VIII. ULAKNET ÇALIŞTAYI PROGRAMI
27 Nisan 2014 Pazar_________________________________________________________________
17:00 – 19:00 Kayıt – Tanışma
28 Nisan 2014 Pazartesi______________________________________________________________
10.00 – 10:15 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10:15 – 11:00 Açılış Oturumu

Mersin Üniversitesi adına
Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı

TÜBİTAK ULAKBİM adına
Dr. Ahmet Kaplan, ULAKBİM Müdür V.
11:00 – 11:30 Çay/Kahve arası
11:30 – 13:00 ULAKNET Oturumu

ULAKNET'e Bakış
Umut Barış Erdoğan, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Müdür Yardımcısı V.

ULAKNET Ağ Servisleri
Gökhan Eryol, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Güvenlik Oturumu

İç Ağ Güvenliği
Ebubekir Karagöl, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü

Trafik Yönetimi
Mehmet Ali Öksüz, Ankara Üniversitesi BİDB
15:30 – 16:00 Çay/Kahve arası
16:00 – 18:00 Kampüs Uygulamaları-1 Oturumu

ARP Inspection, Source Guard, DHCP Snooping Kullanarak Kablolu Ağlarda Güvenlik Artırımı
A. Onur Yurtsever, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİDB

Kampüs Ağı Kullanıcı Yetkilendirme Portalı
Onur Ozan Koçak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİDB

Kampüslerde Mobil Cihazlar ve Yönetimi: "Kendi Cihazını Getir."
Mehmet Surav, ULAKBİM Eğitim Teknolojileri Birimi Müdür Yardımcısı V.
19:30 TÜBİTAK ULAKBİM Gala Yemeği
29 Nisan 2014 Salı__________________________________________________________________
09.30 – 11:00 Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı ve Bulut Oturumu

ULAKBİM Yüksek Başarımlı Hesaplama Olanakları
Sefa Arslan, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi

ULAKBİM Bulut Çözümleri
Hüseyin Çotuk, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi

e-Üniversite
Beyhan Çalışkan, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi
11:00 – 11:30 Çay/Kahve arası
11:30 – 13:00 Avrupa Birliği Projeleri Oturumu

ULAKBİM'de AB Destekli Projeler
Dr. Burcu Ortakaya, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi

GEN6 (Governments ENabled with IPv6) Projesi
Onur Bektaş,ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi

GEANT Projeleri
Gökhan Eryol, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:30 Kampüs Uygulamaları-2 Oturumu

Veri Merkezi Kurulum Tecrübeleri
Onur Temizsoylu, ULAKBİM Ağ Teknolojileri Birimi

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Politikaları Oluşturma ve Yönetim Süreci Sistem ve Ağ Güvenliği
İbrahim Çalışır - Levent Bayram, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİDB

Kampüs içi eduroam Uygulaması
Atıf Canberk Ezan – Nezih Çetinsöz, Dokuz Eylül Üniversitesi
15:30 – 16:00 Çay/Kahve arası
16:00 – 17:30 Kampüs Uygulamaları-3 Oturumu

NFDump, Elastic Search ve Kibana ile Netflow Analizi
Kayra Otaner, Süleyman Şah Üniversitesi

Uzaktan Eğitim
Mesut Aydıner, Osmangazi Üniversitesi

Kartlı Geçiş Sistemi ve Diğer Gömülü Sistemler ile Mersin Üniversitesindeki Kullanım Alanları
Gökhan Su, Mersin Üniversitesi

Kurum içi Dijital Bilgilendirme Sistemi ve 4sqmedia ile Entegrasyonu
Gökhan Su, Mersin Üniversitesi
19:00 Mersin Üniversitesi Gala Yemeği
30 Nisan 2014 Çarşamba_____________________________________________________________
09.30 – 10:30

Açık Kaynak ve Bilgi Güvenliği Oturumu
Yönetici Toplantısı
Kamuda Açık Kaynak Kullanımı: Pardus

Abdullah Erol, ULAKBİM Eğitim Teknolojileri Birimi

Açık Kaynaklı Kimlik Yönetim Sistemi: Engerek
Mehmet Mutlu Çekiç, ULAKBİM Eğitim Teknolojileri Birimi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Yenilikleri
Orhan Çalık, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü
10:30 – 11:00 Çay/Kahve arası
11:00 – 12:00 Geleneksel Kapanış Toplantısı

Öneriler ve genel değerlendirme
Üniversiteler Ortak İhtiyaçlar
Çalışması Paneli
Panel Yöneticisi: Dr. Ahmet Kaplan
Download

Program - 8. Ulaknet Çalıştayı