2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
h1ø9(56ø7(/(5723/$0,
8<*8/$0$/,626<$/%ø/ø0/(5
øù/(70(
7(.67ø/*(/øù7ø50(9(3$=$5/$0$
ø7h7(.67ø/7(.19(7$6)82/3681<)$6+ø21,1678787(2)7(&+12/2*<
.ø7/(ø/(7øùø0ø9($5$d/$5,
5$'<26ø1(0$9(7(/(9ø=<21
*g56(/ø/(7øùø07$6$5,0,
'2ö8ùh6$1$79(7$6)%856/8
'2ö8ùh6$1$79(7$6)7$0%856/8
DUMLUPINAR Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
'80/83,1$5h*h=(/6$1$7/$5)øg
(6.øù(+ø5260$1*$=øh6$1$79(7$6)
*$=øh*h=(/6$1$7/$5)
ø67$<',1hø/(7øùø0)
ø67$<',1hø/(7øùø0)%856/8
ø67$<',1hø/(7øùø0)%856/8
ø67$<',1hø/(7øùø0)7$0%856/8
ø67%ø/*øhø/(7øùø0)
ø67%ø/*øhø/(7øùø0)7$0%856/8
.2&$(/øhø/(7øùø0)
0$/7(3(hø/(7øùø0)%856/8
0$/7(3(hø/(7øùø0)7$0%856/8
ONDOKUZ MAYIS Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
SAKARYA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
<(1ø<h=<,/hø/(7øùø0)%856/8
<(1ø<h=<,/hø/(7øùø0)7$0%856/8
/().($9583$h..7&ø/(7øùø0%ø/ø0/(5ø)
/().($9583$h..7&ø/(7øùø0%ø/ø0/(5ø)%856/8
/().($9583$h..7&ø/(7øùø0%ø/ø0/(5ø)7$0%856/8
<$.,1'2ö8h..7&ø/(7øùø0)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&ø/(7øùø0)7$0%856/8
6$+1(9(*g67(5ø6$1$7/$5,<g1(7ø0ø
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
ø67%ø/*øhø/(7øùø0)
ø67%ø/*øhø/(7øùø0)7$0%856/8
6$1$7<g1(7ø0ø
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø/(7øùø07$6$5,0,
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67.h/7h5h6$1$79(7$6)
ø67.h/7h5h6$1$79(7$6)7$0%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)7$0%856/8
<,/',=7(.1ø.h6$1$79(7$6)
(öø7ø0
6$1$7(öø7ø0ø
0h=ø.gö5(70(1/øöø
$ø%5$+ø0d(d(1h(öø7ø0)
$ø==(7%$<h(öø7ø0)
$0(1'(5(6h(öø7ø0)
$7$7h5.h..$5$%(.ø5(ö7)
%$/,.(6ø5h1(&$7ø%(<(ö7)
&80+85ø<(7h(öø7ø0)
d$1$..$/(216(.ø=0$57h(öø7ø0)
'2.8=(</h/h%8&$(öø7ø0)
(5=ø1&$1h(öø7ø0)
*$=øh*$=ø(öø7ø0)
*$=ø260$13$ù$h(öø7ø0)
+$55$1h(öø7ø0)
ø1g1hh(öø7ø0)
.7h)$7ø+(öø7ø0)
0$.ø)(562<h(öø7ø0)
0$50$5$h$7$7h5.(öø7ø0)
08ö/$6,7.,.2d0$1h(öø7ø0)
1(&0(77ø1(5%$.$1h$+0(7.(/(ù2ö/8(ö7)
1øö'(h(öø7ø0)
21'2.8=0$<,6h(öø7ø0)
3$08..$/(h(öø7ø0)
75$.<$h(öø7ø0)
8/8'$öh(öø7ø0)
<h=h1&h<,/h(öø7ø0)
'2ö8$.'(1ø=h..7&(öø7ø0)
'2ö8$.'(1ø=h..7&(öø7ø0)%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&(öø7ø0)7$0%856/8
<$.,1'2ö8h..7&$7$7h5.(öø7ø0)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&$7$7h5.(öø7ø0)7$0%856/8
KONTENJAN
25788
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
14276
30
30
30
940
660
560
11
3
40
40
30
15
10
9
35
6
36
4
40
30
3
20
30
45
5
5
38
5
90
10
100
54
6
36
4
35
30
1
4
245
63
7
27
3
90
10
27
3
15
13261
2312
957
40
30
30
40
40
30
30
30
40
50
25
40
30
50
30
50
30
40
30
30
30
30
40
30
10
28
4
36
4
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
$=(5%$<&$1'(93('$h3('$*2-ø)h&5(7/ø
1$+&ø9$1'(9h1$+&ø9$1$=(5%$<&$1ø1&(6$19(*h=(/6$1)h&5(7/ø
5(6ø0øùgö5(70(1/øöø
$ø%5$+ø0d(d(1h(öø7ø0)
$ø==(7%$<h(öø7ø0)
$0(1'(5(6h(öø7ø0)
$.6$5$<h(öø7ø0)
$1$'2/8h(öø7ø0)
$7$7h5.h..$5$%(.ø5(ö7)
&80+85ø<(7h(öø7ø0)
d$1$..$/(216(.ø=0$57h(öø7ø0)
d8.8529$h(öø7ø0)
'ø&/(h=ø<$*g.$/3(öø7ø0)
'2.8=(</h/h%8&$(öø7ø0)
(*(h(öø7ø0)
(5=ø1&$1h(öø7ø0)
),5$7h(öø7ø0)
*$=øh*$=ø(öø7ø0)
*$=ø260$13$ù$h(öø7ø0)
+$55$1h(öø7ø0)
ø1g1hh(öø7ø0)
.$67$0218h(öø7ø0)
.7h)$7ø+(öø7ø0)
0$.ø)(562<h(öø7ø0)
0$50$5$h$7$7h5.(öø7ø0)
08ö/$6,7.,.2d0$1h(öø7ø0)
0867$)$.(0$/h(öø7ø0)
1(&0(77ø1(5%$.$1h$+0(7.(/(ù2ö/8(ö7)
1øö'(h(öø7ø0)
21'2.8=0$<,6h(öø7ø0)
3$08..$/(h(öø7ø0)
75$.<$h(öø7ø0)
8/8'$öh(öø7ø0)
<h=h1&h<,/h(öø7ø0)
<$.,1'2ö8h..7&$7$7h5.(öø7ø0)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&$7$7h5.(öø7ø0)7$0%856/8
1$+&ø9$1'(9h1$+&ø9$1$=(5%$<&$1ø1&(6$19(*h=(/6$1)h&5(7/ø
%('(1(öø7ø0ø9(6325
%('(1(öø7ø0ø9(6325
$(95$1h%('(1(ö79(6325<2
$ø%5$+ø0d(d(1h%('(1(ö79(6325<2
$ø==(7%$<h%('(1(ö79(6325<2
$.2&$7(3(h%('(1(ö79(6325<2
$0(1'(5(6h%('(1(ö79(6325<2
$',<$0$1h%('(1(ö79(6325<2
$.'(1ø=h%('(1(ö79(6325<2
$.6$5$<h%('(1(ö79(6325<2
$0$6<$h(öø7ø0)
$1$'2/8h6325%ø/)
$1.$5$h6325%ø/)
$5'$+$1h%('(1(ö79(6325<2
$7$7h5.h%('(1(ö79(6325<2
$7$7h5.h..$5$%(.ø5(ö7)
%$/,.(6ø5h%('(1(ö79(6325<2
%$57,1h%('(1(ö79(6325<2
%$70$1h%('(1(ö79(6325<2
%ø7/ø6(5(1h%('(1(ö79(6325<2
%h/(17(&(9ø7h%('(1(ö79(6325<2
&(/$/%$<$5h%('(1(ö79(6325<2
&80+85ø<(7h%('(1(ö79(6325<2
d$1$..$/(216(.ø=0$57h%('(1(ö79(6325<2
d8.8529$h%('(1(ö79(6325<2
'ø&/(h%('(1(ö79(6325<2
'2.8=(</h/h6325%ø/9(7(.1<2
'80/83,1$5h%('(1(ö79(6325<2
'h=&(h%('(1(ö79(6325<2
(*(h%('(1(ö79(6325<2
(5&ø<(6h%('(1(ö79(6325<2
(5=ø1&$1h%('(1(ö79(6325<2
(5=ø1&$1h(öø7ø0)
),5$7h%('(1(ö79(6325<2
*$=øh%('(1(ö79(6325<2
*$=ø$17(3h%('(1(ö79(6325<2
*$=ø260$13$ù$h%('(1(ö79(6325<2
*('ø.h6325%ø/)
*('ø.h6325%ø/)%856/8
*('ø.h6325%ø/)7$0%856/8
*ø5(681h(öø7ø0)
*h0hù+$1(h%('(1(ö79(6325<2
+$&(77(3(h6325%ø/)
+$55$1h%('(1(ö79(6325<2
+ø7ø7h%('(1(ö79(6325<2
ø1g1hh%('(1(ö79(6325<2
ø67h%('(1(ö79(6325<2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
20
10
1355
50
40
40
30
55
45
35
30
40
30
60
20
40
40
70
25
40
50
35
50
30
100
30
30
45
30
60
40
30
50
40
36
4
5
10949
3524
50
50
30
40
50
50
40
40
40
40
50
40
40
40
44
60
50
40
50
60
40
40
40
60
30
40
40
50
50
40
50
50
50
50
40
35
10
5
60
50
30
44
60
40
80
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
.0$5$ù6h7dhø0$0h%('(1(ö79(6325<2
.$).$6h6.$0,ù%('(1(ö79(6325<2
.$5$%h.h+'2ö$1%('(1(ö79(6325<2
.$5$0$12ö/80(+0(7%(<h%('(1(ö79(6325<2
.$67$0218h%('(1(ö79(6325<2
.,5,..$/(h(öø7ø0)
.2&$(/øh%('(1(ö79(6325<2
0$.ø)(562<h%('(1(ö79(6325<2
0$50$5$h%('(1(ö79(6325<2
0(56ø1h%('(1(ö79(6325<2
08ö/$6,7.,.2d0$1h%('(1(ö79(6325<2
0867$)$.(0$/h%('(1(ö79(6325<2
1(9ù(+ø5h(öø7ø0)
1øö'(h%('(1(ö79(6325<2
21'2.8=0$<,6h<$ù$5'2ö86325%ø/)$.
25'8h%('(1(ö79(6325<2
3$08..$/(h6325%ø/9(7(.1<2
6$.$5<$h%('(1(ö79(6325<2
6(/d8.h%('(1(ö79(6325<2
6øø57h%('(1(ö79(6325<2
75$.<$h.,5.3,1$5%('(1(ö79(6325<2
8/8'$öh6325%ø/)
8ù$.h6325%ø/)
<h=h1&h<,/h%('(1(ö79(6325<2
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<2
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<2%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<2%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<27$0%856/8
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<2%856/8
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
.,5*,=ø67$17h5.ø<(0$1$6h.,5*,=ø67$1%('(1(ö79(6325<2
1$+&ø9$1'(9h1$+&ø9$1$=(5%$<&$13('$*2-ø)h&5(7/ø
$175(1g5/h.(öø7ø0ø
$(95$1h%('(1(ö79(6325<2
$ø%5$+ø0d(d(1h%('(1(ö79(6325<2
$ø%5$+ø0d(d(1h%('(1(ö79(6325<2øg
$ø==(7%$<h%('(1(ö79(6325<2
$.2&$7(3(h%('(1(ö79(6325<2
$0(1'(5(6h%('(1(ö79(6325<2
$0(1'(5(6h%('(1(ö79(6325<2øg
$.'(1ø=h%('(1(ö79(6325<2
$.6$5$<h%('(1(ö79(6325<2
$.6$5$<h%('(1(ö79(6325<2øg
$1$'2/8h6325%ø/)
$1.$5$h6325%ø/)
$7$7h5.h%('(1(ö79(6325<2
$7$7h5.h%('(1(ö79(6325<2øg
%$/,.(6ø5h%('(1(ö79(6325<2
%$/,.(6ø5h%('(1(ö79(6325<2øg
%$57,1h%('(1(ö79(6325<2
%$57,1h%('(1(ö79(6325<2øg
&(/$/%$<$5h%('(1(ö79(6325<2
&(/$/%$<$5h%('(1(ö79(6325<2øg
&80+85ø<(7h%('(1(ö79(6325<2
d$1$..$/(216(.ø=0$57h%('(1(ö79(6325<2
d8.8529$h%('(1(ö79(6325<2
'ø&/(h%('(1(ö79(6325<2
'ø&/(h%('(1(ö79(6325<2øg
'2.8=(</h/h6325%ø/9(7(.1<2
'2.8=(</h/h6325%ø/9(7(.1<2øg
'80/83,1$5h%('(1(ö79(6325<2
'80/83,1$5h%('(1(ö79(6325<2øg
'h=&(h%('(1(ö79(6325<2
'h=&(h%('(1(ö79(6325<2øg
(*(h%('(1(ö79(6325<2
(*(h%('(1(ö79(6325<2øg
(5&ø<(6h%('(1(ö79(6325<2
(5&ø<(6h%('(1(ö79(6325<2øg
),5$7h%('(1(ö79(6325<2
),5$7h%('(1(ö79(6325<2øg
*$=øh%('(1(ö79(6325<2
*$=ø$17(3h%('(1(ö79(6325<2
*$=ø$17(3h%('(1(ö79(6325<2øg
*$=ø260$13$ù$h%('(1(ö79(6325<2
*$=ø260$13$ù$h%('(1(ö79(6325<2øg
*('ø.h6325%ø/)
*('ø.h6325%ø/)%856/8
*('ø.h6325%ø/)%856/8
*('ø.h6325%ø/)7$0%856/8
+$&(77(3(h6325%ø/)
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2%856/8
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2%856/8
+$/ødh%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
60
70
70
50
90
50
100
60
45
50
40
60
50
60
75
40
30
60
50
40
40
75
60
40
19
23
8
13
90
10
5
3
3554
50
40
40
30
30
50
50
40
50
50
40
50
40
40
43
43
60
60
70
70
30
50
73
60
60
30
30
40
40
40
40
60
60
50
50
50
50
60
40
40
50
50
12
8
16
4
30
39
3
12
6
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
+ø7ø7h%('(1(ö79(6325<2
ø1g1hh%('(1(ö79(6325<2
ø1g1hh%('(1(ö79(6325<2øg
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
.0$5$ù6h7dhø0$0h%('(1(ö79(6325<2
.$).$6h6.$0,ù%('(1(ö79(6325<2
.$67$0218h%('(1(ö79(6325<2
.$67$0218h%('(1(ö79(6325<2øg
.,5,..$/(h%('(1(ö79(6325<2
.2&$(/øh%('(1(ö79(6325<2
.2&$(/øh%('(1(ö79(6325<2øg
0$50$5$h%('(1(ö79(6325<2
08ö/$6,7.,.2d0$1h%('(1(ö79(6325<2
08ö/$6,7.,.2d0$1h%('(1(ö79(6325<2øg
0867$)$.(0$/h%('(1(ö79(6325<2
0867$)$.(0$/h%('(1(ö79(6325<2øg
1øö'(h%('(1(ö79(6325<2
1øö'(h%('(1(ö79(6325<2øg
21'2.8=0$<,6h<$ù$5'2ö86325%ø/)$.
21'2.8=0$<,6h<$ù$5'2ö86325%ø/)$.øg
3$08..$/(h6325%ø/9(7(.1<2
6$.$5<$h%('(1(ö79(6325<2
6$.$5<$h%('(1(ö79(6325<2øg
6(/d8.h%('(1(ö79(6325<2
6(/d8.h%('(1(ö79(6325<2øg
75$.<$h.,5.3,1$5%('(1(ö79(6325<2
75$.<$h.,5.3,1$5%('(1(ö79(6325<2øg
8/8'$öh6325%ø/)
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<2%856/8
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
.,5*,=ø67$17h5.ø<(0$1$6h.,5*,=ø67$1%('(1(ö79(6325<2
6325<g1(7ø&ø/øöø
$(95$1h%('(1(ö79(6325<2
$ø==(7%$<h%('(1(ö79(6325<2
$0(1'(5(6h%('(1(ö79(6325<2
$0(1'(5(6h%('(1(ö79(6325<2øg
$.'(1ø=h%('(1(ö79(6325<2
$1.$5$h6325%ø/)
$5'$+$1h%('(1(ö79(6325<2
$7$7h5.h%('(1(ö79(6325<2
$7$7h5.h%('(1(ö79(6325<2øg
%$/,.(6ø5h%('(1(ö79(6325<2
%$/,.(6ø5h%('(1(ö79(6325<2øg
%$70$1h%('(1(ö79(6325<2
&(/$/%$<$5h%('(1(ö79(6325<2
&(/$/%$<$5h%('(1(ö79(6325<2øg
&80+85ø<(7h%('(1(ö79(6325<2
d$1$..$/(216(.ø=0$57h%('(1(ö79(6325<2
'80/83,1$5h%('(1(ö79(6325<2
'80/83,1$5h%('(1(ö79(6325<2øg
(*(h%('(1(ö79(6325<2
(*(h%('(1(ö79(6325<2øg
(5&ø<(6h%('(1(ö79(6325<2
(5&ø<(6h%('(1(ö79(6325<2øg
*$=ø$17(3h%('(1(ö79(6325<2
*$=ø$17(3h%('(1(ö79(6325<2øg
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2%856/8
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2%856/8
+$/ødh%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
ø1g1hh%('(1(ö79(6325<2
ø67(6(1h%('(1(ö79(6325<2
ø67(6(1h%('(1(ö79(6325<2%856/8
ø67(6(1h%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
.$).$6h6.$0,ù%('(1(ö79(6325<2
.$).$6h6.$0,ù%('(1(ö79(6325<2øg
.$5$0$12ö/80(+0(7%(<h%('(1(ö79(6325<2
.$5$0$12ö/80(+0(7%(<h%('(1(ö79(6325<2øg
.$67$0218h%('(1(ö79(6325<2
.$67$0218h%('(1(ö79(6325<2øg
.2&$(/øh%('(1(ö79(6325<2
.2&$(/øh%('(1(ö79(6325<2øg
08ö/$6,7.,.2d0$1h%('(1(ö79(6325<2
08ö/$6,7.,.2d0$1h%('(1(ö79(6325<2øg
0867$)$.(0$/h%('(1(ö79(6325<2
0867$)$.(0$/h%('(1(ö79(6325<2øg
21'2.8=0$<,6h<$ù$5'2ö86325%ø/)$.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
60
40
40
5
5
44
6
40
40
50
50
45
40
40
110
40
40
30
30
70
70
60
60
30
40
40
40
40
50
50
40
67
8
5
2351
50
40
30
30
40
50
40
40
40
43
43
50
50
50
30
45
40
40
30
30
50
50
40
40
39
3
12
6
40
42
12
6
5
5
44
6
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
60
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
21'2.8=0$<,6h<$ù$5'2ö86325%ø/)$.øg
25'8h%('(1(ö79(6325<2
25'8h%('(1(ö79(6325<2øg
6$.$5<$h%('(1(ö79(6325<2
6$.$5<$h%('(1(ö79(6325<2øg
6(/d8.h%('(1(ö79(6325<2
6(/d8.h%('(1(ö79(6325<2øg
75$.<$h.,5.3,1$5%('(1(ö79(6325<2
75$.<$h.,5.3,1$5%('(1(ö79(6325<2øg
8ù$.h6325%ø/)
8ù$.h6325%ø/)øg
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<2
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<2%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<27$0%856/8
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<2%856/8
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
6325%ø/ø0/(5ø
$95$6<$h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)
$95$6<$h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)%856/8
$95$6<$h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)7$0%856/8
%$ù.(17h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)%856/8
%$ù.(17h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)%856/8
%$ù.(17h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)7$0%856/8
6h/(<0$1'(0ø5(/h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)
6h/(<0$1'(0ø5(/h6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)øg
'2ö8$.'(1ø=h..7&6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)
'2ö8$.'(1ø=h..7&6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&6$ö/,.%ø/ø0/(5ø)7$0%856/8
REKREASYON
$.2&$7(3(h%('(1(ö79(6325<2
$0(1'(5(6h%('(1(ö79(6325<2
$0(1'(5(6h%('(1(ö79(6325<2øg
$.'(1ø=h%('(1(ö79(6325<2
$7$7h5.h%('(1(ö79(6325<2
$7$7h5.h%('(1(ö79(6325<2øg
%$57,1h%('(1(ö79(6325<2
%$57,1h%('(1(ö79(6325<2øg
&(/$/%$<$5h%('(1(ö79(6325<2
&(/$/%$<$5h%('(1(ö79(6325<2øg
'80/83,1$5h%('(1(ö79(6325<2
'80/83,1$5h%('(1(ö79(6325<2øg
(5&ø<(6h%('(1(ö79(6325<2
(5&ø<(6h%('(1(ö79(6325<2øg
+$&(77(3(h6325%ø/)
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2%856/8
+$/ødh%('(1(ö79(6325<2%856/8
+$/ødh%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<2%856/8
ø67*(/øùø0h%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
.,5,..$/(h%('(1(ö79(6325<2
.2&$(/øh%('(1(ö79(6325<2
.2&$(/øh%('(1(ö79(6325<2øg
08ö/$6,7.,.2d0$1h%('(1(ö79(6325<2
08ö/$6,7.,.2d0$1h%('(1(ö79(6325<2øg
0867$)$.(0$/h%('(1(ö79(6325<2
0867$)$.(0$/h%('(1(ö79(6325<2øg
3$08..$/(h6325%ø/9(7(.1<2
6$.$5<$h%('(1(ö79(6325<2
6$.$5<$h%('(1(ö79(6325<2øg
75$.<$h.,5.3,1$5%('(1(ö79(6325<2
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<2
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<2%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&6325<27$0%856/8
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<2%856/8
<$.,1'2ö8h..7&%('(1(ö79(6325<27$0%856/8
(1*(//ø/(5'((*=(56ø=9(6325(öø7ø0ø
ø1g1hh%('(1(ö79(6325<2
7ø<$752
7ø<$752(/(ù7ø50(1/øöø9('5$0$785-ø
ø67h('(%)
7$ù,1$%ø/ø5.h/7h59$5/,./$5,1,.2580$9(21$5,0
ø67h('(%)
7(.1ø.%ø/ø0/(5
UÇAK
HAVA KONTROLÖRÜ
$1$'2/8h+$9$&,/,.9(8=$<%ø/)
0ø0$5/,.
ød0ø0$5/,.
ød0ø0$5/,.
%(<.(17h0h+0ø0)
%(<.(17h0h+0ø0)ø1*ø/ø=&(
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
60
40
40
50
50
40
40
40
40
35
35
10
20
5
67
8
195
24
30
6
12
5
3
40
40
20
10
5
1285
30
30
30
35
40
40
60
60
40
40
40
40
50
50
30
39
3
12
6
5
5
44
6
45
50
50
40
40
30
30
30
60
60
20
10
20
5
54
6
40
40
30
30
30
15
15
1604
15
15
15
1589
1343
1183
117
54
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
%(<.(17h0h+0ø0)ø1*ø/ø=&(7$0%856/8
%(<.(17h0h+0ø0)7$0%856/8
&$1ø.%$ù$5,h0ø0$5/,.9(0h+)
&$1ø.%$ù$5,h0ø0$5/,.9(0h+)%856/8
&$1ø.%$ù$5,h0ø0$5/,.9(0h+)%856/8
&$1ø.%$ù$5,h0ø0$5/,.9(0h+)7$0%856/8
d$1.$<$h0ø0$5/,.)%856/8
d$1.$<$h0ø0$5/,.)%856/8
d$1.$<$h0ø0$5/,.)7$0%856/8
+$/ødh0ø0$5/,.)
+$/ødh0ø0$5/,.)%856/8
+$/ødh0ø0$5/,.)%856/8
+$/ødh0ø0$5/,.)7$0%856/8
ø67$<',1h0ø0$5/,.9(7$6)
ø67$<',1h0ø0$5/,.9(7$6)%856/8
ø67$<',1h0ø0$5/,.9(7$6)7$0%856/8
ø67(6(1h0h+9(0ø0)
ø67(6(1h0h+9(0ø0)%856/8
ø67(6(1h0h+9(0ø0)7$0%856/8
06ø1$1*h=(/617h0ø0$5/,.)
0$/7(3(h0ø0$5/,.9(7$6)
0$/7(3(h0ø0$5/,.9(7$6)7$0%856/8
<(1ø<h=<,/h0h+0ø0)
<(1ø<h=<,/h0h+0ø0)%856/8
<(1ø<h=<,/h0h+0ø0)7$0%856/8
=ø59(h0ø0$5/,.9(7$6)
=ø59(h0ø0$5/,.9(7$6)%856/8
=ø59(h0ø0$5/,.9(7$6)%856/8
=ø59(h0ø0$5/,.9(7$6)7$0%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)7$0%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)7h5.d(
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)7h5.d(%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)7h5.d(%856/8
'2ö8$.'(1ø=h..7&0ø0$5/,.)7h5.d(7$0%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)7h5.d(7$0
BURSLU)
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)7h5.d(
/().($9583$h..7&0ø0$5/,.)
/().($9583$h..7&0ø0$5/,.)%856/8
/().($9583$h..7&0ø0$5/,.)%856/8
/().($9583$h..7&0ø0$5/,.)7$0%856/8
<$.,1'2ö8h..7&0ø0$5/,.)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&0ø0$5/,.)7$0%856/8
ød0ø0$5/,.9(d(95(7$6$5,0,
$95$6<$h0h+9(0ø0)
$95$6<$h0h+9(0ø0)7$0%856/8
ø=0ø5h0ø0$5/,.)
ø=0ø5h0ø0$5/,.)7$0%856/8
(1'h675øh5h1/(5ø7$6$5,0,
%(<.(17h8<*8/$0$/,%ø/<2%856/8
%(<.(17h8<*8/$0$/,%ø/<2ø1*ø/ø=&(%856/8
%(<.(17h8<*8/$0$/,%ø/<2ø1*ø/ø=&(7$0%856/8
%(<.(17h8<*8/$0$/,%ø/<27$0%856/8
+$/ødh0ø0$5/,.)
+$/ødh0ø0$5/,.)%856/8
+$/ødh0ø0$5/,.)%856/8
+$/ødh0ø0$5/,.)7$0%856/8
ø67$<',1h0ø0$5/,.9(7$6)
ø67$<',1h0ø0$5/,.9(7$6)%856/8
ø67$<',1h0ø0$5/,.9(7$6)%856/8
ø67$<',1h0ø0$5/,.9(7$6)7$0%856/8
06ø1$1*h=(/617h0ø0$5/,.)
SANAT
SANAT
<,/',=7(.1ø.h6$1$79(7$6)
<,/',=7(.1ø.h6$1$79(7$6)6(66$1$7/$5,7$6$5,0,
5(6ø0
5(6ø0
$ø==(7%$<h*h=(/6$1$7/$5)
A.KOCATEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)øg
ANADOLU Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
ATATÜRK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
$7$7h5.h*h=(/6$1$7/$5)øg
%$/,.(6ø5h*h=(/6$1$7/$5)
BATMAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
%h/(17(&(9ø7h*h=(/6$1$7/$5)
&80+85ø<(7h*h=(/6$1$7/$5)
d$1$..$/(216(.ø=0$57h*h=(/6$1$7/$5)
d$1.,5,.7(.ø1h*h=(/6$1$7/$5)
KONTENJAN
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
13
48
4
2
6
40
30
10
45
3
6
6
58
14
8
42
12
6
30
100
11
10
35
5
63
9
9
9
20
10
28
7
30
14
30
8
3
4
4
4
4
4
4
4
27
22
5
10
8
135
15
160
72
8
72
8
246
63
54
6
7
6
4
13
3
34
5
15
6
30
9908
30
15
15
1136
1136
30
30
25
25
55
30
30
30
20
20
20
30
16
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
DUMLUPINAR Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
'80/83,1$5h*h=(/6$1$7/$5)øg
(5&ø<(6h*h=(/6$1$7/$5)
*$=øh*h=(/6$1$7/$5)
*$=ø$17(3h*h=(/6$1$7/$5)
HACETTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
ø1g1hh*h=(/6179(7$6)
.0$5$ù6h7dhø0$0h*h=(/6$1$7/$5)
KARABÜK Ü.-SAFRANBOLU F. TOKER GÜZEL SNT.VE TAS.F.
KIRIKKALE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
KTÜ-GÜZEL SANATLAR F.
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
0$5'ø1$578./8h*h=(/6$1$7/$5)
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
0(56ø1h*h=(/6$1$7/$5)
08ö/$6,7.,.2d0$1h*h=(/6$1$7/$5)
MUSTAFA KEMAL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
1$0,..(0$/h*h=(/6$17$69(0ø0)
1(9ù(+ø5h*h=(/6$1$7/$5)
1(9ù(+ø5h*h=(/6$1$7/$5)øg
ONDOKUZ MAYIS Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
SAKARYA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
SELÇUK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
6(/d8.h*h=(/6$1$7/$5)øg
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
TRAKYA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
8/8'$öh*h=(/6$1$7/$5)
8ù$.h*h=(/6$1$7/$5)
YÜZÜNCÜ YIL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
.,5*,=ø67$17h5.ø<(0$1$6h.,5*,=ø67$1*h=(/6$1$7/$5)
HEYKEL
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)
ANADOLU Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
ATATÜRK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
&80+85ø<(7h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
(5&ø<(6h*h=(/6$1$7/$5)
*$=øh*h=(/6$1$7/$5)
HACETTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
0$5'ø1$578./8h*h=(/6$1$7/$5)
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
0(56ø1h*h=(/6$1$7/$5)
08ö/$6,7.,.2d0$1h*h=(/6$1$7/$5)
MUSTAFA KEMAL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
ORDU Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
SELÇUK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
TRAKYA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ATATÜRK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
MALTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
MALTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
08ö/$6,7.,.2d0$1h*h=(/6$1$7/$5)
<(1ø<h=<,/h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<(1ø<h=<,/h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&6$+1(6$1$7/$5,<2
*ø51($0(5ø.$1h..7&6$+1(6$1$7/$5,<2%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&6$+1(6$1$7/$5,<27$0%856/8
.,5*,=ø67$17h5.ø<(0$1$6h.,5*,=ø67$1.216(59$789$5
7ø<$752
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
$1.$5$h'ø/9(7$5ø+&2ö5$)<$)
ÇUKUROVA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI(OYUNCULUK)
+$/ødh.216(59$789$5
+$/ødh.216(59$789$5%856/8
+$/ødh.216(59$789$57$0%856/8
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h0h=ø.9(6$+617)
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h0h=ø.9(6$+617)7$0%856/8
.$'ø5+$6h6$1$79(7$6)%856/8
.$'ø5+$6h6$1$79(7$6)%856/8
.$'ø5+$6h6$1$79(7$6)7$0%856/8
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
25'8h0h=ø.9(6$+617)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
20
40
40
20
15
20
30
2
4
4
15
20
25
30
25
15
40
30
30
30
15
15
15
30
30
20
30
30
30
15
30
25
15
15
5
270
15
15
15
15
15
15
10
30
15
10
15
15
15
15
15
15
10
15
1455
158
6
20
31
3
15
22
3
25
25
5
3
247
15
20
15
20
10
3
18
2
7
27
3
12
20
16
4
10
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
6(/d8.h'ø/(.6$%$1&,'(9/(7.216(59$789$5,
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ù$19(23(5$
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ANKARA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
%h/(17(&(9ø7h'(9/(7.216(59$789$5,
ÇUKUROVA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
'2.8=(</h/hø=0ø5'(9/(7.21
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
0(56ø1h'(9/(7.216(59$789$5,
6(/d8.h'ø/(.6$%$1&,'(9/(7.216(59$789$5,
BALE
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
'2.8=(</h/hø=0ø5'(9/(7.21
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
$=(5%$<&$1'(90('(1ø<(79(ø1&(6$1$7h
FOLKLOR
TÜRK HALK OYUNLARI
'ø&/(h'(9/(7.216(59$789$5,
EGE Ü.-DEVLET TÜRK MUS.KON.
*$=ø$17(3h7h5.086'(9.21
*ø5(681h'(9/(7.216(59$789$5,
ø7hø677h5.086'(9/(7.21
SAKARYA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
)272ö5$)
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
)272ö5$)9(9ø'(2
<,/',=7(.1ø.h6$1$79(7$6)
dø=*ø)ø/0
$1$'2/8h*h=(/6$1$7/$5)$1ø0$6<21
'80/83,1$5h*h=(/6$1$7/$5)$1ø0$6<21
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
MALTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
MALTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
<$ù$5h6$1$79(7$6)%856/8
<$ù$5h6$1$79(7$6)7$0%856/8
OYUNCULUK
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
%h/(17(&(9ø7h'(9/(7.216(59$789$5,
d$1$..$/(216(.ø=0$57h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
8/8'$öh*h=(/6$1$7/$5)
*ø51($0(5ø.$1h..7&6$+1(6$1$7/$5,<2
*ø51($0(5ø.$1h..7&6$+1(6$1$7/$5,<2%856/8
<$.,1'2ö8h..7&6$+1(6$1$7/$5,)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&6$+1(6$1$7/$5,)7$0%856/8
MODERN DANS
ANKARA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
'5$0$7ø.<$=$5/,.'5$0$785-ø
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
8/8'$öh*h=(/6$1$7/$5)
<$.,1'2ö8h..7&6$+1(6$1$7/$5,)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&6$+1(6$1$7/$5,)7$0%856/8
SAHNE TASARIMI
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
0h=ø.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
15
10
15
5
163
15
20
10
20
20
16
20
12
20
10
83
5
8
20
10
35
5
170
170
30
34
26
30
30
20
80
15
15
25
10
15
15
15
152
20
60
34
2
4
20
2
9
1
272
8
63
7
16
15
10
12
5
31
4
16
10
10
10
10
5
36
4
10
10
70
10
10
5
5
36
4
25
10
10
5
10
10
2586
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
0h=ø.
0h=ø.
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ATATÜRK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
$7$7h5.h*h=(/6$1$7/$5)øg
BATMAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
%$70$1h*h=(/6$1$7/$5)øg
&80+85ø<(7h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
(5&ø<(6h*h=(/6$1$7/$5)
*$=øh7h5.0h=øöø'(9.216
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h0h=ø.9(6$+617)3ø<$12<$</,d$/*,/$5
1()(6/ød$/*,/$59(9850$d$/*,/$5ù$17(25ø.2032=ø6<21
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h0h=ø.9(6$+617)3ø<$12<$</,d$/*,/$5
1()(6/ød$/*,/$59(9850$d$/*,/$5ù$17(25ø.2032=ø6<217$0
BURSLU)
ø1g1hh*h=(/6179(7$6)
ø1g1hh*h=(/6179(7$6)øg
ø67%ø/*øh)(1('(%)
ø67%ø/*øh)(1('(%)7$0%856/8
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø7hø677h5.086'(9/(7.21
ø7hø677h5.086'(9/(7.21
ø7hø677h5.086'(9/(7.21ø1*ø/ø=&(
KARABÜK Ü.-SAFRANBOLU F. TOKER GÜZEL SNT.VE TAS.F.
KIRIKKALE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
KTÜ-DEVLET KONSERVATUVARI
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
0867$)$.(0$/hø6.(1'(5810<$=,&,'(9.21
1(9ù(+ø5h*h=(/6$1$7/$5)
1(9ù(+ø5h*h=(/6$1$7/$5)øg
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
ONDOKUZ MAYIS Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
25'8h0h=ø.9(6$+617)
25'8h0h=ø.9(6$+617)øg
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
<$ù$5h6$1$79(7$6)%856/8
<$ù$5h6$1$79(7$6)%856/8
<$ù$5h6$1$79(7$6)7$0%856/8
<,/',=7(.1ø.h6$1$79(7$6)
$=(5%$<&$1'(90('(1ø<(79(ø1&(6$1$7h
.,5*,=ø67$17h5.ø<(0$1$6h.,5*,=ø67$1.216(59$789$5
7(0(/%ø/ø0/(5
'ø&/(h'(9/(7.216(59$789$5,
EGE Ü.-DEVLET TÜRK MUS.KON.
FIRAT Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
*$=ø$17(3h7h5.086'(9.21
*$=ø$17(3h7h5.086'(9.21øg
SAKARYA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
.2032=ø6<21
'2.8=(</h/hø=0ø5'(9/(7.21
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø7hø677h5.086'(9/(7.21
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
0(56ø1h'(9/(7.216(59$789$5,
8/8'$öh'(9/(7.216(59$789$5,
ù()/ø.
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
6(6(öø7ø0ø
'ø&/(h'(9/(7.216(59$789$5,
EGE Ü.-DEVLET TÜRK MUS.KON.
*$=øh7h5.0h=øöø'(9.216
*$=ø$17(3h7h5.086'(9.21
*$=ø$17(3h7h5.086'(9.21øg
ø7hø677h5.086'(9/(7.21
3ø<$129($53
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
A.MENDERES Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ANKARA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
%$ù.(17h.216(59$789$5
%$ù.(17h.216(59$789$5%856/8
KONTENJAN
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2388
838
25
10
30
30
30
30
20
15
20
20
10
10
27
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
15
15
36
4
4
15
10
20
10
25
35
6
10
20
20
10
20
25
25
28
17
5
10
30
30
15
8
14
3
20
50
3
177
20
70
20
26
26
15
43
4
8
10
5
10
2
4
5
5
144
20
22
20
26
26
30
177
15
5
5
2
10
15
5
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
%$ù.(17h.216(59$789$57$0%856/8
ÇUKUROVA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
'2.8=(</h/hø=0ø5'(9/(7.21
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø1g1hh'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
KAFKAS Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
0(56ø1h'(9/(7.216(59$789$5,
TRAKYA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
8/8'$öh'(9/(7.216(59$789$5,
YAYLI SAZLAR
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
A.MENDERES Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ANKARA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ANKARA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ANKARA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ANKARA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
%$ù.(17h.216(59$789$5
%$ù.(17h.216(59$789$5%856/8
%$ù.(17h.216(59$789$57$0%856/8
%h/(17(&(9ø7h'(9/(7.216(59$789$5,
ÇUKUROVA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
'2.8=(</h/hø=0ø5'(9/(7.21
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
HARRAN Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ø1g1hh'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
KAFKAS Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
0(56ø1h'(9/(7.216(59$789$5,
TRAKYA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
8/8'$öh'(9/(7.216(59$789$5,
1()(6/ø9(9850$/,6$=/$5
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
ÇUKUROVA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
'2.8=(</h/hø=0ø5'(9/(7.21
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
KAFKAS Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
06ø1$1*h=(/617hø67'(9/(7.21
0(56ø1h'(9/(7.216(59$789$5,
TRAKYA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
8/8'$öh'(9/(7.216(59$789$5,
1$+&ø9$1'(9h1$+&ø9$1$=(5%$<&$1ø1&(6$19(*h=(/6$1)h&5(7/ø
d$/*,(öø7ø0ø
(5&ø<(6h*h=(/6$1$7/$5)
*$=øh7h5.0h=øöø'(9.216
7h5.086ø.ø6ø
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
A.KOCATEPE Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
)$7ø+h.216(59$789$5
)$7ø+h.216(59$789$57$0%856/8
+$/ødh.216(59$789$5
+$/ødh.216(59$789$5%856/8
+$/ødh.216(59$789$57$0%856/8
ø1g1hh'(9/(7.216(59$789$5,
ø670('ø32/h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
ø670('ø32/h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
ø670('ø32/h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
KAFKAS Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
1
5
12
9
10
10
6
10
6
15
12
20
3
300
15
10
10
15
15
10
10
8
7
2
1
10
21
20
19
6
10
10
6
6
4
5
6
5
5
5
16
15
20
8
189
5
10
15
24
21
16
4
4
4
4
4
5
5
5
16
15
20
9
3
25
5
20
415
15
15
10
10
10
10
18
2
30
10
4
10
32
4
4
40
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
KARABÜK Ü.-SAFRANBOLU F. TOKER GÜZEL SNT.VE TAS.F.
KARABÜK Ü.-SAFRANBOLU F. TOKER GÜZEL SNT.VE TAS.F.
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
1øö'(h7h5.086'(9.21
25'8h0h=ø.9(6$+617)
SAKARYA Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
6(/d8.h'ø/(.6$%$1&,'(9/(7.216(59$789$5,
8/8'$öh'(9/(7.216(59$789$5,
YILDIRIM BEYAZIT Ü.-TÜRK MUS.DEV.KON.
*ø7$5
$.'(1ø=h$17$/<$'(9/(7.216(59$789$5,
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
HACETTEPE Ü.-ANK.DEVLET KON.
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
VURMALI ÇALGILAR
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
1()(6/ød$/*,/$5
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
ø67h'(9/(7.216(59$789$5,
.2&$(/øh'(9/(7.216(59$789$5,
PERFORMANS
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
ENSTRÜMAN YAPIM ONARIM
ENSTRÜMAN YAPIM ONARIM
EGE Ü.-DEVLET TÜRK MUS.KON.
YAYLI SAZLAR YAPIM ONARIM
ANADOLU Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
%h/(17(&(9ø7h'(9/(7.216(59$789$5,
.2032=ø6<219(0h=ø.7(25ø6ø
%$ù.(17h.216(59$789$5
%$ù.(17h.216(59$789$5%856/8
%$ù.(17h.216(59$789$57$0%856/8
23(5$.2529(323h/(50h=ø.ù$5.,&,/,ö,
ADIYAMAN Ü.-DEVLET KONSERVATUVARI
%$ù.(17h.216(59$789$5
%$ù.(17h.216(59$789$5%856/8
%$ù.(17h.216(59$789$57$0%856/8
+$/ødh.216(59$789$5
+$/ødh.216(59$789$5%856/8
+$/ødh.216(59$789$57$0%856/8
0h=ø.7(.12/2-ø/(5ø
&80+85ø<(7h*h=(/6$1$7/$5)
d$1.,5,.7(.ø1h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
ø1g1hh*h=(/6179(7$6)
ø1g1hh*h=(/6179(7$6)øg
ø7hø677h5.086'(9/(7.21
0h=ø.2/2-ø9(.2032=ø6<21
$1.$5$h'(9/(7.216(59$789$5,%(67(&ø/ø.
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
ATATÜRK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
)$7ø+68/7$10(+0(79h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
)$7ø+68/7$10(+0(79h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
*$=øh6$1$79(7$6)
KTO KARATAY Ü.-GÜZEL SNT.VE TAS.F.
KTO KARATAY Ü.-GÜZEL SNT.VE TAS.F.(%25 BURSLU)
KTO KARATAY Ü.-GÜZEL SNT.VE TAS.F.(%50 BURSLU)
KTO KARATAY Ü.-GÜZEL SNT.VE TAS.F.(TAM BURSLU)
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
SAKARYA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
SELÇUK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
8ù$.h*h=(/6$1$7/$5)
7(=+ø36h6/(0(
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(SÜSLEME)
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
+$/,.ø/ø09((6.ø.80$ù'(6(1/(5ø
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
(6.ødø1ø21$5,0/$5,
d$1$..$/(216(.ø=0$57h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
EL SANATLARI
*$=øh6$1$79(7$6)
SELÇUK Ü.-SANAT VE TAS.F.
UYGULAMALI SANATLAR
*5$)ø.
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
20
20
6
30
40
15
20
10
30
29
5
4
4
10
6
4
4
17
4
4
2
2
5
25
25
22
12
12
10
5
5
10
7
2
1
66
24
16
2
2
9
11
2
95
20
15
10
15
15
20
5
5
447
287
40
20
10
42
10
10
5
5
35
30
35
25
20
25
10
15
40
15
10
15
55
25
10
20
40
26
14
1755
1133
25
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
$1$'2/8h(1*(//ø/(5(17(*<2/ø6$16
ANADOLU Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
ATATÜRK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
d$1$..$/(216(.ø=0$57h*h=(/6$1$7/$5)
d$1.,5,.7(.ø1h*h=(/6$1$7/$5)
'2ö8ùh6$1$79(7$6)%856/8
'2ö8ùh6$1$79(7$6)7$0%856/8
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
(5&ø<(6h*h=(/6$1$7/$5)
*$=øh6$1$79(7$6)
HACETTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
+$/ødh*h=(/6$1$7/$5)%856/8
+$/ødh*h=(/6$1$7/$5)%856/8
+$/ødh*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
ø'2ö5$0$&,%ø/.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
ø1g1hh*h=(/6179(7$6)
ø67$5(/h*h=(/6$1$7/$5)
ø67$5(/h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
0$/7(3(h0ø0$5/,.9(7$6)%856/8
0$/7(3(h0ø0$5/,.9(7$6)7$0%856/8
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
0(56ø1h*h=(/6$1$7/$5)
08ö/$6,7.,.2d0$1h*h=(/6$1$7/$5)
MUSTAFA KEMAL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)7$0%856/8
SELÇUK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
6(/d8.h*h=(/6$1$7/$5)øg
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
TRAKYA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
<$ù$5h6$1$79(7$6)%856/8
<$ù$5h6$1$79(7$6)7$0%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
<(1ø<h=<,/h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<(1ø<h=<,/h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)7$0%856/8
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.(%75 BURSLU)
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
<$.,1'2ö8h..7&*h=(/6179(7$6)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&*h=(/6179(7$6)7$0%856/8
.,5*,=ø67$17h5.ø<(0$1$6h.,5*,=ø67$1*h=(/6$1$7/$5)
6(5$0ø.9(&$0
6(5$0ø.9(&$0
%ø/(&ø.ù('(%h*h=(/6179(7$6)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
(5&ø<(6h*h=(/6$1$7/$5)
HACETTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
1(9ù(+ø5h*h=(/6$1$7/$5)
1(9ù(+ø5h*h=(/6$1$7/$5)øg
SAKARYA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
6(5$0ø.
$ø==(7%$<h*h=(/6$1$7/$5)
$.'(1ø=h*h=(/6$1$7/$5)
$1$'2/8h(1*(//ø/(5(17(*<2/ø6$16
ANADOLU Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
11
30
20
10
17
3
14
5
2
3
63
7
15
16
11
3
20
10
15
14
30
4
32
4
10
17
3
15
33
4
54
6
6
30
4
25
20
30
3
30
20
15
15
27
3
25
25
15
30
18
2
20
5
20
5
45
5
30
30
10
10
10
5
4
54
6
5
478
220
20
20
10
30
15
30
30
30
20
15
258
25
20
11
42
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
ATATÜRK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
d$1$..$/(216(.ø=0$57h*h=(/6$1$7/$5)
d$1.,5,.7(.ø1h*h=(/6$1$7/$5)
DUMLUPINAR Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
ø1g1hh*h=(/6179(7$6)
.2&$(/øh*h=(/6$1$7/$5)
0(56ø1h*h=(/6$1$7/$5)
SELÇUK Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
8ù$.h*h=(/6$1$7/$5)
7(.67ø/
7(.67ø/
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
0(56ø1h*h=(/6$1$7/$5)
7(.67ø/7$6$5,0,
d$1$..$/(216(.ø=0$57h*h=(/6$1$7/$5)
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
*$=øh6$1$79(7$6)
GÖRSEL SANATLAR
(6.øù(+ø5260$1*$=øh6$1$79(7$6)
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
7$ù9(0(7$/øù/(0(&ø/øöø
7$ù9(0(7$/øù/(0(&ø/øöø
*$=øh6$1$79(7$6)
0(56ø1h7$.,7(.19(7$6<2
BASKI SANATLARI
BASKI SANATLARI
%$/,.(6ø5h*h=(/6$1$7/$5)
02'$.21)(.6ø<21
MODA TASARIM
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
*$=øh6$1$79(7$6)
ø67%ø/*øh8<*8/$0$/,%ø/<2
ø67%ø/*øh8<*8/$0$/,%ø/<27$0%856/8
ø7h7(.67ø/7(.19(7$6)82/3681<)$6+ø21,167ø787(2)7(&+12/2*<
SELÇUK Ü.-SANAT VE TAS.F.
7(.67ø/9(02'$7$6$5,0,
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
BEYKENT Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
+$/ødh*h=(/6$1$7/$5)%856/8
+$/ødh*h=(/6$1$7/$5)%856/8
+$/ødh*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67$5(/h*h=(/6$1$7/$5)
ø67$5(/h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø=0ø5(.2120øh*h=(/6179(7$6)
ø=0ø5(.2120øh*h=(/6179(7$6)%856/8
ø=0ø5(.2120øh*h=(/6179(7$6)%856/8
ø=0ø5(.2120øh*h=(/6179(7$6)7$0%856/8
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)7$0%856/8
6h/(<0$1'(0ø5(/h*h=(/6$1$7/$5)
8ù$.h*h=(/6$1$7/$5)
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
0ø0$5ø'(.25$7ø)6$1$7/$5
06ø1$1*h=(/617h*h=(/6$1$7/$5)
3/$67ø.6$1$7/$5
ø67.(0(5%85*$=h*h=(/6179(7$6)%856/8
ø67.(0(5%85*$=h*h=(/6179(7$6)%856/8
ø67.(0(5%85*$=h*h=(/6179(7$6)7$0%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)5(6ø0+(<.(/9(6(5$0ø.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
10
30
15
30
15
15
15
15
15
94
45
30
15
49
15
20
14
50
20
7
1
1
1
10
8
2
54
54
14
40
20
20
20
580
118
10
14
45
5
30
14
462
5
13
2
13
3
2
2
67
8
4
32
4
4
5
18
3
33
4
45
5
27
3
16
16
4
4
20
27
3
15
15
15
5
15
5
10
10
135
10
12
8
5
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)5(6ø0+(<.(/9(6(5$0ø.%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)5(6ø0+(<.(/9(6(5$0ø.%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)5(6ø0+(<.(/9(6(5$0ø.7$0%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)7$0%856/8
<$.,1'2ö8h..7&*h=(/6179(7$6)%856/8
<$.,1'2ö8h..7&*h=(/6179(7$6)7$0%856/8
SANAT VE TASARIM
SANAT VE TASARIM
72%%(.2120ø9(7(.12/2-øh*h=(/6$17$69(0ø0)
72%%(.2120ø9(7(.12/2-øh*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
6$1$77$6$5,0<g1(7ø0ø
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$6$5,0<g1(7ø0ø
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$6$5,0<g1(7ø0ø%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$6$5,0<g1(7ø0ø7$0%856/8
6$1$7<g1(7ø0ø
<,/',=7(.1ø.h6$1$79(7$6)
ød0ø0$5/,.
ød0ø0$5/,.
'2ö8ùh6$1$79(7$6)
'2ö8ùh6$1$79(7$6)7$0%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
,ù,.h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)7$0%856/8
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
OKAN Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
TOROS Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
TOROS Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
TOROS Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)%856/8
*ø51($0(5ø.$1h..7&0ø0$5/,.7$69(*h=(/6$1)7$0%856/8
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.(%50 BURSLU)
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.(%75 BURSLU)
ULUSLARARASI KIBRIS Ü.(KKTC)-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
ød0ø0$5/,.9(d(95(7$6$5,0,
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
%$ù.(17h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67*(/øùø0h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67.h/7h5h6$1$79(7$6)
ø67.h/7h5h6$1$79(7$6)7$0%856/8
*$6752120ø9(087)$.6$1$7/$5,
$/$1<$+$0'8//$+(0ø13$ù$h1ø9(56ø7(6ø785ø=0)%856/8
$/$1<$+$0'8//$+(0ø13$ù$h1ø9(56ø7(6ø785ø=0)%856/8
$/$1<$+$0'8//$+(0ø13$ù$h1ø9(56ø7(6ø785ø=0)%856/8
$/$1<$+$0'8//$+(0ø13$ù$h1ø9(56ø7(6ø785ø=0)7$0%856/8
$/$1<$+$0'8//$+(0ø13$ù$h1ø9(56ø7(6ø785ø=0)h&5(7/ø
$95$6<$h785ø=09(27(/øù/<2
$95$6<$h785ø=09(27(/øù/<2%856/8
$95$6<$h785ø=09(27(/øù/<27$0%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
ø67$<',1h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
ø67%ø/*øh785ø=09(27(/&ø/ø.<2
ø67%ø/*øh785ø=09(27(/&ø/ø.<27$0%856/8
ø=0ø5(.2120øh8<*<g1%ø/<2
ø=0ø5(.2120øh8<*<g1%ø/<2%856/8
ø=0ø5(.2120øh8<*<g1%ø/<2%856/8
ø=0ø5(.2120øh8<*<g1%ø/<27$0%856/8
ø=0ø5(.2120øh8<*<g1%ø/<282/3681<&2%/(6.ø//
MALTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
MALTEPE Ü.-GÜZEL SANATLAR F.(TAM BURSLU)
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)%856/8
1øù$17$ù,h6$1$79(7$6)7$0%856/8
g=<(öø1h8<*8/$0$/,%ø/<2
g=<(öø1h8<*8/$0$/,%ø/<2%856/8
g=<(öø1h8<*8/$0$/,%ø/<2%856/8
g=<(öø1h8<*8/$0$/,%ø/<27$0%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
5
15
5
13
2
54
6
45
10
9
1
20
5
10
5
15
15
769
564
16
4
20
26
26
8
24
51
3
6
67
14
9
48
7
6
70
10
30
50
10
40
10
5
4
205
36
4
34
2
4
55
4
4
7
49
6
490
15
8
10
12
15
24
30
6
45
5
45
5
35
5
5
5
1
27
3
51
3
6
48
6
4
6
50
2014g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1gö5(7ø0$/$1/$5,1$*g5('$ö,/,0,
$d,.gö5(7ø0+$5ød
gö5(7ø0
6h5(6ø
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
(1'h675øh5h1/(5ø7$6$5,0,
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)%856/8
$7,/,0h*h=(/6$17$69(0ø0)7$0%856/8
'2ö8ùh6$1$79(7$6)%856/8
'2ö8ùh6$1$79(7$6)7$0%856/8
MARMARA Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)%856/8
<('ø7(3(h*h=(/6$1$7/$5)7$0%856/8
AKSESUAR TASARIMI
DOKUZ EYLÜL Ü.-GÜZEL SANATLAR F.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
KONTENJAN
5
10
114
10
17
3
11
3
20
25
20
5
12
12
Download

2014 özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim