Dr. Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA
İletişim: +90 0312 297 8225
e-posta: [email protected]
EĞİTİM VE AKADEMİK ÜNVANLAR / EDUCATION AND ACADEMIC POSITIONS
Lisans (undergraduate)
Yüksek Lisans (master's degree)
Y.L. Tezi (M.A. thesis)
: H.Ü. Biyoloji Bölümü.
: H.Ü. Antropoloji Bölümü
: 2004 Anadolu Erken Neolitik Toplumlarında Mine Hipoplazilerinin
Epidemiyolojik Açıdan İncelenmesi
Doktora (doctorate)
: H.Ü. Antropoloji Bölümü
Doktora Tezi (Phd Thesis)
: Eski İnsan Topluluklarında Stres Göstergelerinin İncelenmesi:
İkiztepe ve Tasmasor Örnekleri
Araştırma Görevlisi (Research Assistant): 2004 H.Ü. Antropoloji Bölümü
YAYINLAR / PUBLICATIONS
Büyükkarakaya AM. 2012. Tasmasor ve İkiztepe Topluluklarında Mine Hipoplazilerinin İncelenmesi. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 52 (2):
DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001308
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2012. Eski Anadolu Toplumlarında Anemi. Biyolojik Antropoloji (DTCF 75.
Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı), E. Güleç, İ.Özer, M. Sağır ve B. Koca Özer (Eds.). Ankara Üniversitesi DTCF
Yayınları Yayın No:410, Ankara; s.137-161.
Özdemir K, Erdal YS, Büyükkarakaya AM. 2010. İkiztepe Çocuklarında Beslenme ve Büyüme. Arkeometri
Sonuçları Toplantısı 25: 375-398.
Büyükkarakaya AM, Erdal YS, Özbek M. 2009. Tepecik/Çiftlik İnsanlarının Antropolojik Açıdan
Değerlendirilmesi. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 24: 119-138.
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2008. Anadolu Eski İnsan Topluluklarında Rikets. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi 51:130-139
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2006. Çayönü ve Aşıklı Neolitik Toplumlarında Büyüme Bozuklukları. Arkeometri
Sonuçları Toplantısı 21: 63-78
Erdal ÖD, Eroğlu S, Erdal YS, Büyükkarakaya AM. 2003. Şaşal/İzmir İskelet Topluluğunun Paleopatolojik ve
Demografik Analizi. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 18: 1-14
POPÜLER YAYINLAR / POPULAR PUBLICATIONS
Büyükkarakaya AM. 2012. Deri rengimiz nasıl oluştu? Bilim ırkçılığı reddediyor. Bilim ve Gelecek Dergisi Sayı
100: 32-36
SEMPOZYUM VE KONGRELER / SYMPOSIUM AND CONGRESS
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2014. New Data on Mortuary Practices from the Early Pottery Neolithic Site of
Tepecik-Çiftlik, Central Anatolia. European Association of Archaeologists 20th Annual Meeting, September, 10-14,
İstanbul, Turkey
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2014. Tepecik-Çiftlik Neolitik Topluluğunda Beslenme ve Diş Sağlığı. 36. Uluslar
arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 02-06 Haziran 2014, Gaziantep, Zeugma Mozaik Müzesi
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2012. An examination on localized hypoplasia of primary canine in two Anatolian
skeletal populations. (Poster presentation). 18th Congress of the European Anthroplogical Association, September
3-6, Ankara, Turkey
Büyükkarakaya AM, Erdal YS, Özbek, M. 2012. Tepecik/Çiftlik Höyük’te Bulunan Neolitik Dönem Kolektif
Gömünün Paleoantropolojik Analizi” 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs – 01
Haziran, Çorum
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2011. İkizepe ve Tasmasor Topluluklarında Anemi Üzerine Bir İnceleme. 33.
Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23 – 27 Mayıs, Malatya
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2010. Tasmasor ve İkiztepe Arkeolojik Topluluklarında Mine Hipoplazileri. IV.
Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım, Ankara
Erdal YS, Özdemir K, Büyükkarakaya AM, Akyol AA. 2010. Oluz Höyük’ten Kalsifiye Bir Dokunun Element
Analizi ile Teşhisi. IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım, Ankara
Büyükkarakaya AM. 2009. Anadolu Erken Neolitik Toplumlarında Mine Hipoplazilerinin Epidemiyolojik Açıdan
İncelenmesi. Güneydoğu Araştırmaları Sempozyumu, 30 Nisan-1 Mayıs, ODTÜ, Ankara
Büyükkarakaya AM. 2012. İnsanın Biyolojik Çeşitliliğine Antropolojik Bir Bakış: Deri Rengi Örneği. (Poster
sunum), 2. Evrimsel Biyoloji Öğrenci Kongresi, 2-3 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Özdemir K, Erdal YS, Büyükkarakaya AM. 2009. İkiztepe Çocuklarında Beslenme ve Büyüme. 31. Uluslararası
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs, Denizli
Büyükkarakaya AM. 2009. Biyolojik Antropoloji, Biyoarkeolojik bir çalışma örneği: Çayönü Topluluğu’nun biyokültürel olarak incelenmesi. (Seminer). H.Ü. Biyoloji Bölümü, 22 Nisan 2009.
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2008. İkiztepe ve Tasmasor topluluklarının Büyüme Durumları Üzerine Bir
İnceleme. III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 27-29 Ekim, Ankara
Büyükkarakaya AM, Erdal YS, Özbek M. 2008. Tepecik/Çiftlik İnsanlarının Antropolojik Açıdan
Değerlendirilmesi. 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs, Ankara
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2007. Eski Anadolu Topluluklarında Raşitizm. 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs – 1 Haziran, Kocaeli
Büyükkarakaya AM, Erdal YS. 2005. Çayönü ve Aşıklı Neolitik Toplumlarında Büyüme bozuklukları. 27.
Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30 Mayıs- 3 Haziran, Antalya
Erdal ÖD, Eroğlu S, Erdal YS, Büyükkarakaya AM. 2002. Şaşal/İzmir İskelet Topluluğunun Paleopatolojik ve
Demografik Analizi. 24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs, Ankara
PROJELER VE ALAN ÇALIŞMALARI / PROJECTS AND FIELD STUDIES
2013-2014 Tepecik-Çiftlik Neolitik İnsanlarının Biyoarkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi (BAB Projesi)
2005- devam Tepecik-Çiftlik Kazısı
2013 La Playa Kazısı, Meksika
2012 Uzun Rama Kurgan Kazısı, Azerbaycan
2010-2011 Arkeoloji Laboratuvarı (TÜBİTAK projesi)
2009-2011 Hakemi Use Kazısı
2008-2011 Anadolu Eski İnsan Populasyonlarında Stres Göstergelerinin İncelenmesi (BAB Projesi)
2011 Körtik Tepe Kazısı
2008-2009 Arkeoloji Laboratuvarı (TÜBİTAK projesi)
2007 Perge Kazısı
2006 Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı
2005 Müslüman Tepe Kazısı
2002 Antandros Nekropolü Kazısı
2001 Şaşal Nekropolü Kazısı
2001 Baklatepe Nekropolü Kazısı
2001 İznik Tiyatro Kazısı
VERİLEN DERSLER / LECTURES
İDARİ GÖREVLER / ADMINISTRATIVE TASKS
2012-devam Tepecik-Çiftlik Kazısı Başkan Yardımcılığı
ÜYE OLDUĞU KURUMLAR / MEMBERSHIPS
EAA (European Anthropological Association)
EAA (European Association of Archaeologists)
DİĞER ETKİNLİKLER / OTHER ACTIVITIES
2013-2014 Tepecik-Çiftlik Neolitik İnsanlarının Biyoarkeolojik Açıdan Değerlendirilmesi (BAB Projesi) projesi
çerçevesinde Arizona Üniversitesi’nde (Arizona, ABD) ziyaretçi araştırmacı (01 Eylül 2013- 31 Ocak 2014)
2013 V. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
(24-25 Ekim 2013, Ankara)
2010 IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği (4-6 Kasım 2010, Ankara)
2008 III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği (27-29 Ekim 2008, Ankara)
Download

Araş. Gör. Dr. Ali Metin BÜYÜKKARAKAYA