ustafa Kemal Atatürk, yirminci
Türkiye Cumhuriyeti'ni
adamıdır.
Dönemin
yüzyılın
ilk yarısında,
kurmayı başarıp,
koşullarında Misak-ı
bütünlüğünü sağlamış
ve yedi düvele
yıkılan
dünya tarihini
Milli
karşı
sınırları
bir imparatorluktan
etkilemiş
bir devlet
içerisinde millet
Türk milletinin bağımsızlığını ilan
etmiştir .
"Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle hareket eden Atatürk'ün kişiliği ve
çevresine güven veren
dış
görünümü bir bütünlük içerisindeydi.
Sarışın
bir
ten rengi, çıkık elmacık kemikleri ve çelik mavisi gözleri, bu kişiliğin vücuda
gelmiş
halini
oluşturuyordu. Yapısı
hayata bir dinamizm katan Atatürk,
tüm Anadolu
ince, hareketli ve ölçülüydü. Çevresindeki
vefatından
sonra da
yaşayan
bir cumhuriyeti
halkına armağan etmiştir.
Otuz yılı aşkın bir süredir Atatürk fotoğrafları toplayan Fahri Özdemir'in zengin
koleksiyonundan derlenen Atatürk'ün bilinmeyen fotoğraflarını bir sergi
vesilesiyle bu katalogta bir araya getirmek, istanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak bize sevinç ve gurur vermektedir.
Cumhuriyetimizi kuran bu büyük asker ve devlet adamının fotoğrafları ile
sizleri
başbaşa bırakırken
içten
saygılarımı sunarım .
\
Kadir
TOPBAŞ
-:~
ünyanın en büyük ticaret odalarından biri olan istanbul Ticaret Odası, 2007 yılında kuruluşunun
125. yılını kutluyor. ilk meclis toplantısını yaptığı14 Şubat 1882 yılından
bu yana ülkemizde, ticaret ve ekonominin gelişiminde öncü rol oynayan iTO, kuruluş
yıldönümünde
bu büyüklüğüne yaraşır etkinlikler gerçekleştiriyor . Etkinliklerini de sadece
ticaret ve ekonomiyle sınırlı tutmayıp tüm toplumumuzu ilgilendiren kültür ve sanat etkinlikleriyle
bütünleştirerek gerçekleştiriyor .
işte bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden biri de Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bilinmeyen fotoğraflarından oluşan "Sarışın Bir Kurt" adlı
fotoğraf sergisidir. Bu sergiyi, istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu şehre en büyük
hizmetlerinden biri olan metronun Taksim ayağında açıp, burada istanbullularla buluşturuyoruz.
Hiç şüphesiz bu sergiyi, bugüne kadar yapılan diğer Atatürk fotoğrafları sergisinden ayırt
eden ve emsalsiz kılan husus, sergide hiç yayımlanmamış Atatürk fotoğraflarının da yer
almasıdır. Öyle ki bu fotoğraflar arasında Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı öncesi ve Kurtuluş Savaşı
sırasında çekilmiş fotoğrafları,
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki fotoğrafları ile bugüne değin hiçbir
yerde görülmemiş, silah arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Ama her şeyden
önce, sergide yer alan bütün fotoğraflar, bir lider ve bir insan olarak Atatürk'ü tüm gerçekliğiyle
içsel leştirebileceğim iz bir atmosfer sunuyor.
Böylesine kıymetli bir serginin gerçekleştirilmesinde bize büyük destekleri olan istanbul
Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş başta olmak üzere emeği geçen herkese
şükranlarımı
sunuyorum .
istanbul Ticaret Odası olarak 125. yılımızda, tarihimizin bize yüklediği misyona uygun olarak,
yeni ve önemli projelerle hizmetlerimiz sürecektir.
Saygılarımla,
MURAT
fl/
YALÇINTAŞ
istanbu l Ticaret
Yönetim Kurulu
Odası
Başkanı
/
örsel tarih,
gittikçe
yazılı
tarihten çok daha etkileyici. Günümüzde belgesel
artıyor . Yaz ıları
unutabiliriz, kitap
sayfa ların a
fotoğrafçılığın
dönmenin uzun
çabası nı
yüzö lçümü
göstermeyebiliriz.
Bir fotoğraf karesi, bize bir çok sayfanın bilgisini öğretebilir.
istanbul Ticaret Odası'nın kuruluşunun 125. yı lı dolayısıyla istanbul Büyükşehir Belediyesi'yle
ortaklaşa açtığı "Sarışın
Bir Kurt" ad lı Atatürk'ün bilinmeyen fotoğraflarından oluşan fotoğraf
sergisi ve yak ında çıkaracaklar ı Atatürk albümü öncesinde, Atatürk ekseninde cumhuriyetin tarihini
kare kare izleyebilmemizi
incelerken de
sağlayan
yakında hazırlanacak
bu sergiyi gezerken ve sergi için
hazırlanan
olan albümü bir an önce görmek için
bu
kataloğu
sabırsızlanacaksınız.
Atatürk fotoğrafları deyince, ilk sözünüz şu olabilir: "Ben birçok Atatürk fotoğrafı gördüm." Görmüş
olabilirsiniz ama bu sergideki
fotoğraflar
onunla birlikte ye niden o günleri
çok
farklı . Onları
görünce, Atatürk'ü yeniden
tanıyacaksınız,
yaşayacaksınız.
Bu serg iyi istanbul Ticaret Odası'nın genç başkanı sevg ili Murat Ya l ç ıntaş ve ekibi; Fahri Özdemir'in
otuz
y ıldır çeş itli
kaynaklardan
sab ırl a,
titizlikle
oluşturduğu,
2500 adetlik bir Atatürk
fotoğrafları
koleksiyonundan seçerek istanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte sizlerin beğenisine sunuyor.
Teşekkürler istanbul Ticaret Odası ve başkanı Murat Yalçıntaş; Teşekkürler istanbul Büyükşehir
Belediyesi ve başkanı Kadir Topba ş ve teşekkürler Fahri Özdemir.
Birçok fotoğraf sergisi izledi m, bazıları yer etmiştir . Bu fotoğrafiara bakarken hiç görmediğim
birçok kareye
Benim bu
Şimdi
rastladım.
yaz ıdan amacım,
birçok özgün karenin
var lığını
söylemekti.
söz sizin.
DOGAN HIZLAN
;;; 28 Mart 1922 1 Afyon- Çay
<(« 1929 1 Ankara
0
«« 10
Şubat 1921
1 Ankara
28 Mart 19221 Afyon - Çay
,:, 1922 1 Ankara- Gölbaşı
«« 1930 J Ertuğrul Yalı
i':
"<Qslmrvdini_;en;~ ~ lte'doijat fwvdindiJv.
1924 1 Eskişehir
9/e; ~~/U S<MV~~.
93bv~doijat~i<;JA1/~, ~~!te'~~~~
<Qslmrvdini_;~~~· ~~~' ~~."
~ 20 Ağustos 1937 1 Çorlu- Derviştepe
••
~
t\!·-·
m ....,...,
... ~-
~
• 1{
.
.:
:i
'
r"'.;,.
r,
l
~
..,.,
l
~- 1929
<«< 1931 1Ankara
1 Ankara
1936 1 istanbul
<<<( 1936 1 istanbul
16 Haz iran 1926 1 izmir
..::
1932 1 Bursa
;;; 1934 1 Ankara
;;~
" 1934 1 Ankara
<(« Temmuz 1927 1 Ertuğrul
Yalı
~ 1931 1 Istanbul
<;
<;
~ 1929 1 Sakarya
<,
;;; 19 Ağustos 1930 1 Ya lova
«« 1 Eylül1925 1Kastamonu
«« 1936 1 Ankara
~ 1937 1 Ankara
28 Mayıs 1936 1 istanbul - Metri stepe
.,
29 Mayıs 1936 1 istanbul- Metristepe
v
1935 1 Mersin
<;
;
"9-c)eJıenwJıatŞM/(t€/~~içiJv, ~~~~~9-tcvı4 ~ (t€1 z:a!UI/UU ohrırılv.
9-taJu/w ~ ş,udwv:
~~~~~~­
~~~(<~,~~~9:,akrv~~~YYW/U(;Z/~~~~- "
<;
1936 1 Tokat
<;
~ 1936 1 Tokat
•:
~ 1937 1 Ankara
<«< 14 Temmuz 1928 1 Ertuğrul Vatı
~ 24 Ocak 1933 1 Kütahya
''~~~;
akutduivık~~~c/,e;~."
•:
~ 24 Ocak 1933 1 Kütahya
•;
~ 1937 1 Ankara
•;
~ 1924 1 Afyon
<;
~ 1936 1 Ankara
;;i
11 Mayıs 1931
1 Ankara- Çankaya
~ 1 Kasım 1936 1 Ankara
<;
1932 1 Ertuğrul Yalı
{; 5 Haziran 1928 1 istanbul
g
1932 1 istanbul
~ 1932 1 istanbul
J
;;' 21 Ağustos 1937 1 Çorlu Derviştepe
ii
1934 1 istanbul
12 E; lül1933
1istanbul
y,:;;
;;; 1 Aralık 1930 1 Ege Vapuru
~ 1936 1 istanbul
~ 9 Haziran 1930 1 istanbul
''93~~demehrnutlduv ~~rlqdduv.
93~~,~~~oo~,&v~!..
93~~, ~s{,woimv~ oosizitv~olmv~.
93w~, &u~ LjffW ıefitrv~, ~cin; ma/w};
93eJVduruv~~~~"
«<< 5 Haz iran 1928 1istan bul
twv vmı&jv~.
4 A ralık 1930 1 Kadıköy Vapuru
•:
1 Temmuz 1927 1 Ertuğrul Yalı
~ 21 Mayıs 1938 1 Viranşehir
-
i;; 14 Hazi ra n 1938 1 Sava rona Yalı
14 Haz iran 1938 1 Savarona Yalı
19 Ağustos 1936 1 istanbul - Moda
1937 1 istanbul
s 19 Ağustos 1936 1istanbul - Moda
•.
;:; 17 Mayıs 1936 1 istanbul - Feneryolu
:; 1937 1 istanbul
~ 17 Temmuz 1936 1 istanbul- Florya
<;
1937 1 istanbul
<;
rf;::;.~< (YV'tlM-~ JcA>Air/.;; r~.i..h
Ç.;w.;.;_.::_
Ve.
, __
?
"'~cc
~!-< ,-yY',./!,._/.'
/.CL~J
z<--f« ,t,;,_
_.,__,/4/1.- -
_
s 18 Haziran 1936 1 istanbul- Yeşilköy Havaalanı
<«< 11 Ekim 1937 1 Aydın- Söke
•:
1938 1 istanbul >>>i
] kırmızı {
Bu sergi istanbul Ticaret Odası'nın 125. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında Kırmız ı Yayınları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriye(
~
KAMiLKoç
Download

1 - ITO