DİKKATİNİZE:
BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK
OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU
ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN
GÖREBİLİRSİNİZ.
İÇİNDEKİLER
Ünite 1: Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi……………………………………..……..3
Ünite 2: Uluslararası Deniz Hukuku………………………………………………………….….4
Ünite 3: Uluslararası Çevre Hukuku………………………………………………………….….8
Ünite 4: İnsancıl Hukuk………………………………………………………………...............10
Ünite 5: Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku……………………………………………….13
Ünite 6: Devletin Sorumluluğu………………………………………………………………....15
Ünite 7: Uluslararası Mülteci Hukuku………………………………………………….…….18
Ünite 8: Uluslararası Ekonomi Hukuku……………………………………………….……..19
Ünite 1: Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi
Bir devletin devlet olması nedeniyle uluslar arası hukukta ona atfedilen yetkilerin içeriği ve sınırları;
Bir Devletin Vatandaşları Bakımından Uluslararası Hukukta Sahip Olduğu Bazı Yetki ve Yükümler
uyrukluk
diplomatik himaye
Ülkesel Yetkiye Uluslararası Hukuk Uyarınca Getirilebilecek İstisnalar
Not:
Bir devletin münhasır yetkilerini kullanmasına sınırlar getiren uluslararası hukuk kuralları;
Bir devletin münhasır yetki alanını koruyan uluslararası hukuk kuralları;
Devletlerin Egemen Eşitliği ve İç İşlerine Karışma Yasağı
Download

AÖF ULUSLARARASI HUKUK II ders notu için tıklayınız!