TTechnik
Garaj Ekipmanları
Profesyonel oto boyacıları için farklı malzeme tiplerine uyygun olarak tasarlanmıştır.
Astar Tabancası
Boya Tabancası HVLP
P
Pro Primer
Pro Base
Teknolioji : Trans-Tech
Boya Haznesi : 600 ml.
,0
0 - 2,5 m
m
Meme : 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0
mm
Çalışma Basınç 2,0 Bar
Ağırlığı : 0,7 Kg.
Hava Tüketimi : 300 lt / dk.
Kaplin Ölçüsü : 1/4"
u 10
0 mt. fazla kullanılamaz.
kulla
anı
n lamaz.
Önemli NOT : Hava Hortumu
ma ihtimali
ih
hti
timali olur.
olur
Kullanıldığında nem oluşturma
Teknoloji : HVLP (Yüksek Hacim
m Düşük B.
Boya Haznesi : 600 ml.
Meme : 1,2 - 1,3 - 1,4 mm
Çalışma Basınç 2,0 Bar
Ağırlığı : 0,7 Kg.
Hava Tüketimi : 450 lt / dk.
Kaplin Ölçüsü : 1/4"
Önemli NOT : Hava Hortumu 10
0 mt. fazla kullanılamaz.
kullanıla
amaz.
Kullanıldığında nem oluşturma ihtimali
ihtimali olur.
ol r
Stok Kodu
Ölçü / Miktar
TT 713 330
TT 713 331
TT 713 332
TT 713 333
TT 713 334
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm
2,5 mm
Paket
Fiyat
Stok Kodu
Ölçü / Miktar
Paket
Fiyat
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
.............
.............
.............
.............
.............
TT 713 335
TT 713 336
TT 713 337
1,2 mm HVLP
1,3 mm HVLP
1,4 mm HVLP
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
.............
.............
.............
Vernik Tabancası
sı
Yama Tabancası HVLP
P
Pro Clear
Pro Smart
Teknoloji : Trans-Tech
Boya Haznesi : 600 ml.
m
Meme : 1,2 - 1,3 - 1,4 mm
Çalışma Basınç 2,5 - 3,0
0 Bar
Ağırlığı : 0,7 Kg.
Hava Tüketimi : 350 lt / dk.
Kaplin Ölçüsü : 1/4"
tumu 10 mt. fazla kullanılamaz.
ku
ullla
lan
nıılamaz.
Önemli NOT : Hava Hortumu
şturma ihtimali olur.
Kullanıldığında nem oluşturma
Teknoloji : HVLP
Boya Haznesi : 600 ml.
Meme : 1,2 - 1,3 - 1,4 mm
Çalışma Basınç 2,5 - 3,0 Bar
Ağırlığı : 0,7 Kg.
Hava Tüketimi : 135 lt / dk.
Kaplin Ölçüsü : 1/4"
ıla
lama
maz.
Önemli NOT : Hava Hortumu 10 mt. fazla kullanı
kullanılamaz.
htimali olur
Kullanıldığında nem oluşturma ihtimali
olur.
Stok Kodu
Ölçü / Miktar
TT 713 338
TT 713 339
TT 713 340
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
Paket
Fiyat
Stok Kodu
Ölçü / Miktar
Paket
Fiyat
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
.............
.............
.............
TT 713 341
TT 713 342
TT 713 343
0,8 mm HVLP
1,0 mm HVLP
1,2 mm HVLP
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
.............
.............
.............
Download

Boya Tabancaları - teknolit.com.tr