İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU
A.PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR
1.Tezli Yüksek Lisans Programları
Program Adı
Kontenjan
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
2
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
5
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
3
Felsefe (Tam Burslu)
7
Felsefe (%50 Burslu)
3
İngilizce Mütercim Tercümanlık (Tam Burslu)
2
İngilizce Mütercim Tercümanlık (%50 Burslu)
5
İngilizce Mütercim Tercümanlık (Ücretli)
5
Tarih (Tam Burslu)
7
Tarih (%50 Burslu)
3
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu)
7
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)
3
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Kısmen İngilizce) (Tam Burslu)
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Kısmen İngilizce) (%50 Burslu)
8
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Kısmen İngilizce) (Ücretli)
5
Temel İslam Bilimleri: Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tefsir (Tam Burslu)
28
Temel İslam Bilimleri: Hadis, İslam Hukuku, Kelam, Tefsir (%50 Burslu)
12
2.Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Program Adı
Kontenjan
Ekonomi ve Finans (Kısmen İngilizce) (Ücretli)
15
İngilizce Mütercim Tercümanlık (Ücretli)
12
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Kısmen İngilizce) (Ücretli)
15
1 3. Doktora Programları
Program Adı
Kontenjan
Felsefe (Tam Burslu)
5
Felsefe (%50 Burslu)
1
Tarih (Tam Burslu)
4
Tarih (%50 Burslu)
1
Temel İslam Bilimleri: İslam Hukuku (Tam Burslu)
5
Temel İslam Bilimleri: İslam Hukuku (%50 Burslu)
1
B. BAŞVURU KOŞULLARI
1. Mezuniyet ve Alan Koşulu:
a) Ekonomi ve Finans (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı: İktisadi ve İdari Bilimler,
İktisat, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinin örgün lisans programları ile
Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik, İstatistik, Sosyoloji örgün lisans programlarının birinden
mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.
b) Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kısmen İngilizce): Örgün bir lisans
programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda bulunmak.
c) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programları: Örgün bir lisans
programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.
d) Felsefe Doktora Programı: Felsefe yahut Felsefe ve Din Bilimleri tezli yüksek lisans
programından ya da Felsefe lisans derecesini aldıktan sonra her hangi bir alanda tezli yüksek
lisans programından mezun veya 22 Eylül 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda
olmak.
e) Tarih Doktora Programı: Tarih, Tarih Öğretmenliği, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans programlarının birinden mezun veya 22
Eylül 2014 tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.
f) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Kısmen İngilizce) Tezli Yüksek lisans Programı:
Adında Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler / Kamu Yönetimi bulunan programlar ile Sosyoloji,
Hukuk, Felsefe ve Tarih lisans programlarının birinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce
mezun olabilecek durumda olmak.
g) İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli / Tezsiz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Kısmen İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Bir lisans programından mezun veya
kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda olmak.
2 h) Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı: İlahiyat Fakültelerinden, Eğitim
Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden yahut yurtdışındaki
üniversitelerin bunlara denk sayılan fakültelerinin birinden mezun veya kesin kayıt tarihinden önce
mezun olabilecek durumda olmak.
i) Temel İslam Bilimleri Doktora Programı: Temel İslam Bilimleri veya bu alan kapsamındaki
tezli yüksek lisans programlarının birinden mezun veya 22 Eylül 2014 tarihinden önce mezun
olabilecek durumda olmak.
2. Yaş Sınırı:
Tam burslu yüksek lisans kontenjanlarına 01.07.1989 ve sonrasında doğanlar, tam burslu doktora
kontenjanlarına 01.07.1984 ve sonrasında doğanlar başvurabilir. Tam burslu olmayan
kontenjanlara başvuruda yaş sınırı aranmaz.
3. Mezuniyet Notu:
a) Tezsiz Yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.00 veya
100 üzerinden en az 53.33 olması gerekir.
b) Tezli Yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 2.50 veya
100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
c) Doktora programları için yüksek lisans mezuniyet notunun 4 üzerinden en az 3.00 veya 100
üzerinden en az 76.66 olması gerekir.
4. ALES Puanı:
a) Felsefe, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek lisans
Programları için ALES’ten Eşit Ağırlık puan türünde, diğer tezli programlarda ise Sözel puan
türünde en az 55 puan veya eşdeğerliği tanınan bir sınavdan muadili bir puan almış olmak
gerekir.
b) Felsefe Doktora Programı için ALES’ten Eşit Ağırlık puan türünde, diğer doktora programları
için Sözel puan türünde en az 55 puan veya eşdeğerliği tanınan bir sınavdan muadili bir puan
almış olmak gerekir.
c) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ve yabancı uyruklu başvurularında ALES belgesi
aranmaz.
3 5. Yabancı Dil Koşulu:
a) Öğrenim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile
Ekonomi ve Finans tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar, varsa YDS
İngilizce’den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan alındığını gösterir belgeyi; İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli/Tezsiz
Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylar ise belirtilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce’den 80 veya muadili bir puan alındığını gösterir belgeyi başvuru evrakı ile birlikte teslim
etmelidirler.
Belgesi olmayan adayların bu duyuruda belirtilen tarihte yapılacak olan İngilizce Yabancı Dil
Sınavına katılmaları gerekir. Bilim Sınavı ve Mülakat sonucunda başvurduğu programa kabul
edildiği halde İngilizce’si yeterli olmayanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksek Okulunda bir akademik yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Programına dâhil edilirler. Yabancı
Dil Hazırlık Programına dâhil edilen öğrenciler, tam burslu kontenjanlara yerleştirilenler de dâhil,
Üniversite tarafından o yıl yüksek lisans programı ders dönemi için belirlenen iki yarıyıllık ücreti
öderler. Bu aşamada destek/nakit bursu ödenmez. Yabancı Dil Hazırlık Programı sonunda
yeterlik sınavında başarılı olamayanların kaydı 1 yıl korunur, ertesi akademik yılın başında
yeterlik sınavını başarmaları halinde yüksek lisans programına başlarlar, aksi halde kayıtları
silinir.
b) Doktora programlarına başvuracak adayların YDS'den en az 55 puan veya eşdeğerliliği
Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir
belgeye sahip olmaları gerekir.
c) Öğrenim dili İngilizce olan lisans/yüksek lisans programlarından mezun adaylarda -İngilizce
Mütercim Tercümanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar hariçyabancı dil belgesi aranmaz.
d) Öğrenim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı
aranmaz. Ancak yabancı dil belgesine sahip olanlar, bu belgelerini başvuru evrakı ile birlikte
teslim etmelidirler. Bilim Sınavında ve Mülakatta sınav komisyonu tarafından kaynak dil ölçümü
de yapılır. Kaynak dil ölçümü sonucuna göre başvurduğu programa kayıt hakkı kazananlardan
ek yabancı dil desteği alması gerekenler, lisansüstü ders aşamasında, İstanbul 29 Mayıs
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (SÜREM) yönlendirilerek dil eksikliklerini gidermeleri
sağlanır. Bu durumdaki öğrenciler başarı durumlarına göre SÜREM’de Üniversite’nin
sağlayacağı ücret indirimi imkânlarından yararlanabilirler.
6. Bilimsel Hazırlık:
Bir lisansüstü programa yerleştirilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini
başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile
lisans veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim
kurumundan almış olanlar, azami iki yarıyıl süreyle bilimsel hazırlık programına alınabilir.
4 Bilimsel hazırlık süresince lisansüstü dersleri alınamaz. Bilimsel hazırlık programına alınan
öğrenciler, ücret bakımından yerleştirildikleri statüye göre işlem görürler. Ancak tam burslu
olsalar dahi bu aşamada kendilerine destek/nakit bursu ödenmez.
C. YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURUSU
1. Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden almış olanlar
hariç, yabancı uyruklu adaylar lisansüstü programların yalnızca ücretli veya kısmî (%50) burslu
kontenjanlarına başvurabilirler.
2. Yabancı uyruklu adaylarda ALES belgesi aranmaz.
3. Doktora programları ile öğrenim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dilde
yürütülen tezli yüksek lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurtiçi öğrenciler
için belirlenen yabancı dil koşuluna tabidirler.
4. Öğrenim dili Türkçe veya kısmen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak yabancı
uyruklu adaylardan -lisans veya yüksek lisans öğrenimini öğrenim dili Türkçe programlarda
tamamlayanlar hariç- TÖMER’den en az C1 düzeyinde belgeye sahip olanlar belgelerini başvuru
evrakı ile birlikte teslim ederler. Belgesi olmayanlar önce bu duyuruda belirtilen tarihte İstanbul 29
Mayıs Üniversitesi TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavına, ardından Bilim
Sınavı ve Mülakata alınırlar. Bilim Sınavı ve Mülakat sonucunda bir programa kabul edilenlerden
Türkçesi yeterli görülenler kabul edildikleri programa başlayabilirler. Türkçe Yeterlik Sınavı
sonucuna göre bağlı olduğu programı ek Türkçe desteği ile yürütebilecek durumda olanlar,
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi TÖMER’de açılacak kurslara devam etmek koşuluyla lisansüstü
dersleri alabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, TÖMER’de başarı durumlarına göre Üniversitenin
sağlayacağı indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bir programa kabul edildiği halde Türkçe
bilgisi o programı yürütecek düzeyde olmayanlar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde iki yarıyıl
Türkçe Hazırlık Programına dâhil edilirler. Türkçe Hazırlık Programına dâhil edilen öğrenciler,
Üniversite tarafından o yıl yüksek lisans programı ders dönemi için belirlenen iki yarıyıllık ücreti
öderler. O yılın sonunda yeterlik sınavında başarılı olamayanların kaydı 1 yıl korunur, ertesi
akademik yılı başında yeterlik sınavını başarmaları halinde yüksek lisans programına başlarlar,
aksi halde kayıtları silinir.
5 D. BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
1. Başvuru Tarihleri:
Başvuru başlama tarihi:
12 Haziran 2014 Perşembe
Başvuru bitiş tarihi:
23 Haziran 2014 Pazartesi mesai saati bitimine kadar
2.Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik sınavı tarihi:
25 Haziran 2014 Çarşamba, Saat: 14.30
3. İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Sınav Tarihleri:
Yabancı Dil Sınavı: 25 Haziran 2014 Çarşamba, Saat: 10.00
Bilim Sınavı:
26 Haziran 2014 Perşembe, Saat: 10.00
Mülakat:
26 Haziran 2014 Perşembe, Saat: 14.00
4. Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve
Doktora Programları Sınav Tarihleri:
Bilim Sınavı:
26 Haziran 2014 Perşembe, Saat: 10.00
Mülakat:
27 Haziran 2014 Cuma, Saat: 10.00
5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi ve Finans Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans
Programları Sınav Tarihleri:
Yabancı Dil Sınavı: 25 Haziran 2014 Çarşamba, Saat: 10.00
Bilim Sınavı:
26 Haziran 2014 Perşembe, Saat: 10.00
Mülakat:
27 Haziran 2014 Cuma, Saat: 10.00
6. Lisansüstü Programlara Kayıt Tarihleri:
a) Asılların Kesin Kayıt Tarihi:
4-9 Ağustos 2014
b)Yedeklerin Kesin Kayıt Tarihi: 12-14 Ağustos 2014
6 E. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Doldurulmuş başvuru formu (www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2. 1 adet vesikalık fotoğraf
3. Yüksek lisans için; lisans diploması veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden
2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
4. Doktora için; tezli yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış
öğrencilerden 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
5. ALES sınav sonuç belgesi (Tezsiz yüksek lisans programlarında ve yabancı uyruklu
başvurularında aranmaz)
6. Mezun olduğu/olacağı lisans/yüksek lisans programında alınmış olan tüm dersleri ve notları
gösterir belge (transkript)
7. Mezun olduğu/olacağı kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
8. Başvurulan programın öngördüğü Yabancı Dil Belgesi
9. Özgeçmiş
10.Yabancı uyruklu adaylardan başvuruda ayrıca istenecek belgeler:
a) Pasaport fotokopisi
b) Diploma tercümesi ve denklik belgesi
Not: Adayların, sınav öncesinde bu belgelerin aslını ibraz etmeleri gerekir.
Başvuru sırasında mezun olmayan adayların kesin kayıt sırasında mezuniyet belgelerinin
aslını ibraz etmeleri zorunludur.
F. BAŞARI DEĞERLENDİRME ESASLARI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1. Tezli yüksek lisans için ALES puanının %50’si ve Bilim Sınavı+Mülakat notunun %50’si
toplanarak belirlenecek başarı notu 100 üzerinden en az 70 olan adaylar, kontenjan dâhilinde
kabul edilecektir. Başarı notunun eşitliği halinde Bilim Sınavı+Mülakat notu esas alınacaktır.
2. Doktora için ALES puanının %50’si ve Bilim Sınavı+Mülakat notunun %50’si toplanarak
belirlenecek başarı notu 100 üzerinden en az 80 olan adaylar, kontenjan dâhilinde kabul
edilecektir. Başarı notunun eşitliği halinde Bilim Sınavı+Mülakat notu esas alınacaktır
3. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuranlar ile ALES puanı olmayan yabancı uyruklu
adaylar için Bilim Sınavı+Mülakat notu esas alınacaktır. Bu gruba giren adaylardan başarı notu
yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70, doktora programlarında 80 olanlar,
kontenjan dâhilinde kabul edilecektir.
4.Yedek liste: Başarı koşulunu sağlayan adaylardan her statüde kontenjanın %50’sini aşmayacak
miktarda yedek ilan edilir. Varsa küsurlar tama iblağ edilir.
7 G. ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ücret:
a) Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İngilizce Mütercim Tercümanlık
tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının toplam (ders ve tez/proje dönemi) eğitim öğretim
ücreti 15.000 TL+KDV’dir.
b) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programlarının
toplam (ders ve tez dönemi) eğitim öğretim ücreti 12.000 TL+KDV’dir.
c) Felsefe, Tarih ve Temel İslam Bilimleri doktora programlarının toplam (ders ve tez dönemi)
eğitim öğretim ücreti 16.800 TL+KDV’dir.
2. Ödeme şekli:
a) Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İngilizce Mütercim Tercümanlık
tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında ders dönemi için ders başına 1.500TL+KDV,
tez/proje dönemi (tez dönemi 1 yıl / proje dönemi 1 yarıyıl) için 3.000TL+KDV olarak hesap edilir.
b) Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans
programlarında ders dönemi için ders başına 1.200TL+KDV, tez dönemi (1 yıl) için 2.400TL+KDV
olarak hesap edilir.
c) Felsefe, Tarih ve Temel İslam Bilimleri doktora programlarında ders dönemi için ders başına
1.200TL+KDV, 3 yıl olan tez dönemi için her yıl 2.400TL+KDV olarak hesap edilir.
d) Ders tekrarında ders başına belirlenen ücretin %50’si alınır.
e) Ücretler ders dönemi için her yarıyıl başı kayıt öncesinde, tez dönemi için her akademik yılın
başında kayıt öncesinde tahsil edilir.
f) Ücretlerde 5 taksit yapılır; peşin olursa % 5 indirim uygulanır.
g) Tahsil edilen ücretler hiçbir surette geri ödenmez.
h) Belirtilen ücretlerde KDV hariçtir.
i) Belirlenen ücretlerde tezli yüksek lisans programlarının tez dönemi 1 yıl; tezsiz yüksek lisans
programlarının proje dönemi 1 yarıyıl; doktora programlarının tez dönemi 3 yıl üzerinden hesap
edilmiştir. Süre aşımında ödemeler ilk kayıt tarihindeki ücretler üzerinden tahsil edilir.
8 H. ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK İMKÂNLAR
1. Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programları
Tam Burslu Kontenjanlarına Yerleştirilen Öğrencilere:
a) Ders ve tez dönemi ( toplam 2 yıl) süresince Öğrenim Bursu,
b) 2014-2015 öğretim yılında (ders döneminde) 10 ay süreyle 600 TL Destek Bursu,
2. Felsefe, Tarih ve Temel İslam Bilimleri Doktora Programları Tam Burslu Kontenjanlarına
Yerleştirilen Öğrencilere:
a) Ders ve tez dönemi ( toplam 4 yıl) süresince Öğrenim Bursu,
b) 2014-2015 öğretim yılında (ders döneminde) 10 ay süreyle 1000 TL Destek Bursu,
c) Tez döneminde yurtdışındaki bir üniversiteden araştırma için kabul alanların durumu
değerlendirilerek uygun görülenlere gidiş-dönüş ulaşım bedeli verilir.
3. Tam veya kısmî öğrenim bursu tezli yüksek lisans programları için (ders ve tez dönemi) azami
2 yıl; doktora programları için (ders ve tez dönemi) 4 yıldır. Ders dönemini 3 veya 4 yarıyıla
yaymış öğrenciler ile 2 yarıyılda tamamlamakla birlikte tez çalışmasına devam etmek için
öğrencinin tez danışmanı tarafından ek süre talep edilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul
edilmesi halinde öğrenim bursu yüksek lisansta azami 1 yıla, doktorada 2 yıla kadar uzatılabilir.
4. Lisansüstü öğrencilerine, talepleri halinde, sağlanabilecek yurt imkânları ve statülerine göre
ödeme koşulları bilahare ilan edilecektir.
9 
Download

için tıklayınız - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi