İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİRİNCİ ÖĞRETİM
2014–2015 GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI
Y. Yıl
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Dersin
Sorumlusu
Tarih
Saat
Sınav Yeri
0310250012
Yabancı Dil I
Okt. E. Eda ERCAN DEMİREL
05.02.2015
09:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250010
Eğitim Bilimine Giriş
Yrd.Doç.Dr. Z. Zühal GÜVEN
05.02.2015
10:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250008
Genel Matematik
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
06.02.2015
14:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250005
Türkçe I (Yazılı Anlatım)
Öğr.Gör. Emin Ali TURHAN
07.02.2015
10:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250011
Ata. İlkeleri ve İnkılâp. Tar. I
Prof.Dr. Osman AKANDERE
07.02.2015
17:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250009
Bilgisayar I
Öğr.Gör. H.İbrahim ÖZER
08.02.2015
16:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250037
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Güngör K.YUMUŞAK
05.02.2015
11:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250030
Lineer Cebir I
Prof.Dr. Süleyman SOLAK
05.02.2015
12:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250040
0310250038
0310250043
G.K.S. I:Bilgi.Top. ve Türkiye
G.K.S. I:Türk Düşünce Tarihi
G.K.S. I:Osmanlı Türkçesi
Prof.Dr. Mehmet AKGÜL
Prof.Dr. İsmail TAŞ
Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖLKER
06.02.2015
09:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250036
Bil. Araştırma Yöntemleri
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
06.02.2015
11:45
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250035
Analiz I
Prof.Dr. Eşref HATIR
08.02.2015
10:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250031
Fizik I
Prof.Dr. Nusret GÜÇLÜ
Doç.Dr. Ercan TÜRKKAN
08.02.2015
16:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250061
Cebire Giriş
Doç.Dr. E. Gökçen KOÇER
05.02.2015
16:45
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250073
Analiz III
Doç.Dr. E. Gökçen KOÇER
06.02.2015
10:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250076
0310250078
MB: SEÇ I: Problem Çözme
MB: SEÇ I: Teknoloji ve Eğit.
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
06.02.2015
13:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250072
Analitik Geometri I
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
07.02.2015
13:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250074
Bilim Tarihi
Prof.Dr. İsmail TAŞ
07.02.2015
16:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250071
İstatistik ve Olasılık I
Yrd.Doç.Dr. Ahmet PEKGÖR
Yrd.Doç.Dr. Ülkü ERİŞOĞLU
08.02.2015
13:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250075
Özel Öğretim Yöntemleri I
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
08.02.2015
14:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250116
Sınıf Yönetimi
Doç.Dr. Atila YILDIRIM
05.02.2015
13:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250114
Rehberlik
Öğr.Gör.Dr. Gökhan ÖZASLAN
Öğr.Gör. Ahmet ŞAHİN
05.02.2015
15:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250112
Elemanter Sayı Kuramı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet CİHANGİR
06.02.2015
16:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250113
Matematik Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Ahmet CİHANGİR
07.02.2015
15:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250121
0310250126
A.SEÇ II: Sayı Sis.ve Ceb.Yap.
A.SEÇ II:İlk.Mat.Prog.
Prof.Dr. Süleyman SOLAK
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
08.02.2015
12:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250117
Özel Eğitim
Öğr.Gör. Şerife ŞENAY İLİK
08.02.2015
15:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310250115
Okul Deneyimi
Prof.Dr. Süleyman SOLAK
Doç.Dr. E.Gökçen KOÇER
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
08.02.2015
17:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
III
V
VII
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ahmet AFYON
Bölüm Başkanı
NOT: İnternetteki tarihlerle uyuşmazsa
bu program geçerli sayılacaktır.
İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İKİNCİ ÖĞRETİM
2014–2015 GÜZ YARI YILI BÜTÜNLEME PROGRAMI
Y. Yıl
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Dersin
Sorumlusu
Tarih
Saat
Sınav Yeri
0310260012
Yabancı Dil I
Okt. E. Eda ERCAN DEMİREL
05.02.2015
09:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260010
Eğitim Bilimine Giriş
Yrd.Doç.Dr. Z. Zühal GÜVEN
05.02.2015
10:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260008
Genel Matematik
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
06.02.2015
14:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260005
Türkçe I (Yazılı Anlatım)
Öğr.Gör. Emin Ali TURHAN
07.02.2015
10:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260011
Ata. İlkeleri ve İnkılâp. Tar. I
Prof.Dr. Osman AKANDERE
07.02.2015
17:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260009
Bilgisayar I
Öğr.Gör. H.İbrahim ÖZER
08.02.2015
16:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260037
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Güngör K.YUMUŞAK
05.02.2015
11:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260030
Lineer Cebir I
Prof.Dr. Süleyman SOLAK
05.02.2015
12:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260040
0310260039
G.K.S. I:Bilgi.Top. ve Türkiye
G.K.S. I:Türk Düşünce Tarihi
Prof.Dr. Mehmet AKGÜL
Prof.Dr. İsmail TAŞ
06.02.2015
09:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260037
Bil. Araştırma Yöntemleri
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
06.02.2015
11:45
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260035
Analiz I
Prof.Dr. Eşref HATIR
08.02.2015
10:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260031
Fizik I
Prof.Dr. Nusret GÜÇLÜ
Doç.Dr. Ercan TÜRKKAN
08.02.2015
16:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260061
Cebire Giriş
Doç.Dr. E. Gökçen KOÇER
05.02.2015
16:45
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260073
Analiz III
Doç.Dr. E. Gökçen KOÇER
06.02.2015
10:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260076
0310260078
MB: SEÇ I: Problem Çözme
MB: SEÇ I: Teknoloji ve Eğ.
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
06.02.2015
13:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260072
Analitik Geometri I
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
07.02.2015
13:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260074
Bilim Tarihi
Prof.Dr. İsmail TAŞ
07.02.2015
16:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260071
İstatistik ve Olasılık I
Yrd.Doç.Dr. Ahmet PEKGÖR
Yrd.Doç.Dr. Ülkü ERİŞOĞLU
08.02.2015
13:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260075
Özel Öğretim Yöntemleri I
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
08.02.2015
14:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260114
Sınıf Yönetimi
Doç.Dr. Atila YILDIRIM
Doç.Dr. Ali ÜNAL
05.02.2015
13:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260112
Rehberlik
Doç.Dr. Sabahattin ÇİFTÇİ
Öğr.Gör. Ahmet ŞAHİN
05.02.2015
15:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260110
Elemanter Sayı Kuramı
Doç.Dr. E. Gökçen KOÇER
06.02.2015
16:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260111
Matematik Tarihi
Prof.Dr. Eşref HATIR
07.02.2015
15:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260118
0310260120
A.SEÇ II: Sayı Sis.ve Ceb.Yap.
A.SEÇ II:İlk.Mat.Prog.
Prof.Dr. Süleyman SOLAK
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
08.02.2015
12:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260115
Özel Eğitim
Öğr.Gör. Şerife ŞENAY İLİK
08.02.2015
15:30
A2-201,202,203,204,205,206,207
0310260113
Okul Deneyimi
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
Prof.Dr. Süleyman SOLAK
Öğr.Gör. Ali AVCIOĞLU
08.02.2015
17:00
A2-201,202,203,204,205,206,207
III
V
VII
Doç.Dr. Erhan ERTEKİN
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ahmet AFYON
Bölüm Başkanı
NOT: İnternetteki tarihlerle uyuşmazsa
bu program geçerli sayılacaktır.
Download

ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı birinci öğretim