TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı…
Ankara Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 1377 Sok. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA Telefon : +90 (850) 200 60 69 Faks : +90 (850) 200 59 10 e-­‐Posta : [email protected] ÖNDER ERGEN Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. UZMAN Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz v  Vade ve Türlerine Göre Kredi Programlarımız v  Kredilerimizin Ortak Özellikleri Sigorta Faaliyetlerimiz v  İhracat Alacak Sigortasının Önemi v  İhracat Alacak Sigortasının Özellikleri v  İhracat Alacak Sigortanın Faydaları ve Finansman İmkanı Uluslararası Krediler v  Kredi ve Vade Yapısı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 2 Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Türkiye
İhracat Kredi
Bankası A.Ş.
2,4 Milyar
TL
1987 yılında
kurulmuştur.
Özsermaye
28
Milyar $
İhracata Destek
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 3 İstanbul – Genel Müdürlük Samsun İrYbat Bürosu Bankamız Misyonu Avrupa Yakası İrYbat Bürosu rYbat Ankara Bölge Müdürlüğü Trabzon İÖzsermaye
1987 yılında
Bürosu Bursa İrYbat Ankara Bölge Müdürlüğü kurulmuştur.
Kredi Faaliyetlerimiz Bankamız Faaliyetleri Bürosu Sigorta Faaliyetlerimiz İzmir Şubesi Uluslararası Krediler Denizli İrYbat Bürosu Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Konya İrYbat Bürosu Kayseri İrYbat Bürosu Adana İrYbat Gaziantep Bürosu İrYbat Bürosu 4 $ Milyar
%18
35
30
% 14,4 25
% 9,1 % 7,1 % 9,2 % 7,8 10
5
4,8
3,9
2009 2010 4,5
4,3
2008 5,1
0
16
Sigorta Toplam
Destek
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 12
6,9
5,7
5
11,8
20 %
8,3
20
15
%20 8
22,0
19,7
4
15,1
6,7
Kredi 2011 0
2012 2013 Türkiye İhracatındaki Pay (Sağ Eksen) 2008-2010 döneminde 27,6 milyar USD
2011-2013 döneminde 62,4 Milyar USD
2014 * }%126
5 İhracatın Geliştirilmesi
Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri İhraç Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi
İhracatta Pazar Payı Artışı
Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İhracatçılarımıza Rekabet Gücü Kazandırmak
İhracatçılarımıza Güvence Sağlamak
6 İhracat
Kredileri
Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta
Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Uluslararası
Krediler
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 7 KISA
VADELİ
İHRACAT
KREDİLERİ
Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ORTA UZUN
VADELİ
İHRACAT
KREDİLERİ
DÖVİZ
KAZANDIRICI
HİZMETLERE
YÖNELİK
KREDİLER
8 KISA VADELİ KREDİLER Uluslararası Krediler at Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Döviz K
Hizme azandırıcı tler Kr
edisi İhracata Hazırlık Kredisi ac
kli İhr
Özelli disi Kre
Sigorta Faaliyetlerimiz Ulusl
a
Nakli rarası yat K
redis
i Kredi Faaliyetlerimiz Turiz
m
Kred isi Bankamız Faaliyetleri Sevk Öncesi İhracat Kredisi İşlet
Serm me ay
Kred esi isi ORTA UZUN VADELİ KREDİLER Bankamız Misyonu DÖVİZ KAZANDIRICI HİMZETLERE YÖNELİK KREDİLER Bankamız Hakkında 9 Kredi-­‐3 eri Ödeme Kredi-­‐1 G
Kullandırımı OCAK-­‐2016 OCAK-­‐2014 OCAK NİSAN Kredi-­‐2 Kullandırımı ve Kredi-­‐1 Geri Ödeme ROTATİF KREDİ KULLANDIRIMI NASIL 240 GÜN LIBOR+1 OLMAKTADIR? EKİM TEMMUZ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Kredi-­‐2 Başvurusu Kredi-­‐3 Başvurusu Kredi-­‐3 Kullandırımı ve Kredi-­‐2 Geri Ödeme 10 Kredi Programlarımızın Ortak Özellikleri Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri imalatçı Teminat Mektubu ihracatçı Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İhracat DİBS taahhüdü İmalatçı -­‐ ihracatçı GKS KG
F LIBOR
+0,75 İhYyaca Özel Vade ve Faiz Çeşitleri 120 Gün 10 YIL 11 Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Poliçe İmzası Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Alıcı Limiti Onayı Olası Alacak durumda Sigortalı tazmin Sevkiyat ve tahsilat 12 Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz FİNANSMAN
Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Alacak Sigortasının
3 temel
fonksiyonu vardır.
TEMİNAT
ENFORMASYON
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 13 Sigortalı Alacak Avantajları
Hangi ülkeler
sigorta
kapsamındadır?
Dünya’daki
3 ülke hariç
238
ülkeye
yapılan
ihracatı
kapsayan
poliçe…
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Kısa vade ne kadarı
kapsamaktadır?
Zarar tazmin oranı
nedir?
Prim oranları
nedir?
360 güne
Alacaklarınız
%0,02’den
kadar vadeli
tüm
sevkiyatlar
KVİKS ile
sigorta
kapsamına
alınabilir….
%90’a
kadar
tazmin edilir.
(Onbinde 2)
başlayan prim
oranları ile
uygun
maliyet…
14 Sigortalı Alacak
+
Finansman İmkanı
Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Güven Sorunu Alacak Vade Riski Finansman İmkanı 15 KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI ÖZELLİKLERİ Bankamız Hakkında %0,2’DEN BÜTÜN İHRACAT KAPSAMI Bankamız Misyonu AZAMİ BAŞLAYAN PRİM ORANLARI Bankamız Faaliyetleri 4 AY BEKLEME Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler 1 YIL POLİÇE SÜRESİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. AZAMİ 360 GÜN VADE %90 ZARAR TAZMİN ORANI 238 ÜLKEDE GEÇERLİ 100,000 ABD DOLARI MAL MUKABİLİ Bankamız Hakkında 120 GÜN VADELİ SEVKİYAT İÇİN MALİYET Bankamız Misyonu ÜLKE
Bankamız Faaliyetleri GRUBU ORAN MALİYET ALMANYA
A
‰3,9 390 Kredi Faaliyetlerimiz B.A.E. B
‰4,7 470 Sigorta Faaliyetlerimiz BULGARİSTAN
C
‰5,8 580 Uluslararası Krediler FAS
D
‰7 700 KENYA E
‰8,4
840 KIRGIZİSTAN
F
‰10,5 1.050 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 17 Uluslararası Krediler
Bankamız Hakkında Yurt Dışındaki alıcılarınız için… Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz AlternaYf kanallar ile kullandırım Uluslararası Krediler 10 Yıla Kadar Vade Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 18 19 Ülke Limiti
(Milyon USD)
YIL
GRUP
0, I
GRUP
II
GRUP
III
GRUP
IV
GRUP
V
GRUP
VI
GRUP
VII
2013
750
750
600
450
400
350
300
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 19 ü  PROJELER ü MAL İHRACATI Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Bankamız Faaliyetleri Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Uluslararası Krediler Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 20 ULUSLARARASI PROJE KREDİLERİ Devlet GaranYsi Alqnda Finanse Edilen Güncel Projeler 1,7
milyar
ABD
DolarıKonferans
Senegal
Akim
Gana
7Oda,
Uluslararası
Adet
Akwatia
Prefabrik
vetutarında
Winneba
HastaneMerkezi
İnşaatı
Su Projeleri
Projesi
Etiyopya,
Awash – Weldia Demiryolu Projesi
Ticari bankalar ve diğer ülke ECA’ları ile
işbirliği
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 21 ULUSLARARASI PROJE KREDİLERİ Doğrudan Banka Riski Alınan İlk Proje – AQUAPARK OTELİ Borçlu Banka: Belarusbank
İşveren: Minsk Belediyesi
Yüklenici: Türk Müteahhit Firması
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 22 İlginiz için teşekkür ederim.
Ankara Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 1377 Sok. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA Telefon : +90 (850) 200 60 69 Faks : +90 (850) 200 59 10 e-­‐Posta : [email protected] ÖNDER ERGEN Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. UZMAN 
Download

Dosyayi indirmek icin Tiklayiniz