Silo ve İşleme Tesislerindeki Yığın Materyallerin
Pnömatik Aktivasyonu için
Hava Topları
HAVA TOPLARI VE PATLAÇ SİSTEMLERİ
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER LTD. ŞTİ.
GÖRÜNEN SORUN
Malzeme yapıșması ve kaybı
Varolan sorunlar, aslında göründüğünden
çok daha büyüktür
(Malzeme kaybı, duruş, zaman, işçilik...
Genel anlamda üretim kaybı)
THT hava topları sistemleriyle
bu gibi sıkıntıları aklınızdan çıkarın
www.tekaysan.com.tr
TEKAYSAN HAVA TOPLARI VE PATLAÇ SİSTEMLERİ
Silo ve işleme tesislerindeki Yığın materyallerin pnömatik aktivasyonu için hava topları.
Doldurma:
Sıkıştırılmış hava, doldurulan küçük bir dia ile ve 3/2 yönlü el kumandalı valf veya manyetik valf ile hızlı egzoz valfına gönderilir.
Hızlı valftaki diyagram 18 mm’lik çıkış yerini kapatır. Sıkıştırılmış
hava diyagram boyunca piston yatağına akar. Çıkış borusu bir
yay vasıtası ile ön gerilme uygulanan bir pistonla kapatılır. Sıkıştırılmış hava piston orifizi (ağzı) ile doldurulmuş olan tanka doğru akar. Operasyon basıncı yeterli olduğu zaman tank gerektiği
şekilde kullanım için hazırdır.
İç valfı ile birlikte THT HAVA TOPLARI hava tabancası IV
Boşaltma:
3/2 yönlü valf ters çevrilerek hava gelişi kesilir ve kumanda hattı havalandırılır. Hızlı
egzoz vanası içindeki diyagram geri hareket
eder ve piston yatağı gözükür. İki misli en
kesitli üfleme borusu alanı olan piston aniden tepki verir. O sadece üfleme borusunun
çapının dörtte biri kadar yol aldığı zaman, en
kesit tamamen açılır.Bu, silo içindeki üflemeli boru vasıtasıyla depolanmış havanın patlayarak bir salise içindeakmasına olanak sağlar. Sonunda piston, basıncıalınmış durumda
hava tabancası içine her hangibir maddenin
girişine engel olan ön gerilme yayı ile yeniden yerine oturtulur.
Varyasyonlar:
Dahili valfı ile birlikte THT PATLAÇLARI hava tabancasının
alternatifi harici BOOSTER (SERVO) VALFI’dır. Söz konusu
Booster valfı her basınç tankı üstüne kurulabilir.
Gerilim klamplı (kelepçeli) ve sadece iki vidalı emsalsizkonik flanş bağlantısı Booster valfın kolayve hızlı bakımına
imkan sağlar, iki Booster valfını iki bitişik blast pozisyonu
sağlayarak tek bir basınç tankı ile birleştirmek olasıdır.
Dıș booster valfı ile birlikte THT HAVA TOPLARI hava tabancası
1
THT HAVA HAVA TOPLARI montaj bilgileri ve nozullar ( üfleçler)
Bunker beton
duvarı veya
fırın duvarı
Yayıcı nozullu THT HAVA TOPU
Kılıç nozullu THT HAVA TOPU
Esas olarak THT HAVA TOPLARI hava bütünbunker yapıları ile kurulabilir. Gerekli ise basınç tankları silolar altına (örneğin silo bataryaları içinde ) veya bir stockpile
(stok) altındaki taşıyıcı tünel içine yerleştirilebilir. Nominal boru çapından yaklaşık 20 mm daha büyük olan
ağızlar ( girişler) kesilir veya kritik akış olmayan bölgelerin yanındaki silo duvarlarının içine doğru delinir.Boru
uzatmaları ve üfleçler iç tarafa monte edilirken, bir nipel’le (iki ucu vidali kısa boru) bu deliklere, gerekirse bir
flanşla birlikte, monte edilir.
Üfleme borusu
nozul
12
2
20
Yayıcı nozul
33
Fan jet açılı
nozul
50
75
Jan jet açılı nozullu THT HAVA TOPU
Dış tarafta, hava tabancası vidalı bir flanş seti (yada vidalı bir birleştirme) veya bir süspansiyon cihazı kullanılarak bir boru dirseği ile tutturulur. Koşullara bağlı olarak hava tabancası doğrudan doğruya yada bir üfleme
açısı, fan jet açısı nozulu, üfleme başlığı veya izobarik
kılıca benzer bir nozulla dışarı verilir. Kolaylıkla akınkanlaştırılan malzemenin egzoz borusu içine fazla akabilmesi durumunda bir kontrol valfı kurulabilir.
Fan jet üfleyici
nozul
Asimetrik nozul
100
150
Yarık nozul
300
İzobarik Kılıç nozul
500 Litre
İzobarik nozulun etkisi
İzobarik nozulun enine kesiti akış uzunluğu oranında azalır. Aralık genişliği sabittir, onun toplam enine kesiti üfleme
borusunun enine kesitine karşılık gelir. Böylece eşit basınç
ve akış koşulları materyalin nozulu kaplayıp kaplamadığına, nasıl kapladığına ve ne ile kapladığına bakılmaksızın
tam boşluk uzunluğu boyunca geçerli olur.
Bir stokta kılıca benzer nozullu THT HAVA TOPLARI
Bu şekilde patlama etkisi kaybolmadan hava fanına ilişkin
büyük bir derinlik ve genişlik etkisi elde edilir. Hava tabancasının büyüklüğüne bağlı olarak kılıç Şeklindeki nozullar
6 m uzunluğa kadar olabilir ve tek yada çift nozul olarak
oluşturulabilir. Kılıç şeklindeki nozullar hava tabancasının
etkisini arttırır ve patlama pozisyonlarının sayısını azaltır.
3
Avantajlar
Çalışma ortamı
Pek çok durumda standart bir sistem tarafından sağlanan sıkıştırılmış hava yeterli bir çalışma ortamı oluşturacaktır. THT
HAVATOPLARI etkinliği arttıran 4-10 barlık bir basınç aralığında çalışır.
Çoğu zaman 6 barlık bir basınç yeterlidir. Günde sadece birkaç patlamaya gerek duyulduğunda, İşletim aralıkları 5 saniyeden aza ( gerekli ise ) indirilebilir. Eğer sıkıştırılmış hava süreç içinde kabul edilmez ise inert ( asal) gaz kullanılabilir.
Yüksek sıcaklık ve Basınçlı tanklar
THT HAVATOPLARI özel ayarlamalar gerektiğinde yüksek sıcaklık ve basınçlı tanklarda kullanılabilir.
(1100 C° ‘ye kadar ve 6 bar).
Düşük enerji tüketimi
Hava topları aralıklı olarak çalıştığı için, geleneksel pnömatik akışkanlı sistemler için gerekli olan enerjinin sadece bir bölümünü tüketir.
Düşük Gürültü Seviyesi
GENLEŞEN SIKIŞTIRILMIŞ HAVANIN GÜRÜLTÜSÜ KİTLE ( DÖKME ) MALZEME TARAFINDAN NEREDEYSE TAMAMEN EMİLİR.
Kolay Kurulum Ve Çalıştırma
Hava topları bunkerlere birkaç boru tertibatı ile monte edilir. O 3/2 yönlü valf vasıtası ile sıkıştırılmış hava sistemine bağlanan elektronik kontrol paneli ile otomatik olarak kontrol edilebilecektir.
Kaza engelleme
THT HAVATOPLARI basınç tankı güvenlik yönetmelikleri hükümlerini karşılar. Bunker’in kendisine veya onun içeriğine yönelik bir tehlike kesinlikle yoktur. Sıkıştırılmış havanın düşük hacmi ve ateşlemesiz bir valf kullanılması nedeni ile bir patlamanın olması tehlikesi yoktur ( örneğin kömür tozu durumunda).
Asal gaz, örneğin nitrojen sıkıştırılmış hava yerine kullanılabilir. Silo güvenliği için yetkili kurumların önerilerinden yararlanılabilir.
4
www.tekaysan.com.tr
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER LTD. ŞTİ.
1202/1. Sokak (Eski 31) No: 119
06370 Ostim / ANKARA
Tel
: 0312 385 51 58
Faks : 0312 385 51 05
www.tekaysan.com.tr
[email protected]
Download

H - Tekaysan