12.7.2014
KANAL RİVA
TURİZM
YATIRIMCILAR
DERNEĞİ
KANAL RĠVA BÖLGESEL
KALKINMA PROJESĠ
ROTTERDAM BĠANELĠNDE
DERNEĞİN 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU Hazırlayan Muzaffer Ergöz
SAYIN MEHDİ EKER RİVA PROJESİNİ DİKKATLE DİNLİYOR
TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI SAYIN MEHDİ EKER HAKKINDA BİR KAÇ SÖZ
Bu projeyi yerinde görerek açık ve net fikrini söyleyen Sayın Bakanımızın bize verdiği moral
desteği ile bu proje uluslar arası arenaya çıkmıştır. Burada şunu söylemek için Sayın Mehdi
Eker beyi model seçmiş bulunuyoruz.
Bu hükümetin bence en önemli eksiği sesi fazla çıkan ama alt yapısı zayıf yöneticileridir. Bu
noktadan Sayın Mehdi Eker beye bakınca inanılmaz bir şok yaşıyorsunuz. Kamuoyunda
defalarca denedim. Dost sohbetlerinde sordum herkesin Sayın bakanı yeterince tanımadığını
gördüm. Bendeki önemli özellikleri şunlar.
- Alabildiğine mütevazi, ama göstermelik değil
- Kendisi ile sürekli dalga geçiyor ama bunu öyle ustalıkla yapıyor ki etrafındaki herkese hayat
dersi veriyor
- Asla ihtiras sahibi değil.
- Siyasetçilerde çok az bulunan bir özelliği daha bakınca görebiliyor
- İnanılmaz bir eleştiriye açık yönü var.
- Tüm bakanlar koltuğu bırakmamak için çaba sarf ederken onun böyle bir çabasını
göremiyorsunuz
- Konuşmasın görünüşü sizde biraz uzak duralım izlenimini bırakıyor. Konuşmaya başlayınca
şair, duygusal, sevecen yürek kapılarını aralıyor. Bu tezat ta onu ilk tanıyanlarda şok yaratıyor.
Gazetecilik ruhum kabardı. Bir arkadaşa Sayın Mehdi Eker beyin bana ilginç fotoğraflarını bulursan
gönder dedim. Bana ata binen resmini gönderdi. Şimdi şaşırmak sırası bana geldi siyaset dünyasında
bu asil sporu yapan kaç siyasetçi sayabilirsiniz?
Yine sporcu ruhum kabardı ona mutlaka kayak öğretmek lazım.
Gelelim işin önemli noktasına. Bu projede ona tüm Riva Halkı aşrı güveniyor. Bu yazı da bir milyon
defa okunmuş
2013 – 2014 YILI DERNEK ÇALIġMALARI
Hayat ve buna bağlı zaman o kadar çabuk geçiyor ki değerli dernek üyeleri ne bu değişikliğe ayak
uydurabiliyoruz ne de haklı eleştirilerinize cevap verebiliyoruz. Hele E-Posta ile yapmış olduğunuz
şikayetlere tamamen katılıyoruz. Bunun en önemli nedeni web-mastarımız Maden mühendisi değerli
dostumuz Sayın Melih Çetinkaya devlet memuru oldu ve Elazığ’a gidince tüm işlerimiz sürüncemede
kaldı. Ve sitemiz de öksüz kaldı. Bu nedenle sizleri yeterince aydınlatamadık. Şimdi başlayabiliriz.
.
SORUNLARA KISA BĠR BAKIġ
1- Riva ve tüm köyler bir yasa ile Beykoz’un Mahallesi olunca öyle bir statü boşluğuna düştük ki
Köy tüzel kişilikleri kalktı ve şehir nitelik ve yasaları hüküm sürmeye başladı. Çiftçilerimiz
aldıkları tüm krediler ve destek pirimleri artık şehirli oldunuz diyerek ilgili bakanlıklarca geri
çevrildi. Böylece büyük bir ekonomik kriz bu bölgede başlamış oldu.
2- Şehirli olmaya şehirli olmuştuk ta şehrin ne ekonomisi ne de hizmeti buralara gelmemişti. İşsizlik
bu köylerde yaşayan vatandaşlarımızı iyice pençesine almıştı.
3- Yörenin kadastral çalışmaları bir türlü bitmek bilmiyordu
4- Riva deresi Islahı Beykoz sınırlarına kadar gelip çok zorlu bir aşamadan sonra durdurulmuştu.
5- Ne Beykoz’un ne de Riva’nın imar planları mevcuttu.
6- Yörenin orman, 2b ve SİT uygulamaları ile her türlü ekonomik projeye önü kapatılmıştı. Bunun
yanında köylüler bu yasaklar nedeniyle ne doğan çocuklarına ne bir dam yapabiliyor ne de
evlenen çocuklarına bir göz oda yapabiliyorlardı.
DERNEK ÇALIġMALARI ĠLE BAġARILAN ĠġLERĠN KISA DÖKÜMÜ
Bir sivil toplum kuruluşu olarak ne paramız ne de gelir sağlayacak iktisadi bir kuruluşumuz vardı.
Buna rağmen çok az sayıda üyemizin yardım ve bağışı ile yaptığımız işlerin kısa dökümlerini
üyelerimize sunalım;
1- Beykoz Belediyesi ile meclisin onayından geçen kapsamlı bir çalışma protokolü imzaladık.
2- Derneğe Ankara’da katkı sağlayacak bir profesyonel kadroyu görevli tayin ettik
3- Derneğin uluslar arası ve yerel hukuki sorunlarını formasyona sokacak bir hukuk bürosu ile
anlaştık.
4- Yörenin kadastral sorunlarını çok zor şartlarda çalışarak çözdük ve hak sahiplerinin tapularını
almalarını sağladık.
5- Beykoz Belediyesi ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda Beykoz Belediyesinin Tüm Beykoz’un
imar sorunlarını çözecek bir merkez kurmasını sağladık ve bu merkez sadece Riva ve çevresinin
sorunlarını çözmeye odaklandı.
6- Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker Bey’i yörenin sorunlarını çözmesi için davet ederek geniş
kapsamlı bir brifing verdik ve olumlu sonuçlar aldık.
7- En önemli kazanımlarımızdan birisi de Riva Deresi Islahını Uluslar arası bir kurumla birlikte
çalışarak “RİVA ODAKLI BÖLGESEL KALKINMA PROJESİ” olarak çalışmalarımızı o yöne
hedefledik. Çünkü plan hedefinde işsizliği önlemeyi ön gördük.
8- Yine önemli bir başarımız Riva Kanalı için yapılan ıslah projelerine Riva Bölgesi imar planını
akuple ederek ciddi bir bütünlük ve koordinasyon sağladık.
9- Ankara’ya yaptığımız her seyahatte önemli kazanımlar elde ettik. Bunlardan en önemlisi DSİ
Genel Müdürlüğü Riva Deresi üzerindeki ıslah projesi yapma yetkisini protokol ile Beykoz
belediyesine devreden kararı oldu. DSİ Genel Müdürlüğünü bu konuda ikna etmek için oldukça
donanımlı bir kadro ve çalışma ile Ankara’ya gittik. Sonuçta da DSİ Genel Müdürlüğü bizi ciddiye
alarak bu protokolü imzaladı ki böyle bir protokol yerel yönetimler tarihinde bir ilktir.
10-Şu anda Tün Riva Bölgesinin hem taşkını önleme, hem derenin kullanımını ön gören hem de
buna bağlı imar plan çalışmaları birlikte ve Beykoz Belediyesinin eşgüdümünde başlamıştır. Bu
ortak çalışma Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek ve Belediyenin sivil inisiyatif ile
birlikte çalışma isteğinin muhteşem bir örneğidir.
Sayfa 2
RĠVA DERESĠNĠN ISLAHININ MĠMARĠ ÖZELLĠKLERĠ VE EKONOMĠK
DEĞERĠ HAKKINDA BĠR ĠKĠ HATIRLATMA
Bilindiği gibi DSİ Koruma ve taşkın önleme ıslah projelerinde selden mal ve can kaybını amaçlayan
bir ıslah anlayışı ile bu ıslah çalışmalarını projelendirmektedir. Bu mimaride fazla bir estetik olmadığı
gibi o projeden başka amaçlar ile faydalanmak mümkün olmamaktadır. Nitekim Çekmeköy
Belediyesi hudutları içerisinde kalan ve Ömerli barajından itibaren ilk 15 kilometre bu mantıkla
projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bu ıslahın sonucunda zaman, zaman 130 metreyi bulan dere
genişliği estetik bir anlayışa sahip olmadığı gibi kullanıma ise hiçbir şekilde imkan vermemektedir.
Ne zamanki bu ıslah Beykoz sınırlarına geldi işte o zaman derneğimiz bu ıslah çalışmalarına
aşağıdaki nedenler ile hayır dedi;
1- var olan tüm işletmeler yıkım tehdidi altına girecekti
2- Çevrede önlenemez bir tahribat oluşacaktı
3- Oldukça büyük bir kamulaştırma ortaya çıkacaktı
4- İmar planına uyumlu bir dere ıslahı olmayacaktı. Yolların ve köprülerin yerleri değişecekti
5- Kullanım diye bir kavram olmayacaktı
6- Riva Deresinin binlerce yıllık doğal yapısı bozulacaktı.
7- İşletmelerin yıkılmasıyla var olan işsizlik dayanılmaz noktaya gelecekti
8- Toplumsal huzursuzluk had safhaya ulaşacaktı
DERNEĞĠMĠZ ÇALIġMALARIYLA RĠVA HALKI
ġU KAZANIMLARI ELDE ETTĠ
1- Seller yüzünden her yıl tehdit altında olan Riva var olan baraj savakları yüzünden bu selleri
kontrol altında tutamıyordu. Derneğimiz çalışmaları ile Ömerli Barajına kapak sistemi yapılmasını
sağladık ve derenin 130 metreye varan genişliği 30 ile 50 metreye düştü
2- Riva Köyüne bir mendirek yapılmasını sağlayarak denizin med-cezir olayları nedeniyle seli
geriye itmesini önledik
3- Proje olarak Riva Deresinin suyunu bollaştırarak Riva bölgesini kanallı bir şehrin oluşmasına
olanak sağladık.
4- İmar planlarında Riva Bölgesinin turizm yatırımlarına olanak sağlayacak bir bölge olmasına özen
gösterdik.
5- Riva Köyünden nehre girecek küçük tekneler ile denizciliğimizi canlandıracağız
6- Turizm ekonomisi ile köylerimizi kalkındıracağız.
BU KONUDA YAPILAN SOMUT ÇALIġMALAR
Bildiğiniz gibi bu konuda (Kanallı şehir üretme konusunda) en önemli ülkelerden birsi Hollanda dır.
Hollanda Üniversiteleri ile birlikte çalışarak bu konudaki uzman bir grubu Türkiye’ye davet ettik ve bu
gurup iki yıla yakın bir projeksiyon çalışması yaptı.
- Ankara’ya gelerek DSİ Uzmanlarına yapılacak ıslahın modellemesini anlattı
- DSİ’nin verilerini alarak yapılacak ıslah çalışmasına esas bir ön çalışmayı sundu ve beğenildi
- Kendisinden bu çalışmanın birebir modellenmesi istendi ki çok ciddi bir para tutu ve bunu
derneğimiz ödedi.
- Hollandalı firmanın Beykoz-Riva için ön gördüğü projenin maketi yapıldı
- Türkiye’den ilgili birimlerin temsilcilerinden oluşan bir ekip bu projenin Rotterdam mimarlık
bianeline davet edilerek projenim Dünya mimarlık arenasına çıkması ve takdim edilmesi açılışına
davet edildi.
- Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek Başkanlığında ve derneğimizin
organizasyonunda Rotterdam Mimarlık bienalinde Beykoz projesi 20. Sıradan girdi ve çok
beğenildi. Şu sıralarda Dünyanın tüm mimarları, mimarlık üniversite ve öğrencileri bu bienalde
Riva projesini imceleyerek notlar almaktadırlar.
- Beykoz Belediye başkanı Sayın Yücel Çelikbilek bu çalışmadan dolayı büyük takdir aldı
Sayfa 3
ROTTERDAM MĠMARLIK BĠANALĠNDE BEYKOZ-RĠVA
Rotterdam Mimarlık
Bienali'nin Açılış
Etkinliklerinde "Making
City" Konusu Ele Alındı
Müge Yorgancı
20 Nisan 2012, 18:15
420 defa okundu.
0 paylaşım
5. Rotterdam Mimarlık Bienali'nin açılış etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen “Urban Summit”
panelinde "Making City" konusu ele alındı.
Sayfa 4
Buluşmada, tasarımcılar ve diğer kent profesyonelleri başarılı ve sürdürülebilir şehirlerin
oluşmasını hedefleyen yolda tamamlayıcı politika yaklaşımlarının neler olması gerektiğini
tartıştı.
Xavier Briggs (Massachusetts Institute of Technology), Hollanda Çevre ve Altyapı
Bakanlığı'ndan Henk Ovink ile birlikte yürüttü.
IABR küratöryel ekibi tarafından açıklanan ve gün boyu yapılacak tartışmalar ile
geliştirilecek olan "Agenda for Making City" (şehir yapma gündemi), tartışmacılar
tarafından ele alındı.
Kopenhag Belediyesi Planlama Departmanı Başkanı olan Anne Skovbro, buluşmanın ilk
anahtar konuşmacısıydı. Skovbro, farklı bağlamları olan kentlerin bile birbirlerinin
deneyimlerinden faydalanabileceği düşüncesini aktararak konuşmasına başladı.
Skovbro'ya göre 90'lı yıllarda Kopenhag'ın yeni sisteme entegrasyonu için yapılan
çalışmalar arasında en önemli başlıklar, Malmo ve Kopenhag arasında yapılan köprü,
giderek gençleşen Kopenhag'a yapılan eğitim, kültür ve rekreasyon yatırımları ile hava
alanıydı. Belediyenin en önemli anlayış değişikliğini ise sosyal konut inşa etmeyi bırakıp
özel sektörü, çocuklu ailelerin tercih edeceği konut alanları inşa etmeye teşvik etmesi
olarak açıkladı.
Skovbro'nun Moderator Briggs tarafindan kendisine yöneltilen, "karşılastığınız en önemli
kurumsal zorluk neydi?" sorusuna yanıtı, sosyal belediyecilik yaklaşımının temeli olan
sosyal konut üretimini durdurmak konusunda seçilerek gelen vericileri olduğunu belirtti.
Sayfa 5
Kopenhag'ın geleneksel planlama yaklaşımının, sanayinin kenti terk ettikten sonra önemli
bir değişim geçirdigini vurgulamasının ardından Chris Christiaanse tarafindan kendisine
yöneltilen "tüm bu yaklaşım değişikliğini hayata geçirmek konusunda size destek olan
gruplar kimlerdi?" sorusunu ise uygulama konusunda finansın ve tekniğin bir arada
tartışılmasının, işin formulizasyonunun önemli bir adım olduğu ve bunun politika
yapıcılara benimsetilmesinin zaman aldığını söyleyerek yanıtladı.
İkinci anahtar konuşma ise Newark'ta başarılı bir yeniden canlandırma projesini hayata
geçiren ekibin yürütücüsü Damon Rich tarafından yapıldı. Rich, yapılı çevreyi
demokratikleştirmek için atılması gereken adımları anlattığı konuşmasına 1950'li yıllarda
New York'taki yıkımlar ve yarattığı sosyal mücadele ortamından örneklerle başladı. New
York'a oldukça yakın bir mesafede konumlanan ancak çeşitli kentsel müdehaleler ile kıyı
ile ilişkisini kaybeden Newark'in yenileme sürecini aktardığı konuşmada güç analizinin
önemini vurguladı. Proje ile ilgili detaylı
bilgi http://newarksriver.wordpress.com/ adresinde bulunabilir.
Aynı zamanda bienalin küratöryel ekibinden olan Joachim Declerck, Roterdam Mimarlık
Bienali kapsamında sergilenmekte olan 33 projenin 5 temayı karşıladığını vurguladı.
Toplum, politika, yürütücüler, tasarım ve tasarımcılar ve piyasa olarak tanımladığı 5
alandan örneklerle, bienalin içeriğine dahil olan projeleri izleyicilere aktardı. Konuşmasını
bienalin test alanlarından biri olan İstanbul ve Arnavutkoy özelinde örneklerle son verdi.
Tartışmalar bölümünde ise New York
Belediyesi'nde şef kentsel tasarımcı olarak
görev yapan Alexandros Washburn kentsel
aktivizm konusunda yorumlarda bulundu. Yerel
hareketlerin bir sorumluluk alma meselesi
olduğunu vurgulayan Washborn, yerelden
gelen hareketlerin karar mekanizmalarına
ulaşamamasının temelinde yatan politik
yaklaşımlara dikkat çekti.
Urban Summit temelde politikaciların,
tasarımcıların, yatırımcıların ve kentlerin
gelişiminde rol oynayan diğer grupların kentin
gerçekliğini nasıl etkilediğini ele alıyor. Bir
diğer anlamda kurumsal uyum ve esneklik
gerektiren sürdürülebilir gelişmeyi destekleyen
yeni yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği
kentleri şekillendiren aktörlerin nötr zeminlerde
bir araya gelmesi fikrini destekliyor ve bienalin
şehre ve şehir yapmak konusuna bakışı daha
somut bir zemine yerleşiyor.
Fotoğraf: Michelle Wilderom
Sayfa 6
ROTTERDAM BAġ KONSOLOSU SAYIN TOGAN ORALD’AN
DĠPLOMATĠK ĠNCELĠKTE BĠR DERS…
Grubumuz Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Yücel Çelikbilek başkanlığında Rotterdam
Başkonsolosumuz Sayın Togan Oran Beyi ziyaret eti. Son derece zeki ve kibar olan Sayın
başkonsolos bizi nezaketle karşıladı, hal hatır sorduktan sonra bize hiç unutamayacağımız bir
anekdotu ders niteliğinde anlattı. Biz de bu anekdotu tarihe not düşmek üzere siz üyelerimizle
paylaşalım istedim. Şimdi söz Sayın başkonsolosta.
“Arkadaşlar Türkiye’den oldukça değerli misafirler gelir hemen, hemen hepsi sağ olsunlar beni
ziyaret ederler. Geçenlerde Devlet Planlama Teşkilatından bir grup arkadaşımız geldi
Hollandalılar ile oldukça önemli bir toplantı yaptı. Genç uzman arkadaşımız devletin verdiği tüm
teşvikleri geniş bir perspektivden ve dersini çok iyi çalışmış bir öğrenci gibi edasıyla anlattı.
Sözünü bitirince Hollandalı bir profesör sordu. Beyefendi sizin tüm anlattıklarınız iyi çok güzel de
bu çalışmada halkı göremedim. Halk bu çalışmanın neresinde deyince o uzmanın yüzünü
görmeliydiniz. Şaşkın ve cevapsız kaldı.”
Tabi bu konuşmanın nereye gittiğini hemen, hemen herkes gayet iyi anladı. Ekibimizden bir
arkadaş biz dernek yöneticilerini göstererek Sayın Başkonsolosum bu arkadaşlar bizi buralara
kadar getiren halkın temsilcileri ve dernek yöneticilerimizdir deyince bu defa biz Sayın
büyükelçideki şaşkınlık ile karışık memnuniyeti gördük. Riva Derneği sessiz ve derinden tarihini
yazmaya devam edecektir.
BĠANEL SALONUNDAN RESĠMLER VE TÜRK DELEGASYONU
Sayfa 7
Sayfa 8
HOLLANDA
DEVLET
GÖREVLİLERİ VE
BAKANLAR
TÜRK
DELEGASYONU
BAŞKANI BEYKOZ
BELEDİYE
BAŞKANI SAYIN
YÜCEL ÇELİKBİLEK
VE ROTTERDAM
BAŞKONSOLOSU
MUZ SAYIN
TOGAN ORAL BEY
Sayfa 9
RĠVA PROJESĠ BĠANEL SALONUNDA
TÜRK DOSTU VE BĠANEL KREATÖRÜ MR.DĠRK SĠMONS
DÜNYADA Kİ BELLİ BAŞLI PROJELER ROTTERDAM’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI İŞTE ONLARDAN BİRİSİ
Sayfa 10
ULUSLARARASI MİMARLARIN GÖRÜŞÜNE VE BEĞENİSİNE AÇILAN BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİNİN DE
BEĞENİSİNE AÇILMIŞ VE AB FONLARININ KAPISINI ÇALACAK KALİTEYE VE OLGUNLUĞA ERİŞMİŞTİR.
BEYKOZ ARTIK DAHA BÜYÜK, DAHA ULUSLAR ARASI NİTELİKTE DÜŞÜNMEKTEDİR.
Sayfa 11
BİANELİN KAPISI HALKA AÇILIR AÇILMAZ PROJEYİ TANITAN BİLGİLERİ HERKES KULAKLIKTAN
TÜRK MÜZİİĞİ EŞLİĞNDE ZEVKLE DİNLEDİ.
Sayfa 12
BAŞKAN YÜCEL ÇELİK BİLEK’İN AVRUPAİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ, MÜTEVAZI DAVRANIŞLARI
ETRAFINI HEP İNSANLARLA ÇEVRİLMESİNE SEBEP OLDU…
LİBERAL PARTİDEN İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPAN SAYIN FADİME ÖRGÜ
TÜRK DELEGASYONUNU HİÇ YALNUZ BIRAKMADI
Sayfa 13
TÜRK DELEGASYONU DİNLENME MOLASINDA
DERNEK BAŞKANI SERDAR SARUHAN BİANELİN HER ANINI KAYDEDEREK DERSİNİ OLDUKÇA İYİ ÇALIŞTI
Sayfa 14
ARTIK GERİLEN SİNİRLER YUMUŞAMIŞ, ÇEKİLEN YORGUNLUK BİTMİŞ UÇ BUÇUK YILIN EMEĞİ ELLE
TUTULUR BİR NOKTAYA GELMİŞTİ. BU MUTLULUĞU TÜM TÜRK DELEGASYONU BİRLİKTE HİSSETMİŞTİ.
TÜRK DOSTU VE BİANEL KREATÖRÜ DİRK SİMONS YOĞUN İŞİ ARASINDA TÜRKLERİ YALNIZ BIRAKMAD
Sayfa 15
ġUNU
SÖYLEME
DEN
GEÇEMEY
ECEĞĠM
ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE
TABİAT
VARLIKLARI
KURULU
GENEL
MÜDÜRÜ
SAYIN OSMAN
İYİMAYA VE
DEĞERLİ
YARDIMCISI
OSMAN BEY
DENEYİMLERİ, UYUMU VE ARKADAŞLIĞI DOYUMSUZ VE DEĞERLİYDİ GEZİYE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE MORAL VERDİ
RİVA PROJESİNİ ULUSLAR ARASI ARENAYA ÇIKARTAN TÜRK DELEGASYONU TOPLANTININ KRİTİĞİNİ
YAPTI…
Sayfa 16
BAŞKAN YÜCEL ÇELİKBİLEK SAHADA VE OFİSTE BU PROJEYİ YARATAN LODVİK’E PAŞABAHÇENİN GÜZEL
BİR ÜRÜNÜNÜ VEREREK ONU ÖDÜLLENDİRDİ…
BU PROJENİN BEYKOZ BELEDİYESİNDE VÜCUT BULMASI İÇİN KARINCA GİBİ ÇALIŞAN MECLİS ÜYEMİZ VE
BU PROJENİN KOORDİNATÖRÜ SAYIN NEVZAT ORAL VE HOLLANDA TÜRK VATANDAŞI AYNI ZAMANDA
BELDE BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BEY BU GÜZEL ANI EBEDİLEŞTİRDİLER
Sayfa 17
SOLDAN İTİBAREN MUZAFFER ERGÖZ, NADİR DOĞUKAN, SERDAR SARUHAN, NEVZAT ORAL , NEJAT
TUĞCU BU İŞİN SONUCUNUN BU KADAR BAŞARILI OLACAĞINI BİLMEDİKLERİ HALDE NEŞE VE
DOSTLUKLA HOLLANDA’YA DOĞRU YOLA ÇIKTILAR
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI SAYIN YÜCEL ÇELİKBİLEK VE SAYIN OSMAN İYİMAYA BU DELEGASYONUN
HEM ÖZ GÜVENİ HEM DE NEŞE KAYNAĞI OLDULAR…
Sayfa 18
ROTTERDAM BAŞKONSOLOSULOSUMUZ TOPLANTIDAN SONRA BİR ANI FOTOĞRAFINDA TÜRK
DELEGASYONU İLE BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
SAYIN OSMAN İYİMAYA VE YARDIMCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ADINA BU MİSYONDAKİ
TARİHİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRD
Sayfa 19
TÜRK DELEGASYONU ROTTERDAM BAŞKONSOLOSUMUZ SAYIN TOGAN ORAL BEYE HEDİYESİNİ SUNDU
VE AKŞAM YEMEĞİ İÇİN HOLLANDA DA ÇOK BULUNAN NEHİR KIYISI LOKANTASINDA YİNE BİR ARAYA GELDİK
Sayfa 20
SERDAR SARUHAN VE MUZAFFER ERGÖZ.
BU MACERAYA İKİ KİŞİ BAŞLADIK. İNANDIK AMA BURALARA KADAR GELECEĞİNİ VE NİCE ZAHMETLERE
SEBEP OLACAĞINI DOĞRUSU HİÇ TAHMİN EDEMEMİŞTİK. DEMEK Kİ SİVİL GÜÇ OLUNCA OLUYORMUŞ…
Sayfa 21
SUYUN HAYAT OLDUĞUNU, EKONOMİ OLDUĞUNU VE BİR YÖREYE İNANILMAZ DEĞER KATTIĞINI
BİLMEMİZE RAĞMEN HOLLANDA’DA YAPILANLARI GÖREREK NE KADAR DOĞRU BİR YOLDA
OLDUĞUMUZU BİR DAHA İDRAK ETTİK. HOLLANDALI YETKİLİLER BU RESİMLERDE HEYETİMİZE
HOLLANDA DA BU KONUDA YAPILANLARI YERİNDE GÖSTERDİLER
Sayfa 22
BAŞKANIN DÜNYASI.
BİR BAŞKAN NEREYE GİDERSE GİTSİN GALİBA BÖLGESİNİN TÜM SORUNLARINIDA BERABERİNDE
GÖTÜRÜYOR. GALİBA BU PROJENİN YÜKÜ DE OLDUKÇA AĞIR BİR ŞEKİLDE O SORUNLARIN ÜZERİNE
YÜKLENİNCE BİR DE GÖRDÜKLERİNİ SENTEZ EDİNCE BİZİM BAŞKAN ZAMAZN, ZAMAZN DALDI GİTTİ.
GALİBA BELEDİYE BAŞKANLARI SAYIN YÜCEL ÇELİKBİLEK GİBİ FAZLA HASAS VE DUYGUSAL OLMAMALI
DİYE DÜŞÜNDÜM…
Sayfa 23
HOLLANDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SON DERECE ŞIK VE ALIMLI BİR HANIMDI. TÜRK
DELEGASYONUNA PROTOKOLDE YER AYIRTTI.
Sayfa 24
Nadir Doğukan. Sessiz, sakin, kibirsiz bir dev. Bu projenin altın çağa gidişi onun bu yürek zenginliği ile
mümkün olacak.
Sayfa 25
KİM NE DERSE DESİN, ALLAH RİVA’DA YAŞAYANLARA ÖYLE GÖNÜL ZENGİNİ BİR KADROYU BAĞIŞLAMIŞ
Kİ HİÇ YÜKSÜNMEDEN BÖBÜRLENMEDEN ÜÇ BUÇUK YILDIR KISITLI BİR BÜTÇE İLE BU İŞİ BAŞARDILAR.
HEMDE DEVLET HEM ÖZEL SEKTÖR VE DERNEK EL ELE.
İŞTE MUTLU SON DİYE BEN
BUNA DERİM.
HOLLANDA DAKİ BAŞARILI TEMSİLİN ARDINDAN
KADRO BU DEFA BEYKOZ BELEDİYESİNDE BİR
ARAYA GELDİ. KONUŞULDU, TARTIŞILDI VE BU
İŞE DEVAM KARARI ALINDI.
ARTIK HEPSİ BOĞAZ’DA BİR AKŞAM YEMEĞİNİ
HAK ETMİŞTİ
Sayfa 26
Akıllı siyasetçi sivil gücü kullanan siyasetçidir.
Sayfa 27
SAYIN BAŞKAN YÜCEL ÇELİKBİLEK!
İNSANLAR YAŞADIKLARI ANIN TARİH OLDUĞUNU BİLEMEZLER. OYSA ONLARA ÇOK NORMAL GELEN O ANI
BİR TARİHTİR VE YAZILMAKTADIR. SİZ SİVİL GÜCE DEĞER VEREREK BU TARİHİ YAZDINIZ. NE TEŞEKKÜR
BEKLEDİNİZ NE DE TAKDİR. ELBETTE TAKDİR ALLAHINDIR AMA KAZANDIĞINIZ GÖNÜLLER BİR ÖMÜR BOYU
BU PROJEDEN DOLAYI SİZİ YÜCELTECEKTİR.
BU PROJENİN GÖNÜL DOSTLARI
BURÇİN ERHAN KİP (ŞEHİR PLANCISI)
NADİR DOĞANLAR (ŞEHİR PLANCISI)
Sayfa 28
NEJAT TUĞCU (AKADEMİSYEN)
VE MUZAFFER ERGÖZ (TURİZMCİ)
ROTTERDAM’ İLK GİDEN YABANCILAR ADINA
DİKİLEN ANITIN ZİYARETİ SIRASINDA ÇEKİLEN
RESİM
Sayfa 29
SAYIN OSMAN İYİMAYA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT
VARLIKLARI GENEL MÜDÜRÜ.
BİR İNSAN ANCAK BU KADAR MÜTEVAZİ OLUR
Öyle veya
böyle,
yaşam gider
ama geride
sessiz ve
mükemmel
bir iz bırakır.
Toplumun
bu tür,
teşekkür
beklemeyen,
inandığı
doğruları
toplum
adına yapan
insanlara o
kadar
gereksinimi
var ki! İşte
onlardan
ikisi.
Sayın Nejat Tuğcu ve Sayın Serdar Saruhan. Hiç kimse onları böylesine ağır ve toplumsal yönü fazla olan
bir işe sürüklemedi. Onlar sivil Toplum Örgütü mantığı ile şöyle düşündüler. Olsun! Varsın kimse bize
teşekkür etmesin. Biz yaşadığımız yere ve çocuklarımıza borcumuz var diyerek işe başladılar. Sessiz ve
gürültü yapmadan bu projenin ve Beykoz’un gelecek elli yılını belirlediler…
Sayfa 30
TARKAN TEVETOĞLU Bu projenin gönül zengini üyemiz. Sanatçı olmak yetmiyor…
O sanatçının misyon yüklenmesi de gerekiyor. İşte Tarkan’ı yücelten de bu ahlak zenginliği.
HASAN DOĞANLAR (EKONOMİST)
Sayfa 31
BAŞKAN SERDAR SARUHAN VE DERNEK KURUCU ÜYELERİMİZDEN MEHMET YAZIR BEY
BU ARADA SAYIN MEHMET YAZIR BEY HAKKINDA BİR İKİ CÜMLE DAHA EKLEMEK İSTİYORUM. BİR İNSAN
BU KADAR ZEKİ OLABİLECEĞİNİ ANCAK SAYIN YAZIR’DA GÖRMEK MÜMKÜN. SİZ DAHA ONA SIRA
GELMEDEN ONU DÜŞÜNÜP MASAYA KOYAN TEK ADAM. TEK BAŞINA BİR ORDU BİR DE GRUP
İÇERİSİNDE SABIRLA ÇALIŞABİLSE DOYUMSUZ OLACAK.
PROJENİN BUNDAN SONRAKİ SAFHALARI VE YOL HARİTASI
123456789-
DERNEK DAHA İYİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN KENDİSİNE BİR MEKAN HAZIRLAMAKTA
DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE ÜYELERİ İLE TEMAS EDECEK
YÖRENİN TURİZM DEĞERLERİNİ EKONOMİK OLARAK İRDELİYECEK
GEREK RİVA DERESİ ISLAH PROJESİ GEREKSE İMAR PLANLARINA ALTLIK BİLGİLER ÜRETECEK
AB PROJELERİ İLE KÖYLERE EKONOMİK GİRDİ SAPLAYACAK
BEYKOZ’U TURİZM DÜNYASINA PROFESYONELCE HAZIRLAYACAK
İŞ BAŞI EĞİTİMLERE BAŞLAYACAK
RİVA’YI KANALLI BİR KENT YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAK
YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ BİLGİYİ VEREREK YATIRIMLARIN TIKANMAMASI İÇİN GAYRET SARF
EDECEK
SERDAR SDARUHAN
DERNEK BQAŞKANI
Sayfa 32
Download

kanal riva bölgesel kalkınma projesi rotterdam bianelinde