ÇİFT DİPLOMALI
TÜRK-ALMAN
HUKUK LİSANS
PROGRAMI
İSTANBUL KEMERBURGAZ
ÜNİVERSİTESİ
KÖLN ÜNİVERSİTESİ
(DOUBLE DEGREE)
GELECEĞIN HUKUKÇULARINI
BEKLEYEN AYRICALIKLAR
2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından
kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 2011-2012 akademik
yılında eğitim hayatına başlamıştır. Toplam 7 fakülte ve 22
programla eğitim veren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin tek
amacı küresel düşünen, girişimci, özgüveni ve etik değerleri
yüksek gençlerimizin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada fark
yaratan, eser bırakan bireyler olarak yetişmelerine katkı
sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilerinin büyük bir bölümüne değişik
oranlarda burs imkanı sağlayan İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi, Bologna kriterleri ile uyumlu lisans programlarıyla da
onlara uluslararası bir eğitim ortamı sunmaktadır.
• Tek program ile iki ülke, üç dil ve dört yılda çift diploma
• Denklik problemi yaşamadan uluslararası eğitim imkânı
• Her öğrenciye en az % 50 ÖSYM bursu
• Başarılı öğrenciye ayrıca katkı bursları
• Seçkin akademik kadro
• Uluslararası arenada mükemmel iş ve kariyer fırsatları
Köln Üniversitesi 1388 yılında Almanya'da 'halk' tarafından
kurulan ilk üniversitedir. Geç Ortaçağ döneminin izlerini taşıyan
şehrin tam kalbinde yer alan üniversite, 6 fakültesi ile
Almanya'nın en nitelikli eğitim kurumlarından biri olma özelliğini
taşımaktadır. Tecrübeli ve güçlü akademik kadrosu, geniş ve
uluslararası eğitim müfredatı ile öğrencilerini dünyanın önde
gelen mezunları olarak yetiştirmektedir.
Köln Üniversitesi “German Universities Excellence Initiative”
tarafından 2012 yılında “Elite University” unvanı ile
ödüllendirilmiştir.
PROGRAMA DESTEK VEREN KURULUŞLAR
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
www.kemerburgaz.edu.tr
İletişim:
Ass. iur. Ayşegül ALTINBAŞ, LL.M.
Program Koordinatörü
TEK LISANS ILE ÇIFT DIPLOMA!
Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26,
34217 Bağcılar - İSTANBUL
Tel: +90 212 604 01 00 Faks: +90 212 445 92 55
[email protected]
Program için detaylı bilgi:
www.kemerburgaz.edu.tr/hukuk-fakultesi/koln-lisans-programi.html
www.jura.uni-koeln.de/dtb.html
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
GLOBAL • MODERN • REALİST • DİNAMİK
MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU
ŞEHİR “İSTANBUL”
BAŞARIYA ENDEKSLİYSENİZ, DİSİPLİNE "EVET" DİYORSANIZ, KENDİNİZE GÜVENİYORSANIZ
İstanbul, görkemli tarihsel geçmişi ve olağanüstü doğal güzelliğiyle
hayranlık uyandıran bir kültür başkentidir. Asya ve Avrupa kıtalarını
birbirine bağlayan konumu ve çok kültürlü yapısıyla öğrencilerine
eşsiz bir atmosfer sunmaktadır. İstanbul'un dünyanın iş ve finans
merkezlerinden biri olması, öğrencilere mezuniyet sonrası önemli
iş fırsatlar yaratmaktadır.
PROGRAMIN AMACI
PROGRAMIN AYRICALIKLARI
• Almanya ve Türkiye'de verilen yoğun Hukuk Lisans eğitimi
sayesinde Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukuku alanlarında yetkin
ve üstün nitelikli hukukçular yetiştirmek
• Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesinden "Hukuk Lisans" derecesini ve Köln
Üniversitesinden "Bachelor of Laws" (LL.B.) derecesini almaya hak
kazanacaklar, ayrıca denklik yapmaları gerekmeyecektir
BU PROGRAMI SEÇİN
• Öğrencilere her iki ülkenin hukuk birikimi ve hukuk kültürü yanı
sıra, bilimsel temeller, metodik yetenekler, farklı düşünme,
yaratıcılık, sorgulama ve araştırma yetenekleri kazandırmak
• Uluslararası düzeyde mesleki dil bilgi ve becerileri ile donatmak
• Öğrenciler, İngilizce bilmek koşuluyla, aynı zamanda Amerikan
Hukuku Sertifika Programı’na (CUSL-Certificate United States
Law) katılarak sertifika alabileceklerdir
• Evrensel hukuk nosyonuna sahip, uluslararası alanda çalışma
yeteneği ve bilgisi olan hukukçular yetiştirmek
• Mezunlar mesleğe kabul koşullarını sağladıkları takdirde
Türkiye'de hukuk mesleğini icra edebileceklerdir
• Türk ve Alman hukuk eğitimlerini entegre ederek, iki ülke
arasındaki hukuki ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası bir vizyonu
hayata geçirmek
• Almanya'da mesleki kariyerine devam etmek isteyen
mezunların bu program ile alacakları LL.B. diploma notu,
Almanya'daki Birinci Hukuk Devlet Sınavı’nın (Erstes Juristisches
Staatsexamen) %30'unu oluşturabilecektir
• Ortak akademik çalışmalar ile Türk - Alman hukuk düzenleri
arasında bir köprü oluşturmak ve sonraki nesillere çözüm odaklı
zemin hazırlamak
• Programdan mezun olan öğrenciler, mükemmel uluslararası iş
ve kariyer olanaklarına sahip olabileceklerdir
• Her iki ülkenin sosyokültürel zenginliğinden beslenmek
AVRUPA’NIN EĞİTİM MERKEZİ
“KÖLN”
Köln, Ortaçağ'dan itibaren Avrupa kıtasının en büyük ve görkemli
şehirlerinden birisi olduğu gibi Orta Avrupa'nın en eski eğitim
merkezlerinin de başında gelmektedir. Kozmopolit bir yapıya sahip
olan Köln bulunduğu bölgenin önemli eğitim, araştırma, bilim, kültür
ve sanat merkezlerindendir. Üniversite şehri olma unvanıyla da bilinen
Köln, çeşitli ülkelerden çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
PROGRAM HAKKINDA
BURS OLANAKLARI
• Türkiye ve Almanya arasında ilk ve tek Çift Diplomalı Hukuk
Lisans Programı 2013/2014 akademik yılında hayata geçmiştir
• Programa ÖSYM tarafından yerleştirilen her öğrenci en az %
50 öğrenim ücreti bursu alacaktır. Ayrıca B.2.2 düzeyinde
Almanca bilenler için İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
tarafından ilave %25 burs verilecektir.
• Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2012
yılında onaylanmıştır ve Almanya'da 2013 yılında akredite
edilmiştir
• Programa her iki ülkeden kabul edilecek öğrenciler, iki ülkenin
Hukuk Lisans Eğitimini alacaklardır. Öğrenciler birlikte olarak
öğrenimlerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesinde, son iki yılını ise
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde tamamlayacaklardır.
· Köln Üniversitesinin Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı
yürüttüğü diğer iki üniversite 'Paris I Panthéon-Sorbonne' ve
'University College London'dur
• Başarılı öğrencilere Almanya'da geçirecekleri dönem için,
DAAD gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yaşam
giderlerine katkı bursu sağlanabilecektir
PROGRAM DİREKTÖRLERİ
Prof. Dr. Heinz-Peter MANSEL (Köln Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükran ŞIPKA (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)
ÜÇ DİLDE HUKUK EĞİTİMİ
Programın Dili
Programın dili Türkçe ve Almanca'dır. Almanca dil bilgisinin asgari
B.2.2. seviyesinde olması gerekmektedir. Almanca dil bilgisi yetersiz
olan öğrenciler, Köln Üniversitesi’nde Almanca hazırlık eğitimi
alacaklardır.
Hukuk Dili İngilizce
İngilizce hukukçuların meslek hayatında giderek önem kazanmış,
yalnızca iş dili olarak hukuk bürolarında ve uluslararası şirketlerde
değil, uluslararası ticari sözleşmelerde ve tahkim davalarında da
geçerli dil haline gelmiştir.
Bu noktadan hareketle, öğrencilerini hızla değişen hukuk dünyasına
hazırlamayı görev edinen İstanbul Kemerburgaz ve Köln
Üniversiteleri İngilizce bilen öğrencilere yönelik ek bir seçenek
olarak Amerikan Hukuku Sertifika Eğitimi’ni (CUSL) de program
bünyesine dahil etmişlerdir.
Certificate United States'
Law (CUSL)
Öğrenciler istedikleri takdirde
öğrenimlerinin ilk 2 yılında Köln
Üniversitesi’nde CUSL Programına
katılabileceklerdir. Bu program
başarılı bir hukuk kariyeri için
vazgeçilmez bilgiler edinebilmek
yönünde öğrencilere yeni ve
dinamik bir fırsat sunmaktadır.
Program, Amerikan Law Schools
eğitim sistemi ile aynı paralelde
verilmektedir. Bu şekilde,
öğrenciler Amerikan 'Common
Law' Hukuk Sistemi’ni öğrenme
fırsatına sahip olacaklardır. Amerika
Birleşik Devletleri'nde mesleki
deneyim sahibi akademisyenler
tarafından yürütülen programın
bütün dersleri İngilizce dilinde
yapılmaktadır. Programı başarıyla
tamamlayan öğrencilere Amerika
Birleşik Devletleri Hukuk Sertifikası
(Certificate United States' Law)
verilecektir.
CUSL İçin
Detaylı bilgi:
www.jura.uni-koeln.de/usrecht
adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.jura.uni-koeln.de/usrecht
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Download

tek lısans ıle çıft dıploma! - İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi