HAKKIMIZDA
Şirketimiz yerel ve uluslararası İHA ve Havacılık sistemlerini kapsayarak dünya kalitesinde bir Havacılık araştırma ve geliştirme tesisi olma yolunda
hızla ilerlemektedir.
CEMD 21. Yüzyıl bilgi teknolojisinin gücünü ve çeşitliliğini alarak büyük kurumlara, hükümetlere ve kullanıcılarına sunmayı hefeflemektedir.
Profesyonel servislerimiz, sertifikasyon yoluyla, hızlı ve asgari risk ile müşterilerimizin konseptlerini belirlemesine yardımcı olmak için dizayn
edilmiştir.
Bütünleyici yaklaşımımız müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına tam kapsamlı olarak hitap etmeyi içermektedir.
Bütünleyici yaklaşımımız kapsamında çalışmalarımızın bazıları:
●
●
●
●
●
2
Son Kullanıcı ihtiyaçlarını değerlendirmek;
İklimsel ve operasyonel koşulları ve özel durumları değerlendirmek;
Dinamiğin yanı sıra maliyet gibi hedef uygulamaları hesaplamak;
Son Kullanıcı ile birlikte “istenilen” ve “olması gereken” özellikleri değerlendirmek;
Verilen çözümleri kavramsallaştırmaktır.
CEMD Balon Sistemi
BALON
SİVİL VE SAVUNMA UYGULAMALARI
İÇİN HAVADAN HAFİF TEKNOLOJİ
I
Çok
az
bakım
gerektiren
konuşlandırma özelliği ile
bu
platformların kullanımı dünya genelinde
istihbarat servisleri operasyonları,
sahil
Güvenlik operasyonları, Sınır Güvenliği ve
askeri harekat konularında giderek popüler
hale gelmektedir. Sınır güvenliği, kaçakçılık
önleme
konularında
etkin
caydırıcılığı
kanıtlanmıştır.
ÖZELLİKLER
UYGULAMALAR
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Hızlı konuşlandırma süresi
Yüksek Havada kalma süresi
Yüksek güvenilirlik
Zor Şartlar için özel kumaş seçimi
Geniş faydalı yük seçim kabliyeti
Hızlı harekata hazırlık süresi
Deniz üzeri harekatlarda
kullanılabilme kabiliyeti
SABİT BALON SİSTEMİ
Balon Zarfı, Bağlama platformu ve
Ana direk, Vinç ve bağlantı kablosu,
Kumanda sistemi ve arıza ikaz
sistemlerinden oluşur.
4
I
●
●
●
●
●
●
●
I
I
Durumsal farkındalık
Anavatan güvenliği
Alçak uçan hedef belirleme
Sınır güvenliği
Sahil gözetleme
Mobil telefon izleme istihbarat
Kara ve deniz hedef tespit ve
tanımlama
Ekolojik izleme
Orman koruma
Yasa dışı avcılık önleme
Elektronik savaş ve istihbarat
Güvenli iletişim
Özel etkinlikler için güvenlik hizmeti
Hava reklamcılığı
ÖZEL TASARIM BALONLAR
CEMD dizayn ekibi Baon Zarfını seçerken Vectran, Technora, Nylon,
Dyneema ve Kevlar gibi çeşitli özel kumaşlar ile çalışmaktadır. Son
kullanıcı ihtiyaçlarına ve Balonların konuşlandırılacağı alana (Hararet v e
ı s ı değişimleri, b u l u n u l a n y ü k s e k l i k v e u ç u ş i r t i f a s ı vb.) bağlı
olarak ana kumaş seçilmekte ve Balon buna uygun olarak yapılmaktadır.
Çok katmanlı TPU (termo plastik taban) her iki taraftan katmanlandırılmıştır ve
doğrudan güneş ışığına maruz kalacak olan parçaların üzerinde özel UV
koruması işlenmiştir.
Özel dizayn ekibi, rüzgar tünellerindeki ya da yüksek rüzgar hızına sahip
alanlardaki uygulamalar gibi özelleşmiş uygulamalar için oldukça dayanıklı
Balon Sistemlerid e yapmaktadır. Düz yatay platform teknoloji sistemimiz
konvansiyonel sistemlerin tamamiyle zarar görebileceği 70 deniz milinden
yüksek rüzgar hızlarında da çalışabilmektedir.
Bu tarz sistemler dizayn olarak biraz daha ağır ve güçlüdürler ve oldukça yüksek
seviyelerdeki strese dayanabilen neredeyse yırtılmaz hibrid kumaşlar
kullanmaktadırlar. Materyal bölümümüz, zorlu hava koşullarında artırılmış güç ve
dayanıklılık ve ağırlık azaltma için yeni tipteki kumaş, kompozit ve materyaller
üzerinde sürekli olarak çalışmaktadır.
S.NO. DÜZ YATAY PLATFORM Balon
10 M
22 M
26 M
30 M
40
50
60
2000
6000
1
Operasyonel Rüzgar Hızı (Deniz mili)
30
2
Maksimum İrtifa (Feet)
300
3
Sistem Hacmi (Cm3)
150
1000
1600
2500
4
Azami etkin Yük (kg) (bağlantı kablosu
haricindeki bütün monteli ekipmanlar)
10
400
600
1000
5
200 kg Faydalı yük için yükseklik (feet)
Yok
1500
2000
5000
6
500 kg Faydalı yük için yükseklik (feet)
Yok
500
1000
3500
7
1000 kg Faydalı yük için yükseklik (feet)
Yok
Yok
Yok
1000
5
SİT - Sabit İstihbarat Teşhis
KALIC I GÖZETLEM E VE KEŞ İ F S İS TEM LER İ
CEMD DEVRİYE HİBRİD AEROSTATLAR
CEMD teknolojide gelişim ve
araştırmayı birleştirmiştir. Oldukça
uzun bir süreden bu yana Balon
dizayn eden yüksek teknolojiye
sahip firmalar ile birlikte çalışarak,
yüksek rüzgar hızlarında uyumlu
konvansiyonel ve modern, özel
dizayn sisitemler için mühendislik
çalışması yapmaktadır.
Aerostatlarımız donma sıcaklığının
altındaki sıcaklıklardan çok yüksek
sıcaklıklara ve irtifaya kadar
kullanımlar için geliştirilmiş ve buna
uygun mühendislikle yapılmıştır.
Mühendislik
Ekibimiz
bütün
sistemlerin dayanıklı ve yüksek
performanslı
olması
amacıyla
düzenli
olarak
dizayn
gereksinimlerini, faydalı yükleri,
balon boyutunu ve operasyon
sıcaklık
gereksinimleri
üzerine
çalışmaktadır.
6
CEMD’nin Sabit istihbarat ve Teşhis
ürünleri ya da SİT’leri ömür boyu
garantilidir.
Yani, sistemlerimiz
özelliğine uygun ve talimatlar ve
kullanım kılavuzlarına uygun olarak
kullanıldığı sürece, eğer günlük
helyum
sızıntı
değeri
kabul
edilebilir normları aşar ya da Balon
örtüsü tamir edilemez hale gelirse
CEMD standart bakım anlaşmasının
bir
parçası
olarak
Aerostat
örtüsünü ücretsiz değiştirir. Yani
sisteminiz yaşlansa bile, CEMD
Balon sistemleri test ortamında
gece gündüz çalışmak için test
edilmiş olup Balon sistemlerine
monteli ekipmanların kullanım ömrü
boyunca
hizmet
vermeyi
sağlayacaktır.
BALON S EÇİM ÇİZELGE LERİ
Balonlar pahalı sistemler olduklarından ve uçmak için çok
fazla yüksek fiatlı helyum gerektirdiklerinden dolayı, Balonlar
ile çalışırken sistem uygulaması ile ilgili bilinçli bir karar
vermek çok önemlidir. Yanlış kararlar hedeflerin
gerçekleştirilmemesine ya da maliyeti kaçınılmaz olan aşırı
helyum kullanımına sebep olacaktır.
CEMD ihtiyaçlara ve dizayn kriterine bağlı olarak doğru
sistemin
seçiminde
yardımcı
olmaktan
mutluluk
duymaktadır, B u ç i z e l g e l e r i m i z l e hangi sistemin
seçileceğinin belirlenmesinde iyi bir başlangıç noktası
oluşturmayı amaçlıyoruz.
CEMD zorlu koşullarda ve 50-60 deniz milinin
üzerinde rüzgar hızına sahip rüzgar tünelleri
gibi test ortamlarında çalışarak çeşitli Aerostat
sistemleri dizayn etmiştir.
CEMD Aerostat sistemlerinin artılışmış
güvenirliği için hibrit teknolojisinin geliştiricisi
ve ana destekçisidir. Hibrid çözümlerimiz,
aşağıdaki sebeplerden ötürü şişirilebilir sabit
olmayan kanatlı teknolojilere karşın sabit
kanatlı teknoloji sunmaktadır:
● Hafif yapı: Patentli çözümlerimiz çelik kadar
kuvvetli ancak çok daha hafif kanatları
geliştiren özel bir üretim teknolojisi
uygulamaktadır.
● Yaratıcı fikirlerimiz ve dizayn takımlarımız
aracılığıyla Katı kanatçıklar (fin) ya da
yumuşak Kanatçık
sistemi ile b a l o n
p l a t f o r m entegrasyonu ile ilişkili sorunlara
çözümler üretebilmekteyiz.
7
HM-TSİT -HIZLI MEVZİLENME
T AK T İK SABİT İ S Tİ H BA RAT V E T E Ş H İ S S İ S T E ML E R İ
8
HM-TSİT-HIZLI MEVZİLENME
TAKTİK SABİT İSTİHBARAT VE TEŞHİS SİSTEMLERİ
TAKTİK S İS TEM LE R
TSİT’ler taktik kullanımlar için dizayn edilmiş ve üretilmiş
sistemlerdir. Bu Balonlar mobilite için üretilmişlerdir ve KGKS’lerden
daha küçüktürler ve mobil bir römork üzerine monte edilmiş ve
daha hafif olmaları için dizayn edilmişlerdir. TSİT’ler aktivitenin
planlanabileceği ya da devam edebileceği yerlerde, sürekli gözetleme
ve analiz için istenilen yere götürülebilir.
CEMD’nin taktik sistemleri uzun ömürlü olması için tasarlanmştır, tipik olarak
oldukça hareketli olmaya eğilimlidir, kurulumu kolaydır ve yer istasyonu ile
iletişim için hem kablolu hem de kablosuz bağlantı kullanmaktadır. Çeşitli
durumlarda yer istasyonu bağımsız çalışan ya da tüm iletişimi sabit bir
komuta ya da röle istasyonuna taşıyan bir mobil araç ya da mobil yönetim
merkezi olabilir. Hızlı Mevzilenme Taktik Gözetleme&Keşif Sistemlerinden
(HMTSİT) daha büyük taktik sistemlerine kadar tüm CEMD taktik sistemleri
net 200 kilograma kadar yük taşıyabilmektedir, CEMD’nin taktik dağılımı
dünya genelindeki müşterilerine tam entegre çözüm ağı sunmaktadır..
CEMD’nin taktik sistemleri uzun ömürlü olmalarının yanı sıra rekabetçi bir
şekilde fiyatlandırılmıştır. Birçok kamera, dinleme ve RADAR sistemi ile
entegredir ve çevrelenmiştir. Tipik olarak haftada 10-14 saat kullanımda,
CEMD’nin taktik sistemleri iklimsel koşullara ve çaışma ortamının koşullarına
bağlı olarak herhangi bir yerde 3-5 seneye kadar çalışabilmektedir.
9
TAM OTOMATİK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA) VE
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA)
CEMD FW 800 SABİT KANAT İHA
İnsansız Hava Araçları (İHA) Gözetleme Sistemi, gözetleme ve keşif içeren birçok uygulama için kullanımaktadır. Sistem aşağıdakileri içerecek şekilde
en son konfigürasyona yükseltilmiştir:
•
10
Artan servis aralıklı >250 saat yeni aero
motor ile LCC ciddi oranda arttırılmış, ses
seviyeleri azaltılmış (<70 db WOT at 1000 ft
AGL), dayanıklılık arttırılmış, kalkış mesafesi
azaltılmış (deniz seviyesinde yaklaşık 300 m)
ve tırmanma oranı (yaklaşık 750 feet/
dakika) arttırılmıştır.
•
EO/IR (gece ve gündüz) birleştiren yeni
multi sensör yük ve Lazer Düzenleyici (LD)
ve Lazer Mesafe Bulucu (LMB). Wescam’den
MX-10 Kamera.
•
Otomatik Kalkış ve İniş (OKİ).
•
Yer İstasyonları, MCU ve TGS’lere sayısız
gelişmiş özellik eklenmiştir. 16’ya kadar ara
nokta, koridor uçuş kapasitesi, alternatif
gezinme düzeni, Dijital Elevasyon Modeli
(DEM)/Harita veri, analog video şifreleme,
elektronik haritalar üzerine çizme özelliği ve
çeşitli yazdırma özellikleri.
SÜREKLİ HAREKAT
Sİ S TEM
CEMD FW 800 Sistemi 80-250 km uzaklıklar yönetilir ve;
•
•
•
Gerçek zamanlı gece ve gündüz keşifi
Hedef lokasyon
Elektronik
İstihbarat
sağlar.
Güvenli iletişim bağlantısı, modüler dizaynı,yüksek mobilitesi ve kendiliğinden
desteği kullanımdaki gerçek tessten geçen gelişmiş bir sistem sağlar. Sistem
aşağıdakilerden oluşur.
•
•
•
İnsansız hava araçları
İzleme ve iletişim birimi
Alan destek ekipamanı
• Hedef kontrol ünitesi
• Faydalı Yükler
• Opsiyonel taktik yer sistemi
11
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
dağılım gözetleme: görüş hattı
• Eğimli
bağlantısından 80-250 km’ye kadar
• Fazla
•
•
bağlantı (iki kontrol bağlantısı, bir
durum ve video bağlantısı ve bir acil
bağlantısı
GPS’in reddedildiği koşullarda dağılım ve
güneş ışığı izleme
Dayanıklılık: 10 kg yük ile 10 saate kadar!
Servis irtifası: 16000 feete kadar
• Çok-amaçlı yükleme, 40 kg’a kadar
• İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Taktik
Yer
İstasyonu (TYS) arasındaki kontrolü
atlayarak geniş dağılım kapasitesi
ve uçuş hazırlığı devir
• Konumlanma
zamanı <2,5 saat
İHA
CEMD FW800 İnsansız Hava Aracı (İHA)
seçenekleri optimum performansı temin
eden tam kompozit düşük sürtünmeli
gövdeye sahiptir. İHA’nın yüksek etkili
motoru ve yüksek yakıt kapasitesi 16000
feet irtifaya çıkabilme ve 40 kg’a yük
taşıyabilme özelliği ile eşsizdir. Monteli
yönlü anteni karıştırmaya (jamming) karşı
yüksek dayanıklılık sağlam ve ana
istasyondan 80-250 km kadar uzaklıktaki
gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılar.
GKÜ
Görev Kontrol Ünitesi (GKÜ) görev kontrol
ekibi ve İHA arasındaki ana arayüzdür.
Bu ünite:
• Görev planlama
• İHA kontrol ve izleme ve
• Bağlantı kontrolü sağlar ve
• Yük kontrolü-optik ve Elektronik
•
Destek Ölçüleri (EDÖ)
Görev simülasyon Çalışma İstasyonlarının
özel fonksiyonları sağlayan özel bir
yazılımı olan belirgin bir donanımı
mevcuttur.
TBÜ
Takip ve Bağlantı Üniteleri (TBÜ) İHA ile
iletişimi sağlayan takip ve bağlantı
ekipmanlarını içermektedir.
GKÜ’den 80 metre uzaklıkta yer alabilen
insansız, ayrı bir ünitedir ve optimum görüş
hattı bağlantısının pozisyonlandırılmasını
sağlar.
FAYDALI
YÜKLER
CEMD İHA “tak-çalıştır” metodolojisini
kullanarak birçok farklı yükü taşıyabilir.
MX-10 çok sensörlü yükü entegre lazer
düzenleyici ve 5 km’ye kadar lazer dağılım
bulucu ile birlikte EO/IR (gece ve gündüz)
birleştirir, 20 kat yakınlaştırmalı tek bir CCD
ve devamlı yakınlaştırma lensli 3. nesil 3-5
mm IR kamerası, otomatik video izleyici,
güneş ışığı ve irtifa izleyici, <20 rad
stabilizasyonu mevcuttur. Dört yeni oto
takipçi mevcuttur (histogram, kenar,
korelasyon ve sahne bazlı).
Emitör lokasyon için, yüksek radar önleme
nitelikli (0,5-18 GHz, varış sıfır ölçüm açısı,
port ve yan tarafa 120 sektör, montemi
emitör
kütüphanesi)
bir
elektronik
Gözetleme Yükü (EGY) mevcuttur. EGY için
insan-makine
arayüzü
yer
kontrol
istasyonu ile entegre edilmiştir. Bu emitör
tanımlama aracılığıyla bir Düşman
Elektronik Muharebe Düzeni (DEMD)
sağlar.
TYİ
Taktik Yer İstasyonu (TYİ) CEMD GKÜ ve
TBÜ ile aynı ana fonksiyonlara sahip olan
ve kendisine yetebilen, kompakt bir mobil
İHA kontrol istasyonudur.
Bu opsiyonel TYİ, 400 kilometre mesafeye
12
yerleştirilen yer istasyonları aracılığıyla
CEMD’nin dağılımını arttırır. TYİ CEMD FW
800 IHA’nın ve yüklerinin kontrolünü
sağlayarak bütüncül bir görev bağımsızlığı
sağlar.
C E M D FW 80 0 ÖZELLİKLER İ
Maks. seviye hızı
Yolculuk hızı
Yükseklik
Maks. dayanıklılık
: 75 kt (140 km/h; 87 mph)
: 59 kt (110 km/h; 68 mph)
: 5,000 m (16,400 ft)
: 10 kg yük ile 10-12 saat;
412 FT
125 M
Kanat genişliği
: 8.00 m (26 ft 3.0 inç)
Kanat alanı
: 3.1 m2 (33.4 sq ft)
Toplam uzunluk
: 3.50 m (11 ft 5.8 in)
Toplam yükseklik
: 1.10 m (3 ft 7.3 in)
Boşağırlık
: 70 kg (110 lb)
Maksimum yük
: 40 kg (88 lb)
Maksimum kalkış ağırlığı : 150 kg (330 lb)
Atım konvansiyonel tekerlekli kalkış, 200m atlama.
Kurtarma konvansiyonel tekerlekli kalkış, 200m atlama.
1348 FT
411 M
26.41 FT
800 M
13
•
J
RW215
DÖNER KANAT (DK) İHA
220MM
68 0 M M
215 0M M
CEMD on yıldan uzun bir süredir Havacılık
sistemlerinin dizaynı ile ilgilenmektedir ve CEMD
dizaynları birçok insansız sistem üreticisi tarafından
benimsenmiştir.
CEMD robotbilimi şimdi de deniz ve karadaki uzun
mesafeli gözetleme ve ileriye dönük operasyonlar
için tam otonom DKİ’leri ve sabit kanat sistemlerini
sunmaktadır.
CEMD’nin insansız sistem çeşitliliği 4 saate kadar
dayanıklılık&sabit kanat sistemleri ile 12 saate kadar
dayanıklılık ve ana istasyondan yüzlerce kilometre
uzağa uçuş sortilerine sahip DKİ’leri içermektedir.
15
İstanbul Ofisi
Ankara Ofisi
İzmir Üretim Tesisi
Dubai Ofisi
İHA Üretim Tesisi
Ömer Avni Mah. İnebolu
Sk. Setüstü No:13/2 Beyoğlu, İstanbul
Tel.: +90 212 215 55 41 pbx
Fax: +90 212 2155547
Birlik Mahallesi 406. Sokak No:4
06450 Çankaya, Ankara, Turkey
Tel.: +90 312 495 1616 pbx
Fax: +90 312 4951616
10017 Sokak
No: 2 İtob Osb Tekeli
Menderes - İzmir, Turkey
Hamarain Centre, Gate 8 1.st Floor
Dubai, UAE
Tel: +971 4 262 8222
Fax:+971 4 262 8111
Plot No. 2G-18
Hamriyah Free Zone
Sharjah, UAE
Doc Ver : D.23.6.2014.V2
Download

Basın Açıklaması