28" Full HD LED , Çift HDMI (MHL), 3000:1 Kontrast Oranı, Gerçek 8-bit Renk Deste i, SuperClear
Pro Teknolojisi
VX2858Sml
28" Full HD LED , Çift HDMI (MHL), 3000:1 Kontrast Oranı, Gerçek 8-bit Renk
Deste i, SuperClear Pro Teknolojisi
Genel Bakı
ViewSonic VX2858Sml, 28"" 1920x1080 Full HD LED ekranı ile tasarımcılar ve multimedya e lencesi için akıcı
ve yumu ak görüntü geçi lerini için tasarlanmı tır. ViewSonic özel görüntüleme teknolojisi SuperClear® Pro, VA
Paneli ve 3000:1 yüksek statik kontrast oranı ile hem daha geni görü açısı hem de üstün netlikte görüntü
sunmasının yanında, 50.000.000:1 MEGA Dinamik Kontrast Oranı ile profesyonel foto rafçılık ve tasarımlarda,
video ve film editing i lerinde en iyi görüntü performansını sunuyor. ViewSonic 'in geli tirdi i yeni teknolojileri
olan Flicker-Free (Titre imsiz) ve Blue Light Filter ile göz yorulmalarının önüne geçen titre imsiz aydınlatma
tasarımı ile uzun süre kullanımlarda da gözlerini koruyor. MHL ba lantısı ile mobil cihazları geni ekrana
aktarabilme özelli inin yanı sıra, çift HDMI giri leri ile geni ba lantı seçenekleri sunuyor. Sahip oldu u dahili
hoparlörleri ile film ve oyunlar için ideal ses deneyimini de beraberinde getiriyor. 100x100mm VESA duvara
monte tasarımına sahip VX2858Sml, profesyonel olarak tasarım, foto raf ile u ra an kullanıcılar ve film, video ve
multimedya e lencesi gereksinimleriniz için en ık çözümü sunuyor.
Öne Çıkan Özellikler
28 Full HD LED SuperClear® Pro VA Paneli ile 1920 x 1080 Çözünürlük
3000:1 Statik Kontrast Oranı ile Daha Net Görüntü Kalitesi
Gerçek 8Bit Renk Deste i ile 16.7 Milyar Do al Renk
300 Nits Parlaklık ile Daha Net Görü
178° Yatay ve 178° Dikey Açıdan Daha Geni Görü Açısı
5MS Tepki Süresi ile Akıcı ve Net Görüntü Kalitesi
50.000.000:1 Dinamik Kontrast Oranı
Dahili Hoparlörler ile Etkileyici Ses Deneyimi
Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.
Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm di er Kurumsal adları ve ticari
markalar ilgili irketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde
bulunulmaksızın de i tirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. artlar ve Ko ullar
Ba vurun.
MHL, 2xHDMI ve VGA Giri leri ile Geni Ba lantı Seçenekleri
VESA Duvara Monte Uyumlulu u
Eco-Mod ile %25 oranında Enerji Tasarrufu
Flicker-Free (Titre imsiz) ve Blue Light Filter Teknolojileri ile Rahat ve Uzun Kullanım mkanı
Çift HDMI ile Geni Ba lantı
Seçenekleri
HDMI ba lantısı ile birlikte tüm Blu-Ray oynatıcı,
masaüstü veya dizüstü bilgisayar veya PlayStation® 3
ve XBOX 360® gibi oyun konsollarındaki görüntü
kalitesini hayatımızın her anına ta ıyabiliyor olduk.
VX2858Sml sahip oldu u çift HDMI ve VGA giri leri
sayesinde diledi iniz kaynaktan kaliteli görüntü ve
ses ta ıyabilirsiniz. Ayrıca MHL deste i ile mobil
cihazlarınızı da rahatlıkla ba layabilirsiniz.
SuperClear® Pro Teknolojisi ile Daha
Kaliteli ve Geni Görü Açı ı
SuperClear Pro Teknolojisinin öne çıkan en önemli
özelli i akıcı renk kalitesi, 3000:1 yüksek kontrast
oranı ve geni görü açısı sunmasıdır. 178 derece
yatay ve dikey olarak sundu u geni görü açı ı,
keskin ve daha net görüntü olu turması, yüksek
parlaklık de erleriyle bu sa laması bu teknolojiyi
benzersiz kılmaktadır. VA Panel Teknolojisinin
faydaları akıcı renk kalitesi, yüksek kontrast oranı ve
geni görü açısı sunmasıdır. VA Panele sahip
monitörlerin ba lıca
Çok Fonksiyonlu MHL Ba lantısı
ile Geni Ba lantı Seçenekleri
Dahili olarak gelen MHL ba lantısı sayesinde
VX2858Sml, tablet ve akıllı telefon gibi mobil
cihazlarınızı kolayca 28" 'lik geni ekrana ba layarak
içeri inizi geni ekranda yönetmenize olanak sa lar.
Mobil cihazınızdaki film veya oyununun Full HD
olarak geni ekranda keyfini sürerken aynı anda
cihazını da arj edebilirsiniz.
Gerçek 8Bit Yüksek Renk
Performansı ve 16.7 Milyon Renk
ViewSonic’in VX2858Sml monitörü, içeri inizi
görüntülemek ve görüntü rengi olu turmayı i lemek
için gerçek 8 bit renk motoru kullanır. 8 bit renk
motoru, sinyal kalitesini dü ürmeden giri sinyallerini
i leyerek gerçek hayattakine benzer görüntü kalitesi
sa lar ve böylelikle 16.7 milyon renk olu turarak size
en do al ve akıcı renk kalitesini sunar.
Foto rafçılar,
Grafik tasarımcılar,
Oyun
Multimedya ve e lence uygulamaları için ideal
seçimdir.
Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.
Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm di er Kurumsal adları ve ticari
markalar ilgili irketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde
bulunulmaksızın de i tirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. artlar ve Ko ullar
Ba vurun.
VA Panel Özel 3000:1 ile Daha
Yüksek Statik Kontrast Oranı
Ultra yüksek statik kontrsat oranına sahip VA panel
ile geli tirilen VX2858Sml, daha yüksek kontrast
de erlerine sahip olması sebebiyle, siyah ve beyaz
tonlarında, gri tonlamalarında çok daha akıcı ve do al
renk performansı sunar. Böylelikle VA panele sahip
bu monitör özellikle, foto rafçılar, tasarımcılar, film ve
video editörleri ve gibi kullanıcılar için en ideal
çözümü sunar.
Flicker-Free (Titre imsiz) Ekran
Teknolojisi ile Göz Yorulmalarına
Son
ster i , ister e lence amaçlı olsun uzun süre
Full HD 1080p Çözünürlük ve
Üstün Piksel Performansı
ViewSonic VX2858Sml 1920x1080p Full HD
çözünürlük ve en üstün piksel performansını sunmak
için tasarlanmı tır. En temiz görüntü netli i ile ister
oyun oynarken ister bol aksiyonlu filmleri izlerken size
en canlı ve kaliteli görüntüyü sunar. Göz
yorgunlu unu azaltmak için tasarlanan 16:9 geni
ekran piksel yerle imi ile uzun süreli kullanımlarda
bile göz yorgunlu unuzu azaltır.
ViewMode Renk Yönetimi ile Daha Akıcı
Renkler
ViewSonic 'in geli tirdi i dahili renk yönetim sistemi
Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.
Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm di er Kurumsal adları ve ticari
markalar ilgili irketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde
bulunulmaksızın de i tirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. artlar ve Ko ullar
Ba vurun.
bilgisayar kullanımı göz yorulmaları, yakın mesafe
görü sorunu, ba a rısı, bulanık görü , göz
sulanmaları gibi sorunları tetiklemektedir.
Monitörlerin hızlı yenilenme oranları nedeniyle olu an
titre imlerin insan gözüyle farkedilmesi zordur.
Standart monitörlerde titre im açık bir ekilde
farkedilmektedir. Geleneksel flicker-free (Titre imsiz)
monitörler, kullandıkları Sinyal Geni lik Modülasyonu
(Pulse Width Modulation) (PWM) ve yüksek frekanslı
arka aydınlatmalar ile kullanıcıya titre imsizlik hissi
verir. Fakat ViewSonic geli tirdi i titre imsiz monitör
teknolojisi (Flicker-Free) ile LED arka aydınlatma
üzerinden titre imlerin azaltılmasıyla ve düzenli olarak
güç kayna ı üzerinden düzenlenmesi nedeniyle her
parlaklık seviyesinde gerçek titre imsiz monitör
deneyimi sunar.
Blue Light Filter Teknolojisi ile
Daha Rahat Kullanım
Uzun süre monitör kullanımları gözlerde yorgunlu a
neden olur. Bunun nedenlerinden birisi, renklerin
do ru ayarlanmasıdır. Blue Light Filter teknolojisi size,
ister multimedya ister i çalı malarınızda, ortama göre
mavi renk ayarı yapabilmenizi ve uzun süreli
kullanımlarda göz yorgunlu unun önüne geçerek
daha rahat kullanım imkanı sunmasıdır.
ile yüksek standartlarda renk akıcılı ı ve beyaz renk
dengesi sa laması sayesinde üstün renk kalitesi elde
edersiniz. ViewSonic geli tirdi i ViewMode özelli i
sayesinde en iyi renk kalibrasyonunu sizin için
yaparak bünyesinde bulunan farklı renk senaryoları ile
( Oyun, Film, Web, Metin ) size istedi iniz ekilde
kullanma özgürlü ü sunar.
Çevre Dostu Cıvasız LED Arka
Aydınlatma
LED arka aydınlatma, görüntüleme performansını
artırır, ola anüstü bir renk aralı ı sunar ve son derece
ayrıntılı görüntüler için kontrast oranlarını ayarlar. LED
arka aydınlatma, geleneksel ekranlara kıyasla %25'e
varan enerji tasarrufu sa lar. Ayrıca ince ve hafif profil
de masaüstü alanından tasarruf edilmesini sa lar.
Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.
Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm di er Kurumsal adları ve ticari
markalar ilgili irketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde
bulunulmaksızın de i tirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. artlar ve Ko ullar
Ba vurun.
Eco-Mod ile %25 oranında Enerji
Tasarrufu
VX2858Sml ile birlikte standart olarak gelen
Eco-Mode sayesinde, monitörü kullanmadı ınız
zamanlarda ""Optimize(%75)"" ve
""Converse(%50)"" seçenekleri üzerinden parlaklık
ayarını de i tirerek enerji tasarrufu yapabilri ve
lambaların kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Özellikle
dü ük ı ıklı ortamlarda parlaklık ayarını yapabilir
böylelikle göz yorgunlu unu azaltmı olursunuz.
*Enerji tasarrufu genel kullanım artları baz alınarak
düzenlenmi tir.
Dahili Stereo Hoparlörler
VX2858Sml, kristal netli inde stereo ses ile geli mi
multimedya performansı için iki entegre hoparlör
içerir.
VESA Duvar Askı Tasarımı
Farklı kullanım alanlarında en uygun ekilde monte
edilemek için tasarlanan VX2858Sml, 100x100 mm
'lik VESA duvar askı yuvaları ile monitörünüzü duvara
veya herhangi standın üzerine 4 adet vida yardımıyla
kolaylıkla asmanızı sa lar. Bu tasarım ile çok geni bir
Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.
Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm di er Kurumsal adları ve ticari
markalar ilgili irketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde
bulunulmaksızın de i tirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. artlar ve Ko ullar
Ba vurun.
kullanım alanına sahip VX2858Sml hastanelerde,
okullarda ve ofislerde farklı ihtiyaçlara en ergonomik
çözümü sunmaktadır.
Teknik Özellikler
LCD
GR
S NYAL
UYUM
KONEKTÖRLER
Boyut
28” diagonal colour active matrix TFT LCD - VA Type
Ekran Alanı
620.9 x 341.2mm
Optimum Çözünürlük
1920 x 1080
Kontrast Oranı
3000 :1 (tipik)
Parlaklık
300 cd/m2 (tipik)
Görüntüleme Açıları
178° / 178° (Tipik)
Yanıt Süresi
3.8ms (GtG)
Panel Yüzeyi
Parlamasız, Hard-coating (3H)
Renk Deste i
16.7 M (true 8-bit)
Dinamik Kontrast Oranı
50M:1
Arka Aydınlatma
WLED light bar
Arka Aydınlatma Ömrü
40,000 SAat (Min)
Analog
VGA
Dijital
MHL 2.0
PC
PC Compatibles (VGA up to 1920x1080 Non Interlaced)
Mac®
Power Mac (up to 1920x1080 )
Video
VGA x1, HDMI x2 (MHL2.0 uyumlu)
Ses Giri i
x1
Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.
Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm di er Kurumsal adları ve ticari
markalar ilgili irketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde
bulunulmaksızın de i tirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. artlar ve Ko ullar
Ba vurun.
Ses Çıkı ı
x1
Power
Harici Adaptör x1
Speaker
2W x2
ERGONOM K
E iklik
20 ~ -5 degrees
Güç
Gerilim
AC 100-240V (Universal); 50/60 Hz
Tüketim
42 W (without Audio)
Tasarruf
27 W (typ)
En yi Duruma Getirme
31 W (typ)
Isı
0°C ~ 40°C
Nem
10% to 90% (no condensation)
Stand le Birlikte Fiziksel
659.96 x 510.58 x 242.13 mm
Stand Olmadan Fiziksel
659.96 x 412.46 x 52 mm
Kutu le Birlikte
732 x 479 x 165 mm
Brüt
7kg
Net Standla
4.6kg
Net Standsız
4.0 kg
LET M KO ULLARI
BOYUTLAR
A ırlık
YÖNETMEL KLER
CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP (2009/125/EC), REACH SVHC List,
WEEE, BSM, PSB, C-tick, GEMS, US NRTL w/ CA (cULus/cTUVus/cETLus
/cBVus), FCC-B w/ ICES003, ES6.0, EPEAT Silver, Mexico, Mexico Energy,
NRCan (EnergyEfficiency), Custom Union, UkrSEPRO + DoC, CCC, CEL
Level 1, Windows8
PAKET ÇER
LCD Display, AC/ DC Adaptör, Güç Kablosu, Audio Kablosu, VGA Kablosu,
MHL Kablosu, Hızl Ba langıç Kılavuzu, ViewSonic Wizard CD-ROM
VESA® MONTAJ
100 x 100 mm
ViewSonic® Sınırlı Garanti
ViewSonic mü terilerine kusurlu ürünlere kar ı bir üretici garantisi sa lar. Uygulanabilir garanti hizmetlerinin türü
ve süresi ürün türüne, ürünün satın alındı ı ülkeye göre de i iklik gösterir ve ayrıca ürünün satın alındı ı tarihte
mutabık kalınan mü teri taleplerine göre bireysel farklılık ta gösterebilir. Garanti süresinin sona ermesi ile
garanti de geçerlili ini kaybeder.
Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizi www.viewsonic.com.tr adresinde ziyaret edin.
Tüm hakları ViewSonic Corporation tarafından saklıdır. Tüm di er Kurumsal adları ve ticari
markalar ilgili irketlerin mülkiyetindedir. E&EO. Tüm fiyat ve özellikler yazılı bildirimde
bulunulmaksızın de i tirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. artlar ve Ko ullar
Ba vurun.
Download

PDF Dosyasını