2014 g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1h1ø9(56ø7((öø7ø0%ø5ø0/(5ø1(*g5('$ö,/,0,
%ø5ø0
SAYISI
KONTENJAN
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
267
160
107
246
144
102
25888
13580
12308
24113
12334
11779
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
21
16
5
1775
1246
529
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
3
2
1
2
2
3
1
2
3
1
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
9
7
2
3
2
1
1
1
3
2
1
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1
3
2
1
2
1
1
3
2
225
125
100
74
74
355
70
285
221
30
191
220
90
130
150
150
383
165
218
170
30
140
60
60
40
40
525
412
113
263
170
93
80
80
630
350
280
120
120
200
140
60
306
90
216
300
300
151
104
47
180
80
100
665
535
%ø5ø0$',
GENEL TOPLAM
h1ø9(56ø7(/(5723/$0,
..7&9('øö(5h/.(/(5723/$0,
h1ø9(56ø7(/(5
$%$17ø==(7%$<6$/h1ø9(56ø7(6ø
$',<$0$1h1ø9(56ø7(6ø
$'1$10(1'(5(6h1ø9(56ø7(6ø
$)<21.2&$7(3(h1ø9(56ø7(6ø
$ö5,ø%5$+ø0d(d(1h1ø9(56ø7(6ø
$+ø(95$1h1ø9(56ø7(6ø
$.'(1ø=h1ø9(56ø7(6ø
$.6$5$<h1ø9(56ø7(6ø
$/$1<$+$0'8//$+(0ø13$ù$h1ø9(56ø7(6ø
$0$6<$h1ø9(56ø7(6ø
$1$'2/8h1ø9(56ø7(6ø
$1.$5$h1ø9(56ø7(6ø
$5'$+$1h1ø9(56ø7(6ø
$7$7h5.h1ø9(56ø7(6ø
$7,/,0h1ø9(56ø7(6ø
$95$6<$h1ø9(56ø7(6ø
%$/,.(6ø5h1ø9(56ø7(6ø
%$57,1h1ø9(56ø7(6ø
%$ù.(17h1ø9(56ø7(6ø
%$70$1h1ø9(56ø7(6ø
%(<.(17h1ø9(56ø7(6ø
..7&9('øö(5h/.(/(5
%$ù/,ö,$/7,1'$)$.h/7(9(<$<h.6(.2.8/$%$ö/,2/0$<$15(.7g5/hö(%$ö/,%ø5ø0/(5)$.h/7(723/$0,ødø1'(*g67(5ø/0øù7ø5
2014 g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1h1ø9(56ø7((öø7ø0%ø5ø0/(5ø1(*g5('$ö,/,0,
%ø5ø0$',
%ø5ø0
SAYISI
KONTENJAN
%(<.(17h1ø9(56ø7(6ø
KONSERVATUVAR/YO
1
130
%ø/(&ø.ù(<+('(%$/øh1ø9(56ø7(6ø
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1
1
1
3
1
2
3
1
2
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
5
3
2
3
1
2
2
1
1
1
1
20
20
40
40
111
20
91
60
60
380
380
240
140
100
325
190
135
80
80
62
62
238
40
198
280
30
250
62
62
492
317
175
530
250
280
120
120
388
20
368
435
85
350
170
130
40
50
50
30
30
20
20
210
40
170
454
284
170
360
20
340
190
50
140
90
90
%ø7/ø6(5(1h1ø9(56ø7(6ø
%h/(17(&(9ø7h1ø9(56ø7(6ø
&$1ø.%$ù$5,h1ø9(56ø7(6ø
&(/$/%$<$5h1ø9(56ø7(6ø
&80+85ø<(7h1ø9(56ø7(6ø
d$1$..$/(216(.ø=0$57h1ø9(56ø7(6ø
d$1.$<$h1ø9(56ø7(6ø
d$1.,5,.$5$7(.ø1h1ø9(56ø7(6ø
d8.8529$h1ø9(56ø7(6ø
'ø&/(h1ø9(56ø7(6ø
'2ö8ùh1ø9(56ø7(6ø
'2.8=(</h/h1ø9(56ø7(6ø
'80/83,1$5h1ø9(56ø7(6ø
'h=&(h1ø9(56ø7(6ø
(*(h1ø9(56ø7(6ø
(5&ø<(6h1ø9(56ø7(6ø
(5=ø1&$1h1ø9(56ø7(6ø
(6.øù(+ø5260$1*$=øh1ø9(56ø7(6ø
)$7ø+68/7$10(+0(79$.,)h1ø9(56ø7(6ø
)$7ø+h1ø9(56ø7(6ø
),5$7h1ø9(56ø7(6ø
*$=øh1ø9(56ø7(6ø
*$=ø$17(3h1ø9(56ø7(6ø
*$=ø260$13$ù$h1ø9(56ø7(6ø
*('ø.h1ø9(56ø7(6ø
2014 g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1h1ø9(56ø7((öø7ø0%ø5ø0/(5ø1(*g5('$ö,/,0,
%ø5ø0$',
*ø5(681h1ø9(56ø7(6ø
*h0hù+$1(h1ø9(56ø7(6ø
+$&(77(3(h1ø9(56ø7(6ø
+$/ødh1ø9(56ø7(6ø
+$55$1h1ø9(56ø7(6ø
+ø7ø7h1ø9(56ø7(6ø
,ù,.h1ø9(56ø7(6ø
ø+6$1'2ö5$0$&,%ø/.(17h1ø9(56ø7(6ø
ø1g1hh1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/$5(/h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/$<',1h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/%ø/*øh1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/(6(1<857h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/*(/øùø0h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/.(0(5%85*$=h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/.h/7h5h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/0('ø32/h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/7(.1ø.h1ø9(56ø7(6ø
ø67$1%8/h1ø9(56ø7(6ø
ø=0ø5(.2120øh1ø9(56ø7(6ø
ø=0ø5h1ø9(56ø7(6ø
.$'ø5+$6h1ø9(56ø7(6ø
.$).$6h1ø9(56ø7(6ø
.$+5$0$10$5$ù6h7dhø0$0h1ø9(56ø7(6ø
.$5$%h.h1ø9(56ø7(6ø
.$5$'(1ø=7(.1ø.h1ø9(56ø7(6ø
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
%ø5ø0
SAYISI
KONTENJAN
2
1
1
1
1
3
2
1
4
2
2
3
1
2
1
1
1
1
2
2
4
2
2
1
1
3
3
4
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
3
2
1
90
60
30
50
50
339
210
129
445
166
279
130
80
50
120
120
120
120
90
90
415
185
230
74
74
475
475
220
120
100
120
60
60
350
170
180
30
30
155
155
40
40
190
60
130
278
45
233
91
40
51
80
80
37
37
290
290
120
20
100
160
90
70
135
115
20
2014 g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1h1ø9(56ø7((öø7ø0%ø5ø0/(5ø1(*g5('$ö,/,0,
%ø5ø0$',
.$5$0$12ö/80(+0(7%(<h1ø9(56ø7(6ø
.$67$0218h1ø9(56ø7(6ø
.,5,..$/(h1ø9(56ø7(6ø
.2&$(/øh1ø9(56ø7(6ø
.72.$5$7$<h1ø9(56ø7(6ø
0$/7(3(h1ø9(56ø7(6ø
0$5'ø1$578./8h1ø9(56ø7(6ø
0$50$5$h1ø9(56ø7(6ø
0(+0(7$.ø)(562<h1ø9(56ø7(6ø
0(56ø1h1ø9(56ø7(6ø
0ø0$56ø1$1*h=(/6$1$7/$5h1ø9(56ø7(6ø
08ö/$6,7.,.2d0$1h1ø9(56ø7(6ø
0867$)$.(0$/h1ø9(56ø7(6ø
1$0,..(0$/h1ø9(56ø7(6ø
1(&0(77ø1(5%$.$1h1ø9(56ø7(6ø
1(9ù(+ø5h1ø9(56ø7(6ø
1øö'(h1ø9(56ø7(6ø
1øù$17$ù,h1ø9(56ø7(6ø
2.$1h1ø9(56ø7(6ø
21'2.8=0$<,6h1ø9(56ø7(6ø
25'8h1ø9(56ø7(6ø
g=<(öø1h1ø9(56ø7(6ø
3$08..$/(h1ø9(56ø7(6ø
6$.$5<$h1ø9(56ø7(6ø
6(/d8.h1ø9(56ø7(6ø
6øø57h1ø9(56ø7(6ø
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
%ø5ø0
SAYISI
KONTENJAN
1
1
2
1
1
3
2
1
4
2
2
1
1
3
3
1
1
3
2
1
2
1
1
4
1
3
3
2
1
3
2
1
4
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
4
3
1
3
2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
4
2
2
1
1
130
130
305
35
270
205
115
90
635
210
425
30
30
263
263
45
45
539
384
155
120
60
60
249
95
154
366
230
136
400
120
280
335
75
260
15
15
85
85
220
220
290
60
230
210
210
200
200
455
445
10
245
125
120
64
64
160
70
90
525
115
410
443
188
255
40
40
2014 g=(/<(7(1(.6,1$9,ø/(gö5(1&ø$/$1
<h.6(.gö5(7ø0352*5$0/$5,1,1h1ø9(56ø7((öø7ø0%ø5ø0/(5ø1(*g5('$ö,/,0,
%ø5ø0
SAYISI
KONTENJAN
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
2
2
1
1
1
1
4
2
2
4
3
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
2
1
1
1
225
225
10
10
61
61
435
135
300
279
245
34
195
195
55
55
365
365
175
175
30
30
95
95
125
85
40
90
90
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
TOPLAM
FAKÜLTE
KONSERVATUVAR/YO
TOPLAM
FAKÜLTE
3
3
3
1
2
2
2
1
1
6
5
1
224
224
408
205
203
93
93
88
88
840
530
310
55
55
20
20
26
10
16
21
21
%ø5ø0$',
6h/(<0$1'(0ø5(/h1ø9(56ø7(6ø
72%%(.2120ø9(7(.12/2-øh1ø9(56ø7(6ø
72526h1ø9(56ø7(6ø
75$.<$h1ø9(56ø7(6ø
8/8'$öh1ø9(56ø7(6ø
8ù$.h1ø9(56ø7(6ø
<$ù$5h1ø9(56ø7(6ø
<('ø7(3(h1ø9(56ø7(6ø
<(1ø<h=<,/h1ø9(56ø7(6ø
<,/',5,0%(<$=,7h1ø9(56ø7(6ø
<,/',=7(.1ø.h1ø9(56ø7(6ø
<h=h1&h<,/h1ø9(56ø7(6ø
=ø59(h1ø9(56ø7(6ø
..7&9('øö(5h/.(h1ø9(56ø7(/(5ø
'2ö8$.'(1ø=h1ø9(56ø7(6ø..7&
*ø51($0(5ø.$1h1ø9(56ø7(6ø..7&
/().($9583$h1ø9(56ø7(6ø..7&
8/86/$5$5$6,.,%5,6h1ø9(56ø7(6ø..7&
<$.,1'2ö8h1ø9(56ø7(6ø..7&
$=(5%$<&$1'(90('(1ø<(79(ø1&(6$1$7h
$=(5%$<&$1'(9/(73('$*2-øh1ø9(56ø7(6ø
.,5*,=ø67$17h5.ø<(0$1$6h.,5*,=ø67$1
1$+&ø9$1'(9/(7h1ø9(56ø7(6ø1$+&ø9$1$%$<&$1
1
1
3
1
2
2
2
Download

2014 özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim