Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTEST
Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 01 Ağustos 2014
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
AB-0017-YS
* EA Kodu
Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center
Terasevler K:3 D:11
Beşiktaş
34340
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0 212 269 37 41
Faks
: 0 212 269 37 44
E-Posta
:[email protected]
:www.kalitest.com.tr
Website
Açıklama
01
Tarım ve Balıkçılık
02
Madencilik ve taş ocağı işletmesi
03
Gıda ürünleri, İçecekler ve tütün
04
Tekstil ve tekstil ürünleri
05
Deri ve deri ürünleri
06
Ağaç ve ağaç ürünleri
07
Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri
08
Yayıncılık şirketleri
09
Matbaacılık şirketleri
12
Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler
13
İlaç
14
Kauçuk ve plastik ürünler
15
Metal olmayan madeni ürünler
16
Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.
17
Metal ürünler, Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri
18
Makine ve teçhizat
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTEST
Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 01-Ağustos-2014
AB-0017-YS
* EA Kodu
Açıklama
19
Elektrikli ve optik teçhizat
20
Gemi inşaası
21
Uzay araştırmaları
22
Diğer ulaşım araçları
23
Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi
24
Geri kazanım, geri dönüşüm
25
Elektrik temini
26
Gaz temini
27
Su temini
28
İnşaat
29
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar
ve ev eşyalarının tamiri
30
Hotel ve restoranlar
31
Ulaşım, depolama ve iletişim
32
Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama
33
Bilgi teknolojisi
34
Mühendislik hizmetleri
35
Diğer hizmetler
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
KALİTEST
Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-YS
Revizyon No: 09 Tarih: 01-Ağustos-2014
AB-0017-YS
* EA Kodu
Açıklama
36
Kamu yönetimi
37
Eğitim
38
Sağlık ve sosyal işler
39
Diğer sosyal hizmetler
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
* Yukarıdaki EA kodlarına karşılık gelen NACE kodlarına ilişkin akreditasyon verilmiş olup, yeterliliğe (personel, altyapı vb.)
sahip olunmayan ilgili alt kodlarda akreditasyon kapsamında belgelendirme hizmeti verilemez. (Bkz. TÜRKAK R40.01/02)
Download

Akreditasyon Kapsamı