İ.Ü TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2. YARIYIL DERS PROGRAMI
GÜNLER
SAATLER
1
2
08:30
09:15
09:20
10:05
PZRTESİ
YAKIN
SAVUNMA
TEKNİKLERİ
2
Öğr. Gör.
Süha TOK
(T)
YAKIN
SAVUNMA
TEKNİKLERİ
2
Öğr. Gör.
Süha TOK
(U)
ÇARŞAMBA
PRŞ
CUMA
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ 2
(T)
Araş. Murat İNANKUL
YAKIN SAVUNMA
TEKNİKLERİ 2
Öğr. Gör. Süha TOK (U)
İSTATİSTİK VE
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
Öğr.Gör.Ferhat
S. KARAKAŞ
(T)
TÜRK DİLİ 2
Melek ŞEN
ELMAS
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ 2
(T)
Araş. Murat İNANKUL
YAKIN SAVUNMA
TEKNİKLERİ 2
Öğr. Gör. Süha TOK (U)
İSTATİSTİK VE
ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
Öğr.Gör.Ferhat
S. KARAKAŞ(T)
TÜRK DİLİ 2
Melek ŞEN
ELMAS
SALI
3
10:10
10:55
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ 2
(T)
Araş. Murat İNANKUL
4
11:00
11:45
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ 2
(T)
Araş. Murat İNANKUL
5
11:50
12:35
6
12:40
13:25
7
8
13:30
14:15
14:20
15:05
BİLGİSAYAR
2
Oğr. Gör
İ. Tamer
EMECAN (U)
GÜVENLİK VE ACİL
DURUM
PROSEDÜRLERİ
Öğr.Gör. Serdar GÜLTEK
(T)
GÜVENLİK VE ACİL
DURUM
PROSEDÜRLERİ
Öğr.Gör. Serdar GÜLTEK
(T)
KRİMİNOLOJİ
Öğr. Gör. Barış AKSAKAL
(T)
KRİMİNOLOJİ
Öğr. Gör. Barış AKSAKAL
(T)
SİLAH BİLGİSİ
(T)
Oğr. Gör
Talip GÜL
SİLAH BİLGİSİ
(T)
Oğr. Gör
Talip GÜL
CEZA HUKUKU
Oğr. Gör
Talip GÜL (T)
CEZA HUKUKU
Oğr. Gör
Talip GÜL (T)
GÜVENLİK VE ACİL
DURUM
PROSEDÜRLERİ
Öğr.Gör. Serdar
GÜLTEK
(T)
ATATÜRK
İLKELERİ VE
INKILAP
TARİHİ 2
Okt. Ünsal
YAVUZ
GÜVENLİK VE ACİL
DURUM
PROSEDÜRLERİ
Öğr.Gör. Serdar
GÜLTEK
(T)
ATATÜRK
İLKELERİ VE
INKILAP
TARİHİ 2
Okt. Ünsal
YAVUZ
GÜZEL
SANATLAR 2
Doç. Dr.
Feridun
ÖZGÜMÜŞ
BEDEN
EĞİTİMİ 2
Öğr. Gör.
Birkan
YÜCEYILMAZ
9
15:10
15:55
YABANCI DİL 2
Nalan TUR
BİLGİSAYAR 2
Oğr. Gör
İ. Tamer EMECAN (T)
10
16:00
16:45
YABANCI DİL 2
Nalan TUR
BİLGİSAYAR 2
Oğr. Gör
İ. Tamer EMECAN (T)
İ.Ü TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖZEL GÜVENLİK ve KORUMA PROGRAMI
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
4. YARIYIL DERS PROGRAMI
GÜNLER
SAATLER
1
08:30
09:15
2
09:20
10:05
3
10:10
10:55
4
11:00
11:45
5
11:50
12:35
6
12:40
13:25
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
YAKIN SAVUNMA
TEKNİKLERi 4
Öğr. Gör. Süha
TOK (U)
YAKIN SAVUNMA
TEKNİKLERi 4
Öğr. Gör. Süha
TOK (T)
TOPLAM KALİTE
VE STANDARD.
Öğr.Gör. Ferhat
Karakaş(T)
TOPLAM KALİTE
VE STANDARD.
Öğr.Gör. Ferhat
Karakaş (T)
TEMEL MESLEKİ
HUKUK 2
Öğr.Gör. Ferhat
Karakaş (T)
TEMEL MESLEKİ
HUKUK 2
Öğr.Gör. Ferhat
Karakaş (T)
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
Yrd.Doç. Dr. Nalan
DOĞAN (T)
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
Yrd.Doç.Dr.Nalan
DOĞAN
(T)
GÜVENLİK
PROJELEND.2
Araş. Murat
İNANKUL (T)
GÜVENLİK
PROJELEND.2
Araş. Murat
İNANKUL (T)
13:30
14:15
BİYOLOJİK SAVAŞ
UNSURLARI VE
KORUNMA
Prof.Dr. Umay B.
FIRAT (T)
GÜVENLİK
PROJELEND.2
Araş. Murat
İNANKUL (T)
İŞ GÜVENLİĞİ
Öğr. Gör. Serdar
GÜLTEK (T)
VIP KORUMA
Oğr. Gör
Talip GÜL (T)
14:20
15:05
BİYOLOJİK SAVAŞ
UNSURLARI VE
KORUNMA
Prof.Dr. Umay B.
FIRAT (T)
GÜVENLİK
PROJELEND.2
Araş. Murat
İNANKUL (T)
İŞ GÜVENLİĞİ
Öğr. Gör. Serdar
GÜLTEK (T)
VIP KORUMA
Oğr. Gör
Talip GÜL (T)
9
15:10
15:55
YAKIN SAVUNMA
TEKNİKLERi 4
Öğr. Gör. Süha
TOK (T)
İŞ GÜVENLİĞİ
Öğr. Gör. Serdar
GÜLTEK (T)
İNSAN HAKLARI
Oğr. Gör
Talip GÜL (T)
10
16:00
16:45
YAKIN SAVUNMA
TEKNİKLERi 4
Öğr. Gör. Süha
TOK (U)
İŞ GÜVENLİĞİ
Öğr. Gör. Serdar
GÜLTEK (T)
İNSAN HAKLARI
Oğr. Gör
Talip GÜL (T)
7
8
PATLAYICI
MADDE VE
ÖNLEMLERİ
Araş. Murat
İNANKUL (T)
PATLAYICI
MADDE VE
ÖNLEMLERİ
Araş. Murat
İNANKUL (T)
CUMA
Download

Özel Güvenlik ve Koruma - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu