞRENCİSİ OLAN DERSLER AÇILACAKTIR
Devamsızlık sorunu olmayan öğrenciler başarısız oldukları derslerin eşdeğeri olan derslerin sınavlarına gireceklerdir.
Devamsız başarısız olan veya yatay geçişle gelen öğrenciler önerilen derslere ve sınavlarına katılacaklardır
10 VE ÜZERİ ÖĞRENCİSİ OLAN DERSLER AÇILACAKTIR
Devamsızlık sorunu olmayan öğrenciler başarısız oldukları derslerin sınavlarına gireceklerdir.
Devamsız başarısız olan veya yatay geçişle gelen öğrenciler önerilen derslere ve sınavlarına katılacaklardır
10 VE ÜZERİ ÖĞRENCİSİ OLAN DERSLER AÇILACAKTIR
Devamsızlık sorunu olmayan öğrenciler başarısız oldukları derslerin sınavlarına gireceklerdir.
4522
MAT 402 SAYISAL ANALİZ II
DOÇ. DR. NECAT POLAT
4523
MAT 404 FEN VE SOSYAL BİLİMLER İÇİN UYGULAMALI ANALİZ II
PROF. DR. SEZAİ OĞRAŞ
3003
2002
4524
MAT 458 FONKSİYONEL ANALİZ II
DOÇ. DR. BİLAL ÇEKİÇ
3003
4525
MAT 478 UYGULAMALI MATEMATİK II
PROF. DR. ABDULKADİR ERTAŞ
2203
4530
MAT 488 VERİ TABANLARI
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH BAYKAL
2002
DESTEK DERSLER
OPTİK KOD
DERS KODU
DERSİN ADI
SORUMLUSU
T U L K
Toplam
saat
GÖREVLENDİRMELER SERVİS DERSLERİ)
OPTİK KOD
1515
1502
2502
DERS KODU
İKT 104 İKTİSADİ MATEMATİK II
DERSİN ADI
SORUMLUSU
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İMS 102 MATEMATİK II
(İnşaat Mühendisliği)
EEMB 108 MATEMATİK II
(Elektrik Elektronik Mühendisliği)
İMZ 204 MATEMATİK IV
(İnşaat Mühendisliği)
T U L K
PROF. DR. SEZAİ OĞRAŞ
3003
DOÇ. DR. SEDAT İLHAN
4004
PROF. DR. ÖZLEM GÜNEY
4004
DOÇ. DR. BİLAL ÇEKİÇ
2203
Toplam
15 saat
FİZ 112 dersi öğrencileri Biyoloji Bölümü’nün FİZ 122 kodlu dersine katılabilecekler ve sınavlarına birlikte gireceklerdir.
Download

2014-2015 bahar yarıyılı ders sorumluları ve uyarılar