T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 96155588/934.01/1926166
Konu: Fatih Projesi Etkileşimli Tahta FAZ II
20/02/2015
GÜNLÜDÜR
1. Kısım Muayene ve Kabul İşlemleri
..................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
..................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 18/02/2015
tarihli ve 89692170/934.01/1806322 sayılı yazısı.
İlgi Bakanlığımız emrine istinaden, Eğitimde Fatih Projesi kapsamında ekli listede yer alan
kurumlarımıza, kurulumları tamamlanan Etkileşimli Tahtaların Muayene ve Kabul işlemleri
gerçekleştirilecektir. Muayene ve Kabul işlemleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Eğitimde Fatih
Projesinden sorumlu Şube Müdürü ve BT İl Koordinatörü koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yerel şartları da dikkate alarak
muayene ve kabul işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak tedbirleri almakla
yükümlüdür. Ayrıca Bakanlığımız ilgi emir ekinde yer alan bilgiler doğrultusunda okul bazında
Muayene ve Kabul Komisyonları oluşturulması gerekmektedir. Ekli listede yer alan okullarımız,
arge03.org adresine kurum girişi yaparak “Fatih Projesi Etkileşimli tahta FAZ II 1. Kısım
Muayene ve Kabul Komisyonu” butonuna tıklayarak, açılan forma Muayene ve Kabul Komisyonu
bilgilerini eksiksiz (10 Üye) girecek, formu onaylayarak, "Formu Yazdır" butonu ile çıktı alıp
imzaladıktan sonra, ilçelerde yer alan okullarımız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.
Komisyon bilgi formlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz birleştirerek İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne, Merkez İlçeye bağlı okullarımız doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 25/02/2015
tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Muayene ve Kabul Komisyonlarının
oluşturulması ile ilgili detaylı bilgiler Bakanlığımız ilgi emrinde belirtilmiş olup ilgi emirde yer alan
açıklamalara titizlikle dikkat edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Metin YALÇIN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
Not: Yazımız ekleri ekte gönderilmemiş olup Müdürlüğümüzün web sayfasından "Fatih Projesi
Etkileşimli Tahta FAZ II 1. Kısım Muayene ve Kabul İşlemleri" başlığı altından indirilecektir.
EKLER:
1-İlgi Bakanlığımız Emri (4 Sayfa)
2-Okul Listesi (2 Sayfa)
DAĞITIM:
-17 İlçe Kaymakamlığına,
-Ekli Listede Yer Alan Merkez Okul Müdürlüklerine,
-Müdürlüğümüz Web Sayfasına.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Karaman İş Merkezi Merkez/AFYONKARAHİSAR
Ayrıntılı bilgi için: M. GÜNAY Ünvan: BT İl Koord.
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
Elektronik Ağ: afyon.meb.gov.tr
Tel: (0 272) 2137604/121-171
Faks: (0 272) 2137605
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb7bf-4d7b-3eda-a1d2-3cd3 kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb4f3-6af2-3f0c-9012-f83c kodu ile teyit edilebilir.
MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Eğitimde Fatih Projesi kapsamında 347.367 adet Etkileşimli Tahta Satın Alınması İşi’ne ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. arasında 9 Ocak 2014
tarih ve 661 sayılı sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme gereği Yüklenici tarafından 1.Kısımda 101.644 adet Etkileşimli Tahta (Bundan sonra ET
olarak anılacaktır.) kurulumuna başlanmış, 1.Kısmın bitiminden sonra 2.Kısım 245.723 adet ET kurulumu
gerçekleştirilecektir. İş bu yazı 1.Kısım Muayene ve Kabul İşlemlerini açıklamak için hazırlanmıştır.
347.367 Adet Etkileşimli Tahta Alım İşi için Teknik Şartname Keşif, Teslimat, Muayene, Kabul ve
Garanti işlemlerinin gerçekleştirilmesi, takibi ve analizi için şartname gereği Vestel Elektronik San. ve Tic.
A.Ş.(Bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır.) tarafından http://etts.vestel.com.tr internet adresinden yayın
yapan Etkileşimli Tahta Takip Sistemi (Bundan sonra ETTS olarak anılacaktır.) hazırlanmıştır. Söz konusu
Muayene ve Kabul işlemleri ETTS bünyesindeki Kabul Modülünden gerçekleştirilecektir.
Üretim ve dağıtım planı yapmak adına sınıflara kurulacak ET çeşidini belirlemek için Yüklenici ve Okul
İdaresi tarafından daha öncesinde okullarımızda keşif çalışması yapılmıştır. Muayene ve kabuller Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2014 tarih ve 506176 sayılı yazısıyla valiliklere duyurulan
ET Keşif Yönergesine uygun olarak yapılan keşifler dikkate alınarak yapılacaktır.
MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU OLUŞTURULMASI
Okullarımızda muayene ve kabullerin yapılabilmesi için ekli listedeki okulların okul müdürü
başkanlığında ve 4(dört) üye olmak üzere toplamda 5(beş) kişiden oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca ekli
listede olmayıp kurulum yapılan okullar içinde (kapanma, deprem güçlendirmesi vb. sebeplerden ikame okul
verilen okullar) komisyon oluşturulması gerekmektedir. Özetle 2.Faz 1.Kısım kapsamında ET kurulumu
yapılan tüm okullarımız için muayene ve kabul komisyonu oluşturulması gerekmektedir. Komisyonların
oluşturulması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Fatih Projesinden Sorumlu Şube Müdürü ve BT İl
Koordinatörü koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Muayene kabul
komisyonu üyelerinin görevlendirmeleri ve yüklenici ile koordinasyonu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yürütülecektir.
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sorumluluğundaki ET kurulumu yapılan her bir okul için ayrı ayrı asıl ve
yedek muayene ve kabul komisyonu oluşturmalı, oluşturulan komisyon üye bilgileri ekli tablonun formatı
bozulmadın tarafımıza iletilmeli ve komisyonları oluştururken aşağıdaki hususlara riayet edilmelidir.
Komisyon Başkanı
1.Üye
Okul Müdürü veya Okul Müdürlüğünü vekaleten yürüten İdareci
Müdür Başyardımcısı veya Müdür Yardımcısı
Okul BT Rehber Öğretmeni, okulda BT Rehber Öğretmeni yoksa yerine aynı okuldan idareci
2.Üye
veya öğretmen
Bilişim, Elektrik, Elektronik branşlarından öğretmen, bu branşlarda öğretmen yoksa aynı
3.Üye
okuldan teknik öğretmen veya öğretmen
Bilişim, Elektrik, Elektronik branşlarından öğretmen, bu branşlarda öğretmen yoksa aynı
4.Üye
okuldan teknik öğretmen veya öğretmen
Yedek Kom. Bşk.
Müdür Başyardımcısı veya Müdür Yardımcısı, bunlar yoksa Öğretmen
Yedek Üye
Müdür Yardımcısı veya aynı okuldan öğretmen
Bilişim, Elektrik, Elektronik branşlarından öğretmen, bu branşlarda öğretmen yoksa aynı
Yedek Üye
okuldan teknik öğretmen veya öğretmen
Bilişim, Elektrik, Elektronik branşlarından öğretmen, bu branşlarda öğretmen yoksa aynı
Yedek Üye
okuldan teknik öğretmen veya öğretmen
Bilişim, Elektrik, Elektronik branşlarından öğretmen, bu branşlarda öğretmen yoksa aynı
Yedek Üye
okuldan teknik öğretmen veya öğretmen
Okul personelinden yukarıdaki şartlara haiz personel bulunamadığı taktirde; komisyon başkanı öncelikle muayene
kabulü yapılacak okuldan olmak kaydıyla, üyeler için İl/İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü’nün uygun göreceği başka bir
okuldan veya İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden komisyon üyesi görevlendirmesi yapılabilecektir. Ayrıca
gerek görülmesi halinde, komisyonlarda BT İl Koordinatörü ve Eğitici BT Formatör Öretmeni görevlendirmesi de
yapılabilecektir.
Oluşturulan komisyonların, komisyon onay tarihi, sayısı, komisyon üyelerinin, TC Kimlik Numarası,
Adı, Soyadı, Telefon Numarası (ETTS modülüne girişte sms gönderilebilmesi için cep telefonu) bilgilerinin
ekteki formatta dijital ortamda ve excel dosyası olarak, il bazında toplu olarak Eğitimde Fatih Projesinden
sorumlu Şube Müdürlüğü tarafından YEĞİTEK’e resmi yazıyla 02.03.2015 tarihine kadar bildirilmesi
gerekmektedir.
ETTS-KABUL MODÜLÜ
ETTS-Kabul Modülü dört bölümden oluşmaktadır.
1. Giriş Ekranı :
ETTS’ye ( http://etts.vestel.com.tr ) girildiğinde kullanıcı adı sorulacaktır. Kurum kodu olarak muayene
kabulü yapılacak okulun MEBBİS Kurum Kodu girilecektir.
Kurum Kodu girildikten sonra Muayene Kabul Komisyonu üye ve yedek üyelerinin isimleri açılır kutuda
otomatik olacak gelecektir. Sisteme giriş şifresinin gönderilmesi için komisyon üyelerinden herhangi birinin
ismi seçilecektir. Seçildikten sonra “SMS Gönder” butonuna tıklanacaktır. Seçili olan kişinin daha önce İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi yazı ile tarafımıza gönderilen cep telefonuna SMS(kısa mesaj)
kanalıyla gelen şifreyle ETTS-Kabul Modülüne giriş yapılabilecektir.
2. Açıklama ve Doküman Ekranı
Komisyon ETTS-Kabul Modülüne girdikten sonra Muayene Kabul işlemlerinin açıklamasının ve ilgili
dokümanların yer aldığı Açıklama ekranı yer almaktadır. Bu kısımda gerekli bilgi ve belgeler komisyonun
ulaşabileceği şekilde hazırlanmıştır.
3. Kontrol Ekranı:
Söz konusu okuldaki ET’lerin tamamı için kontrollerin yapıldığı ekrandır. Yani burada yapılan
kontroller okuldaki her bir tahta için geçerlidir.
MUCBİR SEBEP
ET’lerin kurulumunun yapılacağı okulda veya okulun bir bölümünde ET’nin kurulumuna engel olan her
türlü durumdur. Okul duvarlarındaki tadilat ihtiyacı okul idaresince giderilecektir. Yüklenici sadece cihazın
kurulumundan sorumludur. Kurulumun yapılacağı duvar/duvarlar ile ilgili Yüklenici keşif sırasında yaptığı
bildirim gereği gerekli yapısal düzeltmeler muayene tarihine kadar Okul İdaresince giderilmediyse mücbir
sebep sayılacaktır.
Mücbir sebepler Muayene Kabul Komisyonu tarafından olumlu değerlendirilecektir. Firma kurulumu
yapılacak Alüminyum çerçeve (Frame) yapısını ve LCD ekranı ve diğer aparatları orijinal kutusunda okul
idaresine teslim edilerek emanete alınacaktır. Yüklenici yetkilisi duvar için gerekli düzeltmeler yapıldığında
bilgi vermek kaydı ile kurulumun 7(yedi) gün içinde servis tarafından yapılacağını Okul İdaresine yazılı
olarak taahhüt edecektir. Mücbir sebeple montajı firma tarafından taahhüt ile daha sonra gerçekleştirilecek
tahta sayısı ile ilgili bilgiler Modüle işlenecektir. Mücbir sebeplerden dolayı montajı daha sonra yapılacak
Etkileşimli Tahtalarla ilgili Muayene Kabul Komisyonunun ilave bir yükümlülüğü yoktur.
Bunun dışında kontrol ekranında her bir tahta, modülde belirtilen şartları taşıyorsa EVET seçilmeli,
taşımıyorsa HAYIR seçilmeli, HAYIR seçildiği taktirde açılan kutucuğa ilgili tahtanın sınıf bilgileri ve
sayısı girilmelidir. İşlem KAYDET butonuna basılarak kaydedilebilmeli ve sonraki adıma geçilmelidir.
4.Raporlama Ekranı:
Tüm işlemler bittiğinde ve kabul işlemi yapılabilecek durumda(Modüldeki Tüm Sorular EVET ise) ise
MUAYENE KABUL TUTANAĞI butonuna basılarak tutanağın 7(yedi) nüsha olarak çıktısı alınacaktır.
Çıktısı alınan tutanaklar mavi renkli kalemle tüm komisyon üyelerince imza altına alınacaktır. Muayene
kabul tutanağının çıktısı sehven alındığında yeniden ETTS-Kabul modülüne giriş şifresi alabilmek için;
MEB YEĞİTEK personeli Resul TUNA’ya [email protected] e-posta adreslerine gerekçeleri ve iletişim
bilgileri ile e-posta atılması gerekmektedir.
MUAYENE KABUL TUTANAĞI
Komisyon üyeleri tarafından imza altına alınan 7(yedi) nüsha muayene kabul tutanaklarından;
x
x
x
Bir nüshası okul idaresinde kalacak,
Bir nüshası Komisyon Başkanı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne imza karşılığında teslim
edilecek,
5(beş) nüshası Yüklenici firma yetkilisine verilecektir. (3(üç) nüshası Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığına iletilmek, 2(iki) nüshası Yüklenicide kalmak üzere)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kendisine teslim edilen muayene kabul tutanaklarını imza karşılığında İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Fatih Projesinden sorumlu Şube Müdürlüğüne teslim edecektir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Fatih Projesinden sorumlu Şube Müdürlüğü kendisine teslim edilen
tutanakları 1.Kısım kapsamında kurulum yapılacak tüm okulların muayene kabul tutanakları
tamamlandığında resmi yazı ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Sistemleri
Daire Başkanlığına gönderecektir. Doküman
DOKÜMANLAR
ETTS-Kabul modülünde muayene ve kabuller için gerekli Sözleşme, Teknik Şartname, Teknik Bilgi
Broşürü ve resimli anlatıma sahip ilgili modül yer almaktadır. Muayene Kabule esas olan teknik şartname
maddelerinin sonunda yer alan kısa bilgiler, komisyonun işini kolaylaştırıcı, ilgili kısma yönlendiren,
inceleme yükümlülüğünün hangi komisyona ait olduğunu ifade eden açıklamalardır. Örneğin madde sonunda
yer alan “Teknik Komisyon Görmüştür” ifadesi ilgili maddenin merkezdeki teknik komisyon tarafından
görüldüğünü ve doğruluğunu ifade etmektedir.
EKLER:
1- ET FAZ 2 - 1.Kısım Okul Listesi (101.644 adet ET)
2- ET Muayene ve Kabul Komisyon Bilgileri - Format Tablo
FATİH PROJESİ ETKİLEŞİMLİ TAHTA FAZII_1.Kısım MUAYENE ve KABUL LİSTESİ
SIRA ILCE
KKODU
KADI
NO
378154 Başmakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi
1 BAŞMAKÇI
320308 Bayat Çok Programlı Anadolu Lisesi
2 BAYAT
974794 Ayfer‐Ceylan EMET Fen Lisesi
3 BOLVADİN
115115 Bolvadin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4 BOLVADİN
972779 Bolvadin Fatih Anadolu Lisesi
5 BOLVADİN
115103 Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
6 BOLVADİN
962554 Bolvadin Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
7 BOLVADİN
115318 Çay Anadolu İmam Hatip Lisesi
8 ÇAY
962552 Çay Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
9 ÇAY
909836 Çay İMKB Anadolu Lisesi
10 ÇAY
324296 Çay Karacaören Çok Programlı Anadolu Lisesi
11 ÇAY
365744 Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
12 ÇAY
115306 Çay Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
13 ÇAY
323661 Çobanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi
14 ÇOBANLAR
757875 Dazkırı Ahmet‐Zübeyde Turba Anadolu Lisesi
15 DAZKIRI
749300 Dazkırı Anadolu İmam Hatip Lisesi
16 DAZKIRI
905456 Dazkırı Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
17 DAZKIRI
962550 Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
18 DİNAR
905468 Dinar Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi
19 DİNAR
757874 Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
20 DİNAR
748138 Haydarlı İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu
21 DİNAR
748135 Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu
22 DİNAR
972408 Tatarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi
23 DİNAR
973967 Davulga Çok Programlı Anadolu Lisesi
24 EMİRDAĞ
EMİRDAĞ
757873 Emirdağ Anadolu Lisesi
25
972781 Emirdağ Aziziye Anadolu Lisesi
26 EMİRDAĞ
962548 Emirdağ Gülsüm Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
27 EMİRDAĞ
905481 Emirdağ Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
28 EMİRDAĞ
749032 Emirdağ Satılmışoğlu Şehit Mustafa İmam Hatip Ortaokulu
29 EMİRDAĞ
326317 Evciler Şehit Uzman Onbaşı Atakan Birgül Çok Programlı Anadolu Lisesi
30 EVCİLER
973058 Hocalar Çok Programlı Anadolu Lisesi
31 HOCALAR
748342 Hocalar Yatılı Bölge Ortaokulu
32 HOCALAR
758514 Atatürk Ortaokulu
33 İHSANİYE
972536 İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
34 İHSANİYE
974251 Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi
35 İSCEHİSAR
874341 İscehisar Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Anadolu Lisesi
36 İSCEHİSAR
İSCEHİSAR
757872 İşçehisar Baddal Aygün Anadolu Lisesi
37
973059 Kızılören Çok Programlı Anadolu Lisesi
38 KIZILÖREN
381836 Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
39 MERKEZ
962556 Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
40 MERKEZ
263291 Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
41 MERKEZ
972412 Afyonkarahisar Uydukent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
42 MERKEZ
366081 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
43 MERKEZ
352209 Ali Çağlar Anadolu Lisesi
44 MERKEZ
114935 Anadolu İmam Hatip Lisesi
45 MERKEZ
972783 Atatürk Anadolu Lisesi
46 MERKEZ
701104 Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu
47 MERKEZ
114888 İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
48 MERKEZ
748645 Kadınana İmam Hatip Ortaokulu
49 MERKEZ
757628 Merkez TOKİ Yatılı Bölge Ortaokulu
50 MERKEZ
972641 Osmangazi Anadolu Lisesi
51 MERKEZ
758186 Sahipata Anadolu İmam Hatip Lisesi
52 MERKEZ
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SANDIKLI
SİNANPAŞA
SİNANPAŞA
SULTANDAĞI
SULTANDAĞI
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
ŞUHUT
757266
702156
973861
700465
758444
116121
955688
758588
116098
758474
962544
972784
973927
309435
973060
962540
965560
973965
966492
962538
116515
116503
Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi
Şemsettin Karahisari Ortaokulu
TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi
Yunus Emre Ortaokulu
Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu
Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sandıklı Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi
Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sincanlı Çiğiltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi
Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi
Sultandağı Dr. Halil İbrahim Özsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sultandağı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karaadilli Çok Programlı Anadolu Lisesi
Şuhut Anadolu Lisesi
Şuhut Hamza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şuhut LİMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Download

Java Printing - Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü