RDSMART
Ödeme sistemlerinin kalbi
CardSmart Bosphorus’ta attı
Ödeme sistemlerinde en yenilikçi ürün ve hizmetlerin paylaşıldığı CardSmart Bosphorus
etkinliği, farklı sektörlerden konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.
Danışmanlığı Direktörü Sedat Zencirci, DenizBank Bilgi Teknolojileri
ve Destek Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Dilek Duman,
Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Küçük, Gelir İdaresi
Başkanlığı Daire Başkanı Hüdaverdi Akkoca, Yapı Kredi Ödeme
Sistemleri, Dijital Kanallar İş Geliştirme Grupları Direktörü Kadriye
Atsal, Microsoft Finansal Hizmetler İş Geliştirme Yöneticisi Elif Acar
Özgüner, SAP Finansal Servisler İş Geliştirme Yöneticisi Nazan
Çayrak, MasterCard Stratejik İş Ortaklıkları Direktörü James Davlouros, TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı N. Mert Başar,
Thales Kıdemli Program Müdürü Francois Baylot, EMC Sistem Mühendisliği Müdürü Emin Çalıklı, IBM Pure Platformu Satış Müdürü
Umut Orhan Aydemir, Visa Avrupa Başkan Yardımcısı Nur Öztün
Kurak, İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, Intel EMEA Pazar
Geliştirme Müdürü Oktay Özgün ve Safenet Akdeniz Bölgesi ürün
uzmanı Uri Shroitman yer aldı..
Cardtek Group tarafından düzenlenen CardSmart Bosphorus etkinliği, 8 Ekim’de İstanbul Ceylan Intercontinental Hotel’de gerçekleştirildi. CardSmart Bosphorus’ta inovasyon, teknoloji trendleri ve
kurumsal performansa etki eden bankacılık uygulamaları, dijital
dünya-değişen tüketici davranışları, e-fatura ve yasal düzenlemeler,
mobil transformasyon projeleri ve değişen dünyada bu hıza ayak
uyduracak çözümler uluslararası ve yerel uzmanlar tarafından ele
alındı. Etkinlikte 11 farklı ülkeden 1000’e yakın katılımcı yer aldı.
Etkinliğin ‘Akılcı bir yaşam için inovasyon’ başlıklı açılış konuşmasını
yapan Cardtek Group CEO’su Ayşe Nil Sarıgöllü, yaptığı konuşmasında “grubumuzun hedefi 2023 yılında dünyanın en inovatif ilk 20
şirketi içerisinde yer almaktır” dedi.
Etkinliğin bu yılki konuşmacıları arasında BBDK Başkanlık Müşaviri Ahmet Türkay Varlı, Oracle Türkiye ve Orta Asya Teknoloji Satış
02 CardSmart Bosphorus
CardSmart Bosphorus, Cardtek Group tarafından 2009’dan beri her
yıl düzenleniyor.
BOSPHORU
INNOVATION FOR A SMARTER LIFE
Cardtek Group / Ayşe Nil Sarıgöllü
CardSmart Bosphorus’un ‘Innovation for a Smarter
Life’ başlıklı açılış konuşmasını yapan Cardtek Group
CEO’su Ayşe Nil Sarıgöllü, inovasyonun Cardtek
Group olarak vizyon, temel değerler ve hedeflerinde
yer aldığını söyledi. “Faaliyet gösterdiğimiz bankacılık
ve finans, kamu, eğlence, biyometri, perakende,
şehirkart ve mobil ödeme uygulama alanlarından
yüzde 88 inovasyon projesi yaptık. 168 ürünün yüzde
74’ü, 408 projenin yüzde 88’i inovasyon kapsamında
yer aldı. Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de ilk olmak
üzere, son beş yıl içinde 16 inovatif projeye imza
attık” diyen Sarıgöllü, inovasyon kapsamında birçok
ödüle layık görüldüklerini vurguladı. Sarıgöllü, tüm
bu değerlendirmelerden yola çıkarak 2023 yılında
dünyanın en inovatif 20 şirketi içinde yer alma
hedefleri olduğunu da aktardı.
CardSmart Bosphorus
03
RDSMART
BDDK / Ahmet Türkay Varlı
‘‘Ödeme Sistemleri ve
Mevzuattaki Yeri’’
Başkanlık Müşaviri Ahmet Türkay Varlı, ödeme
sistemlerinin mevzuattaki yerine değindiği
konuşmasında kartların doğru kullanıldığında hayatımızı düzene sokan bir ödeme aracı
olduğunu ifade etti. Varlı, “Bu ürünlerin yaşamımızı doğrudan etkileyen bir kamusal hizmet
işlevi görmesi, kamu otoritelerinin konuyu yasal çerçeveye oturtmasını, tarafların hak ve
yükümlülüklerini belirlemesini ve bu alanda
geleceğin belirlenmesine katkıda bulunacak
pozisyonlar almasını gerektirmektedir” dedi.
DenizBank / Dilek Duman
‘‘Ödeme Sistemlerinde Bir ilk!
Yazar Kasa POS Uygulamaları’’
DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Dilek
Duman, ödeme sistemlerinde dünyada bir ilk
uygulama yazar kasa POS entegrasyonu ile
mali mevzuat ve kullanıcılarına sunduğu özel
imkanları paylaştı. Cardtek Group DenizBank
başarı hikayesini anlattı.
Oracle / Sedat Zencirci
‘‘Yüksek Hızda Rekabet
ve Algı Yönetimi’’
Oracle Teknoloji Satış Danışmanlığı
Direktörü Sedat Zencirci, verinin çok
hızlı aktığı ve değiştiği dünyada bu
hıza ve değişime ayak uyduracak çözümlere ihtiyacımız olduğunu söylerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Oracle
her türlü verinin yönetimini ve bu verilerden çok hızlı olarak bilgi elde edebilmeyi ve bu bilgileri rekabetin çok
yoğun yaşandığı finans dünyasında
kurumlar için bir avantaja döndürebilmeyi sağlayacak bütünleşik çözümler
sunmaktadır.”
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hüdaverdi Akkoca
‘‘e-fatura ve Türkiye Uygulamaları’’
Odeabank /
Tayfun Küçük
‘‘Bankacılıkta Yarının
Teknoloji Seçimleri’’
‘‘Ezber bozmak, hızlı çözüm üretmek,
farklı düşünmek, iddialı olmak işte
Odeabank olarak değerlerimiz.’’ diyerek sözlerine başlayan Odeabank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Küçük,
Odeabank ve müşterileri arasında
oluşturmak istedikleri özel ilişkiyi örnekleri ile anlattı, hedeflerini açıkladı.
04 CardSmart Bosphorus
CardSmart Bosphorus’ta GİB adına konuşan Daire Başkanı Hüdaverdi Akkoca, günümüzde teknolojinin verimliliği inanılmaz boyutta arttırdığını, iş yapış şekillerindeki
değişimin hem firmalar hem de kamu için kaçınılmaz
hale geldiğini söyledi. Kağıt kullanımının yerini elektronik
yöntemlerin aldığını, yazılım ve sistemlerin iş hayatında
ve kamu kurumlarında daha fazla yer edinmeye başladığını belirten Akkoca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değişimlere paralel olarak iş tanımlarında da değişiklikler
oluşmuş, istihdam edilen personelin bile teknoloji ile
uyumlu olması gereklilik değil zorunluluk halini almıştır.
Bu ana değişimler, yasal değişimlerle desteklenerek ileriye dönük yapılanma çalışmalarına kamu kurumlarında,
özellikle de Gelir İdaresi Başkanlığı’nda son sürat devam edilmektedir. Elektronik fatura uygulaması kurumun
ekonomiyi, firmaları, mükellefi rahatlatacak eski ama
yeni yeni adını duyuran projelerinden birisidir.”
Yapı Kredi Bankası / Kadriye Atsal
‘‘Ödeme Sistemlerinin Geleceği’’
YKB Ödeme Sistemleri Dijital Kanallar Yazılım Geliştirme Grupları Direktörü Kadriye Atsal, dünyada ödeme
sistemleri trendleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Atsal konuşmasında bu trendlerin Türk bankacılık sistemine yansımalarını değerlendirdi.
BOSPHORU
Microsoft / Elif Acar Özgüner
‘‘Finansal Hizmetlerde Mobil Dönüşüm
ve DenizBank Başarı Hikayesi’’
Microsoft Finansal Hizmetler İş Geliştirme Yöneticisi Elif Acar
Özgüner ve Intertech Genel Müdür Yardımcısı Kadir Öztürk
ile birlikte gerçekleştirdikleri sunumda finansal hizmetlerde
mobil dönüşüm konusunda katılımcıları bilgilendirdiler ve DenizBank başarı hikayesini paylaştılar. Özgüner konuşmasında
Microsoft’un finans sektöründe, finansal kurumların müşteri
ve çalışan deneyimlerinin transformasyonunu desteklemek
vizyonu ile çalıştığını vurguladı. “Bu kapsamda yer alan mobil
transformasyon projeleri, kurumların her yerde, her zaman ve
herhangi bir kanal ya da herhangi bir cihaz üzerinden erişerek, müşterilerinin hayatlarında varolmasını hedeflemektedir”
diyen Özgüner, sözlerini şöyle sürdürdü: “DenizBank, Microsoft işbirliği ile hayata geçirilen inovatif bankacılık hizmetleri ve
yeni deneyimler kapsamında tasarlanan bankacılık süreçleri
ile, müşteri ve çalışanları için bu dönüşümü gerçekleştirmiştir.”
MasterCard / James Davlouros
‘‘Fiziksel ve Elektronik Dünyada
Ödeme Sistemlerinin Bütünleşmesi’’
SAP / Nazan Çayrak
‘‘Değişim ve Dönüşümde
Lider Olmak’’
SAP Finansal Servisler, İş Geliştirme
Yöneticisi Nazan Çayrak, inovasyon,
teknoloji trendleri ve kurumsal performansa etki eden bankacılık uygulama
örneklerini paylaştı ve SAP’nin, iş ortakları ve bankalar ile esnek iş modelleri oluşturduğunu sözlerine ekledi.
MasterCard Stratejik İş Ortaklıkları Direktörü James
Davlouros, ödemeler dünyasında geleceğin nakitsiz
olacağına dair güçlü işaretler olduğunu vurguladı.
“Yakın zamanda kağıt para döneminden nakitsiz bir
dünyaya doğru ilerleyeceğiz. Bu dünyada elektronik
ödeme çözümleri de daha efektif, daha güvenli ve
daha bütünleşik çözümler olarak ön plana çıkacak”
diyen Davlouros, iş dünyası ve bireyler arasındaki
fırsatların her anlamda çoğalacağına inanıdıklarını
sözlerine ekledi.
Thales / Francois Baylot
‘‘Bir Biletle Tüm Ülke’’
Thales Kıdemli Program Müdürü Francois Baylot, ‘Bir biletle tüm ülke’ başlıklı konuşmasında, ulaşımda çığır açan
tek biletle seyahat uygulamasının Danimarka ve Hollanda’daki örneklerinden söz etti. Baylot, “Kamu hizmetinde
çağdaşlık seviyesini yükseltmeyi arzulayan şehirler, bölgeler veya ülkeler genellikle önce ulaşım seçeneklerini gözden geçirirler. Daha hızlı erişim, uygunluk, sahtekarlığın
önlenmesi, kaliteli servis beklenen faydalar arasındadır.
Danimarka ve Hollanda çoktan bu eşsiz ve iddalı birleşik
toplu taşıma sistemine geçtiler bile. Ancak geçiş süreci de
çok kolay olmadı” şeklinde konuştu.
TTNET / N. Mert Başar
‘‘Ödeme Sistemlerinde
Dijital Vizyon’’
TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı N. Mert Başar, yeni dijital dünya ile birlikte tüketici kullanım alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. “TTNET
de bu değişime ayak uyduruyor” diyen
Başar, şirketin internet servis sağlayıcısı olmasının ötesinde müşterilerinin
hayatının her alanına dokunduğunu
ve değer kattığını sözlerine ekledi.
EMC / Emin Çalıklı ‘‘Yeni Nesil Altyapı Çözümleri’’
EMC Sistem Mühendisliği Müdürü Emin Çalıklı, CardSmart Bosphorus etkinliğinde ‘Yeni Nesil
Altyapı Çözümleri’ başlıklı bir konuşma yaptı. Yeni yazılım tanımlı veri depolama platformunun, servis sağlayıcıların ve BT departmanlarının web ölçekli veri depolama altyapısı kurmalarına olanak sağladığını belirten Çalıklı, açık ve genişletilebilir bu yeni mimarinin mevcut BT
yatırımlarının özelliklerini kullandığını ve gelecek için gerekli temeli attığını ifade etti.
CardSmart Bosphorus
05
RDSMART
IBM / Umut Orhan Aydemir
‘‘Finans Sektöründe IBM Flex System:
Gücün Tek Bir Noktadan Yönetimi’’
IBM Pure Platformu Satış Müdürü Umut Orhan Aydemir, bütünleşmiş bir altyapı çözümü olan Flex System sunucunun, veri depolama,
ağ, uçtan uca sanallaştırma, bulut bilişim ve yönetimini birleştirdiğini
aktardı. Aydemir, “Flex System, iş yüklerinizin devreye alınmasını
ve bakımını otomatikleştirmek ve optimize etmek üzere tasarlanan,
sunucu&ağ&veri depolama sanallaştırmaları yapan, bileşenlerini sürekli son sürümde ve güncel tutabilen, her bileşeni optimum seviyede çalıştıran birçok uzmanlıklar içerir” dedi.
İETT / Dr. Hayri Baraçlı
‘‘Toplu Ulaşımda Ücret Yönetim
Sistemi’’
İETT İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı,
İETT’nin günümüzde kullanılan ulaşım kartlarının
altında yatan teknoloji ile gelecekte kullanılmasını
hedefledikleri, üzerinde çalıştıkları projelerinden bahsetti.
SafeNet / Uri Shroitman
‘‘Uçtan Uca Kriptolama ile
Güvenli Ödeme’’
Intel / Oktay Özgün
‘‘Intel Doğrulama
Teknolojisi ile
Yenilikçi Bankacılık
ve Ödeme Çözümleri’
Intel Pazar Geliştirme Müdürü Oktay
Özgün, Intel doğrulama teknolojisi
ile yenilikçi bankacılık ve ödeme çözümleri üzerine detaylı ve en güncel
bilgileri paylaştı.
06 CardSmart Bosphorus
SafeNet Akdeniz Bölgesi Ürün Uzmanı Uri Shroitman, uçtan uca kriptolama
ile güvenli ödeme hakkında bilgi verdi.
Uçtan uca Kripto’nun Payment Industry
Council PCI-DSS kurallarına uyumluluk
yükünü azaltmayı hedefleyen bir standart olduğunu belirten Shroitman, “SafeNet uçtan uca Kriptolama sunumuna
katılarak uçtan uca Kriptolama hakkında
daha iyi fikir sahibi olabilir, P2PE‘nin bugün satış noktalarına uygulanabilirliğini
ve P2PE uyumluluğunu kazanıncaya kadar basamakları ve PCI’in zorunlu kıldığı çözüme HSM’in nasıl bir form alarak
uygulandığını öğrenebilirsiniz” şeklinde
konuştu.
VISA / Nur Öztin
Kurak ‘‘Mobil
Ödemelerdeki
Momentum’’
VISA Avrupa Başkan Yardımcısı Nur Öztin Kurak,
Dünyadaki temassız ödeme sistemlerinin geleceğini
ve VISA’nın bu ekosistem
içindeki yerini, önemini ve
projelerini katılımcılarla paylaştı.
BOSPHORU
Bizler Microsoft
Türkiye ailesi olar
ak,
CardSmart Bosp
horus platformun
da
ilk kez ve
heyecan duyarak
yer aldık; 2013 yı
lı öncelik
ve başarı hikaye
lerimizi sektörüm
üzün değerli
üyeleri ile paylaş
ma fırsatını edin
m
iş olduk.
CardSmart Bosp
horus’un hazırlık
sü
recindeki
özen ve profesyo
nelliğiniz; CSB sü
resince
gösterdiğiniz ilgi
ve mükemmel ev
sahipliğiniz
için Microsoft Tü
rkiye adına değe
rli
Cardtek
Group ailesine ve
tüm CSB hazırlık
ekibi
üyelerine sonsuz
teşekkürlerimizi ile
tmek
isterim; bizler de
sizlerle aynı plat
formda yer
almaktan onur du
yduk.
Elif Acar Özgün
er
MICROSOFT
Güzel bir organizasyondu.
Davetiniz için teşekkürler.
Başarılarınızın devamını dilerim.
Nur Öztin KURAK
VISA EUROPE
INTEL
mların,
atılan kuru ları farklı
k
e
ğ
li
in
etk
uk
liği, sund
Öncelikle
lı
rın çeşitli
a
ıl
ça başarı
c
k
a
u
m
ld
ş
o
n
a
d
konu
ın
arı bakım
olduğunu
bakış açıl verimli bir etkinlik
nı sıra
ış,
planlanm
Bunun ya ratıcı
.
m
ri
te
is
a
ek
böylesi y
ifade etm
e’mizden
re imza
iy
le
rk
je
ü
T
ro
l
p
e
lı
rı
a
Güz
ş
a
rı
yasında b mış olması da ay
ve iş dün
ık
ç
kurumun
tik açıdan
atmış bir
ldu. Lojis
o
ı
ğ
a
n
y
ka
herşeyin
bir gurur
k yemek
re
e
in
g
,
ıt
y
a
k
ı, etkinliğ
da gerek
üş olmas
m
rü
ü
y
ın
n
n
a
a
aksamad
ir planlam
başarılı b r. Gelecek yıl
a
d
ın
s
a
ark
riyo
l
unu göste
ı ile pane
bulunduğ verenlerin katılım
k
ön
da görme
sektöre y
a ajanda
d
u
m
ru
gibi bir otu
isteriz.
AYRAK
Nazan Ç
SAP
ÖZGÜ
N
Çok güze
l ve başa
rılı bir
etkinlikti.
Çok tebri
kler,
ellerinize
sağlık.
ir
Çok güzel b
ndu; emeği
o
y
s
a
organiz
ağlık.
esin eline s
geçen herk
Yavuz B
UR U K
MICROS
OFT
CardSmart Bosphorus, global şirk
etlerin önde
gelen konuşmacılarının yanı sıra
ödeme sistemleri
konusunda Türkiye’deki önemli geli
şmeleri aktaran
yetkililerin katılımıyla gerçekten dolu
dolu bir
etkinlik oldu. Böylesi faydalı bilgileri
n paylaşıldığı
etkinliklere Türkiye’de daha fazla
ihtiyacımız var.
Emeği geçen herkesi tebrik ediyoru
m.
Selin Özbiçer
CARETTA
2 günd
ür
lokalde sizlerin etkin
li
v
duydu e yurtdışınd ğini anlatıyo
m herş
a. Bir T
rum
ey
ü
ev sah
ipliğind den önce. B rk olarak gur
ir Türk
ur
e ulusla
için ca
şir
n
ra
başarı attığı ve sizle sı şirketlerin ketinin
hikaye
rle yap
katılma
le
ıla
paylaş
ması ç rini büyük bir n işbirlikler k
in
ok etkil
Bugün
eyiciyd hevesle izley i,
içinde
i
ic
b
(
arkada
ilerle
Geneld
izim lo
şlarım
ız sizle kal ofis yöne e tersi olur)
ayrıca
.
tim
re
ile
ortaya tecekler. Ge bir teşekkür inden
ile
rç
çı
kaynak kardınız. Biz ekten süper tisini
im geç
bir iş
lanan
bazı a
is döne
tolere
ksa
ett
m
kez da iniz, destekle maları cok y imizden
ha tüm
apıcı ş
diniz. H
ekilde
ekibe ç
sizlerle
erşey
iç
o
ç
da der alışıyoruz… k teşekkür e in bir
d
in bir n
Umarı
oktaya
m bu iş eriz. İyi ki
taşırız
birliğin
.
i daha
Oktay
Ali YILDIZ
T
PLASTKAR
Davet
iniz üz
erine C
gerçek
ey
le
toplan ştirdiğiniz C lan Interco
ntinen
tısına
ardsm
ta
ka
a
duydu
ğumu tılmaktan b rt Bosphoru l’de
üyük m
belirtm
s
konula
ek
emnun
r
iyet
tek ke ve davetli k isterim. Tü
on
lim
m
olmuş eyle kusur uşmacılar n akış,
suz bir
. Süre
oktası
ç iç
n
o
yoğun
luğunu erisinde, h rganizasyo da
n
azırlık
zu bile
yakın
aşama
bir çalı
n biri o
s
ş
la
ekibin
izin ve ma gerçekle rak mükem ındaki
mele
ştirmiş
sizin e
s
meğin
ize sa iniz. Tüm
Zeyne
ğlık.
l YI
LMA
ONGR Z
E
ART K
Aslında sizlerle birlikte
hepimiz
kocaman bir ekibin üy
eleriyiz. Kendinizi
bizden ayrı tutmadınız,
biz de
sizden. Sizin üzüntünüz
bizim, bizim
sıkıntımız sizin oluyor.
Gülüyorsak
beraber gülüyoruz, ağ
lıyorsak beraber.
Böyle bir ekipten kötü
bir iş çıkar
mı? Bu hepimizin birlikt
e başarısıdır.
Bize gösterdiğiniz anlay
ış, sabır ve
desteğiniz için asıl biz
size teşekkür
ediyor ve birlikteliğimizin
devamını
diliyoruz.
Bozkurt CENDEY
OYAK TURİZM
CardSmart Bosphorus
07
OSPHORUS
CardSmart
Bosphorus
CardSmart Bosphorus organizasyonumuza konuşmacı olarak katkı sağlayan saygın
iş ortaklarımızın değerli fikir ve deneyimleri
sayesinde ödeme teknolojileri sektörünün
önde gelen uluslararası etkinliklerinden biri
olarak bu yıl da ayrı bir başarıya imza attık.
Kamuoyundan da aldığı haklı övgülerle bizleri gururlandıran bu organizasyonumuzun
başarısındaki önemli katkıları için konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
CardSmart Bosphorus 2014’de buluşmak
dileğiyle...
08 CardSmart Bosphorus
Download

CardSmart Bosphorus