Trustik Vize
1- Başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve şahsen
imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru Formu ve Kimlik kartı
fotokopisi
2- Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine biometrik (3.5 cm
x 4.5 cm) 2 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzüçenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde
görülebilmelidir.
3- Başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış en az 6 ay daha
geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport. Pasaportun geçerlilik
süresini gösteren sayfalarının(2., 3., 60.,) ve vizelerin bulunduğu
sayfalarının A4 kağıdına fotokopisi. Var ise eski pasaportların
işlenmiş sayfalarının ve geçerlilik sayfalarının fotokopileri.
4- Başvuru sahibinin adına düzenlenmiş tüm Schengen Ülkelerinde
geçerli, seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30000 Euro
olan Seyahat Sağlık Sigortası.
5- Güncel Banka Hesap özeti(Banka Hesap Özeti alınan Banka’nın
İmza Sirküleri),, Mali durum belgeleri (örn. Tapu senedi).
6- Tam Tekmil Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
7- Hotel ve Uçak rezervasyonu
* Serbest Meslek Sahiplerinin sunması gereken belgeler:
1- Vergi Levhasının ön ve arka sayfasının fotokopisi
2- Faaliyet Belgesi
3- Ticaret Odası Sicil Kaydı Sureti aslı ve fotokopisi (6 aydan eski
olmamalı)
Çalışanlar
1- Antetli Kağıda hazırlanmış imza yetkilisi tarafından imzalanmış
izin onay belgesi.
2- SSK Belgeleri(İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hzimet Dökümü)
3- Son 3 ayın Maaş bordrosu
4- Vergi Levhasının ön ve arka sayfasının fotokopisi
5- Faaliyet Belgesi
6- Ticaret Odası Sicil Kaydı Sureti aslı ve fotokopisi (6 aydan eski
olmamalı)
Öğrenciler
1- Eğer başvuru sahibi öğrenci ise: Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
2- 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için ebeveynlerden
muvafakatname
3- Eğer başvuru sahibi evli ise Evlilik Cüzdanı sunulması
gerekmektedir.
4- Başvuru sahibinin seyahat planını gösteren belgeler veya otel
rezervasyonları
5- Başvuru sahibinin Uçak/Seyahat rezervasyonları ya da öngörülen
ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler Büyükelçilik, yukarıda
belirtilen belgelere ek olarak yeni belgeler talep etme hakkına
sahiptir.
Ticari Vize
1- Başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve şahsen
imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru Formuve Kimlik kartı fotokopisi
2- Yakın bir zamanda çekilmiş beyaz zemin üzerine biometrik (3.5 cm
x 4.5 cm) 2 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafta, başvuru sahibinin yüzüçenesi, alnı, burnu, gözleri, kaşları ve ağzı açık bir şekilde
görülebilmelidir.
3- Başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış en az 6 ay daha
geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport. Pasaportun geçerlilik
süresini gösteren sayfalarının(2., 3., 60.,) ve vizelerin bulunduğu
sayfalarının A4 kağıdına fotokopisi.Var ise eski pasaportların işlenmiş
sayfalarının ve geçerlilik sayfalarının fotokopileri
4- Başvuru sahibinin adına düzenlenmiş tüm Schengen Ülkelerinde
geçerli, seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30000 Euro
olan Seyahat Sağlık Sigartası.
5- Avusturya’daki davet eden firmadan başvuru sahibine gönderilen
elektronik davetiyenin tanıtım numarası (ID No.) ya da başvuru
sahibinin son 3 yıla ait bir Schengen Vizesi varsa Avusturya’daki
firma(yetkili kişi) tarafından düzenlenen davetiye.
6- Güncel Banka Hesap özeti(Banka Hesap Özeti alınan Banka’nın
İmza Sirküleri), Mali durum belgeleri (örn. Tapu senedi)
7- Tam Tekmil Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
8- Hotel ve Uçak rezervasyonu
* Serbest Meslek Sahiplerinin sunması gereken belgeler:
1- Vergi Levhasının ön ve arka sayfasının fotokopisi
2- Faaliyet Belgesi
3- Ticaret Odası Sicil Kaydı Sureti aslı ve fotokopisi (6 aydan eski
olmamalı)
* Çalışanların sunması gereken belgeler:
1- Antetli Kağıda hazırlanmış imza yetkilisi tarafından imzalanmış
izin onay belgesi.
2- SSK Belgeleri (İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hzimet Dökümü)
3- Son 3 ayın Maaş bordrosu
4- Vergi Levhasının ön ve arka sayfasının fotokopisi
5- Faaliyet Belgesi
6- Ticaret Odası Sicil Kaydı Sureti aslı ve fotokopisi (6 aydan eski
olmamalı)
Emekliler
1- Emekli Kimlik Kartı Fotokopisi
2- Emekli aylığı gelir belgesi
Download

Trustik Vize