Download

kumbağ kampına müracaat edenlere tahsis edilen odalara ait çizelge