Koru
3/12/14
4:41 PM
Page 26
ŞEMSİYE I RÖPORTAJ
Sigortacılıkta yeni trend:
Hem sigortalı
hem şirket sahibi olun
Türkiye’deki diğer sigorta şirketleriyle aynı ürün portföyüne sahip Koru Mütüel
Sigorta, asgari 100 TL’lik sermaye payı ödemesi ile sigortalılarını şirket ortağı
yapıyor. Bu şekilde kâra da ortak olan sigortalının, kooperatifin zararına ortaklığı
ise sermaye payı kadar bir ek tutarla, yani 100 TL ek ödeme ile sınırlı tutuluyor.
ŞERİFE TÜRK
TÜRKİYE’NİN ilk sigorta kooperatifi
Koru Mütüel Sigorta, sigortalılarını asgari 100 TL’lik ortaklık payı karşılığında
kooperatif ortağı yapıyor. “Kendi şirketiniz” sloganıyla faaliyetlerini sürdüren
Koru Mütüel Sigorta Kooperatifi, ortaklarına gelişiminden ve güvencesinden yararlanma fırsatı da sunuyor. Kooperatif,
ortağı olan sigortalılarına elde edilen gelir-gider farkından pay alma şansı veriyor. Koru Mütüel Sigorta Kooperatifi
yasa gereği, sadece ortaklarına sigorta
poliçesi düzenleyebiliyor. Kooperatife
ortak olabilmek için 100 TL’lik ortaklık
payının ödenmesi gerekiyor. Kooperatife ortak olan sigortalının 100 TL’den
başka bir yükümlüğü bulunmuyor. Sınırlı sorumluluk ilkesi gereği ortaklar Kooperatifin acze düşmesi halinde sadece
ödedikleri ortaklık payı kadar bir ek
ödeme ile yükümlü oluyorlar.
Diğer sigorta şirketleriyle aynı ürün
portföyüne ve hizmet skalasına sahip
olan Koru Mütüel Sigorta için suistimal
konusu herhangi bir risk teşkil etmiyor,
çünkü sigortalıları gerçekte “ortak”ları
olduğu için kooperatife kendi şirketleri
gözü ile bakıyorlar.
100 TL ile iş ortağı olmak mümkün
Kooperatif sigorta şirketi olarak risk
ve kooperatif bilincine sahip ortak kazanmak istediklerini söyleyen Koru Mütüel Sigorta Genel Müdür Vekili Hüsamettin Doğramacı, Türkiye’de kooperatifçiliğin çok yaygın ve bilinen bir olgu
olduğunu ancak geçmişte bazı yapı kooperatiflerinin yarattığı mağduriyet haberlerinin etkisiyle bazı insanların kooperatiflere ortak olmaktan çekindikle26
Hüsamettin
Doğramacı
rini belirtti. Kooperatifçiliğin temelinde
iş birliği anlayışının olduğunu vurgulayan Doğramacı, “Kooperatif sigortacılığında, benzer risklerin tehdidi altında
bulunan kişiler kendilerini ve birbirlerini
korumak veya birlikte korunmak amacıyla eşit miktarda bir ortaklık payı ödeyerek prim havuzu oluştururlar. Bu havuzlardaki fonların tamamı veya bir kısmı ile birbirlerine güvence sağlarlar.
Prim ödeyerek Koru Sigorta’dan poliçe
yaptırmak isteyen bir kişinin aynı zamanda 100 TL ortaklık payı ödeyerek koope-
ratife ortak olması da gerekiyor” diye
konuştu.
Doğramacı, “Bu yıl da kooperatif sigortacılığını müşterilerimize, potansiyel
ortaklarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Farkımızdan, faydalarımızdan, yapabilirliklerimizden bahsedeceğiz. Önceliğimiz ortaklarımızı korumak olacak. Bunun için reklam ve tanıtım projeleri üzerinde çalışıyoruz” dedi. Sigorta reklamının fuarlarda yapılmasını ise bir fırsat
olarak değerlendiren Doğramacı, şöyle
konuştu: “Fuarlar aslında bizim için bir
Download

malatya - Judo Federasyonu