IPA MALATYA
ULUSLARARASI POLİS BİRLİĞİ (IPA) MALATYA ŞUBESİ İLE
ÜNLÜ ÇİĞKÖFTECİ MEHMET USTA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
TARAFLAR
1- Uluslararası Polis Birliği (IPA) Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi
Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Sıtmapınarı Mevkii Malatya Polisevi Zemin Kat Merkez/Malatya
TEL: 0422 212 85 32 / 2727
2- Ünlü Çiğköfteci Mehmet Usta Fuzuli cad. No:70 Merkez/Malatya Tel: (422) 32487 32- 37
KONU
Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri, eş ve çocuklarına yönelik olarak Ünlü
Çiğköfteci Mehmet Usta tarafından indirim uygulanması.
AMAÇ
Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri, eş ve çocuklarının daha ekonomik
koşullarda yöresel lezzetler hizmeti almaları.
PROTOKOL KAPSAMI
1-Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri ile eş ve çocuklarına, Çiğköfteci
Mehmet Usta hizmeti, yıl boyunca haftanın her günü (Çiğköfte Dürüm)’de ve (Kilo ile alımlarda) %15
indirimli olacaktır.
2- Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri ile eş ve çocukları, ödeme öncesi
“IPA Üye Kartlarını” ibraz etmek şartıyla indirimlerden faydalanabileceklerdir.
3- Bu protokolden; çeşitli nedenlerle ilimizde bulunan tüm diğer İl IPA Şube Üyeleri ile yabancı ülke IPA
Üyeleri, IPA Üye kartlarını ibraz etmek şartıyla faydalanabileceklerdir.
SÜRE
Bu protokol 2014 yılı için geçerlidir. Diğer yıllar için, her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için taraflardan
birinin istemi üzerine karşılıklı mutabakata varılmak şartıyla protokolde değişiklik veya iptali yapılabilir.
Taraflardan Aralık ayında herhangi bir talep gelmemişse sonraki yıllar için protokol kendiliğinden devam
eder. İşyerinin kapanması veya sahibinin değişmesi halinde protokol kendiliğinden sona erer.
TAAHHÜTNAME
İş bu protokolün Malatya’da (2) iki nüsha tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girdiğini, yukarıda belirtilen
şartlarda uyuşmazlık çıkması halinde Malatya Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
ederiz. 01 Aralık 2014
Fatih ÇETİN
IPA Malatya Şube Sekreteri
Mehmet BAŞYİĞİT
Ünlü Çiğköfteci Mehmet Usta Yetkilisi
Download

Çiğköfteci Mehmet Usta