AKKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ
Akköy Atıksu Arıtma Tesisi evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi olup, üniteleri a a ıda
listelenmi tir.
1. Giri Terfi Pompaları
2. Elle Temizlemeli Kaba (Sepet) Izgara Ünitesi
3. Merdiven Izgara
4. Havalandırmalı Kum ve Ya Tutucu, Kum Yıkama Helezonu
5. Fosfor Havuzu (Anaerobik Havuz)
6. Denitrifikasyon Havuzu
7. Nitrifikasyon – Denitrifikasyon Havuzu
8. Nitrifikasyon Havuzları
9. Çökeltme havuzu
10. Çamur Çürütme ve Yo unla tırma Havuzu
11. Çamur Susuzla tırma
12. dari Bina
Akköy Atıksu Arıtma Tesisi tasarım parametreleri a a ıdadır.
Parametreler
2016 yılı Dizayn De erleri
E de er nüfus
33.167 ki i
Günlük debi
300,7 m3/sa*24sa = 7217 m3/gün
Saatlik dizayn debisi
484 m3/sa
Maksimum debi
560 m3/sa
Spesifik atık su debisi
218 l/N*g
Spesifik BOI5 yükü
45 gr/N*g ( 207 mg/l )
Spesifik N yükü
8,3 gr/N*g (38 mg/l )
SS (akm)
52 gr/N*g (239 mg/)
P (fosfor)
1,9 gr/N*g ( 8,7 mg/l )
Download

akkoy atıksu