YILLIK DERS PLANI – NEW ENGLISH FILE- ELEMENTARY GROUPS
DÖNEMİ : GÜZ
HAFTA
TARİH
SINIF:
KONULAR
DERS: MAIN COURSE
SINAVLAR
MUAFİYET SINAVLARI
1
15-19 Eylül
22-26 Eylül
2A-2B-2C
3
29 Eylül- 3 Ekim
4A-4B-4C
5A-5B-5C
4
08-10 Ekim
5
6
7
13-17 Ekim
20 -24 Ekim
27Ekim -31 Ekim
OXFORD LIVING GRAMMAR – ELEMENTARY
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
3A-3B-3C
OXFORD LIVING GRAMMAR – ELEMENTARY
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR – ELEMENTARY
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
6A-6B-6C
7A-7B-7C
8A-8B-8C
9A-9B-9C
MC 1nd quiz
OXFORD LIVING GRAMMAR – ELEMENTARY
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR – ELEMENTARY
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
10A-10B-10C
11A-11B-11C
12A-12B-12C
ADDITIONAL ACTIVITIES
OXFORD LIVING GRAMMAR – ELEMENTARY
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
New English File Elementary
1A-1B-1C
2
HAFTALIK DERS SAATİ: 16
MC 2rd quiz
OXFORD LIVING GRAMMAR – ELEMENTARY
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
03 -07 Kasım
8
9
10-14 Kasım
10
17-21 Kasım
11
24-28 Kasım
12
01-05 Aralık
1ST
MIDTERM
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
MC 3rd quiz
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
3B-3C 4-A 4B
Skills 1st quiz
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
4C-5A- 5B- 5C
MC 4th quiz
6A-6B-6C- 7A
Skills 2nd
quiz
New English File Pre-Intermediate
1A-1B-1C
2A-2B-2C-3A
MC 5th quiz
13
14
08-12 Aralık
15-19Aralık
7B-7C-8A-8B
8C- 9A-9B-9C
Skills 3rd
quiz
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
15
22-26 Aralık
SINIF:
TARİH
DERS: MAIN COURSE
KONULAR
SINAVLAR
11A-11B-11C
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
2
23-27 Şubat
3
02-06 Mart
12A-12B-12C
4
09-13 Mart
New English File Intermediate
1A-1B
Skills 1st quiz
2A-2B
MC 2nd quiz
6
7
MC 1st Quiz
23-27 Mart
3A-3B
30Mart-03 Nisan
ADDITIONAL ACTIVITIES
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
16-20 Şubat
16-20 Mart
HAFTALIK DERS SAATİ: 16
10A-10B-10C
1
5
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
YILLIK DERS PLANI – NEW ENGLISH FILE- ELEMENTARY GROUPS
DÖNEMİ : BAHAR
HAFTA
2ND
MIDTERM
Revision
4A-4B
MC 3rd quiz
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
8
9
10
11
12
13
14
15
1ST
MIDTERM
06 Nisan- 10 Nisan
5A-5B
13-17 Nisan
6A
20-24 Nisan
6B-7A
Skills 2nd
quiz
7B-8A
MC 4th quiz
27 Nisan-01
Mayıs
04 Mayıs- 08 Mayıs
8B-9A
11-15 Mayıs
9B-10A
18-22 Mayıs
10B
25-29 Mayıs
REVISION
Skills 3rd
quiz
MC 5th quiz
2ND
MIDTERM
FINAL EXAM
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
OXFORD LIVING GRAMMAR –
RELATED ACTIVITIES from T’S BOOK
WORKBOOK
Download

YILLIK DERS PLANI – NEW ENGLISH FILE