Fen Edebiyat Fakültesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı
26.01.2015 PAZARTESİ
DERSİN KODU
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
TARİH
SAAT
26.01.2015 09:00-12:00
26.01.2015 09:00-12:00
LFR 403
LFR 209
LFR191
Yazarlar ve Yapıtlar
Karşılaştırmalı Edebiyat
Turkçe
Yrd. Doç.Dr. Seza YILANCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Seza YILANCIOĞLU
SEVDA KAMAN
FLF101
PH131
LFR 309
SOC 231
LFR 213
PH403
MAT231
Fransızca
Yöntem I
Metodoloji V
Sosyal Antropoloji
Metodoloji III
Çağdaş Felsefe I
Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama
I
MARTINE TALAGAS
Ayşe Garcin
Yrd. Doç.Dr. Seza YILANCIOĞLU
YRD.DOÇ.DR. THOMAS SEGUIN
Doç.Dr. Michel BOURSE
Prof. Dr. Nami Başer
12:30-15:30
12:30-15:30
26.01.2015 12:30-15:30
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ.H.A
Toplumsal Hareketler Sosyolojisi
Fransızca
Dilbilim Yöntemi I
Fransızca
18. yüzyıl Fransız Edebiyatı
SOC 467
FLF101
SOC111
FLF101
LFR 301
PH249
SOC 473
PH373
Türkçe I
Tahakkümün Çoğul Yüzleri
Teknik Felsefesi
SINIF
FEF 6
FEF 6
FEF 6
2
4
1
B.DEMİR
B.DEMİR
B.DEMİR
12:30-15:30
12:30-15:30
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
8
14
1
5
1
11
Y.YILDIRIM
Y.YILDIRIM
Y.YILDIRIM
Y.YILDIRIM
Y.YILDIRIM
Y.YILDIRIM
26.01.2015
12:30-15:30
FEF 9
YRD.DOÇ.DR. THOMAS SEGUIN
Virgile Mangiavillano
MARTINE TALAGAS
Ayşe Garcin
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
3
3
9
8
E.ASLANBOĞA
E.ASLANBOĞA
E.ASLANBOĞA
E.ASLANBOĞA
Dr.Berkiz BERKSOY
Dr. Meral Asa
ÖĞR. GÖR. NAZLI ÖKTEN GÜLSOY
Doç.Dr. Türker Armaner.E.A
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
1
E.ASLANBOĞA
E.ASLANBOĞA
E.ASLANBOĞA
E.ASLANBOĞA
TARİH
SAAT
SINIF
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
10:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
FEF 8
FEF 6
FEF 6
2
6
Esin ESEN
U.ÖKSÜZAN
U.ÖKSÜZAN
09:00-12:00
FEF 6
12
U.ÖKSÜZAN
26.01.2015
09:00-12:00
26.01.2015
26.01.2015
12:30-15:30
*
11
27.01.2015 SALI
DERSİN KODU
LFR 417
LFR 105
MAT115
PH377
DERSİN ADI
Çeviride Yöntem
Temel Dilbilgisi
Matematiğin Temelleri
Alman İdealizmi I
ÖĞRETİM ÜYESİ
Esin ESEN
Yrd. Doç.Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
Yrd.Doç. Dr.Ayberk Zeytin
Prof.Dr. Nami Başer.U.Ö
27.01.2015
PH221
SOC307
Epistemoloji
Tr'de Sosyolojik Düşüncenin Evrimi
Öğ.Gör.Dr. Aliş Sağıroğlu
PROF.DR. ALİ ERGUR
27.01.2015
27.01.2015
09:00-12:00
09:00-12:00
FEF 6
FEF 6
7
U.ÖKSÜZAN
U.ÖKSÜZAN
PH243
SOC 201
LFR 111
MAT452
Felsefe Metinleri
Sosyolojik Düşünceler Tarihi I
Fransız Uygarlığı
Fonksiyonel Analize Giriş
Kant: Pratik aklın eleştirisi
Öğ. Gör. Dr. Gaye Çankaya Eksen
PROF.DR. ALİ ERGUR
Alice VIRET
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Yıldız Ulus
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
FEF 3
FEF 1
FEF 1
FEF 1
22
13
5
13
Gaye Çankaya
İ.BATUR
İ.BATUR
İ.BATUR
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.). Aliye Kovanlıkaya
27.01.2015
3
2
5
İ.BATUR
İ.BATUR
İ.BATUR
PHI407
SOC 489
LFR 407
Globalleşme Ve Sağlık
Terimbilgisi IV
DR. AYŞECAN TERZİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Burak PARLAK
12:30-15:30
27.01.2015 12:30-15:30
27.01.2015 12:30-15:30
LFR 415
PH303
MAT371
SOC 461
SOC 439
LFR 103
PH201
Öğrenme Psikolojisi
Siyaset Felsefesi I
Seçme Konular I
Gündelik Hayattan Sosyolojik Teoriye
Kimlikler Ve Eşitsizlikler
Kompozisyon
Doç. Dr. Marie-Françoise CHİTOUR
Doç.Dr. Türker Armaner
Yrd.Doç.Dr.Ayberk Zeytin
Doç.Dr.A.Didem DANIŞ ŞENYÜZ
DOÇ.DR. BUKET TÜRKMEN
Doç.Dr. Marie H. SAUNER
Doç.Dr. Paul Ballanfat
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
Ortaçağ Felsefesi
FEF 1
FEF 1
FEF 1
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
5
12
3
2
İ.BATUR
İ.BATUR
İ.BATUR
İ.BATUR
İ.BATUR
FEF 1
FEF 1
6
9
İ.BATUR
İ.BATUR
28.01.2015 ÇARŞAMBA
TARİH
SAAT
SINIF
LFR 101
LFR 409
LFR 311
LFR 215
DERSİN KODU
Dilbilime Giriş
İspanyol Edebiyatı
İleri İspanyolca I
Temel İspanyolca I
Yrd. Doç.Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Leman GÜRLEK
Ok. Nazlı K. YELKENCİOĞLU
Ok. Nazlı K. YELKENCİOĞLU
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
3
4
4
3
B.DEMİR
B.DEMİR
B.DEMİR
B.DEMİR
PH421
LFR 203
MAT261
SOC 313
LFR 305
MAT405
Etik Problemleri
Karşılaştırmalı Dilbilim
Doğrusal Cebir I
Kapitalizm Öncesi Avr'da Top. Değiş.
Çeviri Teknikleri
Matematikçiler için Finans
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
Prof.Dr.Kenan GÜRSOY
Doç. Dr. Jean-Christophe PITAVY
Yrd. Doç.Dr. Ayşegül Ulus
ÖĞR.GÖR. NAZLI ÖKTEN GÜLSOY
Doç.Dr. Marie H. SAUNER
Dr.Ethem SANCAK
Doç. Dr. Ahmet Kuyaş
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
12:30-15:30
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 1
2
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
S.SERTDEMİR
S.SERTDEMİR
S.SERTDEMİR
S.SERTDEMİR
S.SERTDEMİR
S.SERTDEMİR
SOC181-PH251
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
16
2
28.01.2015 12:30-15:30 FEF 6- FEF 7 23+26
S.DOĞUÇ-Y.YILDIRIM
Yrd. Doç.Dr. Attila DEMİRCİOĞLU
LFR 303
SOC499
Göstergebilime Giriş
Avrupa'nın Sosyal Tarihi
PH301
PH429
SOC161
MAT111
PH237
Modern Felsefe I
Olivier Bouguet
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)Aliye Kovanlıkaya
Demokrasi İdesi ve Ekoloji
Matematik I
Fizik I
Yunanca Felsefe Kavramları I
Prof.Dr. Melih Başaran.S.S
YRD.DOÇ.DR. FARHRİ NEGÜS
Yrd.Doç.Dr Erden Tuğcu
Yrd. Doç. Dr. Ömer Aygün
S.SERTDEMİR
FEF 1
1
4
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 6
FEF 6
7
2
12
17
6
S.SERTDEMİR
S.SERTDEMİR
S.SERTDEMİR
E.ASLANBOĞA
E.ASLANBOĞA
2
16
28.01.2015
28.01.2015
15:30-18:30
15:30-18:30
FEF 1
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
S.SERTDEMİR
29.01.2015 PERŞEMBE
DERSİN KODU
TARİH
SAAT
SINIF
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
09:00-12:00
FEF 1
FEF 1
FEF 1
FEF 6
FEF 6
FEF 6
11+5
15
1
U.ÖKSÜZAN
U.ÖKSÜZAN
U.ÖKSÜZAN
Z.SAVAŞÇIN
Z.SAVAŞÇIN
Z.SAVAŞÇIN
Latince Felsefe Kavramlarına Giriş I
George DOUMERGUE
Felsefi Yorumlama ve Yazma Yöntemleri I Doç.Dr.S.Atakan Altınörs
29.01.2015
12:30-15:30
FEF 1
10
Ş.EVİRGEN
SOC 271
MAT203
LFR 201
LFR 307
SOC 497
İstatistik Ve Bilgisayar Analizi
Türevli Denklemler
Sözdizim
Dilbilimde Uygulama Alanları
Toplum Sözleşmesi
YRD.DOÇ.DR. FAHRİ NEGUS
Prof.Dr.Çetin Taşseven
Doç.Dr. Marie H. SAUNER
Doç. Dr. Jean-Christophe PITAVY
DOÇ. DR. BUKET TÜRKMEN
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
FEF 1
FEF 1
FEF 6
FEF 6
FEF 6
FEF 6
1
24
5
11
Ş.EVİRGEN
Ş.EVİRGEN
İ.BATUR
İ.BATUR
İ.BATUR
İ.BATUR
PH101
PH443
LFR 211
MAT331
Antik Felsefe Tarihi I
Aristoteles'in Doğa Felsefesi
Terimbilgisi I
Olasılık
Yrd.Doç.Dr. Ömer Aygün
Yrd. Doç. Dr. Ömer Aygün
Prof. Dr. Selim BADUR
Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
FEF 7
FEF 7
FEF 7
FEF 7
16
9
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
DERSİN ADI
PH 353
PH111
SOC319
LRF 181-MAT 191
SOC101
MAT414
Dil Felsefesi Problemleri
Felsefeye Giriş I
Eğitim Sosyolojisi
Atatürk İlke ve İnkılapları
Genel Sosyoloji
Basit Geometrik Topoloji
PH211
PH361
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.S.Atakan Altınörs
Yrd. Doç. Dr. Atakan Altınörs
DOÇ.DR. BUKET TÜRKMEN
Prof.Dr.Rıdvan AKIN
DOÇ.DR. İPEK MERCİL
Öğr.Gör.Serap GÜRER
29.01.2015
13
SOC 213
SOC484
LFR 109
Toplumsal Tabakalaşma Ve Hareketlilik
Saha Sosyolojisi: İç Ve Dış Göçler
Fransız Edebiyatına Giriş
YRD.DOÇ.DR.CEM ÖZATALAY
29.01.2015
15:30-18:30
DOÇ.DR. BUKET TÜRKMEN.E.A
Yrd. Doç. Dr. Engin BEZCİ
29.01.2015
29.01.2015
15:30-18:30
15:30-18:30
FEF 7
FEF 7
FEF 7
5
2
6
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
17
6
A.NAHUM
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
S.DOĞUÇ
30.01.2015 CUMA
DERSİN KODU
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ÜYESİ
TARİH
SAAT
SINIF
30.01.2015
30.01.2015
09:00-12:00
09:00-12:00
FEF 6
FEF 1
YRD. DOÇ. DR. CEM ÖZATALAY
Yrd. Doç. Dr. Engin BEZCİ
Dr.Barbara DELL ABATE ÇELEBİ
30.01.2015
09:00-12:00
FEF 1
30.01.2015
30.01.2015
09:00-12:00
09:00-12:00
FEF 1
FEF 1
6
1
1
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)Feyza Ak Akyol
30.01.2015
09:00-12:00
FEF 1
1
Yrd.Doç.Dr.Serge Randriambololona
30.01.2015
09:00-12:00
FEF 9
21
Dr. Berkiz BERKSOY
DOÇ.DR DİDEM DANIŞ
Doç.Dr. Paul Ballanfat
Yrd. Doç. Dr. Serge Randriambololona
Ok. Afitap ARNA
Yrd. Doç. Dr. Engin BEZCİ
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.). VERDA İRTİŞ
Yrd.Doç.Dr. Necati Ilgıcıoğlu
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
12:30-15:30
FEF 7
FEF 7
FEF 7
FEF 6
FEF 7
FEF 7
FEF 7
FEF 1
10
5
2
17
1
1
7
DOÇ.DR. AHMET KUYAŞ
30.01.2015
16:15-18:15
FEF 6
Doç.Dr. Paul Ballanfat
Yar. Doç. Dr. Engin BEZCİ Ş.E
Prof.Dr.Osman SENEMOĞLU
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
FEF 1
FEF 1
FEF 1
PH205
PH305
Etik
Prof.Dr. Melih Başaran
Bilim Tarihi ve Felsefesi I
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)Aliye Kovanlıkaya
SOC487
LFR 205
LFR411
MAT101
Neoliberalleşme ve Kurumsal Değişim
19. Yüzyıl Fransız Edebiyatı
Metodoloji VII
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Ve
Teknikleri
Tek Değişkenli Analiz I
LRF 121
SOC460
PH427
MAT301
LFR 207
LFR 401
SOC103
PH105
Metodoloji I
Yeni Göçler Ve Ulus-Aşırı Akışlar
Heidegger: Politika ve Şiir
Topoloji
Metin İnceleme Yöntemleri
16. yüzyıl Fransız Edebiyatı
Psikolojiye Giriş
Mantık I
SOC 211
SOC251
PH401
LFR 107
LFR 405
Osmanlı İmparatorluğu Sosyoeko. Tarihi
Tarih Felsefesi
Fransızca-Türkçe Çeviri
Sözlükbilim
S.DOĞUÇ
Serge Randriambololona
Z.SAVAŞÇIN
Z.SAVAŞÇIN
Z.SAVAŞÇIN
Serge Randriambololona
Z.SAVAŞÇIN
Z.SAVAŞÇIN
Z.SAVAŞÇIN
A.NAHUM
Z.SAVAŞÇIN
5
3
1
Ş.EVİRGEN
Ş.EVİRGEN
Ş.EVİRGEN
MAT131
PH113
MAT201
Bilgisayar Programlama I
Yunanca Felsefe Kavramlarına Giriş I
Çok Değişkenli Analiz I
Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ R.A
Yrd.Doç.Dr. Ömer Aygün
Prof.Dr.Susumu Tanabe
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
15:30-18:30
15:30-18:30
15:30-18:30
FEF 1
FEF 1
FEF 1
1
14
5
Ş.EVİRGEN
Ş.EVİRGEN
Ş.EVİRGEN
Download

Fen-Edebiyat Fakültesi 2014-2015 eğitim