Vize Danısmanlık Ofisi
TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Gerekli Belgeler;
Tüm başvuru sahiplerinin ortak hazırlayacağı evrak listesi
•
İmzalanmış Başvuru Formu.
•
Vize talebinde bulunduğunuzu belirten bir dilekçe
•
Masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirtir bir dilekçe
•
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf.
•
Pasaportun 1. sayfasının fotokopisi var ise son üç yılda alınmış schengen,İngiltere,Amerika,İsviçre vize fotokopileri.
•
Var ise eski pasaport ve alınmış olan vizelerin fotokopisi.
•
30.000 Euro değerinde Schengen ülkelerinde geçerli seyahat sigortası(tarafımızdan yapılmaktadır.)
•
Uçak rezervasyonu/Gemi bileti
•
Otel rezervasyonu konsolosluk tarafından kontrol edildiği için otelden rezervasyon yapan kişinin adı ve soyadı.
Başvuru sahibi Şirket sahibi ise(hazırlıyacağı evraklar
1.
Şirketin imza sirküleri
2.
Faaliyet belgesi veya ticaret odası kaydı(son 6 aya ait olmalı)
3.
Vergi levhası(2012 işlenmiş olmalı)
4.
Bağkur’lu ise kaşe ve imzalı döküm
5.
Şirkette maaşlı çalışıyor ise SSK işe giriş ve gün dökümü
6.
Şirkette maaşlı çalışıyor ise Son 3 aya ait maaş bordosu muhasebe tarafından düzenlenmiş,kaşe ve imzalı olacak
7.
Gayrimenkul tapuları
8.
Araç ruhsat fotokopisi
9.
Başvuru sahibinin maaş aldığı bankadan son 3 aylık hesap döküm özeti
10.
İş yerinden seyahat tarihini ve şirketteki görevini belirtir kaşe ve imzalı dilekçe.
Başvuru Sahibi Emekli ise (hazırlayacağı evraklar)
1.
Son aya ait kredi kartı ekstresi
2.
Maaş aldığı bankadan son 3 aylık döküm
3.
Emekli olduğu kurumdan yazı
4.
Gayrimenkul tapuları
5.
Araç ruhsat fotokopisi
6.
Başvuru sahibinin maaş aldığı bankadan son 3 aylık hesap döküm özeti ile var ise birikimi olan bankadan 3 aylık döküm
Başvuru Sahibi Çalışan İse (hazırlayacağı evraklar)
1.
Şirketin imza sirküleri
2.
Faaliyet belgesi veya ticaret odası kaydı(son 6 aya ait olmalı)
3.
Vergi levhası(2012 işlenmiş olmalı)
4.
S.S.K işe girişi ve gün dökümü
5.
Son 3 aya ait maaş bordosu muhasebe tarafından düzenlenmiş,kaşe ve imzalı olacak
6.
Gayrimenkul tapuları
7.
Araç ruhsat fotokopisi
8.
Başvuru sahibinin maaş aldığı bankadan son 3 aylık hesap döküm özeti ile var ise birikimi olan bankadan 3 aylık döküm
9.
Çalışılan iş yerinden seyahat tarihinde izinli olduğu süreyi ve şirketteki görevini belirtir kaşe ve imzalı dilekçe
Başvuru sahibi Çocuk ise (hazırlanacak evraklar)
1.
18 yaşından küçük çocuklar için Anne ve Baba ile seyahat etmiyor ise noterden Muvakatname
2.
Öğrenim görülen okuldan Öğrenci belgesi
3.
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise başvuru formu ve vize talebiyle ilgili dilekçelerde Anne ve Babanın imzası olmalı,kişilerden birinde vekalet var ise sadece
onun imzası yeterli oluyor.
4.
Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği(ailenin tüm kişilerinin bilgileri olmalı)
5.
Masrafları karşılayacak kişi yukarıdaki evrak listesinde hangi gruba giriyor ise evraklar o doğrultuda hazırlanacak.
E
Ğ
L
A
SA
SI
İ
V
İ
R
Z
E
İŞLEML
IK
S İ G O
R
T
1472 Sok. Zeynep Hanım Apt. No :24 D :1 Alsancak
Te l : 0 2 3 2 4 6 4 8 8 8 6 F a x : 0 2 3 2 4 2 1 6 1 8 6 E - M a i l : i l e t i s i m @ b a b u r s a h v i z e o f i s i . c o m
www.babursahvizeofisi.com
Download

Almanya Vizesi - Babürşah Vize Ofisi