MUHASEBE PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Yarıyılı
Dersin Adı (Öğr.Sayısı)
Sınav Tarihi /
Saati
Meslek Etiği
26-01-2015 / 10:00
İnşaat Muhasebesiİhtisas Muhasebesi
III.Y.Y.
Öğr.Gör.Oğuzhan
Özaltın
26-01-2015 / 10:00
108
Öğr.Gör.
Umut Sertkaya
26-01-2015 /11:00
108
Öğr.Gör.İbrahim
Demirtaş
26-01-2015 / 13:00
103-109
Okt.Levent Tekin
Vergi Hukuku
I. Y.Y.
Ders Hocası
108
I. Y.Y.
III. Y.Y.
Sınav
Salonu
A.İ.İ.T-I
I. Y.Y.
İngilizce-I
26-01-2015 / 14:00
110-111103-104
Okt.Faruk Çelik
I. Y.Y.
Türk Dili-I
26-01-2015 / 15:00
110-111107-204
Temel Hukuk
27-01-2015 / 10:00
Okt.Önder
Saatçi(1.ÖğrA-B)
Okt.Vedat
Korkmaz(2.Öğr.AB)
Öğr.Gör.Dr.Tarık
Söylemiş
I. Y.Y.
108
III.Y.Y.
27-01-2015 / 10:00
109-110
Öğr.Gör.Ali İhsan
Dikici
27-01-2015 / 12:00
108-109
Öğr.Gör.Hülya
Dikici
Maliyet Muhasebesi
I. Y.Y.
Ticari Belgeler
III.Y.Y.
Konaklama Muhasebesi
27-01-2015 / 12:00
110
Öğr.Gör.M.Levent
Erdaş
III.Y.Y.
Muhasebe Vergi
Uygulamaları I
27-01-2015 / 14:00
108
28-01-2015/ 10:00
108-109110
108-109110
Öğr.Gör.M.Emin
Kolay
Öğr.Gör.Ali İhsan
Dikici
Öğr.Gör.Faik Ay
I. Y.Y.
Genel Muhasebe-I
III. Y.Y.
Finansal Yönetim
28-01-2015/ 11:00
I. Y.Y.
Genel İşletme
28-01-2014 / 12:00
108
Okt.Mehmet Dinç
III. Y.Y.
Şirketler Muhasebesi
28-01-2014 / 13:00
108
I. Y.Y.
Mikro Ekonomi(A Şubesi)
29-01-2014 / 10:00
108
I. Y.Y.
Mikro Ekonomi(B Şubesi)
29-01-2014 / 11:00
108
III.Y.Y.
Dış Ticaret Muhasebesi
29-01-2014 / 11:00
Ticari Matematik
29-01-2014 / 12:00
108-109110
108-109110
Öğr.Ele.Ömer
Solak
Öğr.Gör.Dr.Nurdan
Kuşat
Öğr.Ele.Ahmet
Özaslan
Öğr.Gör.Ali İhsan
Dikici
Öğr.Gör.Nihal
Özdoğan
I. Y.Y.
Öğr.Gör. Nihal ÖZDOĞAN
Muhasebe Bölümü Başkanı
Download

Muhasebe - Isparta Meslek Yüksekokulu