TRAİL KUPASI 6.AYAK
EK KURALLAR
ASN Onay No: 2014/3110-TTKBLF.6
ASN ONAY TARİHİ: 4 KASIM 2014
1. PROGRAM
2. ORGANİZASYON
2.1 TARİF
2.2 ORGANİZASYON KOMİTESİ
2.3 YARIŞMA GÖREVLİLERİ
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1 GEÇERLİLİK
3.2 TANIM
3.3 KATILABİLİR ARAÇLAR
3.4 KATILABİLİR YARIŞMACI ve SÜRÜCÜLER
3.5 KAYIT FORMU ve KAYITLAR
3.6 KAYIT ÜCRETİ ve SİGORTA
3.7 IDAR ve TEKNİK KONTROL
3.8 YARIŞMANIN STARTI VE İŞLEYESİ
3.9 İTİRAZ VE TEMYİZ
3.10 YÖNETMELİĞİN YORUMU ve UYGULANMASI
4. DERECELENDİRME ve ÖDÜLLER
4.1 DERECELENDİRME
4.2 ÖDÜLLER
4.3 ÖDÜL TÖRENİ
1-PROGRAM
KAYITLARIN AÇILMASI
31 EYLÜL 2014 08:00
KAYITLARIN KAPANMASI
07 KASIM 2014 PERŞEMBE 17:00
KAYIT LİSTESİNİN İLANI
07 KASIM 2014 PERŞEMBE 18:00
DÖKÜMAN DAĞITILMASI İDARİ VE TEKNİK KONTROL
08 KASIM 2014 Cumartesi 09:00 10:30
ANTRENMAN
08 KASIM 201408:10:30 Cumartesiyürüyerekserbest
1.KOMİSERLER KURULU TOPLANTISI
08 KASIM 2014 Cumartesi09:45-10:00
YARIŞMACILAR İLE BRİFİNG
08 Kasım 2014 Cumartesi 10:15-10:30
GÖZETMENLER İLE BRİFİNG
08 Kasım2014 Cumartesi 10:00-10:15
YARIŞMANIN STARTI
08 Kasım 2014Cumartesi 11:00
YARIŞMANIN FİNİŞİ
09 Kasım2014 PAZAR 17:30
GEÇİCİ NETİCELERİN İLANI
09 Kasım 2014 PAZAR 17:45
KESİN NETİCELERİN İLANI
09 Kasım 2014 PAZAR 18:00
ÖDÜL TÖRENİ
09 Kasım 2014 PAZAR 18:15
ADRESLER, RESMİ İLAN YERLERİ ve YARIŞ MERKEZİ
1 – SEKRETERYA
Bolu Mudurnu’daki yarış alanına kurulacak kapalı bölmeler
2 – RESMİ İLAN YERLERİ YARIŞ MERKEZİ
3 – YARIŞMA MERKEZİ
Yarış Yeri
2-ORGANİZASYON
2.1-TARİF
YarışmanınAdı:BOLU DOĞA SPORLARI VE OFF ROAD
KULÜBÜ TRIAL KUPASI
Yarışmanın yeri ve Tarihi:
08-09 Kasım 2014 BOLU MUDURNU İLÇESİ
Bu yarışma FIA kuralları, Uluslararası Spor Yasası ( CSI ) ve ekleri,
TOSFED Yarışma Genel Kuralları, TOSFED 2014 Yarışma Ek
Düzenlemeleri, TOSFED 2014 Ulusal Off-road Talimatı, 2014 TOSFED
TRIAL KUPASI Ana Yönetmeliği ve ilgili TOSFED yönetmelik ve talimatları
uyarınca düzenlenmektedir.
Yarışmanın Puan Vereceği Başlıklar
TOSFED TRIAL KUPASI.
Organizatör: BOLU
KULÜBÜ(BOLOFF)
DOĞA
SPORLARI
VE
OFF-ROAD
Adres ve İrtibatDetayları:KARAMANLI MAHALLESİ STADYUM
CADDESİ NO:12
TEL:0506 834 91 91
E-mail:[email protected]
Ulusal Spor Otoritesi: TOSFED
ASN VizeNo :2014/3110-TTKBLF.6
Tarihi :4 KASIM 2014
2.2-ORGANİZASYON KOMİTESİ
Kerem Süleyman YÜKSEL Mudurnu Kaymakamı
Mehmet İNEGÖL
Mudurnu Belediye Başkanı
Yahya ŞAHAN
Bolu Gençlik Hizmetleri İl Müdürü
Burhan TURAN
Boloff Başkan yardımcısı
Murat YAVUZ
Mudoff Başkanı
OrganizasyonKomitesi ve yarışma görevlileri yarışma
esnasında
yarışmacıların,
sürücülerin
ve
servis
elemanlarının uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlar ile bu
kişilerin üçüncü şahıslar nezdinde sebep olabilecekleri
kazalar ve hasarlardan dolayı, yarışmanın gerektirdiği tüm
emniyet tedbirlerinin alınmış olması koşulu ile maddi ve
manevi hiçbir sorumluluk yüklenmezler.
Yarışmacılar kayıt yaptırmış olmakla bu yönetmelik ve
dayandığı
tüm
kuralları
okumuş,
anlamış
ve
uygulayacaklarını Kabul etmiş sayılırlar.
2.3-YARIŞMA GÖREVLİLERİ
SporKomiserleriBaşkanı: B.Emre BAYRAKTAR
SporKomiseri:Zafer ALTINIŞIK
SporKomiseri:Erkan ÇİMEN
ASN Gözlemcisi: Kemal KURTAGİÇ
YarışmaDirektörü: İrfan BİLGİN
Yarışma Direktör vek. : Burhan TURAN
YarışmaDirkt. Yrd.(Etap) :Emre BOZKURT
YarışmaDirkt.Yrd.(İdari) : Zeki ÖZAY
YarışmaDirktYrd( Güvenlik ) : Kürşat UYANIK
Yarışma Genel Sekreteri:Samim DÜZEN
Sekretarya: Emin BOSTANCI
TeknikKontrolSorumlusu: Süleyman GÖNENÇ
EtapSorumlusu:Recai ÖZCAN
Basın Sorumlusu: Fatih imir
NeticelerSorumlusu: Samim DÜZEN
YarışmaDoktoru:İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü
SağlıkHizmetleri: Ambulance+fıv Aracı
LojistikSorumlusu:Murat KONUK
Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu: Yalçın Ali OCAK
3-GENEL HÜKÜMLER
3.1-GEÇERLİLİK
Bu yarışma 2014
VERMEKTEDİR
TOSFED
TRIAL
KUPASINA
PUAN
3.2 TANIM
BOLU DOĞA SPORLARI VE OFF-ROAD KULÜBÜ TARAFINDAN
DÜZENLENEN TOSFED TRİAL KUPASI 6. AYAĞI 2 ÖZEL ETAPTA
KOŞULACAKTIR.
EtapTipleri: TRIAL formatında olacaktır. Etap Kapı adedi maksimum süre
ve Kapı süreleri yarışmacı brifinginde açıklanacaktır.
3.3-KATILABİLİR ARAÇLAR
4 x 4 araziaraçları ve Bugyy’ler yarışmaya katılabilir. İş makineleri
ve traktörler katılamaz
Araçlarda kategori ayrımı yoktur
3.4-KATILABİLİR YARIŞMACI VE SÜRÜCÜLER
2014 sezonu için geçerli TOSFED Ulusal Yarış ve Kupa
Yarışmacı ve Sürücü ihtisas Lisansına sahip Gerçek ve Tüzel
kişiler yarışmaya katılabilirler.
3.5 KAYIT FORMU ve KAYITLAR
3-5-1 Yarışmaya katılmak isteyen, 2014 sezonu için geçerli
TOSFED ihtisas Lisansına sahip yarışmacılar kayıt formunu tam
olarak doldurarak, Kayıt ücreti ve Sigorta Bedeli’ni ödediğini
gösteren belgelerle birlikte, en geç yarışma öncesi Perşembe
günü 17:00’a kadar Yarışma Sekreterliğine ulaştırmalıdırlar. Bu
tarihten sonar veya gerekli ödemeler gerekleştirilmeden yapılacak
başvurular hiçbir şekilde Kabul edilmez.
3-5-2 Organizasyon Komitesi herhangi bir kaydı ASN onayı
almak ve gerekçelerini belirtmek şartıyla reddetme hakkına
sahiptir.
3-5-3 Yardımcı Sürücü ile ilgili detaylar Teknik Kontrol’ün sonuna
kadar bildirilebilir.
3.5.4 Katılabilir yaraşmacı sayısı 15 ekip ile sınırlandırılmıştır.
3.6 KAYIT ÜCRETİ –SİGORTA VE SERVİS
3.6.1Yarışmacı ve sürücülere dağıtılacak döküman ve kapı
numarası, bedelleri kayıt ücreti içindedir.
3.6.2Kayıt Ücretleri
Mahalli ferdi reklamlı 300 Mahalli ferdi
reklamsız 400 Mahalli tüzel reklamlı 400 Mahalli tüzel reklamsız
500
3.6.3 Kayıt Ücreti nakden veya banka havalesi yolu ile ödenebilir.
Banka Ziraat Bankası Bolu Şubesi havalesi yapıldığı takdirde, havale
dekontu kayıt formu ile birlikte ibraz edilecektir.Çek Kabul edilmez.
BANKAHESAPNO:ZİRAATBANK.BOLU
TR460001000050559960305001
3.6.4. Kayıt Ücretleri aşağıdaki hallerde tam olarak iade edilir.
3.6.4.1 Kaydı Kabul edilmeyen yarışmacı adaylarına
3.6.4.2 Yarışmanın yapılmaması halinde
3.6.5 ilkteknik kontrole girip geçemeyen veya teknik kontrolde çekilme
kararı alan yarışmacılara kayıt ücreti iadesi yapılamaz.
3.6.6 Sigorta:
Organizatör tarafından yaptırılacak sigorta sadece yarışmacıların
üçüncü şahıslara ait mallara verecekleri hasarları için olup,Sigorta
bedelleri TOSFED’in her yıl belirlediği limitlerden aşağı olamaz.
Sigorta bedeli takım başına 100.TL.( YüzTürkLirası) kayıt ücretine
ilâveten ayrıca ödenir.
TeminatlaraşağıdakigibidirBedenişahısbaşına (ölüm ve tedavi)
100.000.- TL. Bedenikazabaşına (ölüm ve tedavi) 1.000.000.- TL.
Maddikazabaşına (araçbaşına ) 10.000.- TL. Maddiaraçbaşına
(kazabaşına) 20.000.- TL.
3-6-7
YarışmacılarınyarışmayakatıldıktanotolarınaT.C.TrafikKanunuhük
ümlerine gore maliMesuliyetsigortasıyaptırmalarıgerekiyorsa,
busigortanınyaptırılmış ve primlerininödenmiş olmasıgerekir.
3-6-8
OrganizatörtarafındanyaptırılansigortanıngeçerliliğI
Yarışmanınstartıilebaşlar
ve
yarışmanınsonundaveyaekibinyarışmayıterketmesiveyaihraçedil
mesidurumundasonaerer.
3.6.9
Servisaraçları
ekipleriorganizatörtarafındanverilenplakalar
kartlarıtaşısalardahisigortakapsamıdışındadırlar.
ve
veya
3.6.10 KayıtÜcreti ve SigortaBedeliniödememiş olanyarışmacılara
start verilmez.
3.6.11 ServisPlakaücreti 100 TL’dir.
3.7 İDARİ ve TEKNİK KONTROL
3.7.1 İdariKontroldeAranacakBelgeler
İdarikontroldeyarışmacılardanistenecekbelgeler
(eksiksizdoldurulmuş
kayıtformununıslakimzalı
kopyası,
sporculisansları, sürücübelgesi, kayıtparasıödendibelgesi, yarış
otomobilireklam Kabul veya ret şartı, yarış otomobilininruhsatı,
aracınsigortası) Ce
3.7.2 Para zaları
Sürücüveya
150.- TL.
co-pilotunisimlerininveyaulusalbayraklarınıneksikliği
Off-road
plakasınınkısmendahiolsaaracıntrafikplakasınıörtmesi
1.Sefer 150 TL paracezası
yarış
2.Sefer 500 TL paracezası
3.Sefer ve sonrası 1000 TL paracezası
3.8 YARIŞMANIN STARTI VE İŞLEYİŞİ
3.8.1 StartListelerininilansaatleri: Brifing sonrası
3.8.2 Start: 11:40
3.8.3
Yarış süresince Resmi Zamanı
Yarış
süresinceresmizaman
TRT
radyoistasyonutarafındanverilenzamanolacaktır.
1
3.9 İTİRAZ VE TEMYİZ
3.9.1 ASN tarafındanbelirlenenitirazücreti: 250.- TL.
3.9.2
Tümyarış
boyuncailanedilen
Geçicineticelereitirazsüresi 30 dakikadır.
Start
Listeleri
ve
3.9.3 Tümitirazlar TOSFED ilgilikuralların gore yapılır ve
değerlendirilir. Kurallarauygunyapılmayanitirazlarreddedilir ve
itirazücretigeriödenmez.
3.9.4 Ulusalyarışmalardatemyiz için itirazharcıyarışmanınyapıldığı
gününardındangelen
ilk
iş
günüsaat
12.00’a
kadarfederasyonanakitveyabankatransferişeklindeyapılabilir. Bu
saatekadarharçbedeliyatırılmadığI
veyatransferiyapılmadığI
takdirdeitirazgeçersizdir.
İtirazınMilliTemyizKuruluncatekrarincelenmesi için başvuruharcı
3.000.- TL. dır.
3.10 YÖNETMELİĞİN YORUMU & UYGULANMASI
3.10.1
Yarışmanın;
görevlilerveyaparkurdeğişiklikleriileilgilibültenlertarih
program,
ve
numaralıolarakresmiilanyerlerineasılmak,
YarışmaKomiserleritarafındanonaylanmak
yarışmacılaraimzakarşılığI dağıtmaksuretiylegeçerliolacaktır.
ve
3.10.2
Bu
Yönetmelik,
yarışmaileilgili
en
gereklibilgilerikapsayacakşekildeözetlenerekdüzenlenmiş
olup,
içeriğindebulunmayanhususlarda,
TOSFED
2014
KurallarKitabı,UlusalOff-road Talimatı, TOSFED TRİAL KUPASI
Ana YönetmeliğI hükümlerigeçerliolacaktır.
4-DERECELENDİRME ve ÖDÜLLER
4.1 DERECELENDİRME
4.1
Ekiplerinsüresihesaplanırkenyarışmacılardan
her
birininöncelikleetabıbitirdikleri
sure
hesaplanacaktır,
eğer
maximum
süredeetapbitirilememiş
ise
maximum
süre
+geçemediklerikapılarınpuankarşılığI
süreleri
maximum
süreyeeklenecek
ve
biryarışmacınınetapsüresibelirlenecektir.
Ekiplerinsüreleri 2 yarışmacısınıntoplamsüresiileoluşacaktır.
4.2 Her etapsüresiayrıhesaplanacakgünsonundatoplamsüreyegöre
belirlenecek
Biryarışmadadereceleriaynıolanekipleraynıpuanıalırlar.Hiçbirkarşılaştı
rmayapılmaz.
Etaptoplamlarındaaynıpuanasahipekiplerdereceyipaylaşırlar.Birsonrak
iderecebaşkaekibeverilmez.
4.3
KUPA
sonundakipuaneşitliğindehangiekipdahaçokbirincilik
(ikincilik) almış ise o ekipbirinciliği kazanır.
4.4 Genel Klasmanda TOSFED Yarışma EK Düzenlemeleri 1
nolupuantajtablosu, kullanılacaktır.
4.2:ÖDÜLLER:
BOLU
OFF-ROAD
DOĞA
SPORLARI
TARAFINDANN
DÜZENLENEN
TOSFED
TRİAL
KUPASINA
puanverenyarışlardabütünkupalarekiplere 2 pilot ve 2 copilot’laraverilmeküzeredörderadettir.
Genel KlasmanBirinciKupa
İkinciKupa
ÜçüncüKupa
Download

yönetmelik - 2014 TOSFED TRİAL Kupası