IPA MALATYA
ULUSLARARASI POLİS BİRLİĞİ (IPA) MALATYA ŞUBESİ İLE KUAFÖR ERKAN SAÇ
KAYNAK MERKEZİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
TARAFLAR
1- Uluslararası Polis Birliği (IPA) Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi
Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Sıtmapınarı Mevkii Malatya Polisevi Zemin Kat Merkez/Malatya
TEL: 0422 212 85 32 / 2727
2- Kuaför Erkan Saç Kaynak Merkezi 1. Şube: Kışla Caddesi No:58 Kat:1-2Merkez /Malatya Tel: (422)
323 93 23 – 0535 332 67 61
KONU
Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri, eş ve çocuklarına yönelik olarak
Kuaför Erkan Saç Kaynak Merkezi tarafından indirim uygulanması.
AMAÇ
Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri, eş ve çocuklarının daha ekonomik
koşullarda farklı hizmetler almaları.
PROTOKOL KAPSAMI
1-Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri ile eş ve çocuklarına, Kuaför Erkan
Saç Kaynak Merkezi, yıl boyunca haftanın her günü uygulanacak tüm hizmetlerde %25 indirimli
olacaktır.
2- Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi üyeleri ile eş ve çocukları, ödeme öncesi
“ IPA Üye Kartlarını ” ibraz etmek şartıyla indirimlerden faydalanabileceklerdir.
3- Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı Malatya Şubesi ile Kuaför Erkan Saç Kaynak Merkezi
arasında yapılan bu protokolden; çeşitli nedenlerle ilimizde bulunan tüm diğer İl IPA Şube Üyeleri ile
yabancı ülke IPA Üyeleri IPA Üye kartlarını ibraz etmek şartıyla faydalanabileceklerdir.
4- IPA üyeleri, Kuaför Erkan Saç Kaynak Merkezi (422) 323 93 23–0535 332 67 61 numaralı
telefonlarını arayarak Randevu talebinde bulunula bilinmektedir.
SÜRE
Bu protokol 2014 yılı için geçerlidir. Diğer yıllar için, her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için taraflardan
birinin istemi üzerine karşılıklı mutabakata varılmak şartıyla protokolde değişiklik veya iptali yapılabilir.
Taraflardan Aralık ayında herhangi bir talep gelmemişse sonraki yıllar için protokol kendiliğinden devam
eder. İşyerinin kapanması veya sahibinin değişmesi halinde protokol kendiliğinden sona erer.
TAAHHÜTNAME
İş bu protokolün Malatya’da (2) iki nüsha tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girdiğini, yukarıda belirtilen
şartlarda uyuşmazlık çıkması halinde Malatya Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
ederiz. 01 Aralık 2014
Fatih ÇETİN
IPA Malatya Şube Sekreteri
Erkan
Kuaför Erkan Saç Kaynak Merkezi
Download

Kuaför Erkan