42. Cim Dal (GD) Sayı değeri: 7
Anlamı: Talih Tanrısı, şans, iyi şans, Gad (bir İsrail aşireti), gök gürlemesi, kişniş tohumu, deha, üstün yetenek, Tanrı, mabut, “God” kelimesinin baş harfleri (G-D olarak), Büyücüler Locası Golden Dawn’ın ilk harfleri.
43. Cim He (GH) Sayı değeri: 8
Anlamı: Sargıların çıkarılması, şifa, defetmek, ortadan kaldırmak, yola getirmek, koruyan, himaye eden.
44. Cim Vav (GV) Sayı değeri: 9
Anlamı: Bedenin içi, bedenin arkası, orta, kambur, karın, rahim, en içteki.
45. Cim Ze (GZ) Sayı değeri: 10
Anlamı: Geçmek, vaki olmak, halden hale girmek, değişmek, değiştirmek.
46. Cim Ha (GCh) Sayı değeri: 11
Anlamı: Zuhur etmek, patlak vermek, ileri atılmak, silah atışı, patlamak, yayımlamak, dağıtmak, dışarı akmak, boşalmak, çıkış.
47. Cim Tı (GT) Sayı değeri: 12
Anlamı: Risale, kitapçık, hukuki belge, tezkere, mektup, alet, vasıta.
48. Cim Ya (GI) Sayı değeri: 13
Anlamı: Vadi, Ölüm Vadisi.
49. Cim Kef (GK) Sayı değeri: 23
Anlamı: Senin Mihrabın.
50. Cim Lam (GL) Sayı değeri: 33
Anlamı: Taş öbeği, kemik yığını, kaynak, pınar, menşe, ilkbahar, hamle, top atmak, kandil, dalga, dalgalanma, çember, tekerlek, deveran, çark.
8
51. Cim Mim (GM) Sayı değeri: 43
Anlamı: Toplama, ekleme, biriktirme, gerçekten, doğru olarak, içine çekmek, içmek, yutmak, emmek, sineye çekmek.
52. Cim Nun (GN) Sayı değeri: 53
Anlamı: Bahçe, çardak, kameriye, kapalı/gizli bahçe, tahta perde/çit ile çevrilmiş.
53. Cim Sin (GS) Sayı değeri: 63
Anlamı: İri, hacimli, kaba, yontulmamış, ham, işlenmemiş, adi, bayağı.
54. Cim Ayn (GO) Sayı değeri: 73
Anlamı: Özlem, sıla hastalığı, kendini sefahate vermek, öküz böğürmesi GN ODN’in (Zevk/sevinç Bahçesi), Cennet, Aden bahçesi, Üçgenin/Gönyenin içindeki Göz (Göz: O ve Gönye/Üçgen: G, yani 3).
55. Cim Fe (GP) Sayı değeri: 83
Anlamı: Kanat, kol, arka, beden, kişi, kendilik, bağlamak, bitişmek, bastırmak, sıkıca tutmak, sıkı, yakın, etrafını sarmak, kucaklamak, benimsemek.
56. Cim Sad (GTz) Sayı değeri: 93
Anlamı: Demircinin çekicinden fırlayan kıvılcımlar, Tanrı’nın ilâhî bir kıvılcımı olarak ruh, beyaz toprak, tebeşir.
57. Cim Kaf (GQ) Sayı değeri: 103
Anlamı: GN QBLH’ın (Kabala Bahçesi) baş harfleri. Sırlar Okulu.
58. Cim Ra (GR) Sayı değeri: 203
Anlamı: Gezgin, yabancı, göçebe, aslan yavrusu, kireç, ıhlamur ağacı, dininden dönmek, din değiştirmek, ihtida etmek.
9
Download

KRAL ABDULLAH - Derin Strateji