SERTİFİKALI1 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE
BÜTÇE VE MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMI
Eğitim Konuları: Tüm döner sermayeli işletmelerde ihtiyaç duyulan satınalma ve
harcama süreci, harcamalarda ön mali kontrol, harcamalarda sorumluluklar, kamu
zararları, KDV tevkifatı, iç kontrol ve iç denetim, dış denetim, performans (ek ödeme),
taşınır
işlemleri,
bütçe
ve
muhasebe
uygulamaları,
TDMS-
MKYS-
DMİS
uygulamalarına yönelik sertifikalı eğitim verilecektir.
Tarih: 18- 21 Aralık 2014 (4 gün)
Yer: SHERWOOD DREAMS RESORT HOTEL (5* Otel)
Mehmet Akif Caddesi Boğazak Mahallesi 29 Sok. No 9 Serik / ANTALYA
Programa 3 gece 4 gün konaklama, ikramlar, eğitim ücreti, sertifika bedeli, alkolsüz
içecekler dahildir. Eğitim kontenjanlarla sınırlıdır.
SON BAŞVURU TARİHİ: 12 ARALIK 2014’dür.
1
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ’NCE KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLECEKTİR.
PROGRAM
SERTİFİKALI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE
BÜTÇE VE MUHASEBE EĞİTİM PROGRAMI
18 ARALIK 2014
09.00 - 12.00 OTELE GİRİŞ
12.0 - 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 AÇILIŞ
PROF.
ÜNİVERSİTESİ
DR.
ÜNSAL
REKTÖRÜ
BAN,
TÜRK
(MAKAM
HAVA
KURUMU
TARAFINDAN
UYGUN
GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE)
14.00 - 14.30 TÜRKİYE’DE DÖNER SERMAYELER
 Döner sermayelerinin kuruluş amacı, tarihçesi
 Gelişimi ve mevcut durumu
14.30 - 15.30 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE BÜTÇE İŞLEMLERİ
 İlgili mevzuat
 Bütçe Kavramları
 Gelirlerin ve Giderlerin Analitik Bütçe sınıflandırması
 Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması
 Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması
15.30 -16.00 ARA
16- 17.30 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE BÜTÇE İŞLEMLERİ
 Bütçenin Onaylanması
 Harcama Kalemleri Arasında Aktarma
 Ek Bütçe Yapılması
 Döner Sermaye Kesin Hesap Uygulaması
 Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi
 Örnek Uygulamalar
19 ARALIK 2014
09.00 - 10.30 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE BÜTÇE-MUHASEBE
İŞLEMLERİ
 Bütçe Hesapları ve Kullanılması
 Ödenek Hesapları ve Kullanılması
10.30 - 11.00 ARA
11.00 - 12.30 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE BÜTÇE-MUHASEBE
İŞLEMLERİ
 TDMS – DMİS Uygulamaları
 Harcama Sürecinde Muhasebe Yetkililerinin Durumu
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 15.30 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE DÖNEM SONU VE
DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ
 Dönem Sonu Envanter Kayıtları
 Dönem Sonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması
 Sayıştay’a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi
 Dönem Başı İşlemleri
15.30 - 16.00 ARA
16.00 - 17.00 DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE KDV TEVKİFATI
17.00 - 18.00
I- PANEL: DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN GELECEĞİ
 Yeni Döner Sermaye Kanun Taslağı ve Döner Sermayelerde Yeniden
Yapılanma
20 ARALIK 2014
9.00 - 10.30 TAŞINIR İŞLEMLERİ
 Taşınır İşlemleri ve Süreçleri
 Taşınır ve Kayıt Kontrol Yetkililerince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Taşınır Sayım ve Kontrol İşlemleri
 Taşınır yönetiminde tutulacak defter ve belgeler
 Taşınır Mal Yönetim Sistemleri (MKYS – Diğer)
10.30 - 11.00 ARA
11.00 - 12.30 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE EK ÖDEME VE
PERFORMANS
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 15.30 SATIN ALMA (İHALE) MEVZUATI UYGULAMALARI
 Son değişikliler
 Sorunlar ve çözümleri
15.30 - 16.00 ARA
16.00 - 17.00 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİNDE FİNANS YÖNETİMİ
17.00 – 18.00
II- PANEL: DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN GELECEĞİ
 Döner Sermayelerde Dış Denetim
 Döner Sermayelerin Finansmanı ve Sürdürülebilirliği
21 ARALIK 2014
9.00 - 11.00 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN İÇ KONTROL SİSTEMİ
VE İÇ DENETİM
 Döner Sermayeli işletmelerde İç Kontrol Sisteminin Tasarımı, Eylem
Planının Oluşturulması ve Uygulanması
 Döner Sermayeli İşletmelerde İç Denetim
 Döner Sermayeli işletmelerde Ön Mali Kontrol
 Döner Sermayeli işletmelerin Sayıştay Kanunu Karşısındaki Durumu
11.00 - 11.30 ARA
11.30 - 12.30 SERTİFİKA TÖRENİ
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 OTELDEN AYRILIŞ
EĞİTİMCİLER:
 PROF. DR. NEVİN YÖRÜK, THK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI
 PROF. DR. İSMET ŞAHİN, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETME MÜDÜRÜ
 PROF. DR. NECDET SAĞLAM, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, DÖNER
SERMAYE KONUSUNDA UZMAN
 YRD. DOÇ. DR. SERAP DURUKAN KÖSE, MUĞLA ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE KONUSUNDA UZMAN
 E. YRD. DOÇ. DR. ÇETİN AKAR, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 OĞUZ ÇALIK SAYIŞTAY, BAŞ DENETCİSİ
 NECİP TURGUTER, EMEKLİ SAYIŞTAY BAŞ DENETCİSİ
 KADİR ÇELE SMMM - DÖNER SERMAYE UZMANI
 KEMAL OKTAR, EMEKLİ MALİYE BAKANLIĞI KDV ŞUBE MÜDÜRÜ
 İBRAHİM
ERMİŞ,
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
DÖNER
SERMAYE
TAHAKKUK MÜDÜRÜ
 MUSTAFA ÇOŞKUN, DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ
 SEDİ KAVAK, İÇ DENETÇİ
DAVETLİ PANALİSTLER
 PROF. DR. ÜNSAL BAN, TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
(MAKAM TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE)
 DOÇ DR. HALUK ÖZSARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ E. İŞLETME
MÜDÜRÜ
 PROF. DR. İSMET ŞAHİN, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 PROF. DR. NECDET SAĞLAM, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 MEMET
ATASEVER,
SAĞLIK
BAKANLIĞI
STRATEJİ
BAŞKANI (TEŞRİF ETMELERİ HALİNDE)
 DR. TONGUÇ SUGÜNEŞ, SGK GSS ESKİ GENEL MÜDÜRÜ
GELİŞTİRME
 İSMAİL HAKKI YAZICI, MALİYE BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE DAİRE
BAŞKANI (TEŞRİF ETMELERİ HALİNDE)
 ALİ KARATÜRK, MALİYE BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI (TEŞRİF ETMELERİ
HALİNDE)
 ALİ
GAZİ,
KAMU
HASTANELERİ
KURUMU
DÖNER
SERMAYELİ
İŞLETMELER DAİRE BŞK. (TEŞRİF ETMELERİ HALİNDE)
 AHMET KORKUT, SAĞLIK BAKANLIĞI SGB İÇ KONTROL VE ÖN MALİ
KONTROL DAİRE BAŞKANI (TEŞRİF ETMELERİ HALİNDE)
ÜCRET BİLGİLERİ
Katılımcı Türü
Tek kişilik odada kişi başı
İki kişilik odada kişi başı
Üç kişilik odada kişi başı
Konaklamasız katılımcı
Ücret
1.450
1.350
1.300
1.200
%18 KDV
261
243
234
216
Toplam
1.711
1.593
1.534
1.416
Eş: İki kişilik odada kişi başı gecelik 100.00 TL’dir.
Çocuk: 0-6 yaş (6 yaşını doldurmamış) 1. çocuk ücretsiz, 2.çocuk %50 indirimlidir. 6-12 yaş (12 yaşını
doldurmamış) %50 indirimlidir.
Garanti Bankası, Porsuk, Hesap No: 6298408
IBAN: TR31 0006 2001 1570 0006 2984 08, Aktif Mobilya İnşaat Turizm Reklam Ltd. Şti.
Kayıt için başvuru formunu dekont ile birlikte aşağıdaki adrese mail veya faks gönderiniz.
Otel, konaklama, ulaşım: Zerrin Duman , [email protected] , FUN TRAVEL, TEL: 0 222 234 44 40,
FAX 0222-2209552
Program, sertifika: Funda Er, THK Üniversitesi, [email protected]; 4448458 (dahili 6170), FAX
0312-589 63 39
Download

Tüm döner sermayeli - Türk Hava Kurumu Üniversitesi