06 Kasım 2014 Perşembe
Baş Boyun Cerrahisi - Larengoloji Salonu
08:30 - 10:00
Moderatör
Konuşmacılar
Otoloji, Nörootoloji ve Odyoloji Salonu
Panel
Oral Kavite kanserlerinde multidisipliner yaklaşım
Dr. Günter HAFIZ
Dr. Serdar KARAHATAY - Oral Kavite Kanserleri: Değerlendirme ve evreleme
Dr. Ahmet Ömer İKİZ - Oral Kavite Kanserleri: Lokal tümör eksizyonu
Dr. Levent ERİŞEN - Oral Kavite Kanserleri: Rekonstrüksiyon yöntemleri
Dr. İrfan YORULMAZ - Oral Kavite Kanserleri: Boyuna yaklaşım
Dr. Mustafa CENGİZ - Oral Kavite Kanserleri tedavisinde radyasyon onkoloğunun rolü
Rinoloji-Alerji-Fasiyal Plastik Salonu
Panel
Kolesteatom cerrahisi
Dr. Nazım KORKUT
Dr. Hüseyin DERE - Kolesteatom: Açık kavite
Dr. Onur ÇELİK- Kolesteatom: Kapalı kavite ve obliterasyon
Dr. Enis Alpin GÜNERİ - Kolesteatom: Takip
Dr. Cem BİLGEN - Kolesteatoma: Petröz apeks
Dr. Mete KIROĞLU - Kolesteatom: Rekürrens yaklaşım
Pediatrik KBB Salonu
Panel
Adenoid ve tonsil cerrahisinde güncel uygulamalar
Dr. Adnan ÜNAL
Dr. Ender GÜÇLÜ - Adenoid ve tonsil cerrahisinde güncel endikasyonlar
Dr. Ertap AKOĞLU- Adenoid cerrahisi teknikler
Dr. Fatih OĞHAN - Tonsillektomi: Sıcak teknikler
Dr. Sema TOROS- Tonsillektomi: Soğuk teknikler
Dr. İlknur HABERAL CAN- Tonsillektomi: Komplikasyonlardan kaçınma
Konferans
Oturum Başkanı
Dr. Erkan ÖZÜDOĞRU
10:30 - 11:00
Dr. Jatin SHAH -Salvage treatment after chemoradiotherapy in head and neck cancers I
Konferans
Konferans
Dr. İrfan DEVRANOĞLU
Dr. Anil LALWANI - Evaluation of childhood hearing loss
Konferans
Oturum Başkanı
Dr. Erkan ÖZÜDOĞRU
11:00 - 11:30
Dr. Jatin SHAH - Salvage treatment after chemoradiotherapy in head and neck cancers II
11:30 - 11:45
Soru cevaplar
Konferans
Dr. İrfan DEVRANOĞLU
Dr. Anil LALWANI - Gene therapy for hearing disorders
Soru cevaplar
Konferans
Dr. Atilla YAVUZER
Dr. Nazmi HOŞAL - Nazal fizyoloji
Dr. Şinasi YALÇIN
Charles MYER - Head and neck masses in children
Konferans
Oturum Başkanı
15:00 -15:30
15:30 -16:00
16:00 -19:00
Genç Bakış salonu
Panel
İnferior konka yaklaşım ve tedavi
Dr. Hasan TANYERİ
Dr. Murat GÜMÜŞSOY - İnferior konka anatomi ve histolojisi, nazal fizyolojideki rolü
Dr. Ceren GÜNEL- İnferior konka büyümesine nasıl karar veririm? Klinik ve sorgulamanın yeri ve önemi.
Dr. Seçkin ULUSOY- Akustik rinometri/rinomanometri ve radyolojinin yeri ve önemi
Dr. Kemal KESEROĞLU- İnferior konkaya minimal invaziv uygulamalar
Dr. Erkan ESEN - Turbinoplasti teknikleri ve endikasyonları
Dr. Sercan GÖDE - İnferior konka cerrahisinde komplikasyondan nasıl kaçınırım?
Dr. Şinasi YALÇIN
Charles MYER - Chronic cough in children
Soru cevaplar
Konferans
Dr. İsmail TOPÇU
Jamie KOUFMAN - Principles of dietary & lifestyle modification in the management of acid reflux
Soru cevaplar
Panel
Ağız içi benign lezyonlarına yaklaşım
Dr. Mehmet GÜNDÜZ
Dr. Sultan BİŞKİN- Ağız içi lezyonların değerlendirilmesi, benign-malign ayrımını nasıl yaparım?
Dr. Mustafa KONAKLIOĞLU- Ağız içi hemanjiyomlarına yaklaşım: tanı ve tedavi yöntemleri
Dr. Fazilet ALTIIN- Ranula ve mukosele yaklaşım: tanı ve tedavi yöntemleri
Dr. Erdal SEREN- Ağız içi lökoplakilere yaklaşım: tanı ve tedavi yöntemleri
Dr. Gökçe Şimşek ÖZEL- Ağız içi eritroplakilere yaklaşım: tanı ve tedavi yöntemleri
Dr. Erkan SOYLU- Aftöz stomatite yaklaşım: tanı ve tedavi yöntemleri
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 -14:30
14:30 -15:00
Konferans
Dr. İsmail TOPÇU
Jamie KOUFMAN - Airway Reflux: The science and the bull
Konferans
Dr. Atilla YAVUZER
Dr.Norman PASTOREK- The extended tip columella graft
Soru cevaplar
12:00 -13:00
Moderatör
Oturum Başkanı
Yutma bozukluklarına güncel yaklaşım
Dr. Mustafa GEREK
Dr. Seyhun TOPBAŞ - Yutma ve yutma bozukluğu nedir?
Dr. Ayşe KARADUMAN - Yutma bozukluklarında klinik ve aletsel değerlendirme
Dr. Numan DEMİR - Yutma bozukluklarında güncel teröpatik yaklaşımlar
Dr. Hakan BİRKENT - Yutma bozukluklarında cerrahi tedavi
Dyt. Gökçen GARİPOĞLU - Yutma bozukluklarında diyet planlaması
KAHVE ARASI
10:00 - 10:30
Konuşmacılar
Genel KBB ve Uyku Bozuklukları Salonu
Panel
Panel
Rinoplasti
Dr. Metin Önerci
Dr. Orhan ÖZTURAN- Rinoplasti: Temel rinoplasti tekniği
Dr. Tarık ŞAPÇI- Rinoplasti: Osteotomiler
Dr. Tamer ERDEM - Rinoplasti: Tip-plasti
Dr. Selçuk İNANLI- Rinoplasti: Eğri buruna yaklaşım
Dr. Fatih ÖKTEM - Rinoplasti: Zor olgular
Yuvarlak Masa
Yuvarlak Masa
Yuvarlak Masa
Parotis benign ve malign tümörlerine yaklaşım
Dr. Babür KÜÇÜK
Otoskleroz
Dr. Tuncay ULUĞ
Septum ve konka cerrahisi: Güncel yaklaşım
Dr. Murat TOPRAK
Dr. Oğuz BASUT
Dr. Yusufhan SUOĞLU
Dr. Ahmet KIZILAY
Dr. Görkem ESKİİZMİR
Dr. Erdoğan GÜLTEKİN
Konferans
Konferans
Dr. Özgün ENVER
Dr. Ehab HANNA - Developing a system to track meaningful outcome
measures in head and neck cancer treatment
Dr. Hamdi ÇAKLI
Dr. Stefan PLONTKE - Intratympanic treatment modalities for inner ear disease:
from bench to bedside and back
Konferans
Konferans
Dr. Özgün ENVER
Dr. Hamdi ÇAKLI
Dr. Stefan PLONTKE - Laser stapedotomy and modern titanium stapes prosthesis in
otosclerosis surgery
Dr. Jatin SHAH - Current management of neck metastasis with unknown origin
Yuvarlak Masa
Yuvarlak Masa
Fonocerrahi
Dr. Ferhan ÖZ
Çocuklarda sık USYE korunma yöntemleri ve güvenilirliği
Dr. Erol KELEŞ
Dr. Ünal BAYİZ
Dr. Ayşenur MERİÇ
Dr. İbrahim ÇUKUROVA
Dr. Yezdan FIRAT
Dr.Alper Nabi ERKAN
Dr. Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dr. Bülent SATAR
Dr. Mehmet KOYUNCU
Dr. Derya TALAS
Dr. Yahya GÜLDİKEN
Dr. Murat YARIKTAŞ
Dr. Yasemin KORKUT
Dr. Şemsettin OKUYUCU
Dr. Erdinç AYDIN
Dr. Tolga KANDOĞAN
Konferans
Dr. İlter DENİZOĞLU
Dr. Gürsel DURSUN
Dr. Alp DEMİRELLER
Dr. Kürşat YELKEN
Konferans
Dr. Alper TUTKUN
Dr. James BARANIUK - The non allergic rhinitis of Chronic Fatique Syndrome
Dr. Çağatay AKÇALI
Oliver ADUNKA - How to avoid malpractice in ENT?
Konferans
Konferans
Konferans
Dr. Alper TUTKUN
Dr. James BARANIUK - Time course of proteomic changes in human olfactory cultures
Konferans
Dr. Muharrem GERÇEKER
Dr. Michelle WYATT - Endoscopic Surgery for the Pediatric Airway
Dr. Muharrem GERÇEKER
Dr. Çağatay AKÇALI
Dr. Michelle WYATT - Open Surgery for the Pediatric Airway
Oliver ADUNKA - How to prepare insurance and consent form to protect yourself?
KAHVE ARASI
TKBBV EĞİTSEL KURSLARI
Panel
KBB de hasta bilgilendirme incelikleri
Dr. Atilla TEKAT
Dr. Ela SERVER - Baş boyun kanserli hastalarda HB
Dr. Uygar DEMİR - Burun cerrahisi öncesi HB
Dr. Ercan KAYA - Otolojik cerrahi öncesi HB
Dr. Mehmet YILMAZ- OUAS Cerrahisi öncesi HB
Dr. Senem DEVECİ - Fono cerrahi öncesi HB
Mini Konferanslar
Dr. Muzaffer KIRIŞ
Dr.Fatih TURAN - Erişkinde akılcı antibiyotik kullanımı
Dr. Denizhan DİZDAR - Çocuk enfeksiyonlarında akılcı antibiotik kullanımı
Dr. Selçuk GÜNEŞ - Silah ruhsatları
Dr. Bengü ÇOBANOĞLU - Özürlülük yönetmeliği sorunları
Download

Copy of İlhan ( 6 Kasım Revize )