Projenin Temel ve Özel Amaçları:
- Balıkesir ve çevre illerde özel sektörün ve kamunun
ihtiyaç duyduğu halkla ilişkiler personelinin
yetiştirilmesi için LdV projesi kapsamında
hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirmek,
- Katılımcıların çok boyutlu mesleki gelişim
göstermesini sağlamak amacıyla onlara mesleki,
sosyal, dilsel anlamda eğitim vermek ve daha
istihdam edilebilir, işgücü piyasasına daha çok
entegre olmuş bireyler olmalarını sağlamak,
- Çalıştıkları/çalışacakları kurumlarda hizmet alan
kişilerin veya grupların memnuniyetlerini
yükseltmek,
- Kamu ve STK ortaklığında farklı ve yenilikçi
projelerin geliştirilmesi için Balıkesir İl Özel İdaresi
ekseninde tüm paydaşların kurumsal kapasitelerinin
gelişmesini sağlamaktır.
Projenin Beklenen Sonuçları:
- Halkla ilişkiler alanında yetişmiş kalifiye işgücünün
Balıkesir ve çevresinde artış göstermesi,
- Kamudan ve özel sektörden hizmet alan halkın
hizmet kalitesinden memnuniyetinin artması,
- Sektörel olarak Avrupa’da iş dünyasında hızlı bir
şekilde değişen halkla ilişkiler stratejileri konusunda
yerinde bir öğrenme faaliyeti yapılarak bu
yeniliklerin ülkemizde sektöre adapte edilmesi,
- Yurt dışında mesleki eğitim almış, vizyon kazanmış
katılımcıların mesleki yaşamlarında daha özgüvenli
bireyler olmaları,
- Çok taraflı ve farklı paydaşların bir araya geldiği
yeni ulusal ve uluslararası projeler için alt yapı
oluşturulması,
- Katılımcıların işgücü piyasasında rekabet
edebilirliklerini geliştirerek sektörlere göre
uzmanlaşmış halkla ilişkiler uzmanı olmalarını
yolunda kariyerlerine katkı sağlaması,
- Hazırlanan ve dağıtılan proje sonuç kitapçığı ile
sonuçların mümkün olduğunca yaygınlaştırılması,
- Katılımcıların yabancı dil seviyelerinin gelişmesi,
- Üyelik sürecinde katılımcılarımızın Avrupa'yı daha
yakından tanımalarının sağlanması ve kültürlerarası
etkileşim oluşması…
Balıkesir İl Özel İdaresi
Mustafa KARADUMAN – BİÖİ Birim Müd.
Özcan ÇELİK – BİÖİ Birim Müd.
-Balıkesir Valiliği
-Balıkesir Tapu Müdürlüğü
-Gönen SİAD
-Yeni Ümit Derneği
-Macaristan
-Portekiz
-Almanya
“ Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde Halkla
İlişkiler ” Projesi
T.C. AB Bakanlığı
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları
Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı
Tarafından Desteklenmiştir.
Kamu Yönetimi Reformu Sürecinde
Halkla İlişkiler
2013-1-TR1-LEO02-50395
Yurtdışı Akış Tarihleri ve Süresi:
PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI
ÜLKELERİN TANITIMI
Katılımcı Dağılımları:
YABANCI DİL EĞİTİMİ
Katılımcı Bilgileri:
Almanya Grubu:
Cihan ATABEY
Mesut KOCAMAN
B. Gökhan AYAZ
Çiğdem ÇINAR
Mehmet KAPLAN
Koray BAŞA
Emrah BEYGİRCİ
Zeynep YÖRÜKOĞLU
Şebnem DOK
Ceyhun ÖZER
Nursel DEMİRER
Kader ALTAN
Meryem AYDOĞAN
H. Deniz HIZAL
Şeyma MISIRLIOĞLU
Esra ASLAN
Işıl YALÇIN
Ramazan ONUR
Sefa AYDEMİR
Fatih DÖNER
(R) Atilla EREN
(R) Mehmet ALABAŞ
(R) Ayhan BALCI
Ali COROZ
Özgür BİLDİK
Duygu ÇETİN
Dilşad TEZCAN
Zeynep YARMA
Emre ERYILMAZ
Arzu KONAN
Feyza ÜLKER
T. Kübra KAYHAN
Serhat AKBAL
Tuğrul SARIKAYA
Özgen GÖKSOY
Macaristan Grubu:
Ahsen KESEROVALI
Atılay KAYA
Mustafa BAYTAR
Erol KILIÇARSLAN
Portekiz Grubu:
Görkem BATIBAY
Özal GÜNER
Ahmet KARATAŞ
Esra ÖZÇEŞMECİ
MESLEKİ ORYANTASYON
Download

Proje Sonuç Kitapçığı için Tıklayınız