08 Kasım 2014 Cumartesi
08:30 - 10:00
Moderatör
Konuşmacılar
Baş Boyun Cerrahisi - Larengoloji Salonu
Otoloji, Nörootoloji ve Odyoloji Salonu
Panel
Panel
İleri evre larenks kanserinde multidisipliner tedavi
Dr. Şefik HOŞAL
Dr. Güleser SAYLAM- İleri evre larenks kanserleri: Değerlendirme ve evreleme
Dr. Ümit ULUÖZ - İleri evre larenks kanserleri: Organ koruyucu cerrahi
Dr. İsmet ASLAN - İleri evre larenks kanserleri: T3'de cerrahi vs. RT+KT
Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU - İleri evre larenks kanserleri:
Rekürren tümörlere yaklaşım: Ne zaman parsiyel, ne zaman total larenjektomi?
Dr.Mustafa CENGİZ - İleri evre larenks kanserlerinde radyasyon tedavisi
Kemikçik zincir rekonstrüksiyonu
Dr. Tayfun KİRAZLI
Dr. Asım ASLAN
Dr.Tayyar KALCIOĞLU
Dr. Fatih BORA
Dr. Fikret ÇETİK
Dr. Kazım ÖNAL
Rinoloji-Alerji-Fasiyal Plastik Salonu
Konferans
Dr. Mehmet KÜLEKÇİ
10:30 - 11:00
Ken Ichi NIBU - Hypopharyngeal carcinoma
Oturum Başkanı
Dr. Mehmet KÜLEKÇİ
Ken Ichi NIBU - Novel tools in surveillance, management,
and follow-up of nasopharyngeal cancers
Soru cevaplar
Konferans
Dr. Cem UZUN
Dr. Özgür YİĞİT
Dr. Yusuf KEMALOĞLU
Dr. Bülent KARCI - Endoskopik sinüs cerrahisi: Anjiyofibrom cerrahisi
Dr. Elif ALTUNTAŞ
Dr. Metin YILMAZ- OSA - Minimal invaziv uygulamalar
Dr. Gökhan KUTLAR -Fonksiyonel ve estetik yaklaşım farkı
Dr. Ö. Taşkın YÜCEL - Endoskopik sinüs cerrahisi: Ön kafa tabanı cerrahisi
Dr. Yusuf KIZIL
Dr. Timur AKÇAM - OSA - ileri cerrahi müdahaleler
Dr. Hüseyin Baki YILMAZ- Ameliyat öncesi görüntü işlenmesi
Dr. Mahmut ÖZKIRIŞ - Operasyon sonrası takip ve değerlendirme
Yuvarlak Masa
İşitme kayıpları: Ne zaman hangi işitme cihazı?
Dr. Özlem KONUKSEVEN
Konferans
Konferans
Konferans
Dr. Atila GÜNGÖR
Dr. İstemihan AKIN
Dr. Faruk MERİÇ
Dr. Philippe ROMBAUX - Objective assessment of an olfactory dysfunction
Dr. Sarp SARAÇ
Dr. Ali ÖZDEK
Dr. Ayça ÇİPRUT
Soru cevaplar
Yuvarlak Masa
KBB pratiğinde konuşma bozuklukları
Dr. Akif KILIÇ
Moderatör
Dr. Fatih ÖĞÜT
Dr. Haldun OĞUZ
Dr. İlknur MAVİŞ
Dr. Oğuz TANRIDAĞ
Konferans
14:30 -15:00
Dr. Yaşar ÜNLÜ
Yakubu KARAGAMA - Functional dysphonia: Is there a role for
injection in difficult cases?
Konferans
Oturum Başkanı
15:00 -15:30
Konferans
Dr. Faruk MERİÇ
Dr. Babür KÜÇÜK - Tiroid cerrahisinde revizon: KBB nin tiroid cerrahisindeki rölü
Yakında açıklanacaktır
Soru cevaplar
Soru cevaplar
Soru cevaplar
Dr. Yaşar ÜNLÜ
Yakubu KARAGAMA - Spasmodic dysphonia: CO2 laser thyroarytenoid
myoneurectomy revisited
Yuvarlak Masa
Türkiye'de kohlear implantın durumu
Dr. Levent SENNAROĞLU
Dr. Levent OLGUN
Dr. Armağan İNCESULU
Dr. Ülkü TUNCER
Dr. Çağlar Batman
Konferans
Dr. Semih ÖNCEL
Yuvarlak Masa
Yuvarlak Masa
Yuvarlak Masa
Nazal Polipozis: Güncel Tedavi
Dr. Semih SÜTAY
Dr. Oğuz ÖĞRETMENOĞLU
Dr. Fikret KASAPOĞLU
Dr. Fuat TOSUN
Dr. Asım KAYTAZ
Dr. Sabri USLU
Konferans
Dr. Nuray BAYAR MULUK
Dr.Elina TOSKALA - Interplay between allergy and CRS
Dr. Levent ÖZLÜOĞLU - BPPV ye güncel pratik yaklaşım
Konferans
Konferans
Dr. Semih ÖNCEL
Dr. Nuray BAYAR MULUK
Dr. İsmail KOÇAK - KBB pratiğinde ses terapisi
Larengofarengeal reflünün KBB pratiğindeki yeri
Dr. Mustafa Kemal ADALI
Dr. Mehmet GÜVEN
Dr. Köksal YUCA
Dr. Cengiz ÖZCAN
Dr. Erkan KARATAŞ
Dr. Tekin BAĞLAM
Dr.Elina TOSKALA - Immunomodulatory treatments in rhinology
16:00 -19:00
Vertigo olgu tartışmaları
Dr. Nebil GÖKSU
Dr. Burak ÇAKIR
Dr. Bülent AĞIRDIR
Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
Dr. İrfan KAYGUSUZ
Mini Konferanslar
Mini Konferaslar
Dr. Sema BAŞAK
Dr. Münir DEMİRCİ
Dr.Güneş TOMRUK - HIV + kişilere KBB yaklaşımı
Sabit GÜNEL - Muayenehanede çalışan hekimlerin güncel sorunları
Dr. Mehmet TUĞRUL - KBB ameliyatlarında anestezi özellikleri
Dr. Murat KARAŞEN - KBB de robotik cerrahi uygulamaları
Engin ÇAKMAKÇI - Özel hastanede çalışan hekimlerin güncel sorunları
Necdet KORU - Eğitim hastanede çalışan uzmanların güncel sorunları
Dr. Togay MÜDERRİS - Robotik dil kökü cerrahisi uygulamaları
Hakan ÇANKAYA - Üniversite hastanelerinde çalışan hekimlerin güncel sorunları
Dr. Muhammet TEKİN - Üniversite ve devlet hastanelerini birlikte
kullanım ve işbirliğinde güncel durum
15:30 -16:00
Dr. Engin DURSUN - Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
Konferans
Dr. İstemihan AKIN
Dr. Philippe ROMBAUX - Differential diagnosis in smell disorders
Dr. Günay KIRKIM
Dr. Gülbin BİLGÖL KARAKOÇ - Ateşli çocuğa yaklaşım
Konferans
Dr. Atila GÜNGÖR
Panel
Baş Boyun kanserinde enteral beslenmenin yeri ve önemi
Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK
Dr. Kerem ÖZTÜRK- Baş boyun kanser olgularında malnutrisyon ve beslenmenin önemi
Dr. Tolgar KUMRAL- Baş boyun kanserinde enteral ve parenteral beslenme endikasyonları
Hmş. Neslihan ERSİN- Enteral beslenme teknikleri ve hemşirelik hizmetleri
Dyt. Zeynep TUNÇAY- Enteral beslenme ürünleri
Dr. Çiğdem KALAYCIK- Baş boyun kanserinde immunonütrisyonun yeri ve yararı
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 -14:30
Oturum Başkanı
Genç Bakış Salonu
Panel
Genel KBB ve Uyku Bozuklukları Salonu
Panel
Rinoplastide olgu seçimi
Dr. Erol SELİMOĞLU
Dr. İlker AKYILDIZ - Hasta değerlendirme prensipleri
Dr. Tolgahan ÇATLI - Kadın ve erkek hastaya yaklaşım farkı
Dr. Mehmet DÜZLÜ - Genç ve yaşlı hastaya yaklaşım farkı
12:00 -13:00
Konuşmacılar
Efüzyonlu otitis media yönetimi
Dr. İbrahim Hızalan
KAHVE ARASI
Oturum Başkanı
11:00 - 11:30
Panel
Obstruktif uyku apnesi
Dr. Mehmet ÖMÜR
Dr. Adin SELÇUK- OSA - Semptomlar ve klinik değerlendirme
Dr. Kıvanç GÜNHAN - OSA - Tanı yöntemleri
Dr. Murat ÖZCAN - CPAP tedavisi
10:00 - 10:30
11:30 - 11:45
Pediatrik KBB Salonu
Panel
Endoskopik sinüs cerrahisi: İleri uygulamaları
Dr. Kemal DEĞER
Dr. Kayhan ÖZTÜRK - Endoskopik sinüs cerrahisi: BOS kaçağı ve ensefalosel onarımı
Dr. Cenk ECEVİT - Endoskopik sinüs cerrahisi: Hipofizektomi
Dr. Gürkan KESKİN - Endoskopik sinüs cerrahisi: Frontal sinüs cerrahisi
KAHVE ARASI
TKBBV EĞİTSEL KURSLARI
Panel
Ani işitme kaybında tanı ve tedavi
Dr. Arif ŞANLI
Dr. Emre GÜNBEY- Ani işitme kaybında klinik ve odyolojik değerlendirme
Dr. Nazım BOZAN- Ani işitme kaybında radyolojik tetkiklerin yeri, Hangi Tetkik? Ne zaman?
Dr. Murat SONGU- Ani işitme kaybında kanıta dayalı tedavi seçenekleri
Dr. İlker Burak ARSLAN- Ani işitme kaybında sistemik steroid tedavisinin güncel yeri
Dr. Abdülvahap AKYİĞİT - Ani işitme kaybında steroid dışı ajanların tedavideki yeri
Dr. Gökhan ALTIN- Ani işitme kaybında intratimpanik uygulamalar
Panel
Geriatrik KBB
Dr. Orhan YILMAZ
Dr. Seher ŞİRİN- Yaşlılıkta burun akıntısı
Dr. Önder GÜNAYDIN - Yaşlılıkta işitme kaybı
Dr. Öner SAKALLIOĞLU - Yaşlılıkta ses kısıklığı
Dr. Ayça Özbal Koç - Yaşlılıkta denge bozukluğu
Dr. Ömer Bayır- Yaşlılıkta uyku bozukluğu
Download

Copy of İlhan ( 8 Kasım Revize )