2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Düzenlenen Stratejik Yönetim ve Planlama Seminerleri
(10 Mart 2014-20 Haziran 2014 tarihleri arasında haftalık 30 saat olarak uygulamalı seminer şeklinde düzenlenmiştir.)
S. N. İlçe
Düzenlenen
Seminer
Sayısı
Yönetici
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Toplam
Katılımcı
Sayısı
Katılımcıların Niteliğine İlişkin Açıklamalar
(Birleştirilmiş Sınıflı Okullar hariç Tüm Okul/Kurumlar)
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan az olan okullardan 1 öğretmen /
10 dan fazla olan okullardan 2 öğretmen
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan az olan okullardan 1 öğretmen /
10 dan fazla olan okullardan 2 öğretmen
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan az olan okullardan 1 öğretmen /
10 dan fazla olan okullardan 2 öğretmen
1
Seyhan
10
192
284
476
2
Yüreğir
8
145
265
410
3
Çukurova
7
114
240
354
4
Sarıçam
2
57
56
113
1 yönetici ile 1 öğretmen
5
Ceyhan
2
90
16
106
1 yönetici ile öğretmen sayısı 30 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
6
Kozan
1
65
2
67
1 yönetici ile öğretmen sayısı 30 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
7
İmamoğlu
1
25
13
38
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
8
Tufanbeyli
1
22
12
34
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
9
Karaisalı
1
18
14
32
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
10
Aladağ
1
17
12
29
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
11
Karataş
1
18
11
29
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
12
Feke
1
25
3
28
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
13
Saimbeyli
1
16
9
25
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
14
Yumurtalık
1
13
10
23
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
15
Pozantı
TOPLAM
1
13
9
22
1 yönetici ile öğretmen sayısı 10 dan fazla olan okullardan 1 öğretmen
39
830
956
1786
ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ
Adı-Soyadı
Görevi/Unvanı
Açıklama
S. No
1
Hediye TİTİZ
2 Sezai SARPKAYA
3 Hazım İŞCAN
4 Mahmut KÖK
5 Selami DURMUŞOĞLU
6 Hacı Ali SARI
7 Altunay ÇELİK
8 Emine ŞAHİN
9 Türker GÜMÜŞAY
10 Hüseyin ÇANKAL
Şube Müdür v.
Ar-Ge Yöneticisi
Okul Müd. Yard. Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi (Koordinatör)
Okul Müd. Yard. Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Okul Müd. Yard. Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Okul Müd. Yard. Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Okul Müd. Yard. Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Öğretmen
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
1. DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
1.1. İL MEM ŞEFLERİYLE GZFT (SWOT) ANALİZİ ÇALIŞMASI.
1.2. İL MEM MEMURLARIYLA GZFT ANALİZİ ÇALIŞMASI.
1.3. HER OKUL TÜRÜNDEN MÜDÜRLERLE 4 AYRI OTURUMDA GZFT ANALİZİ.
1.4. OKUL VE KURUM STRATEJİK PLAN EKİPLERİNE SEMİNERLER VERİLDİ.
1.5. BU SEMİNERLERDE KATILIMCILARA ANKET DÜZENLENDİ.
1.6. BU SEMİNERLERDE KATILIMCILARLA GZFT ANALİZİ YAPILDI.
1.7. BU SEMİNERLERDE KATILIMCILARLA MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
ÇALIŞMASI YAPILDI.
1.8. OKUL VE KURUMLARA STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA TAKVİME
UYULMASI HUSUSUNDA YAZI GÖNDERİLDİ.
1.9. OKUL VE KURUMLARA ANKET DOLDURULMASI İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ.
1. DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA;
1.1. İL MEM ŞEFLERİYLE GZFT (SWOT) ANALİZİ ÇALIŞMASI
22/01/2014 TARİHİNDE NEZİHE YALVAÇ ANADOLU TURİZM VE OTELCİLİK LİSESİNDE
İL MEM DE ÇALIŞAN 24 ŞEFİN KATILIMIYLA
1.2. İL MEM MEMURLARIYLA GZFT ANALİZİ ÇALIŞMASI
23/01/2014 TARİHİNDE NEZİHE YALVAÇ ANADOLU TURİZM VE OTELCİLİK’DE
 70 MEMUR, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, ARAŞTIRMACI VE SAYMANIN
KATILIMIYLA
1.3. HER OKUL TÜRÜNDEN MÜDÜRLERLE 4 AYRI OTURUMDA GZFT ANALİZİ
26/02/2014 TARİHİNDE, Adana Öğretmen Evinde, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam,
Çukurova İlçelerinden;
50 ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ
1.3. HER OKUL TÜRÜNDEN MÜDÜRLERLE 4 AYRI OTURUMDA GZFT ANALİZİ
26/02/2014 TARİHİNDE, Adana Öğretmen Evinde, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam,
Çukurova İlçelerinden;
70 ORTAOKUL MÜDÜRÜ
• 27/02/2014 TARİHİNDE, Adana Öğretmen Evinde, Seyhan, Yüreğir,
Sarıçam, Çukurova İlçelerinden;
•71 ANAOKULU VE İLKOKUL MÜDÜRLERİ
ANAOKULU MÜDÜRÜ
İLKOKUL MÜDÜRÜ
18
53
• 27/02/2014 TARİHİNDE, Adana Öğretmen Evinde, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova İlçelerinden;
• 71 İHL, İHO, MESLEK LİSELERİ, RAM, HEM, MESLEKİ
EĞİTİM, ÖZEL EĞİTİM VE REH. BAĞLI OKULLAR,
İHO
İHL
15
6
SAĞLIK
MESLEK LİSESİ
4
HEM
RAM
MESLEK
LİSESİ
8
3
27
MESLEKİ
EĞİTİM
ÖZEL EĞİT.
REH. BAĞLI
OKULLAR
3
5
•TOPLAMDA 262
OKUL/KURUM MÜDÜRÜYLE
GZFT ANALİZİ YAPILDI.
1.4. OKUL VE KURUM STRATEJİK PLAN EKİPLERİNE SEMİNERLER VERİLDİ
15 İLÇEDE TOPLAM 1786 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISINA
(STRATEJİK PLAN EKİPLERİ) EĞİTİM VERİLDİ.
• 1. STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMI
• (STRATEJİK PLANIN ÖNEMİ, KANUNİ DAYANAĞI )
• 2. DURUM ANALİZİ
• (TARİHSEL GELİŞİM, MEVZUAT ANALİZİ, ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ, PAYDAŞ
ANALİZİ, PAYDAŞ GÖRÜŞ ALMA SENARYOSU, KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ
(GZFT ANALİZİ), TOWS MATRİSİYLE STRATEJİ GELİŞTİRME) –KONU ANLATIMI
VE GRUP UYGULAMALARI-
• 3. GELECEĞE YÖNELİM
• (MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER, SORUN ALANLARI, TEMALAR,
STRATEJİK AMAÇ, STARATEJİK HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ,
FAALİYETLER, MALİYETLENDİRME) –KONU ANLATIMI VE GRUP
UYGULAMALARI-
• 4. GRUP SUNUMLARI
• DÜZENLENEN SEMİNERLERDE KATILIMCILARA;
• ADANA İL MEM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA
KULLANILMAK ÜZERE GZFT ANALİZ ÇALIŞMASI
YAPILDI. (TOPLAM 750 ÖĞRETMEN VE İDARECİ İLE YAPILAN GZFT
ANALİZ SONUÇLARI DURUM ANALİZİ KİTABINDA BULUNMAKTADIR).
• DÜZENLENEN SEMİNERLERDE KATILIMCILARA;
• ADANA İL MEM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA
KULLANILMAK ÜZERE İÇ PAYDAŞ ANKETİ
UYGULANDI. (TOPLAM 3340 ANKET DEĞERLENDİRİLDİ, DİĞERLERİ
DEĞERLENDİRİLME AŞAMASINDA. DEĞERLENDİRİLEN ANKET
SONUÇLARI DURUM ANALİZİ KİTABINDA BULUNMAKTADIR)
• DÜZENLENEN BAZI SEMİNERLERDE KATILIMCILARA;
• ADANA İL MEM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA
KULLANILMAK ÜZERE İÇ PAYDAŞLARIMIZ OLAN
KATILIMCILARLA MİSYON, VİZYON VE TEMEL
DEĞERLER ÇALIŞMASI YAPILDI.
• 1. DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARININ GÜNCELLENMESİ
•
•
•
•
•
•
SORUN ALANLARININ TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ
ÇALIŞTAYDA GZFT ANALİZİ, SORUN ALANLARI, MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞ.
İL MEM MÜD. YARD. VE ŞUBE MÜD. İLE SORUN ALANLARI, GZFT ANALİZİ VE ANKET
MAARİF MÜFETTİŞLERİYLE SORUN ALANLARI, GZFT ANALİZİ VE ANKET
DIŞ PAYDAŞ ANKET ÇALIŞMALARI
DIŞ PAYDAŞLARIMIZLA MÜLAKAT / TOPLANTI
• 2. GELECEĞE YÖNELİM ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI
•
•
•
•
MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZİN BELİRLENMESİ
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
STRATEJİLERİN, FAALİYET VE PROJELERİN BELİRLENMESİ
MALİYETLENDİRME
• 1. DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARININ GÜNCELLENMESİ
• SORUN ALANLARININ TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ
(HER TÜRDEN OKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN KATILIMIYLA)
• ÇALIŞTAYDA GZFT ANALİZİ, SORUN ALANLARI, MİSYON, VİZYON VE TEMEL
DEĞERLER ÇALIŞMASI
• İL MEM MÜD. YARD. VE ŞUBE MÜD. İLE SORUN ALANLARI, GZFT ANALİZİ VE
ANKET
• MAARİF MÜFETTİŞLERİYLE SORUN ALANLARI, GZFT ANALİZİ VE ANKET
• DIŞ PAYDAŞ ANKET ÇALIŞMALARI DIŞ PAYDAŞLARIMIZLA MÜLAKAT /
TOPLANTI
• 2. GELECEĞE YÖNELİM ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI
• MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZİN BELİRLENMESİ STRATEJİK
AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
• STRATEJİLERİN, FAALİYET VE PROJELERİN BELİRLENMESİ
• MALİYETLENDİRME
• STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ
Download

1 - Adana Milli Eğitim Müdürlüğü