2
Öğrenim Hedefleri
ƒAkut renal kolik özelliklerinin kavranması
ƒAkut renal kolik nedenleri
ƒAyırıcı tanının önemi
Renal Kolik Tanısı Alan Hastalarda İdeal Ağrı
Yönetimi
ƒİdeal analjezik seçimi
ƒAlternatif tedavi modaliteleri
ƒYeni çalışmalar?
Yrd.Doç.Dr. Fırat BEKTAŞ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
1
3
4
Plan Giriş
ƒGiriş
• Renal kolik acil serviste sık görülen problemdir
• Üreterolitiazis en sık nedenidir
ƒAkut renal kolik kliniği
• Sosyokültürel düzeyi yüksek insanlarda fazla
ƒ Ağrı çeşitleri
ƒ Fizik muayene
• Hayat boyu görülme insidansı % 3-5’dir
• Erkeklerde daha fazla görülür
ƒİdeal analjezik seçimi
– % 12 vs % 4
• % 55 hastada aile öyküsü mevcuttur
ƒAcil servisimizde kullandığımız tedaviler
• Pik yaş 35-45
ƒAlternatif tedaviler
5
6
7
8
9
10
Klinik ƒAğrı bireysel özellik gösterir
ƒAğrının şiddeti obstrüksiyonun şiddetine bağlı
ƒ Proximal üreter ve renal pelvis içindeki hidrostatik
basınç artışı
ƒ Lokal prostoglandin sentezinin artışı
ƒ Vazodilatasyon, diürez
ƒ Üreteral peristaltizm
ƒ Taş hareketi – yan yatması, dönmesi
11
12
Klinik Klinik ƒDirençli obstrüksiyonlarda
ƒRenal otoregulatuar mekanizmalar ağrıyı
azaltmada yardımcı olur
ƒDirençli obstrüksiyonlarda
ƒRenal kan akımı (RKA) azalır
ƒ İntersitisyel renal ödem – artmış kapiller permeabilite
- nefromegali
ƒ Pyelovenöz ve pyelolenfatik drenajların artması
ƒ Kontrassız CT’de dansitesi azalmış böbrek
ƒRenal pelvisteki gerilme 24 saatte giderek
azalır
ƒ2-5 saat içinde en yüksek basınca ulaşır
ƒ İlk 90 dakika içinde VD nedeniyle göreceli bir artış
ƒ 90 dakika – 5. saat RKA azalmaya başlar
ƒ 5 saate hem RKA ve intraluminal üreteral basınç
azalır
ƒ İlk 72 saat içinde - % 50, bir hafta sonunda - % 30,
2 hafta sonunda - % 20, 8 hafta sonunda - % 12
ƒ Karşı böbrekte kompanzatuar olarak RKA artar
13
14
Klinik Klinik • Dirençli obstrüksiyonlarda
–24 saat içinde intraluminal basınç normale
döner ve renal kolik ağrısı azalmaya başlar
–Nedenleri;
ƒKostavertebral bölgeden başlayan, kolik
vasıfta, kasıklara doğru yayılabilen yan ağrısı
ƒProksimal, orta ve distal üreter bölgesinde
olan taşların ağrıları farklıdır
ƒTaş üreter içinde hareket ettikçe, ağrı karın
bölgesinde lokalize olur ve genital bölgeye
doğru yayılabilir
ƒÜreterovesikal bileşkedeki taşlar
1. Üreteral peristaltizm azalır
2. RKA azalması – idrar yapımı azalır
3. İntersitisyel renal ödem lenfatik drenajın
artmasına sebep olur
–5-14 günler arasında kalıcı hasarlar başlar, 4
hafta girişim için beklenir
ƒ Alt kadran ağrısı, idrar yolu enfeksiyonunu taklit
eden bulgular
15
16
Klinik Klinik ƒ Akut Renal Kolik Fazları;
1. Akut (Başlangıç) Faz
ƒ Geceleri veya sabahları hastayı uykudan
uyundıran bir ağrı olarak başlar
ƒ Gün içinde sıklıkla yavaş yavaş ve sinsice
başlar, giderek artar ve devamlıdır, 30 dk
– 2 saat içinde pik seviyesine çıkar, 6
saate kadar gecikebilir
ƒ Akut Renal Kolik Fazları;
2. Sabit Faz;
ƒ Maksimal ağrıya ulaştığı dönem
ƒ Tedavi veya spontan olarak azalmaya
başladığı ana kadar olan dönem
ƒ 1-4 saat, 12 saate kadar uzayabilir
ƒ Bir çok hasta acil servise bu dönemde
başvurur
17
18
Klinik Klinik ƒAkut Renal Kolik Fazları;
3. İyileşme Fazı;
ƒFizik Muayane
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Son dönemdir
Spontan veya ağrı kesici ile olabilir
Hastalar yorgun düşer
Uyandığında ağrı kaybolmuştur
1,5-3 saat arasında sürer
ƒ Hastalar rahat bir pozisyon arayışı içindedir
ƒ Kostovertebral açı hassasiyeti
ƒ Alt kadran hassasiyeti
ƒ Periton iritasyon bulguları yoktur
ƒ Hematüri % 90 oranında vardır
ƒ Bulantı-kusma görülebilir
ƒ Ayırıcı tanısı yapılması gereken klinik tablodur
19
20
Amacımız ? Hangi analjezikler kullanılabilir ?
1.
Taş varlığının doğrulanması
2.
Ayırıcı tanının yapılması
ƒNSAID
ƒIndomethacin, piroxicam, ketorolac,
tenoxicam, aspirin, salicylate, diclofenac,
diflunisal, etodolac, fenoprofen,
flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen,
meclofenamate, nabumetone, naproxen
3. Hızla ağrı medikasyonunun
sağlanması
ƒOpioidler
ƒMeperidin, morfin, fentanil
Comparison 01.
21
02 VAS at 30 minutes by N SAID type
Review: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioidsfor acute renal colic
22
Comparison: 01 NSAIDs versus opioids
Outcome: 02 VASat 30 minutes by NSAID type
Study
NSAID
N
Mean(SD)
Opioid
N
Weighted Mean Difference (Random)
Weight
Weighted Mean Difference (Random)
95% CI
(%)
95% CI
Mean(SD)
01 Ketorolac
NSAID vs Opioid Analjezikler
Cordell 1996
36
24.70 (27.60)
35
56.60 (30.10)
7.9
-31.90 [ -45.34, -18.46 ]
Larkin 1999
33
35.20 (13.20)
37
26.10 (14.60)
12.8
9.10 [ 2.59, 15.61 ]
Oosterlinck 1990
35
17.00 (11.00)
37
23.00 (13.00)
13.5
-6.00 [ -11.55, -0.45 ]
34.2
-8.56 [ -26.27, 9.16 ]
Subtotal (95% CI)
104
109
Test for heterogeneity chi-square=32.09 df=2 p=<0.0001 I =93.8%
Test for overall effect z=0.95 p=0.3
02 Indomethacin
Jonsson 1987
35
24.00 (20.00)
26
33.00 (25.00)
9.0
Uden 1983
25
13.00 (21.90)
25
21.40 (24.00)
8.3
-8.40 [ -21.14, 4.34 ]
Subtotal (95% CI)
60
17.3
-8.73 [ -17.33, -0.12 ]
-3.00 [ -7.61, 1.61 ]
51
-9.00 [ -20.67, 2.67 ]
Test for heterogeneity chi-square=0.00 df=1 p=0.95 I =0.0%
Test for overall effect z=1.99 p=0.05
03 Diclofenac
Arnau 1991
Marthak 1991
Subtotal (95% CI)
116
20.00 (18.00)
118
23.00 (18.00)
14.1
25
39.10 (9.70)
25
44.60 (9.70)
13.6
-5.50 [ -10.88, -0.12 ]
27.7
-4.06 [ -7.56, -0.56 ]
141
143
Test for heterogeneity chi-square=0.48 df=1 p=0.49 I =0.0%
Test for overall effect z=2.27 p=0.02
04 Other
Curry 1995
17
26.80 (19.90)
24
26.80 (16.80)
9.0
0.00 [ -11.60, 11.60 ]
Persson 1985
47
17.00 (16.00)
46
23.00 (22.00)
11.8
-6.00 [ -13.83, 1.83 ]
20.8
-4.12 [ -10.61, 2.37 ]
100.0
-5.54 [ -10.87, -0.22 ]
Subtotal (95% CI)
64
70
Test for heterogeneity chi-square=0.71 df=1 p=0.40 I =0.0%
Test for overall effect z=1.24 p=0.2
Total (95%CI)
369
373
Test for heterogeneity chi-square=34.93 df=8 p=<0.0001 I =77.1%
Test for overall effect z=2.04 p=0.04
-100.0
-50.0
0
Favours NSAIDs
Comparison 01.
Review:
Comparison 01.
23
04 Failure of complete pain relief at 30 minutes or next earliest
24
Opioid
Relative Risk (Random)
n/N
n/N
95% CI
25/25
NSAID
25/25
Weight
0.0
(%)
Relative Risk (Random)
95% CI
01 Diclofenac
x Marthak 1991
Outcome: 04 Failure of complete pain relief at 30 minutes or next earliest
Opioids
Relative Risk (Random)
Weight
Relative Risk (Random)
n/N
n/N
95%CI
(%)
95% CI
Not estimable
3/14
2.0
1.36 [ 0.42, 4.43 ]
Sommer 1989
19/29
13/27
11.3
1.36 [ 0.85, 2.18 ]
Thompson 1989
8/29
14/29
5.5
0.57 [ 0.28, 1.15 ]
107
95
18.8
1.01 [ 0.54, 1.87 ]
Quilez 1984
NSAIDs
Subtotal (95% CI)
Lehtonen 1983
05 Failure of complete relief by N SAID type
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioids for acute renal colic
Outcome: 05 Failure of complete relief by NSAID type
Study
Study
100.0
Comparison: 01 NSAIDs versus opioids
Review: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioids for acute renal colic
Comparison: 01 NSAIDs versus opioids
50.0
Favours Opioids
7/24
38/93
15/31
12.9
0.84 [ 0.54, 1.31 ]
Total events: 59 (NSAID), 55 (Opioid)
25/25
Test for overall effect z=0.02
Test for heterogeneity chi-square=4.33 df=2 p=0.11 I =53.8%
x Marthak 1991
25/25
0.0
Not estimable
Oosterlinck 1990
46/74
26/37
27.6
0.88 [ 0.67, 1.16 ]
Persson 1985
26/44
30/43
22.5
0.85 [ 0.62, 1.16 ]
p=1
02 Ketorolac
Quilez 1984
7/24
3/14
2.0
1.36 [ 0.42, 4.43 ]
Sommer 1989
19/29
13/27
11.3
1.36 [ 0.85, 2.18 ]
Thompson 1989
8/29
14/29
5.5
0.57 [ 0.28, 1.15 ]
Uden 1983
15/25
21/25
17.9
0.71 [ 0.50, 1.03 ]
Oosterlinck 1990
Subtotal (95% CI)
Total (95% CI)
2/50
0/50
0.3
5.00 [ 0.25, 101.58 ]
393
281
100.0
0.87 [ 0.74, 1.03 ]
26/37
27.6
0.88 [ 0.67, 1.16 ]
74
37
27.6
0.88 [ 0.67, 1.16 ]
Test for heterogeneity: not applicable
Test for overall effect z=0.87
p=0.4
03 Indomethacin
15/31
12.9
0.84 [ 0.54, 1.31 ]
Uden 1983
15/25
21/25
17.9
0.71 [ 0.50, 1.03 ]
al-Sahlawi 1996
2/50
0/50
0.3
5.00 [ 0.25, 101.58 ]
168
106
31.1
0.78 [ 0.59, 1.03 ]
0.85 [ 0.62, 1.16 ]
Lehtonen 1983
Subtotal (95% CI)
al-Sahlawi 1996
46/74
Total events: 46 (NSAID), 26 (Opioid)
38/93
Total events: 55 (NSAID), 36 (Opioid)
Test for heterogeneity chi-square=2.03 df=2 p=0.36 I =1.3%
Test for overall effect z=1.75
p=0.08
04 Indoprofen
Total events: 186 (NSAIDs), 147 (Opioids)
Persson 1985
Test for heterogeneity chi-square=7.94 df=7 p=0.34 I =11.8%
Subtotal (95% CI)
26/44
30/43
22.5
44
43
22.5
0.85 [ 0.62, 1.16 ]
281
100.0
0.87 [ 0.74, 1.03 ]
Total events: 26 (NSAID), 30 (Opioid)
Test for overall effect z=1.60 p=0.1
Test for heterogeneity: not applicable
Test for overall effect z=1.03
0.1 0.2
0.5
1
2
5
10
Total (95% CI)
p=0.3
393
Total events: 186 (NSAID), 147 (Opioid)
Favours NSAIDs
Favours Opioids
Test for heterogeneity chi-square=7.94 df=7 p=0.34 I =11.8%
Test for overall effect z=1.60
p=0.1
0.1 0.2
0.5
Favours NSAIDs
1
2
5
10
Favours Opioids
Comparison 01.
Comparison 01.
06 Rescue analgesia required
25
Review: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioids for acute renal colic
26
Comparison: 01 NSAIDs versus opioids
Outcome: 07 Rescue analgesia required by study quality
Comparison: 01 NSAIDs versus opioids
Study
Outcome: 06 Rescue analgesia required
Study
07 Rescue analgesia required by study quality
Review: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioidsfor acute renal colic
NSAIDs
Opioids
Relative Risk (Random)
Weight
Relative Risk (Random)
n/N
n/N
95%CI
(%)
95% CI
NSAIDs
Opioids
Relative Risk (Random)
Weight
n/N
n/N
95%CI
23/36
31/35
80.5
(%)
Relative Risk (Random)
95% CI
01 Blinded assessors and par ticipants
Cordell 1996
0.72 [ 0.55, 0.95 ]
Arnau 1991
19/116
23/118
14.3
0.84 [ 0.48, 1.46 ]
Curry 1995
3/17
4/24
3.2
Cordell 1996
23/36
31/35
58.1
0.72 [ 0.55, 0.95 ]
Larkin 1999
11/33
16/37
16.2
0.77 [ 0.42, 1.42 ]
Subtotal (95%CI)
86
96
100.0
0.74 [ 0.58, 0.94 ]
1.06 [ 0.27, 4.13 ]
3/17
4/24
2.3
1.06 [ 0.27, 4.13 ]
0/30
0/28
0.0
Not estimable
Test for heterogeneity chi-square=0.36 df=2 p=0.83 I =0.0%
11/33
16/37
11.7
0.77 [ 0.42, 1.42 ]
Test for overall effect z=2.43 p=0.02
Lehtonen 1983
20/93
8/31
8.5
0.83 [ 0.41, 1.70 ]
23/118
39.2
0.84 [ 0.48, 1.46 ]
Thompson 1989
1/29
12/29
1.1
0.08 [ 0.01, 0.60 ]
x Hetherington 1986
0/30
0/28
0.0
Not estimable
Torralba 1999
3/24
4/24
2.3
0.75 [ 0.19, 3.00 ]
Lehtonen 1983
20/93
8/31
30.9
0.83 [ 0.41, 1.70 ]
Uden 1983
2/25
2/25
1.2
1.00 [ 0.15, 6.55 ]
Thompson 1989
1/29
12/29
6.8
0.08 [ 0.01, 0.60 ]
al-Sahlawi 1996
2/50
0/50
0.5
5.00 [ 0.25, 101.58 ]
Torralba 1999
3/24
4/24
12.5
0.75 [ 0.19, 3.00 ]
453
401
100.0
0.75 [ 0.61, 0.93 ]
Uden 1983
2/25
2/25
7.4
al-Sahlawi 1996
2/50
0/50
3.1
5.00 [ 0.25, 101.58 ]
367
305
100.0
0.76 [ 0.44, 1.30 ]
Curry 1995
Total events: 37 (NSAIDs), 51 (Opioids)
x Hetherington 1986
Larkin 1999
Total (95%CI)
02 Assessors and participants not blinded
Arnau 1991
Total events: 84 (NSAIDs), 100 (Opioids)
Test for heterogeneity chi-square=7.02 df=8 p=0.53 I =0.0%
Subtotal (95%CI)
Test for overall effect z=2.69 p=0.007
19/116
1.00 [ 0.15, 6.55 ]
Total events: 47 (NSAIDs), 49 (Opioids)
Test for heterogeneity chi-square=6.85 df=5 p=0.23 I =27.0%
0.1 0.2
0.5
1
Favours NSAIDs
2
5
10
Test for overall effect z=1.01 p=0.3
Favours Opioids
0.1 0.2
0.5
Favours NSAIDs
Comparison 01.
1
2
5
10
Favours Opioids
08 N umber of patients with adverse events
27
Review: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioids for acute renal colic
Comparison: 01 NSAIDs versus opioids
28
Outcome: 08 Number of patients with adverse events
Study
NSAIDs
Opioids
Relative Risk (Random)
95%CI
Weight
Relative Risk (Random)
n/N
n/N
Cordell 1996
19/36
28/35
13.9
0.66 [ 0.46, 0.94 ]
Curry 1995
0/17
4/24
0.9
(%)
0.15 [ 0.01, 2.69 ]
95% CI
Hetherington 1986
5/30
14/28
6.6
0.33 [ 0.14, 0.81 ]
Indudhara 1990
2/33
0/31
0.9
4.71 [ 0.23, 94.31 ]
0.82 [ 0.57, 1.17 ]
19/26
13.8
Larkin 1999
4/33
5/37
4.1
0.90 [ 0.26, 3.06 ]
Lehtonen 1983
23/93
16/31
11.6
0.48 [ 0.29, 0.78 ]
Lundstam 1982
14/34
Jonsson 1987
21/35
15/32
10.7
0.88 [ 0.51, 1.52 ]
Marthak 1991
0/25
21/25
1.0
0.02 [ 0.00, 0.36 ]
Oosterlinck 1990
14/84
14/41
9.3
Persson 1985
1/48
11/46
1.8
0.09 [ 0.01, 0.65 ]
Sandhu 1994
21/76
40/78
12.7
0.54 [ 0.35, 0.82 ]
Sommer 1989
8/29
20/27
9.5
0.37 [ 0.20, 0.70 ]
Torralba 1999
0/24
1/24
0.8
0.33 [ 0.01, 7.80 ]
Uden 1983
3/25
1/25
1.5
3.00 [ 0.33, 26.92 ]
al-Sahlawi 1996
2/50
0/50
0.9
5.00 [ 0.25, 101.58 ]
672
560
100.0
0.57 [ 0.43, 0.76 ]
Total (95%CI)
Sonuç
ƒHem NSAID hemde Opioidlerin akut renal
kolikte tek doz bolus uygulaması efektif ağrı
medikasyonu sağlıyor
ƒNSAID’ler
0.49 [ 0.26, 0.93 ]
ƒ VAS skorında daha fazla azalma sağlıyor
ƒ Ek analjezi ihtiyacı daha az
ƒ Daha az yan etki
Total events: 137 (NSAIDs), 209 (Opioids)
ƒOpiodler
Test for heterogeneity chi-square=29.66 df=15 p=0.01 I =49.4%
Test for overall effect z=3.87 p=0.0001
0.1 0.2
0.5
Favours NSAIDs
1
2
5
ƒ Daha fazla kusma
10
Favours Opioids
29
Opioidler: hangi yoldan, ne dozda?
ƒMorfin
ƒ0,1 mg/kg IV
ƒ10 mg IM veya SC 4 saatte bir
ƒFentanil
ƒ1 mikrogram/kg – 2 mikrogram/kg IV
ƒMeperidin
ƒ1 – 2 mg/kg IV veya IM
ƒTramadol
ƒ50 – 100 mg IV
30
NSAID: hangi yoldan, ne dozda?
ƒDiklofenak
ƒ75 mg IM veya IV
ƒKeterolak
ƒ30 – 60 mg IM
ƒ30 mg IV
ƒNaproksen, indometazin, ibuprofen
parenteral formları yok
ƒAsetaminofen – Parasetamol
ƒ1 gr IV
31
32
Diğer parenteral NSAID’ler
Kullanılabilen Diğer Tedaviler
ƒDeksketoprofen Trometamol
ƒ50 mg IV
ƒDesmopressin
ƒLornoksikam
ƒ8 mg IV
ƒSpazmolitik ilaçlar
ƒPapaverin
ƒBuskopan
ƒTamsolusin
ƒPiroksikam, tenoksikam
ƒ40 mg IM
ƒZorlu diürez
ƒTranskutanöz Elektriksel sinir stimülasyonu
33
Parasetamol Acil servise yan ağrısı ile başvuran hasta
sayısı
(n=645)
Çalışmaya alınan hasta sayısı
(n=165)
Parasetamol
(n=55)
Morfin
(n=55)
Plasebo
(n=55)
Dışlanan
(n=5)
Dışlanan
(n=2)
Dışlanan
(n=1)
Dışlanan
(n=4)
Dışlanan
(n=4)
Dışlanan
(n=3)
Analiz
Edilen
(n=46)
Analiz
Edilen
(n=49)
Analiz
Edilen
(n=51)
35
Parasetamol
Dışlandı (n=480)
•Renal Kolik Olmayan (n=178)
•18 yaş altı‐55 yaş üstü
(n=85)
•Alerji öyküsü
(n=3)
•Hemodinamik olarak stabil olmayan
(n=1)
•Ateş
(n=23)
•Peritoneal irritasyon
bulgusu
(n=1)
•Gebelik
(n=13) •aorta diseksiyon/anevrizma (n=1)
•6 saat içinde analjezik alımı (n=112)
•Daha once çalışmaya katılan(n=16)
•Renal Transplant hastası
(n=3)
•Bilinen hepatik, pulmoner, kardiyak ve renal yetmezlik
(n=4)
•Çalışmaya katımak
istemeyen
(n=40)
34
Parasetamol, Plasebo ve
Morphine Gruop
7 hasta geçmeyen ağrısı olduğu
için çalışmadan kendi isteği ile
çıkarıldı
Morphine Gruop
1 hasta aşırı kusması nedeniyle
Metpamid yapıldığı için
çalışmadan çıkarıldı
Klinik Takip
IVP (negatif): 4
CT (negatif):
4
İdrar yolu infeksyonu: 3
36
Parasetamol 37
Parasetamol 38
Parasetamol 39
Deksketoprofen Trometamol
40
Deksketoprofen Trometamol
41
Deksketoprofen Trometamol
42
Proksikam 43
Desmopressin 44
Desmopressin ƒPotent antidiüretik ilaç
ƒHayvan çalışmalarında akut obstrüksiyon
sonrası intraüreteral basıncı azalttığı
saptanmış
ƒRenal pelvik ve üreteral kas yapısında
gevşetici etkisi var
ƒ40 mikrogram, nasal sprey
ƒ4 mikrogram/ml, 1ml IV
45
Desmopressin 46
Desmopressin 47
Desmopressin ƒRandomize kontrollü çalışma
ƒGrup A: 40 mikrogram desmopressin nasal sp
ƒGrup B: 75 diklofenak IM
ƒGrup C: A + B
48
Desmopressin ƒSonuç
ƒDesmopressin akut renal kolik tedavisinde
etkin bir yöntem değildir
ƒStandart tedaviye yanıt alınamayan
hastalarda veya narkotik tedavinin
verilemediği hasta gruplarında alternatif bir
tedavi yöntemi olarak kullanılabilir
49
50
Medikal taş düşürmeye yardımcı tedavi
Medikal taş düşürmeye yardımcı
tedaviler
ƒTamsolusin
ƒAlfa blokörler
ƒDüşürme insidansını arttırır
ƒDüşürme zamanını kısaltır, 2-6 gün
ƒAğrıyı azaltır
ƒNNT: 3,3
ƒDistal üreter taşlarında etkili
ƒ0.4 mg/gün PO 4 hafta
51
Medikal taş düşürmeye yardımcı tedavi
52
Tamsolusin ƒKalsiyum kanal blokörler – Nifedipin XL
ƒNNT:3.9
ƒ% 15 oranında istenmeyen etkiler var
ƒ30 mg PO 8 hafta
ƒTaş düşürme zamanı<28 gün
53
Spazmolitik ilaçlar
54
Spazmolitik ilaçlar
55
Zorlu diürez
56
Zorlu diürez
ƒDiüretkler ve/veya zorlu diürez teorik
olarak intraüreteral hidrostatik basıncı
arttırıp taş pasajını hızlandırır
ƒKarşılaştıracak iyi kalitede çalışma yok
ƒIyi çalışmalara ihtiyaç var
57
Transkutanöz Elektriksel sinir stimülasyonu
58
Sonuç
ƒ Akut renal kolik orta veya ağır derecede ağrıya
sebep olur
ƒ Amacımız, taş varlığının doğrulanması ayırıcı
tanının yapılması ve hızla ağrı medikasyonunun
sağlanması olmalıdır
ƒ Ilk seçeceğimiz ilaç NSAID’ler olmalı yanıt
alınamaz ise opiod analjezikler kullanılmalıdır
ƒ Ilaç uygulama yolu parenteral olmalıdır
ƒ Standart tedaviye yanıt alınamayan hastalarda
alternatif tedavi modaliteleri denenebilir
Download

Renal Kolik Tanısı Alan Hastalarda İdeal Ağrı Yönetimi