Cuma ÇİÇEK
Cuma CICEK had PhD in the Political Science/Political Sociology and Public Policies in
the SciencesPo (Institut d’Etudes Politiques de Paris) on March of 2014. He is an
associate PhD in the Center for International Studies and Research (CERI) of the
Sciences Po. He has a MS in Regional Planning from the Istanbul Technical University
(ITU). He graduated from Industrial Engineering, Department of Management Faculty in
the ITU in 2004. His research interests are collective action, collective identities,
group(ness), religion, class, groupness, state reform/change, regionalization,
decentralization, Europeanization, globalization, language policy, governance, civil
society and Kurdish issue.
Thesis/These/Tez
Nation, Religion, Class: Building Kurdish Consensus in Turkey
Nation, réligion et classe économique: Construire le consensus kurde en Turquie
Netewe, Ol, Çîn: Avakirina konsensusa kurd li Tirkiyeyê
Ulus, Din, Sınıf: Türkiye'de Kürt Konsensüsünün İnşası
Book/Kitap/Pirtûk
•
2013, Zimanek çima tê qedexekirin?: Polîtîkayên zimanê û rewşa kurdî li
Tirkiyeyê - Ji înkarê ber bi nasînê, Peywend, Stenbol.
•
2011, Küreselleşme ve Yerel Demokrasi: Liberal Katılım Söyleminin Sınırları &
Diyarbakır Örneği, Vate Yayınları, İstanbul.
•
2004, Demokratikleşme Surecinde Sivil Toplum Örgütleri: Bir Örnek Olay
İncelemesi Olarak Güneydoğu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları,
İstanbul.
Translation/Çeviri/Werger
•
2007, Girtî, (Çeviri, Original Ad: İçerdekiler, Melih Cevdet Anday), Aram
Yayınları, İstanbul.
Chapter/Kitap Bölümü/Beşa Pirtûkan
•
2013, Elimination or Integration of Pro-Kurdish Politics?: Limits of the AKP's
Democratic Initiative, in The Kurdish Question in Turkey, Edited by Cengiz
Gunes and Welat Zeydanlioglu, Routledge, 2013.
•
2013, Devlet Kudretinin İnşası ya da Şarkın Islahı: Kürt Bölgesinde Cumhuriyetin
ilk on yılı, içinde, Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi
Konferansı Bildiri Kitabı, Hrant Dink Vakfı, 2013.
•
2012, La question kurde à nouveau après le Printemps arabe: au miroir de
l'interaction des dynamiques internes et externes, dans E. P. Dal (dir.) La question
turque en question: entre imperfections et adaptations, Paris: L'Harmattan.
•
2011, Kentsel Yönetişimin Sınırları: Yurttaşların Kent Yönetimine Katılımını
Yeniden Düşünmek & Diyarbakır Örneği, 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar
Sempozyumu, Planlamanın Dünü Bugünü Yarını: Planlamada Yeni Söylem
Arayışları, 8-9 Aralık, Bildiriler Kitabı, KBAM, ODTÜ, Ankara, ss. 145-157.
•
2009, (coauthored with C. Ayhan-Day and S. Sengul). “Policy Recommendations
for the Regional Development in the East and South-East”, in Eastern and SouthEastern Anatolia: Socioeconomic Problems and Recommended Solutions,
Diyarbakir: Union of the Municipals of the South-East Anatolia Region
Publications, pp. 67-78.
•
2008, (C. Ayhan-Day ve S. Sengul ile birlikte), “Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da Sosyoekonomik Gelişme İçin Politika Önerileri”, içinde Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da Sosyoekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Araştırması, Diyarbakır, ss. 6778.
Article/Makale/Maqale
•
2014, Demokratik Özerklik: Bir Ulusal ve Sosyal İnşa Projesi mi?, İktisat Dergisi,
2014, 525: 35-48
•
2013, The pro-Islamic challenge for the Kurdish movement, Dialectical
Anthropology, 2013, 37/1: 159-16
•
2012, Etnik ve Sınıfsal İnşa Süreçleri Bağlamında Kürt Meselesi: Bölgesel
Eşitsizlik ve Bölgesel Özerklik, Praksis, 28, pp. 11-42.
•
2011, Elimination or Integration of Pro-Kurdish Politics?: Limits of the AKP's
Democratic Initiative, Turkish Studies, Volume 12, Issue 1, pp. 15-26.
•
2013, Kürt Bölgesi'nde Devletin Üç Tarz-ı Siyaseti (1925-1925): Güvenlik,
Türkleştirme ve Kalkınma, Kürt Tarihi, 10, 36-43.
•
2012, Avakirina qudreta dewletê ango Isleheta Şerqê: Li herêma kurdan 10 salên
pêşîn ên komare, ZEND, Bihar 2012, 79-90, Weşanên Enstituya Kurdî ya
Stenbolê.
•
2011, Toplu Gömülen Kimliksiz Çocuklar: Kardeşlik Söyleminin Hafifliği ve
Toplu-Mezarlar Gerçeği, Birikim, 264-265, ss. 90-96
•
2011, Demokratik Özerklik Üzerine, Birikim, 261, ss. 45-53.
•
2010, Yerel Yönetimler & İlkeler ve Gelecek. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası, Mimarlıkta, Mühendislikte ve
Planlamada Ölçü, ss. 80-90.
•
2010, Bireysel Haklar Kürtçeyi Kurtarmaya Yeter mi? Bireysel Haklar, Kolektif
Haklar ve Dil Kaybı, Birikim, 253, ss. 16-23.
•
2010, Kürt Açılımından Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine. Ovada Kürdi Siyaset
Yapmanın Sınırları, Birikim, 250, ss. 104-115.
•
2008, Zimanek çima tê qedexekirin? Dagirkerî, Netewe-Dewlet û Polîtîkayên
Zimanî, ZEND, Payîz, rr. 3-11, Weşanên Enstituya Kurdî ya Stenbolê.
•
2008, Li Tirkiyeyê ji bo Parastina Kurdî Çarçoveyeke Makeqanûnî, ZEND,
Zivistan, rr. 76-86, Weşanên Enstituya Kurdî ya Stenbolê.
•
2007, Duzimanî, Mirina/Windabûna Zimanan û Rewşa Kurdî li Tirkiyeyê, ZEND,
Bihar, rr. 36-50, Weşanên Enstituya Kurdî ya Stenbolê.
•
2007, Çarçoveya Yekitiya Ewrûpayê ya ji bo Mafên Zimanî û Kurdî, ZEND,
Zivistan, rr. 39-51, Weşanên Enstituya Kurdî ya Stenbolê.
•
2006, Pêşniyazeke Planeke Giştî ji bo Azadkirin û Bilindkirina Statuya
Kurdî, ZEND, Payiz, rr. 32-42, Weşanên Enstituya Kurdî ya Stenbolê.
Conference/Konferans
•
2014, Siyaseta kurd a legal di salên 90î de: Derfer, Wenda û Sînor (90'lı Yıllarda
Kürt Legal Siyaseti: İmkanlar, Kayıplar, Sınırlar), 1990'lı Yıllarda Kürtler ve
Kürdistan Konferansı, 26-27 Nisan 2014, Bilgi Kürdoloji Birimi & Bilgi Kültür
ve Düşünce Topluluğu & Toplum ve Kuram Dergisi, Bilgi Üniversitesi:
İstanbul.
•
2011, Devletin Üç Tarz-ı Siyaseti ve Çözülemeyen Kürt Meselesi, 12. Sosyal
Bilimler Kongresi, 14-16 Aralık, Türk Sosyal Bilimler Derneği, ODTÜ, Ankara.
•
2011, Kentsel Yönetişimin Sınırları: Yurttaşların Kent Yönetimine Katılımını
Yeniden Düşünmek & Diyarbakır Örneği, 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar
Sempozyumu, Planlamanın Dünü Bugünü Yarını: Planlamada Yeni Söylem
Arayışları, 8-9 Aralık, KBAM, ODTÜ, Ankara.
•
2011, Devlet Kudretinin İnşası ya da Şarkın Islahı: Kürt Bölgesinde Cumhuriyetin
ilk on yılı, Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Toplantısı, Hrant
Dink Vakfı, 11-13 Kasım, Diyarbakır.
•
2011, Kurdish Conflict and Building Peace in Turkey. The Limits of Neo-Liberal
Pro-Islamist Politics, First Middle East PhD Students International Conference,
SOAS University of London, 7-8 May 2011, London.
•
2011, Europeanization of Language Policies? Turkey’s new multiculturalism
policy over the Kurdish language, International Conference on “Faraway, So
Close? Reaching beyond the Pro/Contra Controversy on Turkey’s EU
Accession”, KFG - The Transformative Power of Europe, February 3-5, Berlin.
•
2004, Demokratiklesme Surecinde Sivil Toplum Orgutleri: Bir Ornek Olay
Incelemesi Olarak Guneydogu, Hukuk Demokrasi ve Sivil Topmul Sempozyumu,
28-29 Subat 2004, Diyarbakir, Toplum ve Hukuk Arastirmalari Vakfi.
Jury Membership/Jüri Üyeliği/Endamtiya Juriyê
•
2011, External Critic at The Mid Term Presentation of the First Year Research
Studio "Designing for Suriçi-Diyarbakir: Rethinking Urban Renewal", 19 April,
2011, Berlage Institute, Rotterdam.
Column/Köşe Yazıları/Qunciknivîs
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 11 - 2014 Seçimlerinden
Sonra..., Kurdistan 24 News, 16.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 10 - Politik Olmayan
Kültürel Kürt Bölgesi, Kurdistan 24 News, 14.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 09 - HDP ve Türkiyelileşme
Siyasetinin Sınırları, Kurdistan 24 News, 12.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 08 - HÜDA-PAR ya da
Radikal Siyasal İslam’ın Geleceği, Kurdistan 24 News, 11.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 07 - 2014 Seçimleri ve
Politik Kürt Bölgesinde AK Partinin Gücü, Kurdistan 24 News, 10.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 06 - 2014 Seçim Sonuçları:
Kürt Hegemonyasının Yayılışı, Kurdistan 24 News, 09.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 05 - Kırmızı Bölge: Kürt
Muhalefetinin Yükselişi, Kurdistan 24 News, 08.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 04 - Sarı Bölge: Hegemonik
Dengenin Kuruluşu, Kurdistan 24 News, 07.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 03 - 2014 Seçimleri: Kürt
Hegemonyasının Konsolidasyonu ve Yayılışı, Kurdistan 24 News, 06.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 02 - 1991-2014: Kürt
Hegemonyasının Yükselişi, Kurdistan 24 News, 05.04.2014
•
1991’den 2014’e Kürt Coğrafyasının Siyasi Haritası 01 - 2014 Yerel Seçimleri:
İlk Tespitler ve Genel Çerçeve, Kurdistan 24 News, 04.04.2014
•
Seçimler, Özerklik, Yerelleşme, Radikal 2, 13.04.2014
•
AKP'den KDP Çıkar mı?, Express / Bir+Bir, 26.03.2014
•
Post-AK Parti Dönemi, Radikal 2, 09.03.2014
•
Cenevre 2, Rojava ve Dersler, Radikal 2, 16.02.2014
•
17 Aralık ve Kürt Siyasetinin Özerkliği, Radikal 2, 02.02.2014
•
Kürtler, sol ve HDP, Radikal 2, 08.12.2013
•
Qamişlo'nun huzuru, Başbakan'ın sorunu, Radikal 2, 24.11.2013
•
Kürt hareketi ve İslami meydan okuma, Radikal 2, 03.11.2013
•
Bir müzakerenin sonu mu?, Radikal 2, 13.10.2013
•
Les ambitions néo-ottomanes de l'AKP et le conflit kurde, Le Monde, 24.01.2012
et Centre d'Études et de Recherches Internationales, janvier 2012.
•
Bölgesel eşitsizliğe devam, Radikal 2, 08/05/2011
•
İktidar ve Kürt Dil ve Eğitim Hareketinin Sorunları, Gündem Online, 10/07/2006
•
Kürtçe İçin Yeni Bir Sayfa Açmak: DİL KONGRESİ, Ülkede Özgür
Gündem, 26/03/2006
•
Kürtçe eğitim istiyoruz..., Ülkede Özgür Gündem, 23/11/2001
Download

Bibliographie complète