DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ
LİSTESİDİR
NOT: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 7/ 8/ 9 Nisan 2014 tarihlerinde Nüfus cüzdan fotokopisi, 6 adet vesikalık fotoğraf
ve transkript belgeleriyle kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Öğrenci Numarası ve şifre için bölüm memurunuz ile irtibata geçiniz.
Hazırlık muafiyet sınavı 07 Nisan 2014 Saat 09:00’da Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak olup, Sınava girecek
olanların listesi sayfa sonundadır.
SIRA
NO
ADI SOYADI
YERLEŞTİĞİ ÜNİV/BÖLÜM
YERLEŞ
TİĞİ YIL
PUAN TÜRÜ
1
2
Mert Ali TEZİŞÇİ
Hakan ÇAY
2011
2012
TM1 358.578
TM1 292.261
3
Seçil SAYRAÇ
EKONOMETRİ/ EA 226.918
OLUMLU
Serranur YAKAR
Songül YILMAZ
2013
DGS
2012
2012
EA/ 229.240
4
5
TM1 324.021
TM1 276.030
EKONOMETRİ/ TM1 322.126
EKONOMETRİ/ TM1 322.126
OLUMLU
6
Çağla Nur BERK
2013
TM1 308.452
MALİYE (İ.Ö.) / TM1 301.861
OLUMLU
7
8
Tuğcan KARADAŞ
Aybüke HARİRİ
Bilkent Üniv Fen Fak/Matematik
Çanakkale 18 Mart Üniv Biga İİBF/
Kamu Yönetimi iö
Adnan Mend.Ün.NazilliİİBF/Maliye
(i.ö.)
Pamukkale Üniv. İİBF/Maliye
Süleyman Dem. Üniv.İİBF
/Ekonometri
Balıkesir Üniv.Bandırma
İİBF/Maliye
Akdeniz Üniv.İİBF/Maliye
Celal Bayar Üniv.İİBF/İşletme (i.ö)
FAKÜLTEMİZ BÖLÜM/
PUANI
Ekonometri İÖ / TM1 345.452
Ekonometri İÖ/ TM1 309.172
TM1 368.536
EA/ 229.148
MALİYE (İÖ) / TM1 363.514
MALİYE (i.ö.)/ EA.229.106
OLUMLU
OLUMLU
9
10
11
Serranur YAKAR
Onur ÖGEL
Cansu TATAR
Pamukkale Üniv. İİBF/Maliye
Gazi Üniv.İİBF/Çeko (i.ö.)
Uludağ İİBF/ÇEKO (İ.Ö)
2011
2012
DGS
2012
2013
2012
TM1 324.021
TM1 302.131
TM1 313.042
ÇEKO (İ.Ö.) / TM1 317.154
ÇEKO (İ.Ö.) / TM1 281.376
ÇEKO (İ.Ö.) / TM1 317.154
OLUMLU
OLUMLU
DURUMU
OLUMLU
OLUMSUZ
OLUMSUZ
OLUMSUZ
12
13
14
Müge KESKİN
Emre İMANCI
Emek Azra
KARAYAĞMURLU
15
Hasret KURAL
SIRA
NO
ADI SOYADI
16
Fatma COŞKUN
17
Aysun GÜR
18
Kazım Can KOCA
19
Güney DİNAR
20
Mehmet
KIZILYILDIRIM
Fatih
KARADİKEN
Erhan Burak
TAŞKIN
Hasan Hüseyin
ERDEM
Gizem
ÖZÇÖMLEKÇİ
Erim Gencer
KAMACI
Fatıma
DALBUDAK
Ali Cem ARABACI
21
22
23
24
25
26
27
Çanakkale 18 Mart Üniv. Biga İİBF/
Çeko (i.ö.)
Hacettepe Üniv.İİBF/İktisat (ing)
Gediz Üniv.İİBF/Siya.Bil.ve Kamu
Yönetimi
Çanakkale 18 Mart Üniv.Biga İİBF/
Kamu (i.ö.)
YERLEŞTİĞİ ÜNİV/BÖLÜM
2012
TM1/281.840
ÇEKO (i.ö) /TM1 317.154
OLUMSUZ
2012
2013
TM2 423.124
TM2 331.756
KAMU YÖN. /TM2 369.636
KAMU YÖN.(İ.Ö)/ TM2 320.654
OLUMLU
OLUMLU
2012
TM2 311.181
KAMU YÖN.(İ.Ö.)/ TM2 352.852
OLUMSUZ
YERLEŞ
TİĞİ YIL
PUAN TÜRÜ
DURUMU
Çanakkale 18 Mart Üniv. Biga İİBF/
İktisat
Çanakkale 18 Mart Üniv. Biga İİBF/
İktisat
Çukurova Üniv.İİBF/
İktisat (ing.)
Çukurova Üniv.İİBF/
İktisat (İng.)
Çukurova Üniv.İİBF/
İktisat
İstanbul Üniv.İİBF
İKTİSAT
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. İİBF/
İKTİSAT
Uşak Üniv.İİBF/
İKTİSAT
Çukurova Üniv.İİBF/
İktisat
Uludağ Üniv.İİBF
İktisat
Erciyes Üniv.İİBF/
İKTİSAT (İÖ)
Marmara Üniv.İŞLETMEFAK./
2012
TM1/ 282.970
FAKÜLTEMİZ BÖLÜM/
PUANI
İKTİSAT/TM1 338.357
2012
TM1/ 331.112
İKTİSAT/ TM1 338.357
OLUMSUZ
2013
TM1/ 314.379
İKTİSAT/ TM1 306.146
OLUMLU
2013
TM1/ 313.287
İKTİSAT/ TM1 306.146
OLUMLU
2013
TM1/ 328.116
İKTİSAT/ TM1 306.146
OLUMLU
2013
TM1/ 355.636
İKTİSAT/ TM1 306.146
OLUMLU
2013
TM1/ 259.391
İKTİSAT/ TM1 306.146
OLUMSUZ
2013
TM1/ 247.987
İKTİSAT/ TM1 306.146
OLUMSUZ
2012
TM1/ 324.021
İKTİSAT (İ.Ö.)/ TM1 319.360
OLUMLU
2013
TM1/ 290.504
İKTİSAT (İ.Ö.)/ TM1 278.663
OLUMLU
2013
DGS
2012
EA/ 224.502
İKTİSAT (İ.Ö)/ EA 237.503
OLUMSUZ
TM1/ 379.397
İŞLETME/ TM1 339.716
OLUMLU
OLUMSUZ
28
29
Demir Can
YILMAZ
Rıdvan YILMAZ
30
Hikmet CUR
SIRA
NO
ADI SOYADI
31
Fatih EVREN
32
33
Cansu
PALABIYIK
Akın YUVA
34
Volkan BIKMAZ
35
Buse KURU
36
Hasan Andaç
ÇAĞLAYAN
İŞLETME
Ted Üniv.İİBF/
İktisadi ve idari prog.
Melikşah Üniv.İİBF/
İŞLETME
DEÜ.İŞLETME FAK./
İŞLETME (İNG.)
YERLEŞTİĞİ ÜNİV/BÖLÜM
Işık Üniv.İİBF/
İŞLETME (İNG)
Çanakkale 18 M.ÜNİV. İİBF/
İŞLETME
Süleyman Demirel Üniv.İİBF./
Sağlık Yönetimi (i.ö.)
Eskişehir Osmangazi Üniv.İİBF/
İŞLETME
Muğla Sıtkı Koçman Üniv.İİBF/
İŞLETME (İ.Ö)
Adnan Mend.Üniv.Nazilli İİBF/
İŞLETME (İ.Ö.)
2012
TM1/ 347.483
İŞLETME/ TM1 339.716
OLUMLU
2013
TM1/ 340.267
İŞLETME/ TM1 306.766
OLUMLU
2012
TM1/ 391.217
İŞLETME / TM1 339.716
OLUMLU
YERLEŞ
TİĞİ YIL
PUAN TÜRÜ
DURUMU
2012
TM1/ 389.732
FAKÜLTEMİZ BÖLÜM/
PUANI
İŞLETME/ TM1 339.716
OLUMLU
2013
TM1/ 331.059
İŞLETME/ TM1 306.766
OLUMLU
2013
TM1/ 338.211
İŞLETME/ TM1 306.766
OLUMLU
2013
DGS
2013
EA/ 246.877
İŞLETME (i.ö.)/ TM1 238.696
OLUMLU
TM1/ 255.869
İŞLETME (İ.Ö) / TM1 282.490
OLUMSUZ
2013
TM1/ 258.555
İŞLETME (İ.Ö.)/ TM1 282.490
OLUMSUZ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ
yapan öğrencilerden sınava girecek öğrenci LİSTESİDİR
SIRA
NO
ADI SOYADI
1
2
3
Seçil SAYRAÇ
Serranur YAKAR
Çağla Nur BERK
Haz
Haz
Haz
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuğcan KARADAŞ
Onur ÖGEL
Emek Azra
KARAYAĞMURLU
Kazım Can KOCA
Güney DİNAR
Mehmet
KIZILYILDIRIM
Fatih KARADİKEN
Erim Gencer KAMACI
Rıdvan YILMAZ
Cansu PALABIYIK
Akın YUVA
Volkan BIKMAZ
Ali Cem ARABACI
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Haz
Download

merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş sonuçları