Download

(350 mg iyot /mL) enjeksiyonluk solüsyon Damar içi yolla kullanılır